تحقیق رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقوله ازادی

Word 92 KB 32797 46
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  حضرت آیت الله خامنه ای نیاز شدید کشور به تفکر و اندیشه ورزی در مقولات زیربنایی را از اهداف و علل اصلی برگزاری نشستهای راهبردی خواندند و افزودند: ملت ایران که مثل رودخانه ای خروشان در حال پیشرفت است،‌ به فکر و اندیشه و فعال شدن اندیشه ها در مقولات مبنایی و اساسی، نیاز مبرمی دارد. حضرت آیت الله خامنه ای اهمیت ارتباط مستقیم با نخبگان و زمینه سازی برای دست یابی به پاسخ سؤالات مهم در مقولات بنیانی و حیات اجتماعی را از دیگر اهداف اصلی برگزاری نشستهای اندیشه های راهبردی دانستند.
  رهبر انقلاب، این نشستها را زمینه سازی برای ایجاد جریانهای عمیق و گسترده فکری خواندند و افزودند: لازم است کار اصلی بعد از این جلسات آغاز شود و پژوهشگران و اندیشمندان خوشفکر حوزه و دانشگاه به مثابه چشمه های جوشنده به اندیشه ورزی در باب مسائل مطرح شده بپردازند.
  ایشان با اشاره به خلاءهای فراوان و کمبودهای محسوس در شناخت و تبیین ابعاد مختلف مقوله آزادی در کشور افزودند: بحث آزادی در چند قرن اخیر در غرب نسبت به موضوعات دیگر، مورد توجه فراوان قرار گرفته که علت کلی آن، حوادث و ماجراهایی است که به برپایی نوعی طوفان فکری در این مقوله در غرب منجر شد.
  ایشان، «رنسانس، انقلاب صنعتی، انقلاب کبیرفرانسه و انقلاب اکتبر شوروی» را حوادث و عواملی اساسی دانستند که در غرب موجب ایجاد امواج گسترده فکری در زمینه آزادی شد. برخلاف غرب، ما تا پیش از نهضت مشروطیت موقعیتی که در باب آزادی، موج فکری ایجاد کند نداشتیم که این موقعیت نیز به علت یک نقیصه مهم یعنی تقلید روشنفکران از تفکرات غربی، به دستاورد خاصی در مقوله آزادی منجر نشد. حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه خاطرنشان کردند: هنگامی که دانش یا انگیزه ای را از دیگران می گیرید اگر با تفکر و اندیشه ورزی توأم شود زایش فکری بوجود می آید اما اگر فکر و اندیشه خاصی را از جایی گرفتید و از آن تقلید کردید طبعاً دیگر زایشی وجود نخواهد داشت و براساس همین واقعیت، تقلید روشنفکران از تفکر غرب در باب آزادی،‌ باعث شد که پس از مشروطه هیچ فکر بدیع و منظومه فکری نو، بوجود نیاید.
  رهبر انقلاب با اشاره به منابع فراوانی که درباره آزادی در منابع اسلام وجود دارد افزودند: با وجود این منابع، ‌امروز خلاءهای فراوانی در باب آزادی داریم که باید با تفکر و اندیشه ورزی و پاسخ دادن به همه مسائل و سؤالات مطرح در مقوله آزادی، به سمت منظومه سازی حرکت کنیم.
  ایشان تأکید کردند: تحقق این هدف، کار جدی و تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی را می طلبد.
  رهبر انقلاب در تبیین موضوع مورد بحث این نشست، خاطرنشان کردند: منظور از آزادی، همین معنای متداول و رایج در محافل دانشگاهی و روشنفکری جهان یعنی آزادیهای فردی و اجتماعی است نه آزادی معنوی و سیر و سلوک الی الله. ایشان با نقد تفکری که آزادی را رهایی مطلق از هر چیزی می داند افزودند: نباید هنگام بحث درباره آزادی،‌ از محدودیت ها ترسید.
  رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه ما در مقوله آزادی به دنبال شناخت نظر اسلام هستیم، مهمترین تفاوت میان دیدگاه اسلام و غرب درخصوص آزادی را، منشأ و پایه بحث آزادی دانستند و افزودند: در اندیشه لیبرالیستی،‌ منشأ آزادی، ‌تفکر انسان گرایی یا همان اومانیسم است در حالیکه در اسلام مبنای آزادی،‌ توحید به معنای اعتقاد به خدا و کفر به طاغوت، است. در دیدگاه اسلام، انسان از همه قیود به غیر از عبودیت خدا آزاد است.
  ایشان کرامت انسانی را از دیگر مبانی اصلی آزادی در اسلام دانستند و با اشاره به طرح بحث آزادی در منابع اسلامی از چهار منظر «حق در قرآن»، «حق در فقه و حقوق»، «تکلیف» و «نظام ارزشی» افزودند: «حق» در قرآن به معنای مجموعه نظام مند و هدفدار است که بر این اساس، عالم تکوین و عالم تشریع، هر دو حق هستند و آزادی انسان حق است و در مقابل باطل قرار می گیرد.
  رهبر انقلاب اسلامی آزادی از منظر حق در «فقه و حقوق» را به معنای ایجاد توانایی مطالبه کردن دانستند و درخصوص آزادی از منظر «تکلیف» خاطرنشان کردند: از این منظر، انسان باید به دنبال آزادی خود و دیگران باشد.
   
  حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی سخنان خود در باب «مفهوم آزادی در اسلام» این سؤال را مطرح کردند که با توجه به تفاوتهای بنیادین و عمیق موجود میان مفهوم آزادی در اسلام و در غرب‏ آیا می توانیم در تحقیق و پژوهش درخصوص «آزادی» به دیدگاهها و نظرات غربی مراجعه کنیم؟
  ایشان قبل از پاسخ به این سؤال، به چند نمونه از واقعیات آزادی در جامعه غربی اشاره کردند.
  «آزادی در حوزه اقتصادی» در صورت قرار گرفتن در مجموعه سرمایه داران اقتصادی و بهره مندی از امتیازات ویژه، «آزادی در صحنه سیاسی» در چارچوب انحصارگرایی دو حزبی و «آزادی در مسائل اخلاقی» با بروز مفاسدی همچون همجنس گرایی، از جمله نتایج آزادی در جامعه غربی بودند که رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره کردند. این موضوعات نشان دهنده واقعیات بسیار بد، تلخ،‌زشت و در برخی مواقع، نفرت انگیز، در جامعه غربی است که نتیجه آنها هم تبعیض، زورگویی، جنگ افروزی و برخوردهای گزینشی با مقولات شریفی همچون حقوق بشر و مردم سالاری است.
  حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: با وجود همه این واقعیات تأسف آور، مراجعه به نظرات متفکران غربی، برای پژوهش در مفهوم آزادی مفید است زیرا غربیها در تدوین منظومه فکری در باب آزادی و تضارب آرا در این خصوص، سابقه زیادی دارند. ایشان در پایان خاطرنشان کردند: پرهیز از نگاه تقلیدی، شرط اصلی مراجعه به نظرات متفکران غرب است زیرا تقلید در تضاد با آزادی است.

  یکی ازبخش های مهم قانون اساسی هرکشوری،بخش حقوق وآزادی های اساسی مردم است، زیرا دراین بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون محدود می شود ورابطه ی افراد با دولت مشخّص می گردد.به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعدّدی را به حقوق وآزادی های فردی ، اجتماعی، قضایی وامنیتی مردم اختصاص داده است .

  1-حقوق وآزادی های فردی (شخصی)

  1-1) مصونیّت ازتعرّض

  دراصل 22 قانون اساسی دراین مورد آمده است:

  حیثیت ، جان ، مال، حقوق، مسکن وشغل اشخاص ازتعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

  1-2) مصونیّت ازتبعید:

  یکی از انواع آزادی فردی درقانون اساسی ، آزادی انتخاب محل اقامت است و هرکس حق دارد محلّ زندگی واقامت خود را انتخاب کند یا ازجایی که نمی خواهد زندگی کند، هجرت نماید. قانون اساسی هم به این امر مهّم توجه کرده ودراصل 33 درباره ی این گونه آزادی فردی آورده است:

  هیچ کس را نمی توان ازمحل اقامت خود تبعید کرد یا ازاقامت درمحل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت درمحلّی مجبور ساخت، مگر درمواردی که قانون مقرّر می دارد.

   

  مصونیّت ازشکنجه:

  ازموارد ضدّ انسانی که درحال حاضر دردنیا رایج است، شکنجه وتحت فشار قرار دادن افراد برای گرفتن اقرار است. اصل 38 قانون اساسی نه تنها این امر ضدّ بشری را ممنوع کرده بلکه آن را فاقد اعتبار دانسته ومتخلّف ازاین اصل را قابل مجازات می داند.

  1-4-مصونیّت ازهتک حرمت:

  هیچ کس حقّ ندارد به فردی حتّی کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی یا تبعید شده، بی احترامی کند وحیثّیت او را پایمال نماید. دراصل 39 قانون اساسی دراین مورد به صراحت آمده است:

  هتک حرمت وحیثیّت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع است وموجب مجازات است.

  5-1- مصونیّت ازتوقیف غیرقانونی:

  براساس اصل 32 قانون اساسی: اولاً هیچ کس رانمی توان بازداشت کرد مگر با حکم وترتیبی که درقانون مشخّص شده است.ثانیاً درصورت بازداشت افراد، اتّهام باید با ذکر دلیل بلافاصله به صورت کتبی به متّهم ابلاغ و تفهیم شود. ثالثاً حدّاکثر به مدت 24 ساعت پرونده مقدّماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدّمات محاکمه ی فرد فراهم گردد.

   

   

  6-1- مصونیّت ازافشای امور خصوصی:

  ازمواردی که به آن بسیار سفارش شده ومبانی فقهی نیز دارد، عدم افشای امور شخصی وخصوصی افراد است. به همین دلیل ،قانونگذار نیز به این امور خصوصی افراد توجّه نموده وبازرسی،ضبط وافشای آنها را ممنوع کرده است. دراصل 25 قانون اساسی آمده است:

  بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی وتلکس،سانسور، عدم مخابره ونرساندن آن ها، استراق سمع وهرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.

  2- حقوق وآزادی های مدنی (اجتماعی)

   

  1-2- آزادی وحقّ داشتن شغل مناسب:

  اشتغال هرفرد درنظام جمهوری اسلامی ایران ازدوجهت مورد توجّه اصل 28 قانون اساسی قرارگرفته است. اوّل این که هرکس آزاد است وحق دارد هرنوع شغلی را که بدان مایل است انتخاب کند، به شرط این که مخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد. دوم این که دولت موظّف است با توجّه به نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه ی افراد، امکان اشتغال به کار وشرایط مساوی را فراهم کند. بعضی ازموارد مخالف اسلام ومصالح عمومی دراصول 46 ،47،49 مشخص شده است. ازاین رو، اگر چنین مواردی سود آور نیز باشند،ممنوع است؛ مثل خرید وفروش مواد مخدر.

 • فهرست:

  مقدمه. 6

  1-حقوق وآزادی های فردی (شخصی) 7

  2- حقوق وآزادی های مدنی (اجتماعی) 9

  3- حقوق وآزادی های قضایی.. 12

  4- آزادی های اساسی مردم. 14

  رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقوله "آزادی". 16

  1-نگاه معرفت شناسی: 16

  3) تاسیس آزادی های در چارچوبی متلاتم : 18

  4) تفکیک ناپذیری آزادی و استقلال: 19

  آزادی اجتماعات و راهپیمایی در قانون اساسی (اصل 27). 20

  مفهوم حقوقی اجتماعات و تظاهرات.. 20

  اصل27 قانون اساسی و تحلیل آن. 21

  نظارت بر اجتماعات.. 22

  قانون اساسی: 24

  قانون فعالیت احزاب.. 25

  هویت و شخصیت حقوقی.. 26

  تشکیل و رسمیت احزاب: 26

  روند قانونی تشکیل تجمعات.. 28

  مصداق اصل 27 قانون اساسی.. 29

  حقوق ازادی در جوامع بین الملل.. 30

  میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 (مطابق 25/9/1345 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد  30

  کشور های طرف این میثاق: 30

  بخش اول. 31

  بخش دوم. 31

  بخش سوم. 34

  بخش چهارم. 46

  بخش پنجم.. 57

  بخش ششم.. 58

  نتیجه گیری. 61

  منابع: 63

   

   

  منبع:

  .      حقوق بشر و آزادی های اساسی- سید محمد هاشمی- نشر میزان

  2.      نشریه حقوق اساسی- شماره 3- نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل- فرید خلخالی

  3.      قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  4.      اعلامیه جهانی حقوق بشر

  5.      قانون فعالیت احزاب و آیین نامه اجرایی آن

  6.      جزوه درس آزادی های عمومی- دکتر درویشی- دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز

حضرت آيت الله خامنه اي نياز شديد کشور به تفکر و انديشه ورزي در مقولات زيربنايي را از اهداف و علل اصلي برگزاري نشستهاي راهبردي خواندند و افزودند: ملت ايران که مثل رودخانه اي خروشان در حال پيشرفت است،‌ به فکر و انديشه و فعال شدن انديشه ها در مقولات مب

مقدمه همه ما نيازمند به يک نگاهيم چه آن وقت که در رفاه و آسايش و تجملات غرقيم و چه آن زمان که بيمار و محتاج در گوشه اي تنها . و آن گاه نور گرمي نيست جز توجه الوهيت به سوي ما , آيا اين اصل عدالت نيست که در فطرت انسان قرار گرفته و آيا خالق آ

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی اصل ۱۹ - برابری قومی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ - حقوق زنان ...

ا عصر رنسانس و انقلاب کبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاکم و کشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاک که بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گر

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368 اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل سی و دوم هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع ...

چکیده: در تمدنهای سنتی امر قدسی در همه ی شئون حیات بشری متجلی است ولی امروزه متأسفانه همه ی امور را از دیدگاه ناقص علوم ناسوتی بشری می نگرندو جایگاه امر قدسی را در شئون حیات بشری لحاظ نمی کنند .ما در اینجا قصد کرده ایم تا دیدگاه سنتی را در ارتباط با بحث حقوق شهروندی احیا کنیم .از دید ما حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است. انسان ...

مقدمات حقوق و حقوق اساسي با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشري در بخش هاي مختلف زندگي و با توجه به روح آدمي که موجوديست اجتماعي و با توجه به وجود دو گرايش خير و شر در آدمي که باعث مي شود تا آدمي گاهي سر به طغيان گذارده و حق ديگران را ناديده بگي

قانون اساسي بسم الله الرحمن الرحيم فصل اول - اصول کلي 1- اصل اول حکومت ايران جمهوري اسلامي است که ملت ايران ، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي ا

قانون اساسی قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا ...

مواد هوشمند و مواد حافظه دار چکيده براي رفاه اقتصادي کشور از آنجايي که هزينه ايجاد زيرساختهاي شهري بخش اصلي ثروت ملي را تشکيل مي دهد ، توسعه مواد ساختماني و سيستمهاي با راندمان بالا ، کم هزينه و با دوام مهم است . تحقيق و پژوه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول