تحقیق رایگان جرائم یقه سفیدان

Word 28 KB 32746 3
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه

  وجود انحرافات در جامعه را میتوان با قدمت خلقت انسانها یکی دانست  وجود انواع انحرافات اجتماعی در جوامع مختلف امری طبیعی میباشد ما جامعه ای را سراغ نداریم که اینگونه رفتارها را نداشته باشد زیرااز یک طرف افرادی در جامعه هستند که به دلایل مختلف حاضر نیستند برخی از هنجارهای جامعه را رعایت کنند واز طرف دیگر جوامع  از خرده فرهنگهایی بوجود آمده اند که اعضای این خرده فرهنگها بعضی از رفتارهای دیگر خرده فرهنگها را جزء رفتارهای انحرافی میدانند در بیان علل رفتارهای انحرافی در جامعه  دیدگاههای گوناگونی ذکر شده که هرکدام از آنها از منظر خاصی بدان نگریسته اند به همین جهت هیچیک از آنها از جامعیت برخوردار نیستند.

   اصطلاح " جرایم یقه سفیدان" برای اولین بار توسط" ساترلند" جرمشناس بزرگ آمریکایی بیان شده  ساترلند نتایج تحقیقات 25 ساله خود را در کتاب" جنایت یقه سفید" منتشر کرده است ،از نظر او این نوع جرایم توسط افرادی انجام میگیرد که از نظر مالی وضعیت خوبی دارند وجزءطبقات مرفه جامعه محسوب میشوند.شاید به دلیل جرائمی که یقه سفیدان انجام میدهند افلاطون میگوید باید طبقه حاکمه از داشتن شغل خود داری  کنند وبا پول سروکار نداشته باشند.

  تعریف یقه سفیدان

  یقه سفیدان اصطلاحا به کارمندان دفتری که دارای پیراهنهای یقه سفید هستند اطلاق میشود این اصطلاح در مقابل یقه آبی قرار داردو به کارگران اطلاق میشود که پیراهنهای یقه آبی میپوشند.

  این تصور نادرست است که ما اصطلاح یقه سقیدان را فقط به دارندگان نقشهای سیاسی اطلاق کنیم این اصطلاح شامل تمامی افرادی میشود که در جامعه از موقعیت وپایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند، افرادی که دارای مزایای اجتماعی (قدرت،ثروت ومنزلت)بیشتری هستند.شاید به همین دلیل است که جرائمی که آنها انجام میدهند از دید مجریان قانون ومردم پوشیده میماند.

  یقه سفیدان به سبب نقشهای که دارند در دسته بندیهای گوناگونی قرار میگیرند اگر این افراد جزءکارمندان عالیرتبه دولت باشند "دولتی"واگر جزء مشاغل دولتی نباشند در دسته یقه سفیدان غیر دولتی قرار میگیرند.

  اعضای طبقه حاکمه،سیاستمداران،بازرگانان،حقوقدانان،وهمچنین افرادی که در رشته های علمی از تخصص بالایی برخوردارند میتوانند جزءیقه سفیدان شمرده شوند.

  جرائم یقه سفیدان از دیدگآه قرآن

  در قرآن به جرائم یقه سفیدان اشاره شده ،مصادیق اینگونه جرائم ذکرشده(مسرف،ستمگر،فساد)،وظیفه مردم نسبت به آنها بیان گردیده(عدم پیروی از رفتار آنها) ،همچنین به ویژگیهای یقه سفیدان منحرف پرداخته شده(نپرداختند به اصلاح  حال خلق) .

  در آیه های 151و152 سوره شعراء میفرماید:از رفتار روسای مسرف وستمگر پیروی نکنید که آن مردم در زمین همه گونه فساد میکنند وهیچ گونه به اصلاح حال خلق نمی پردازند.

  نتایجی که میتوان از این آیه بدست آورد:

  1.روسا (یقه سفیدان )همانند سایر افراد جامعه ممکن است دچار رفتار انحرافی باشند.

  2.مردم نباید از رفتارهای روسای منحرف خود پیروی کنند.

  3.نمونه رفتارهای انحرافی روسا از قبیل اسراف،ستمگری وفساد میباشد که سایر افراد جامعه که فاقد ثروت وقدرت هستند کمتر میتوانند مرتکب اینگونه رفتارها بشوند.

  4.روسای (یقه سفیدان) منحرف کمتر فکر مردم واصلاح حال آنان میباشند.

  مصادیق رفتارهای انحرافی یقه سفیدان

  یقه سفیدان اعم از دولتی وغیر دولتی و سیاسی یا اقتصادی وبه تناسب پایگاهی که در نظام اجتماعی دارند میتوانند اقدام به رفتارهای انحرافی زیر بکنند :دخل وتصرف در اموال عمومی ودولتی جامعه،اختلاس،امضاءقراردادها به نفع اشخاص حقیقی وحقوقی و........، امضاءقراردادها به نفع دولتهای دیگر در قبال اخذ امتیازهای مالی و...........،احتکارکالاهای مورد نیاز مردم،جعل اسناد دولتی،سفته بازی ودلال بازی،کلاهبرداریهای کلان اقتصادی،صدور رای به نفع ظالم،رشوه گیریهای کلان اقتصادی وسیاسی،کم کاری وکم فروشی وگرانفروشی ،تقلب به شیوه های گوناگون،عدم ثبت در آمد واقعی در دفاتر به خاطر فرار از نپرداختن مالیات،کلاهبرداری از شرکتهای بیمه،خرید وفروشهای بدون فاکتور وفاکتورسازیهای  کلان،ساخت کالاهای کم دوام وتقلبی، و رفتارهایی مانند پارتی بازی ،زندگی لوکس،تجمل گرایی،مصرف گرایی،خویشاوندگرایی ، گروه گرایی ، جناح گرایی در عزل و نصب ها  از دیگر مصادیق اینگونه رفتارهای انحرافی یقه سفیدان میباشند.

  پیامدها ونتایج رفتارهای انحرافی یقه سفیدان

  1.میتواند با گذشت زمان این رفتار انحرافی به رفتاری بهنجار برای سایرین تبدیل گردد.

  2.موجب بی اعتمادی مردم نسبت به نظام سیاسی حاکم بر جامعه گردد وبی اعتمادی بزرگترین آفت یک نظام سیاسی محسوب میشود.

  3.بدبینی نیز از آثار ونتایج مخرب این پدیده شوم میباشد زیرا تا مدت طولانی افرادی که صاحب این مسند میشوند در معرض اتهام قرار میگیرند.

  4.به عنوان یک عامل مهم میتواند موجب هرج ومرج ونابسامانی در جامعه گردد وبدنبال آن فساد اداری ودیگر انحرافات در جامعه افزایش می یابد.

  5.سست شدن ارزشهای اجتماعی در جامعه.

  6.رواج انحرافات اجتماعی میان یقه سفیدان در حکومتهای دینی سبب سست شدن اعتقادات دینی در میان مردم میشود.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  1.قرآن

  2..تاریخ اقتصادی واجتماعی اروپا. فرانک ب.تایپتون-رآبرت.آلدریچ .مترجم کریم پیر حیاتی.شرکت انتشارات علمی وفرهنگی.چاپ اول 1375

  3.بررسی مسائل اجتماعی ایران.محمد.مظلوم خراسانی.انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.چاپ اول.تابستان1381

  4.مبانی جرم شناسی .مهدی.کی نیا.انتشارات دانشگاه تهران.شهریور1369

  5.جامعه شناسی انحرافات.داور.شیخاوندی.انتشارات نشر مرندیز.چاپ سوم.1373

  6.جامعه شناسی انحرافات.محمدحسن.فرجاد.انتشارات بدر .چاپ هشتم.زمستان 1378

  7.مبانی جامعه شناسی.منصور.وثوقی-علی اکبر.نیک خلق.انتشارات خردمند.چاپ دهم.پائیز 1375

  نگارش:احمد موحد کارشناس ارشد جامعه شناسی

  تهیه کننده: مهلا اریانی

وجود انحرافات در جامعه را ميتوان با قدمت خلقت انسانها يکي دانست وجود انواع انحرافات اجتماعي در جوامع مختلف امري طبيعي ميباشد ما جامعه اي را سراغ نداريم که اينگونه رفتارها را نداشته باشد زيرااز يک طرف افرادي در جامعه هستند که به دلايل مختلف حاضر نيس

نقش رسانه های جمعی در به انحراف کشاندن جوانان(ماهواره) ″دشمن اشکار-تهاجم خاموش″ عصری که در ان قرار داریم ,عصر ارتباطات و عصر سلطه ﭘدیده رسانه بر زندگی انسان است.بی گمان برنامه های رادیویی و تلویزیونی موفق گشته اند افکار و عقاید انسان های بی شمار را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تاسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی ...

موقعيت جغرافيايي طبيعي وانساني درگز شهرستان درگز در 130 کيلومتري شمال مشهد ودر 37 درجه و28 دقيقه عرض شمالي و59 درجه و7 دقيقه طول شمالي قرار گرفته است . اين شهرستان از شمال به جمهوري ترکمنستان واز شرق به کلات واز جنوب به شهرستانهاي قوچان وچناران و

اگر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایشهای بطرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند کاملا ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا بعنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود زیرا آنچه که روزی نام جرم بخود می گیرد ممکنست روز دیگر امری عادی , بی اثر و یا ...

چکیده: بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار ...

در هیچ یک از نظام های کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیما و صراحتا پیش بینی نشده است. در قوانین بابل و هیتی یا هیتیت، برای یک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصا جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، ...

در هيچ يک از نظامهاي کيفري باستاني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها مستقيما و صراحتا پيش بيني نشده است. در قوانين بابل و هيتي يا هيتيت، براي يک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعريفي از آنها مجازاتهايي در نظر گرفته شده است. اما پاره اي از نو

از جمله موضوعهای نگران کننده در عصر حاضر، توسعه آسیب‌های اجتماعی بویژه موادمخدر می‌باشد که مراکز آموزشی «مدارس و دانشگاهها» را درنوردیده و به یکی از چالش‌های فرا روی متولیان و دست‌اندرکاران امر آموزش و تربیت تبدیل شده است. بر این اساس به جای هرگونه انکار کتمان و دست روی دست گذاشتن، ضرورت شناخت صحیح پدیده آسیب‌ها تجزیه و تحلیل روند آنها و ارائه نسخه‌های کاربردی لازم و عملیاتی ...

مقدمه : جاسوسی از جمله جرائم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود ، و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرائم را ریشه کن کنند – البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوین با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است – فناوری اطلاعات تمام فعالیت های اقتصادی اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، و علمی بشر " تحت تاثیر خود قرار ...

چکیده در پژوهش حاضر رابطه بین عوامل فرهنگی، خانوادگی- اجتماعی با انحرافات جنسی جوانان در یک گروه 200 نفری از دانشجویان و یا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. دراین مدل چنین فرض شده است که عوامل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی در گرایش جوانان به انحرافات جنسی تاثیر دارد. دراین پژوهش ضمن بررسی رابطه بین متغیرها سنجیده شده است. داده ها در این پژوهش نشان می دهد که بین ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول