تحقیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

Word 101 KB 32820 17
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • گر چه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می کنند اما، در برخی جرایم این خصیصه روشن تر است. به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند. چنان که جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سیاسی مستقیما حاکمیت ملی و اساس پایه های حکومت را هدف می گیرند. از سوی دیگر، جرایمی مثل جعل و قلب سکه، از باب آن که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات، اوراق بهادار، اسکناس، سکه و نظایر آن ها سلب کرده و در مواردی ( مثل جعل اسکناس رایج) بنیان های اقتصادی جامعه را متزلزل می سازند، جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده اند. به عبارت دیگر، تفاوت بین جرایمی مثل جعل اسکناس و قلب سکه با جرایمی مثل قتل و سرقت آن است که در اولی شاید اساسا هیچ فرد خاصی متضرر نشود، مثلا آن کس که اسکناس جعلی را گرفته به نوبه خود آن را علیه دیگری خرج کند.

   در این میان بیش از همه بنیان های اقتصادی جامعه و اعتماد مردم به پول رایج کشور است که آسیب می بیند و از این طریق آسایش عمومی مختل می گردد. لکن در قتل و سرقت ضرر اولیه و ابتدائی به یک یا چند به خصوص وارد می‌شود و اختلال د ر آسایش عمومی در نتیجه ارتکاب این دو جرم تنها یک امر ثانوی و تبعی است.[1] بنابراین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی از جرایمی بحث می کند که مستقیما امنیت ملی یا آسایش عمومی را هدف قرار داده است. برای شناخت بهتر جرایم علیه امنیت و آسایش به بررسی اجمالی آن ها خواهیم پرداخت.

  فصل اول: جرایم علیه امنیت کشور[2]

  1. محاربه

  محارب بنا به تعریف ماده 183 قانون مجازات اسلامی، عبارتست از «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد».

  مصادیق محاربه در قانون:

  1. اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم (م 183 ق.م.ا.)

   2.بر هم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق ( 185 ق.م.ا.)

  3. قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ( م 186 ق.م.ا.)

  4. ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی ( م 187 ق.م.ا)

  5. نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا ( م 188 ق.م.ا)

  2. تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور  ( مواد 498 و 499 ق.م.ا)

  3. تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام ( 500 ق.م.ا.)

  4. جاسوسی و جرایم وابسته به آن[3]

  جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از:

  1. مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور ( م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م. جرایم نیرو های مسلح )

  2. ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی (503 ق.م.ا.)

  3. جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت (505 ق.م.ا.)

  4. بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده ( 506 ق.م.ا.)

  5. اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه (510 ق.م.ا  24 ق.م. جرایم نیروهای مسلح)

  6. جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران( م 502 ق.م.ا).

   5. تحریک به عصیان و ..

  بر اساس ماده 504 هر کس نیرو های رزمنده و اشخاص در خدمت ایشان را تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند مرتکب جرم تحریک شده است. این ماده شبیه ماده23 ق.م. جرایم نیرو های مسلح است. ماده 512 ق.م.ا. نیز به جرم انگاری تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر اشاره دارد.

  6. تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه  (م 511 ق.م.ا.)

  7. همکاری با دول خارجی متخاصم علیه کشور (م 508 ق.م.ا)

  8. سوء قصد به جان مقامات سیاسی

   این جرم نسبت به مقمات سیاسی یا مذهبی داخلی در ماده 515 ق.م.ا. و نسبت به  مقامات سیاسی خارجی در ماده  516 ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است.

  9. توهین

   گرچه توهین از زمره جرایم علیع اشخاص است اما، برخی انواع آن به دلیل هویت مخاطب مخل امنیت کشور است.

  انواع توهین مخل امنیت:

  1. توهین به مقدسات اسلام و انبیاء و ائمه طاهرین ( م 513 ق.م.ا)

  2. توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری ( م 514 ق.م.ا)

  3. توهین به مقامات سیاسی خارجی ( م. 517 ق.م.ا)

  10. تخریب

   این جرم نیز از جرایم مالی است، لکن برخی انواع آن مخل امنیت کشور است که عبارتند از:

  1. آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی( م 675 ق.م.ا)

  2. اتلاف و سوزاندن اسناد دولتی ( 681 ق.م.ا)

  3. نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی ( 683 ق.م.ا)

  4. تخریب جنگل ها، درختان و مراتع ( 686 ق.م.ا)

  5. خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی ( 687 ق.م.ا)

  6. اقدامات علیه بهداشت عمومی (688 ق.م.ا)

  8. تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ( م 558 ق.م.ا)

  9. تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن ( قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن 1320)

  10 . اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی ( قانون مربوطه 1349)

  11. اخلال گری در صنایع ( قانون مربوطه 1353)

  12. اخلال گری در صنایع نفت ( قانون مربوطه 1336)

  13. تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان ( ق.م. جرایم نیروهای مسلح مواد 93 و 94 )

  14. تخریب درب زندان توسط زندانی ( 547 ق.م.ا)

  15. شکستن مهر و پلمپ یا تخریب دفاتر ثبت  دولتی  یا اسناد موجود در اماکن دولتی

  11. تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت (مواد 610 و 611 ق.م.ا)

  12. اشاعه اکاذیب ( م 698 ق.م.ا)

  13 . تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال ( مواد 617 و 618 ق.م.ا)

   

  فصل دوم: جرایم علیه آسایش عمومی[4]

  الف- جعل و استفاده از سند مجعول

  جعل عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر»[5] لازم به ذکر است که استفاده از سند جعلی نیز به موجب ماده 535 ق.م.ا. جرمی دیگر است.

  حقوق دانان جعل را به دو نوع تقسیم نموده اند:

  الف- جعل مادی: عبارتست از آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد شود.

  ب- جعل معنوی یا مفادی: عبارت از آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره، حقیقت در آن ها تحریف شده مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس شود. مانند تحریف سخنان متهم در صورت جلسه توسط قاضی (مثل موارد مذکور در م. 534 ق.م.ا.).

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

گر چه همه جرايم به نوعي امنيت را خدشه دار مي کنند اما، در برخي جرايم اين خصيصه روشن تر است. به عبارت ديگر به طور مستقيم با مفاهيم امنيت ملي و آسايش عمومي در ارتباط هستند. چنان که جرايمي مانند جاسوسي، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سياسي مستقيما

مقدمه از دیرباز مفهوم جرم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سیاسی در ترازوی قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تأثیر انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم می شدند هیچ گاه برابر نبوده اند . امروزه نیز بزهکاران سیاسی که عموماً به سائقه میهن پرستی و دفاع از آرمانهای انسانی با قطامهای حکومتی مخالفت می ورزیدند و ...

از ديرباز مفهوم جرم سياسي در اذهان عمومي و تشخيص آن از جرايم ديگر بدون آنکه تعريفي از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سياسي در ترازوي قضاوت مردم با بزهکاران عادي که تحت تأثير انگيزه هاي فردي و اغراض پليد مرتکب جرم مي شدند هيچ گاه برابر نبوده

چکیده : اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوه بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده ...

از ديرباز مفهوم جرم سياسي در اذهان عمومي و تشخيص آن از جرايم ديگر بدون آنکه تعريفي از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سياسي در ترازوي قضاوت مردم با بزهکاران عادي که تحت تأثير انگيزه هاي فردي و اغراض پليد مرتکب جرم مي شدند هيچ گاه برابر نبوده

درباره کلاهبرداري اينترنتي تقريبا مي توان گفت به ازاي هر کدام از روش هاي حقه بازي و کلاهبرداري در جامعه ، روش ها و ترفندهاي متناظري در عالم اينترنت و شبکه پيدا مي شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از يکديگرند . مواردي که تاکنون در زمينه خلاف ک

مقدمه از دیرباز مفهوم جرم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سیاسی در ترازوی قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تأثیر انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم می شدند هیچ گاه برابر نبوده اند . امروزه نیز بزهکاران سیاسی که عموماً به سائقه میهن پرستی و دفاع از آرمانهای انسانی با قطامهای حکومتی مخالفت می ورزیدند و ...

مقدمه درباره کلاهبرداری اینترنتی تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار ...

چکيده با انواع اختراعات و تسهيلات فراواني که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ويژه حمل و نقل هوايي، پديد آمده؛ دامنه فعّاليّت بزهکاران نيز گسترش يافته است، چون معمولاً هر پديده‌ي جديدي در کنار فايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشکلات به خصوصي را

همکاري پليس و گمرک مقدمه پليس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش هاي آزادانه فردي، همکاري هاي قضايي و بي طرفانه خود را ارتقاء بخشيده اند تا اين اطمينان حاصل شود که لغو موانع و بررسي هاي مرزي و سرحدي برابر با جرايم در حال افزايش مي باشند. از

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول