تحقیق رایگان نوار مغناطیسی Magnetic Tape

Word 180 KB 32497 4
مشخص نشده مشخص نشده کامپیوتر - IT
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  رسانه ای از جنس نوعی پلاستیک با غشائ فرومغناطیسی روی نواری طولانی که روی ریلهایی حرکت میکند . این رسانه ماهیتا برای پردازش ترتیبی sequential مورد استفاده قرار میگیرد . نوارهای مغناطیسی از لحاظ نوع تکنولوژی به چهار دسته زیر تقسیم بندی میشوند :
   
  ریل به ریل
  نوار کارتریج
  نوار کاست
  نوار صوتی تطبیق داده شده با کامپیوتر
   

   

  دستگاه نوارخوان مجهز است به نوک خواندن / نوشتن که میتواند اطلاعات را روی نوار ضبط و یا اطلاعات ضبط شده را حسsense کند . غشا فرومغناطیسی میتواند سه حالت مغناطیسی مثبت منفی خنثی داشته باشد .
   

  پارامترهای نوار را میتوان به دو دسته تقسیم کرد

   

  الف) پارامترهای ظرفیتی
  1.چگالی (باواحد bpi)
  2.طول نوار (غالبا با واحد طول)
  3.اندازه IBG ها که معمولا بین 0.3 تا 0.75اینچ هستند .
  ب) پارامترهای زمانی

   

   
  (.1.سرعت لغزش نوار ( اینچ در ثانیه

  (.2.نرخ انتقال (بایت در ثانیه

  (.3.زمان حرکت – توقف ( میلی ثانیه

   

   
  نرخ انتقال به دو صورت نرخ اسمی nominal rate و نرخ واقعی Effective rate بیان میشود . نرخ اسمی توسط کارخانه سازنده بیان میشود و نرخ انتقال واقعی( موثر) قابل محاسبه توسط خود استفاده کننده است

   

   دستیابی ترتیبی در نوارها سریعتر است . نوارها فشرده بوده و شرایط محیطی مختلف را بخوبی تحمل میکنند و حمل و نقل و نگهداری انها ساده است و ارزانتر از دیسکها هستند ؟! امروزه از نوارها بیشتر برای بایگانی و ضبط اطلاعات در دراز مدت استفاده میشود . نوارها به همراه سی دی ها جزو دسته سوم حافظه ها هستند .
   
  نحوه نشست داده روی نوار

   

  داده ها به صورت رشته هایی بیتی روی شیارهایی که در سطح نوار روی غشا مغناطیسی وجود دارد ذخیره میشوند . از نظر تعداد شیار دونوع وجود دارد نوار 7 شیاره و 9 شیاره که یکی از این شیارها در هر کاراکتر یک بیت را به نام بیت توازن parity اشغال میکند . منظور از کاراکتر در نوار هفت شیاره و نه شیاره کاراکتری است دارای 7 یا 9 بیت که در عرض شیار قرار میگیرد . در نوار دو نوع بیت پریتی وجود دارد یکی بیت پریتی طولی و دیگری بیت پریتی عرضی که بیت پریتی عرضی بازاهرکاراکتر و بیت پریتی طولی بازاء هر بلوک ذخیره میشود .
   
  غشاء مغناطیسی نوار از چهار روش میتوان استفاده کرد

   

   بازگشت به صفرReturn to Zeroالف ) 
   بی بازگشت به صفر None Return to Zeroب)
   بی بازگشت به صفر معکوس None Return to Zero Intervalج)
  کد کردن فاز Phase Encodingد)
   
  غشا فرومغناطیسی را میتوان شامل سطحی از ذرات ریز دانستکه در حالت خنثی این ذرات ترتیب معینی ندارند و هرکدام دارا ی قطبهایی بر حسب تصادف هستند . نظم به طرف شمال در یک ذره انرا بطور مثبت پلاریزه میکند و به طرف جنوب انرا به طور منفی پلازیره میکند .
   
  نوک خواند نوشتن) Head )نوک خواندن/ نوشتن

   

  یک قطعه فلز فرو است با حلقه ای سیمی پیچیده به دور آن . عبور جریان در یک جهت سیم سبب میشود تا نواردرجهت خاصی مغناطیس شود و تغییر جهت جریان باعث تغییر جهت مغناطیس میشود .
   
  تکنیک بازگشت به صفر :

   

  با لغزیدن نوار در زیرنوک عبور جریان در یک سمت سبب ایجاد نقطه مثبت مغناطیس روی سطح میشود و در سمت دیگر نقطه منفی و اگر جریانی وجود نداشته باشد نقطه حالت خنثی دارد . دراین روش در نقاطی که جریان صفر است عمل ضبط صورت نمیگیرد و از این رو مرسوم است به بی بازگشت به صفر . پس از ضبط اگر نوار با نوک خواندن تماس پیدا کند درست عکس عمل نوشتن رخ میدهد . تغییرات مغناطیس حاصل از خواندن جریانی در داخل سیم پیچ نوک بوجود می آورد بسته به جهت جریان در نوک مقدار صفر یا یک میگیرد . لازم به ذکر است که فقط در اثر تغییر بار روی نوار عمل خواندن صورت میگیرد چون هرگاه روی نواری تنها بار مثبت باشد روی نوک تغییر شاری رخ نمی دهد .
   

  تکنیک بی بازگشت به صفر

   

  در این تکنیک با لغزیدن نوار روی نوک نوشتن نوار تنها در یک جهت مغناطیس میشود و چون جریان نوک برای نوشتن هرگز صفر نیست نقطه ای از نوار درحالت خنثی قرار نمیگیرد و باری برابر صفر نخواهیم داشت . مقدار 1 با مغناطیس کردن سطح به صورت مثبت و مقدار 0 با مغناطیس کردن سطح به صورت منفی روی نوار ضبط میشود . نام دیگر این روش بی بازگشت به نواحی خنثی نیز میتواند باشد .
   
  تکنیک بی بازگشت به صفر معکوس

   

  در این روش هر تغییر شار نشاندهنده 1 و هر عدم تغییر شار نشاندهنده صفر خواهد بود چگالی این روش از دو روش قبلی بیشتر است .
   
  تکنیک کد کردن فاز

  در این روش از یک تغییر شار و جهت ان (هم مثبت و هم منفی) در یک لحظه مانند یک پالس سنکرون برای تشخیص 0 یا 1 استفاده میشود . پارامترهای اساسی در یک نوار شامل سرعت نوار چگالی نوار و نرخ انتقال نوار است .
   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

مقدمه هزاران سال پیش ، انسان با انگشتانش می شمرد . او برای شمارش گاو و گوسفند و مرغ و خروس ، و نیز برای شمردن مردمی که در ده او زندگی می کردند ، از انگشتانش استفاده می کرد . اما وقتی کسی می خواست چیزهایی را بشمارد که از ده تا بیشتر بود با شمارش با انگشتان کاری دشوار می شد . او ناگزیر بود راههای تازه ای برای شمردن پیدا کند . یکی از این راهها این بود که برای هر چیز شمرده شده ، ...

ماشين : محيط درون ماشين : کامپيوتر و عناصر داخلي آن ( حافظه اصلي ) محيط برون ماشين : تجهيزات جانبي peripheral Devices حافظه هاي جانبي : Storag Device - Storag Media مباحث مورد بحث در ذخيره و بازيابي : • سخت افزار ذخيره و بازيابي ( چگونگي ذخيره

1-حافظه اصلی حافظه اصلی رایانه از جنس نیمه هادی (الکترونیکی)است و در نتیجه سرعت دسترسی به اطلاعات موجود در آنها در مقایسه با انواع دیگر حافظه بالاست وقیمت آنها نیز گرانتر است. cpu اطلاعات موجود درحافظه فقط خواندنی(ROM) را تغییر نمی دهد بلکه فقط می تواند اطلاعات آن را بخواند هنگام خاموش شدن نیز این اطلاعات از بین نمی رود.حافظه فقط خواندنی(PROM)داده هاو دستورالعمل ها را می توانید ...

هارد ديسک چگونه کار مي کند؟ تقريبا هر کامپيوتر روميزي و سرور داراي يک يا چند هارد ديسک ميباشد. هر پردازنده مرکزي و سوپرکامپيوتر در حالت عادي به صدها عدد از اين هارد ديسک متصل است. امروزه دستگاههاي زيادي را مي توان يافت که تا چندي پيش از نوار (Tape)

رايانه (کامپيوتر)که حاصل فکر، و خلاقيت و فناوري است،اکنون به شرکتها،اداره ها،و حتي خانه هاي مردم درسراسر جهان راه يافته و تقريباً همه جا را تسخير کرده است. انسان به وسيله رايانه مي تواند کارهايي از قبيل عمليات پيچيده ي حسابداري،طراحي ساختمان ،طراحي

مبحث کنترل های داخلی تفکیک وظایف بین کارکنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ کارمندی مسئولیت کامل یک معامله را بر عهده ندارد، و کار هر فرد توسط فرد دیگری که یک جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، کنترل می شود. تفکیک وظایف، از صحت مدارک و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شرکت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می کند. با کامپیوتری شدن ...

چکیده امروزه کامپیوتر در موارد متعددی به خدمت گرفته می شود . برخی از تجهیزات موجود در منازل ، دارای نوعی خاصی از ریز پردازنده می باشند . حتی اتومبیل های جدید نیز دارای نوعی کامپیوتر خاص می باشند . کامپیوترهای شخصی ، اولین تصویر از انواع کامپیوترهائی است که در ذهن هر شخص نقش پیدا می کند. که به شرح چند نمونه از سخت افزار کامپیوتر می پردازیم. 1- حافظه RAM (Random Access Memory) RAM ...

ضبط بر روی نوار مغناطیسی دید کلی آیا نوار یک کاست یک نوار پلاستیکی معمولی است؟ راستی چه فرآیندهایی در هنگام روشن بودن ضبط صوت اتفاق می‌افتد که می‌توانیم صداهای مورد نظرمان را بشنویم؟ یکی از کاربردهای مغناطیس ضبط مغناطیسی است. ضبط مغناطیسی در طی دو بخش مجزا کارهای ضبط و پخش را انجام می‌دهد. بخش اول انتقال اطلاعات یک سیگنال الکتریکی به نوار مغناطیسی است بصورت ترکیبی از مغناطیس‌های ...

- مباني Hard disk - کالبدشکافي - ذخيره سازي داده ها - نحوه انتخاب يک Hard disk - جايگاه Hard disk - ويژگي هاي مهم - تشريح مشخصات نکاتي در رابطه با تهيه Hard disk - اضافه کردن Hard disk - پارتيشن Primary - پارتيشن Active - پارتيشن Extended

بیماری مولتیپل اسکلروزیس چیست؟ همانطور که میدانیم : طبق آهرین آنار بدست آمده ، بعد از عقب ماندگی ذهنی 84% وسرطانهای تنفسی75% ، اسکلروز متعدد یا M S 70% افراد ناتوان در اثر بیماریها را تشکیل می‌دهد این بیماری یک بیماری مزمن بوده که افراد را در سنین مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع می‌توان اینگونه تعریف کرد که M S ، بیماری مزمن ، پیشرونده و دژنواتیو سیستم اعصاب مرکزی می‌باشد ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول