تحقیق تجدید نظر نفوذ نظریه آژانس در آکادمی حسابداری

Word 175 KB 32316 29
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  تجدید نظر نفوذ نظریه آژانس در آکادمی حسابداری
   
  خلاصه : مطبوعات کسب و کار است دوش گرفتن در انتقاد دانشگاهیان کسب و کار ، با استناد به نارسایی در آموزش مهارت های مربوط به دانشجویان و افزایش احساس نا مربوطی از پژوهش جریان می یابد. این انتقاد از سوی برخی از دانشگاهیان ، که ادعا نیاز به تکرار توجه جدی از جهت از آکادمی. این گفت و گو به ویژه برجسته برای اعضای آکادمی حسابداری ، که باید دانش آموزان آموزش حرفه ای برای پیوستن به ارزش استوار است که در پایه و اساس رفتار اخلاقی و منافع عمومی. همچنین برجسته به تحقیقات حسابداری ، که ساخت داخل شرکت اطلاع قرارداد و در نتیجه تاثیر تغییر قابل توجهی در راه هستند شرکت اداره می شود. در این مقاله ما به بررسی و گسترش این بدن از نقد و بررسی پیامدهای آن مجامع تحقیقات حسابداری و آموزش و پرورش. ما در مورد چگونگی نظم و انضباط ما قرض روش آزادانه از علوم فیزیکی و چگونگی این واردات به رهبری تصویب بیش از حد ساده شده از نظریه های اقتصادی است. ما همچنین در نظر خود انجام ویژگی نظریه علوم اجتماعی و چگونه این به فرمولاسیون های از مدل های رهبری رفتار ، instantiation از این مدل کسب و کار در nt environme ، و احتمالی انطباق رفتار مدیر با فرضیات زمینه ای از مدل. سپس ما بررسی نظریه آژانس در پرتو این پویا و اکتشاف که چگونه نظم و انضباط در سطح عروسی از این نظریه ممکن است سیستم حسابداری آموزش و پرورش ما به رهبری ناخواسته معرفی و سپس به دقت رفتار عادی خود علاقه مند است. در نهایت ، ما نشان می دهد راه هایی برای بهبود آموزش حسابداری که شامل دیدگاه های چندگانه برای تهیه ما دانش آموزان را برای عمل به راستی به "منافع عمومی".

   

   

  تجدید نظر نفوذ نظریه آژانس در آکادمی حسابداری
   
  مقدمه و انتقادات عمومی :
  در آوریل سال 2005 ، بار مالی فرار مقاله کامل صفحه castigating آمریکا مدارس کسب وکار برای تاکید بر پاداش و تحقیقات دانشگاهی است که نه مبتنی بر انطباق با محیط کسب و کار یا به دانش آموزان که در حالآماده برای نقش فعال در آن محیط (لندن و Bradshaw ، 2005). در خاص ، مقاله دانشگاهیان برای تمرکز بر توسعه بیش از انتقاد - مدل های ساده در هزینه اکتشاف و آموزش ارتباط با ارزش و مهارت های مدیریتی. تمرکز علمی در مدل سازی ، مشخصه در مقاله به عنوان "فیزیک حسادت ،" در تاکید بر خلاصه تجزیه و تحلیل اقتصادی و آماری منجر شد است که به طور موثر از "دنیای واقعی کسب و کار" (p.11) جدا شده اند. در حالی که بدن در حال توسعه از انتقاد خارجی اینه که عمدتا در اطراف ادراک از افزایش بی ربطی ، انتقاد داخلی ناشی از دو منبع : اقتباس از نابکار روش نامناسب ، و مفهوم به کرات از ارزش بی طرفی که در نظریه ها هستند توسعه یافته و بنا به اظهارات نمایندگان. حوزه کسب و کار و حسابداری پژوهش علوم اجتماعی است ، هنوز وجود دارد اعتماد گسترده در ابزار روش بودند که برای استفاده در توسعه علوم ، فیزیکی مانند شیمی ، فیزیک ، زیست شناسی و. واردات از پژوهش ابزار از این علوم فیزیکی را به علوم اجتماعی هر دو نامناسب است و صدمه زدن به مشروعیت از کار ما (Ghoshal ، 2005). در تلاش برای ارائه ما مسائل علوم اجتماعی رام شو به روش investigatory علوم فیزیکی ، ما اتخاذ کرده اند عمل تولید مدل های بسیار ساده ، که اخراج مسائل از بافت اجتماعی و پویایی اجتماعی در تلاش خود را برای کاهش رفتار انسان به مدل ریاضی سر براه. 1 این مدل ها تبدیل شده اند به حوزه درونی و از طریق کلاس های درس منتشر ، به طور کلی بدون توجه کافی از                               

   

  این عمل علاوه بر ارائه نامرئی آنچه مسلما باید فراهم تمرکز عمده برای محققان
  بررسی سازمان و استفاده و تولید اطلاعات درون آنها را. هنگامی که پویایی اجتماعی
  مانند سیاست و ارزش ها در نظر گرفته به عنوان "جعبه سیاه و سفید ،" غیر ممکن است را برای ریختن به نور قابل توجهی در
  فرایند تصمیم گیری. در مقاله های اخیر ، Kulik (2005) باز می شود این "جعبه سیاه" با توجه به
  ریختن نور را در محیط زیست ناسالم ، هنوز تئوری صدا ، تصمیم گیری در انرون

  محدودیت های خود. به عنوان مثال ، مدیریت و هزینه متون حسابداری و دوره های آموزشی تأکید بر استفاده از ارزش خالص فعلی (ارزش اخباری منفی) تجزیه و تحلیل برای ارزیابی پروژههای سرمایه ای پیشنهادات (Horngren و همکاران ، 2006). در حالی که تجزیه وتحلیل ارزش اخباری منفی فراهم می کند به نفع کاهش عدم قطعیت ، آن را نیز می دهد کاذب ازدرست و نادرست و منجر به غفلت از عوامل کیفی و نگرانی های اخلاقی است. چهار چوب سازمانی واجتماعی تصمیم گیری نادیده گرفته شده است و با این حذف درمان به عنوان بی ربط. این حذف ایجاد یک تصویر کاذب از نحوه تصمیم گیری در واقع ساخته شده و اجازه میدهد تا دانشجویان برای جلوگیری از برخورد با پیامدهای اجتماعی و یا اخلاقی از تجزیه و تحلیل کنند. نگرانی های اضافی روش ، به اشتراک گذاشته شده توسط فرارو و همکاران. (2005) وGhoshal (2005) ، این است که نظریه های علوم اجتماعی دارای مشخص خود انجامطبیعت که در آن عمل از نظریهپردازی و مطالعه علل پدیده های تحت بررسی به تغییر و تبدیل بیشتر سازگار با نظریه. 2 روش علوم فیزیکی ، از جمله فرآیندهای تدوین نظریه و آزمایش فرضیه ها ، رشد و توسعه برای استفاده در محیط که در آن پدیده وجود داشته باشد ، مستقل از اقدامات و انسان و یا مشاهده و جایی که محیط به اندازه کافی به طور طبیعی ساخت یافته به اجازه معرفی عناصر یک جسم پاک از پدیده. هنگامی که به علوم اجتماعی ، که در آن اعمال پدیده به عنوان تابعی از رفتار انسان وجود دارد و ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم مبتلا به مشاهده ، نظریه ها و مدل های که لذت بردن از استفاده گسترده آغاز خواهد شد به دیکته رفتارهای آنها برای توضیح به دست آمد. بیشتر نزدیک به این پدیده در علوم فیزیکی نزدیک است از طریق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ (HUP). HUP نشان می دهد که در سطح کوانتومی ، حرکت ذرات با تلاش مختل به آنها اندازه گیری ، به عنوان گرفتن از اندازه گیری  شامل جنرال الکتریک neratin برخورد با ذرات کوچک. ترین تفاوت معنی داری بین تغییرات پیشنهاد شده توسط HUP وکسانی که پیشنهاد توسط خود انجام پویا مورد بحث در اینجا این است که جنبش ذرات با اعتقاداتجامعه مورد مطالعه یا با انتشار نمی شود از این باورها هستند.این رقص فقط توسط کار فیزیکی از تلاش برای اندازه گیری را تحت تاثیر قرار جنبش. خود انجام پویا ، با این حال ، وجود دارد یا نه نظریه تا کنون

   

   

  ویژگی خود انجام است گاهی اوقات به عنوان "performativity از اقتصاد" (Callon آن اشاره شد ،
  1998). Callon (1998) نشان می دهد که مطالعه اقتصاد به عمل آوردن اقتصاد کشور را به بودن. علاوه بر این ،
  فعالان اقتصادی با اقتصاد ایجاد شده هستند ، و نیروهای خارجی که به سادگی و به طور کامل نمی
  شرح داده شده توسط تئوری های اقتصادی است.

   

  تست شده است. اگر در آن است و در برخی از سطح منتشر پذیرفته شده ، ممکن است رفتار تغییر بازیگران اجتماعی است.
  به عنوان نمونه از تئوری های ما قرارداد طراحی شده توسط در تاریخ به این فرضیه که مدیران تنها توسط خود بهره انگیزه ، ایجاد می کنیم یک کلاس از بازیگران به شدت به خود علاقه مند (فرارو و همکاران ، 2005). به عنوان مثال ، فرارو و همکاران. (2005) نشان دادن که چگونه یک نظریه بیان که توسط کارکنان پاداشهای بیرونی انگیزه را تحت تاثیر قرار به تاکید شرکت این پاداش در سیستم های کنترل کنند. کارمندان ، به نوبه خود ، ببینیم که چه چیزی است و پاداش تنظیم رفتار خود را برای رسیدن به پاداش است که تاکید کرد و به downplay رفتاری که منجر به پاداش های بیشتر ذاتی. این فرایند ، خود برآورده ، همراه با روند نسبت به مدل سازی ساده ، به صورت بالقوه در حال تغییر محیط کسب و کار و اقتصاد به شیوه های نامطلوب است. این مشکلات ارائه شده توسط پویا نیستند متمرکز در انتشار این نظریه ها به پزشکان آینده است. همانطور که خود انجام ویژگی تحقق ، آن را مشکل تر می شود برای محققان به کسی را دست انداختن از علی اثر و یا به پیش بینی مفید است. علاوه بر این ، در تاریخ تثبیت ساده ، ریاضی - نرم نظریه ایجاد جدی در دراز مدت برای مشکل آلی توسعه میدان پژوهش خود. با توجه به کان (1962) ، توسعه الگوهای تازه ، ضروری است به پیشرفت ادامه داد : از مرزهای دانش ، و یکی از محرک های اصلی توسعه الگوهای جدید انباشت است ناهنجاری و ناسازگاری و تناقض. وقتی عرصه از امکانات برای تعهدی آنومالی است از "غیر tractability ،" فرصت ها برای مشاهده ناهنجاریهای به حوزه سپرده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. پژوهشگران نمی خواهد پیدا کردن آنچه که آنها به دنبال ندارد. منطقه دوم از نقد از درون میدان حول محورمبهم و تاریک کردن از ارزش ساختار اساسی نظریه ها. انتقاد شدید از لندن و Bradshaw (2005) با تکرار Ghoshal (2005) ، که نشان می دهد که "توسط انتشار ایدئولوژیک الهام گرفته از تئوری های غیراخلاقی ، مدارس کسب و کار را فعالانه دانش آموزان خود را آزاد از هر احساس مسئولیت اخلاقی "(ص 76). 3 هنگامی که طبیعت خود برآورده اجتماعی نظریه ها علم با مفروضات ساده نیاز به رندر ترکیب نظریه ها کمی نرم ، امکان وجود دارد برای کاهش پیچیده و nuanced

   

   

   Ghoshal (2005ارائه کامل فراهم می کند در عین حال موجز از مشکلات ، با این حال ، او به هیچ است
  یعنی فقط از طرفداران این دیدگاه. Gioia را مشاهده کنید (2002) ، آدلر (2002) ، Rynes و همکاران. (2003) ، برای
  به عنوان مثال.

   

  رفتار انسان به مجموعه ای از کلی خام و گسترده استفاده شود. هنگامی که این تعمیم یا به هیجان می آیم و یا تقویت ویژگی های نامطلوب ، تئوری ، مدل سازی و پژوهش دستاوردهای روند این امکان را به همان اندازه در مورد تغییرات نامطلوب در تئاتر از رفتار است. در حالی که groundswell نقد بر آموزش کسب و کار به طور کلی (و برنامه های مدیریت تجاری به طور خاص) ، از مسائلی را که این جنبش را کاتالیز کرده اند به طور کلی شامل حسابداری. 4 هر ماه به نظر می رسد اگر به عنوان یکی دیگر از رسوایی حسابداری معافیت های در جریان اصلی اخبار. ویژگی از حرص و آز ، در محبوب تاکید کرد و مطبوعات کسب و کار ؛ با این حال ، اگر یک جستجو در زیر سطح این حوادث وجود دارد به نظر می رسد به یک موضوع مشترک است که تقریبا همه از نفوذ رسوایی فاحش : مبتکر و گاهی اوقات ناامید تلاش برای دیدار با سود پیش بینی و حفظ کردن اعداد در تمام هزینه (Knapp ، 2004). آسان است برای گریه کردن از دست دادن از اخلاق در این زمینه است ، اما ما به عنوان مربیان حسابداری باید خودمان چقدر مسئولیت ما جمعی خرس بپرسید برای این فروپاشی آشکار. آیا ما ناخواسته تولید نسل از دست رفته از حرفه ای ها که توسط نیاز برای پاسخ به انتظارات تحلیلگران مالی مسخ شده؟ آیا ما به انحلال از اصول اخلاقی در محیط کسب و کار از طریق کمک ما آموزش و پژوهش ما چیست؟ آیا ما دانش آموزان با مهارت های فنی ارائه شده ، در حالی که غفلت از ابزار لازم برای آنها را به حرکت پیچیده و مبهم از نظر اخلاقی محیط زیست؟ مدل های کمی برگزار درخواست تجدید نظر ویژه برای حسابداران ، که در آموزش اندازه گیری و تجزیه و تحلیل. حسابداری فراهم می کند برهه میان اقتصاد و مدیریت و منوط به نفوذ افکار از هر دو زمینه. به این ترتیب ، نگرانی های
  در مورد اعتبار و پژوهش اقتصاد کسب و کار به طور کلی به ویژه وابسته به پژوهشگران حسابداری و مربیان. برای مثال ، وقتی حسابداری تدریس مبتنی بر طرح جبران ، مربیان حسابداری ممکن است باعث oversimplifying مفروضات که به صورت بالقوه به حمایت از باریک رفتار خود علاقه مند (شیلر سرب ، 2005)

   

  این نشان می دهد که آنها توسط حسابداری رانده می شود ، یا این که آنها به حسابداری محدود نیست فقط به اشاره می کنند که حسابداری است که در آن مشکلات را به سطح آگاهی عمومی. به عضو حرفه ای که متکی بر رفتار اخلاقی این تمرکز باید از نگرانی خاص می شود

  در بخش زیر ، ما از انتقادات مربوط به گسترش واردات از ابزارها از علوم فیزیکی و در نظر گرفتن عواقب این انتقادات برای پیگیری تحقیقات حسابداری. سپس انتقاد از ما به بررسی مدل سازی با توجه به ماهیت خود برآوردن از تئوری های علوم اجتماعی ، و در نظر گرفتن نقش مربیان در اشاعه این مدل ها را از طریق سیستم. سپس ما ارزیابی مورد خاص از آژانس مدل محبوب برای اساس تئوری سازمانی ، قرارداد طراحی ، و تحقیقات تجربی در تحقیقات حسابداری. در نهایت ، ما بحث چگونه ، با در نظر گرفتن یک تصویر جامع تر ، ما می توانیم دوره های خاص برای آموزش حسابداران و اصلاح مدیران به فراتر از خط روشن فکر و عمل بر اساس دوم اصل کد از رفتار حرفه ای (AICPA 2005) ، که این است که در عمل منافع عمومی. همانطور که دیوان عالی کشور اشاره کرد ، "ایمان عمومی در قابلیت اطمینان صورتهای مالی شرکت را بستگی به درک عمومی از خارج به عنوان حسابرس مستقل حرفه ای... اگر سرمایه گذاران برای مشاهده حسابرس به عنوان شدند

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

یک نقطه نظر : نقش حسابداری مدیریتی . حسابداری مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می باشد که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی ، برآورد و کنترل یک سازمان به کار می برد . آن استفاده ای مناسب از منابع سازمان را تضمین می نماید . حسابداری مدیریتی ، مسئولیت آماده سازی گزارشات مالی را ...

هدف : حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر ...

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد. بطوری که IAS بر مدیریت شرکت ها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد. صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS رابر روی شرکتها می سنجد می باشد. حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که ...

هدف : حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورت های حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر ...

هدف : حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر ...

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد. بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد. صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS رابر روی شرکتها می سنجد می باشد. حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که در ...

فصل اول: 1- روش اولین صادره از آخرین وارده و تولید ناخالص ملی : این سوال پیش در آمدی است بر بحث پیامدهای اقتصادی که در فصل های بعدی آمده است . حسابداری اثباتی ( تئوری اثباتی ) چنین استدلال می کنند که تمام مقرارت حسابداری دارای عواقب اقتصادی می باشند و این عواقب را باید در زمانی که راجع به یک استاندارد یا یکی از مقررات ، تصمیم گیری می کنیم ، مد نظر داشت . فصل بعدی ، بررسی هیئت ...

مقدمه حسابداری حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان ...

تعریف حسابداری: حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است: حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام. تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش ...

حسابداری هتل از آن جا که توضیح کامل درباره هر نوع سیستم حسابداری رایج در هتلها از جمله حسابداری دوبل ، با ماشین NCR ویا حسابداری باکامپیوتر احتیاج به زمان بیشتر و گنجایش وسیع تر دارد از شرح و بسط این روشها خودداری می نماییم، چرا که هر یک از این سیستم ها به تنهایی احتیاج به یک کتاب جداگانه و فرصت مجزا دارد. با توجه به اهمیت حسابداری در هتل و تکیه بر این واقعیت که یک مدیر متبحردر ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول