تحقیق طراحی و پیاده سازی یک سیستم خبره جهت ارزیابی ابزار های تأیید و اعتبارسنجی دانش در سیستم های هوشمند

Word 101 KB 32888 12
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع - مهندسی معدن
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  در این مقاله به توصیف چگونگی طراحی و پیاده سازی یک سیستم خبره جهت ارزیابی ابزارهای تأیید و اعتبارسنجی دانش    سیستم های هوشمند می پردازیم. امروزه مسائل تأیید و اعتبارسنجی دانش سیستم های هوشمند از اهمیت بالایی برخوردار است که به موجب آن ابزارهای تأیید و اعتبارسنجی دانش سیستم های هوشمند نیز جزء مسائل پر اهمیت محسوب شده و در نتیجه پیاده سازی یک سیستم ارزیابی ابزارهای مذکور از کارهای امروزه محققین در این زمینه می باشد. سیستم خبره طراحی شده علاوه بر تعیین ارزش نهایی هر ابزار تأیید و اعتبارسنجی دانش سیستم های هوشمند، قادر به ارائه تشریح برای کاربر نیز می باشد و می تواند به سؤال های "چرا"[1] و "چگونه"[2] در رابطه با اولویت بندی ابزارها که از طرف کاربر مطرح می شوند پاسخ گوید و همچنین مراحل دستیابی به قوانین ارزش دهی از طریق گزینه "ردیابی"[3] در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. خروجی سیستم خبره ارزیابی به صورت نمودار توسط نرم افزار Microsoft Excel ارائه خواهد شد.

  کلمات کلیدی: V&V، سیستم های خبره، سیستم های هوشمند و ارزیابی سیستم.

   

  مقدمه

  "تأیید" و "اعتبار سنجی" دانش یکی از مسائل مورد توجه محققان از سال 1984 میلادی تاکنون بوده است. محققین از آن زمان به فکر طراحی ابزاری مناسب جهت "تأیید" و "اعتبارسنجی" دانش برای   سیستم های مبتنی بر دانش بودند.

  "تأیید" و "اعتبارسنجی" دانش یک مرحله ترکیبی برای تضمین کیفیت سیستم های نرم افزاری مبتنی بر دانش است. "تأیید" دانش، تضمینی برای درستی از جنبه مفهومی و "اعتبارسنجی" دانش، تضمینی از نظر قابل قبول بودن نرم افزار از طرف استفاده کننده می باشد. برای پیاده سازی و طراحی این مرحله به ابزارها، تکنیک ها و روش هایی نیاز می باشد. سیستم های خبره امروزی غالباً با چنین ابزار، روش و   تکنیک هایی تولید نشده اند.[2]

  با توجه به اهمیت "تأیید" و "اعتبارسنجی" دانش در این مقاله به بررسی طراحی و پیاده سازی سیستم خبره جهت ارزیابی ابزارهای تأیید و اعتبارسنجی دانش سیستم های هوشمند می پردازیم. در ابتدا با مطالعه ابزارهای موجود "تأیید" و "اعتبارسنجی"، پارامترهای ارزیابی همراه با مقادیر ممکن آن ها به صورت جدولی ارائه می گردد. مقادیر پارامترهای ارزیابی توسط پرس و جو از کاربر در قالب یک پایگاه داده طراحی شده است. دانش های به دست آورده شده در پایگاه دانشی که دربرگیرنده ارزش پارامترهای این پایگاه داده  می باشند ذخیره می شوند. با استفاده از استنتاج رو به عقب بر روی پایگاه دانش طراحی شده و حقایق کسب شده از پایگاه داده، ارزش نهایی هر ابزار تأیید و اعتبارسنجی دانش ارائه  می گردد. در نهایت توسط نرم افزار Microsoft Excel به صورت نموداری، ارزش کلیه ابزارها رسم می گردد. این نمودار ارزش ابزارهای تأیید و اعتبارسنجی دانش سیستم های هوشمند ارزیابی شده را به صورت تصویری به نمایش  می گذارد. شکل 1 سیستم خبره مورد بررسی را توصیف می کند.

  Evaluation Parameters

  Verification and Validation Tools

  Value of V&V Tools

  Evaluation Chart

  Evaluation Expert System

  Microsoft Excel

  شکل 1- ورودی و خروجی سیستم خبره

  این سیستم خبره به صورت یک پوسته[4] با استفاده از زبان برنامه نویسی پرولوگ طراحی شده است که قادر به انجام عمل استنتاج برای هر پایگاه دانش متناسب با دامنه مسأله می باشد.

  سیستم خبره ارزیابی طراحی شده شامل اجزای زیر  می باشد:

  1- پایگاه دانش، محل ذخیره سازی ارزش پارامترها و نیز قوانین مربوط به تعیین ارزش نهایی هر ابزار تأیید و اعتبارسنجی دانش سیستم های هوشمند می باشد.

  2- پایگاه داده، به منظور ذخیره سازی جدول ارزیابی ابزارهای تأیید و اعتبارسنجی دانش   سیستم های هوشمند در نظر گرفته شده است.

  3- موتور استنتاج، شامل روش استنتاج رو به عقب برای تعیین ارزش نهایی هر ابزار تأیید و اعتبارسنجی دانش سیستم های هوشمند می باشد.

  4- واسط کاربر، برقراری ارتباط با کاربر از طریق سؤال و جواب می باشد.

  5- تشریح کننده، در بر گیرنده تشریح چگونگی ارزش دهی ابزارهای تأیید و اعتبارسنجی دانش می باشد.

  این مقاله شامل بخش های زیر می باشد:

  < >تأیید و اعتبارسنجی دانش سیستم های هوشمندسیستم های خبرهبررسی ابزارهای تأیید و اعتبارسنجی دانش سیستم های هوشمندپیاده سازی سیستم خبره ارزیابی ابزارهای تأیید و اعتبارسنجی دانش سیستم های هوشمندنتیجه گیریمنابع و مراجع 

  1- تأیید و اعتبارسنجی دانش سیستم های هوشمند

  صحت و تأیید پایگاه دانش نقش بسیار مهمی را در استنتاج درست و تصمیم گیری صحیح یک سیستم هوشمند بر عهده دارد و در واقع می توان گفت که یک پایگاه دانش صحیح و تأیید شده، صحیح و کامل بودن یک سیستم هوشمند مانند سیستم خبره را در شرایط مختلف تضمین  می کند.

  اعتبارسنجی و تأیید یا به اختصار V&V در واقع یک پروسه ترکیبی برای تضمین کیفیت نرم افزار می باشد. به طور مختصر تأیید تضمینی برای درستی از جنبه تکنیکی و اعتبارسنجی تضمینی از نظر قابل قبول بودن نرم افزار از طرف مشتری یا استفاده کننده می باشد.

  در اعتبارسنجی هدف چک کردن این مطلب است که آیا سیستم مورد نظر نیازهای کاربران را برآورده می کند یا نه. در تأیید ما محتوای پایگاه دانش، در واقع دانش های موجود در آن را، از نظر درستی[5]، سازگاری[6] و کامل بودن[7] مورد بررسی قرار می دهیم. هر زمان که دانش جدیدی به پایگاه دانش اضافه می شود، پروسه تأیید و اعتبارسنجی، مخصوصاً مسأله تأیید دانش جدید، دوباره اعمال می شود. [3]

   

   

  2- سیستم های خبره

  یک سیستم خبره، یک برنامه کامپیوتری هوشمند است که از دانش و رویه های استنتاج برای حل مسائلی که به اندازه کافی مشکل هستند و نیاز به هوش بشر برای حل آنها می باشد، استفاده می کنند. به عبارت دیگر، سیستم های خبره، برنامه های کاربردی کامپیوتری هستند که بعضی مهارت های غیر الگوریتمی برای حل انواع مشخصی از مشکلات را شامل می شوند.

  بخش های مختلف یک سیستم خبره عبارتند از:

  < >پایگاه دانش – محل ذخیره سازی دانش ها که توسط یک روش بازنمایی دانش مانند Rule-based، Semantic Net، Frame و ... ارائه می شوند.اخذ دانش[8]- در فاز اخذ دانش مهندس دانش به کسب دانش از خبره می پردازد.حافظه کاری[9] - محل ذخیره سازی حقایق اولیه یا استنتاج شده توسط سیستم خبره.موتور استنتاج – با استفاده از یک روش استنتاج که به صورت استنتاج رو به جلو یا عقب و یا مخلوطی از هر دو می باشد، عمل استنتاج بر روی پایگاه دانش را انجام داده و دانش های استنتاج شده را به صورت حقایق در حافظه کاری ذخیره می کند. در واقع حل مسأله و پاسخ نهایی سیستم توسط این بخش صورت می گیرد.واسط کاربر – ارتباط بین کاربر و سیستم.تشریح کننده.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

در اين مقاله به توصيف چگونگي طراحي و پياده سازي يک سيستم خبره جهت ارزيابي ابزارهاي تأييد و اعتبارسنجي دانش سيستم هاي هوشمند مي پردازيم. امروزه مسائل تأييد و اعتبارسنجي دانش سيستم هاي هوشمند از اهميت بالايي برخوردار است که به موجب آن ابزارهاي تأيي

چکیده این مقاله سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS را پوشش می‌دهد. از آنجا که MIS ترکیبی از سه پدیده سیستم، اطلاعات و مدیریت می‌باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تأثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی بر روی MIS مبحث دیگر مقاله، درباره آن می‌باشد. متخصصان اطلاعاتی شامل تحلیل‌گر سیستمها، مدیران پایگاههای داده، متخصصان شبکه، برنامه‌نویس‌ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است. ...

مقدمه استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است , اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است , شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات ...

خلاصه: براي برقراري ارتباط مطلوب و نگهداشتن آن، سرويس دهي به مشتري يکي از موارد لازم و ضروري است. بسياري از شرکتها تمايل دارند تا هزينه هاي مربوط به چنين خدماتي را (تا حد امکان) کاهش دهند. آنها با استفاده از ابزارهاي IT بدنبال راه حلي کارآمد و

نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات چکیده در این مقاله چارچوبی برای دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات ارائه می‌شود. تعریف سیستم اطلاعات، نوع‌شناسی بنا شده از سیستم‌های اطلاعات، دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس پشتیبانی ارائه شده، دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس محتوای اطلاعات، دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس حوزه، تقسیم‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس روش پیاده‌سازی، نوع‌شناسی ...

سامانه‌های خِبره یا سیستم‌های خِبره (Expert systems) به دسته‌ای خاص از نرم‌افزارهای رایانه‌ای اطلاق می‌شود که در راستای کمک به کاردانان و متخصّصان انسانی و یا جایگزینی جزئی آنان در زمینه‌های محدود تخصّصی تلاش دارند. اینگونه سامانه‌ها، در واقع، نمونه‌های ابتدایی و ساده‌تری از فن‌آوری پیش‌رفته‌تر سامانه‌های مبتنی بر دانش به حساب می‌آیند. این سامانه‌ها معمولاً اطلاعات را به شکل ...

مقدمه (خلاقیت ) مقوله ای است که اغلب ابعاد زندگی اجتماعی بشر را در بر می گیرد اما به جرات می توان گفت خلاقیت در آموزش و پرورش نکته ای کلیدی و حائز اهمیت است . با عنایت به اینکه ،زمینه اساسی خلاقیت باید در خانواده ، مدرسه و دانشگاه فراهم گردد و مدارس در این زمینه نقشی مضاعف دارند در این مقاله کوشش می شود برخی از ابعاد اساسی ( خلاقیت و آموزش ) مورد توجه قرار گیرد. تعریف خلاقیت : ...

با گسترش کاربرد فناوري اطلاعات، سيستم هاي تصمصم گيري پيشرفته و يا به طور کلي تصمصم گيري هاي مبتني بر رايانه، اهميت بسيار زيادي يافته اند. در اين زمينه سيستم هاي خبره به عنوان يکي از مهمترين بخشي هاي هوش مصنوعي نقش مهمي را ايفا ميکنند. تفاوت سيستم خب

چکیده : با گسترش کاربرد فناوری اطلاعات، سیستم های تصمصم گیری پیشرفته و یا به طور کلی تصمصم گیری های مبتنی بر رایانه، اهمیت بسیار زیادی یافته اند. در این زمینه سیستم های خبره به عنوان یکی از مهمترین بخشی های هوش مصنوعی نقش مهمی را ایفا میکنند. تفاوت سیستم خبره با فرد متخصص در این است که سیستم خبره از عواملی مانند استرس و موقعیت های احساسی محفوظ میماند. امروزه تمایل کاربران ...

سيستم‌هاي خبره شاخه‌اي از علم نسبتاً جديد هوشي مصنوعي مي‌باشند. Charmonand king / 1985 , keller / 1987 , rouch – hindin / 1985 , bonnet / 1985 rouch – hindin 1986 (a) , rauch – hindin /1986 (b) , charniackandmcdermon 1985 watermun/ 19876 و اين سيس

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول