تحقیق زمینه های تحقیقاتی مناسب در کارآفرینی

Word 36 KB 32902 12
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  اهم موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی:
  - جنبه های اقتصادی کسب و کار؛
  - ویژگی های روانشناختی و فردی؛
  - عوامل اجتماعی ونقش دولت؛
  - آموزش کارآفرینی؛
  - نقش شرکتهای کوچک؛
  - نقش استراتژی و عوامل سازمانی؛
  - تکنولوژی اطلاعات.

   

  1- جنبه های اقتصادی کسب و کار: 
  - بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارهای جدید؛
  - مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان در صنایع مختلف؛
  - بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات کارآفرینانه شرکتها بر اساس الگوی شومپیتر؛
  - بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصتهای اقتصادی و نوع کارآفرینان)؛
  - بررسی شیوه های تأمین مالی برای حمایت از کارآفرینان؛
  - نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوریهای اقتصاد؛
  - رویه ها و روش های مالی در موسسسات کارآفرینی؛
  - نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال؛
  - نقش کارآفرینی و اشتغال زایی( بویژه جوانان)؛
  - بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی و مؤُسسات خیریه؛
  - جهانی شدن (Globalization ) و کارآفرینی؛
  - جایگاه کارافرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم؛
  - کارآفرینی در بخش کشاورزی.

  2- ویژگی های روانشناختی و فردی:

   

  - بررسی علل خروج نیروهای کلیدی شرکت ها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش های صنعت و خدمات؛
  - شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات؛
  - بررسی ویژگی های شخصیتی ( ) و روانشناسی کارآفرینان فردی( Entrepreneurs)؛
  - بررسی ویژگی های شخصیتی - روانشناسی کارآفرینان سازمانی ( Intrapreneurs)؛
  - بررسی متغیر های تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف؛
  - مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی بین ایران و امریکا؛
  - مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های کارآفرینان زن؛
  - نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کارآفرینان؛
  - اخلاق کارآفرینی( Entrepreneurship ethics)؛
  - تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران؛
  - عوامل مؤثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان؛
  - مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران؛
  - بررسی و تطبیق ویژگی های کارآفرینان در صنعت و خدمات.Traits

  3- عوامل اجتماعی ونقش دولت:

   

  -بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف؛
  -بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی؛
  - بررسی ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان؛
  - بررسی نقش سیاست های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکت های جدید؛
  - نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی؛
  - بررسی جنبه های قانونی و حقوقی ایجاد یک فعالیت جدید در قالب یک شرکت؛
  - نقش رسانه های گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه؛
  - ارائه الگوی شبکه کارآفرینی و ارائه آن؛
  - موانع کارآفرینی در کشورهای جهان سوم؛
  - ارتباط قانون کار و مقررات مربوطه با فرهنگ کارآفرینی در ایران؛
  - بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی؛
  - تأثیر هنر بر استعداد کارآفرینی.

   

   

  4- آموزش کارآفرینی:

   

  - طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان در خصوص کارآفرینی؛
  - طراحی دوره های آموزشی در سطوح دانشگاه؛
  - مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی؛
  - ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی؛
  - ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای کارآفرین ( Incubator ) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی.

  5- نقش شرکتهای کوچک:

   

  - بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل گیری زنجیره های خدماتی - توزیعی فرانشیز (Franchise) در ایران؛
  - نقش شرکتهای کوچک در توسعه اقتصاد؛
  - بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصتهای کارآفرینی؛
  - نقش فرانشیز در توسعه کارآفرینی؛
  - ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین؛
  - مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی؛
  - بررسی زمینه های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران؛
  - نقش فرانشیز در اشتغال زائی و توسعه اقتصادی.

   

  6- نقش استراتژی و عوامل سازمانی:

  7- تکنولوژی اطلاعات :

   

  - ساختارهای تأمین مالی پروژه های کارآفرینانه و Capital Venture ؛
  - بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکتها، رابطه مدیریت، رهبری و فرهنگ در مؤسسات کارآفرین، نقش تیم مدیریت در کارآفرینی (سازمانی)؛
  - ارتباط چرخه عمر سازمان با کارآفرینی؛
  - اثربخشی در مؤسسات کارآفرین و مقایسه با مؤسسات غیر کارآفرین؛
  - ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی؛
  - دورنمای کارآفرینی در قرن 21 و پیامدهای آن برای ایران؛
  - توسعه ساختارهای زیربنایی کارآفرینی در کشور؛
  - نقش ساختار و استراتژی در مؤسسات کارآفرینی؛
  - ایجاد تیمهای کارآفرینی جهت رشد مؤسسه؛
  - چالشهای مؤسسات دارای رشد سریع و کارآفرینانه؛
  - انحلال مؤسسات و شرکتها در بخشهای مختلف صنایع؛
  - تبیین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پرورش کارآفرین.
 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

چکیده اگر نگاهی بر سیر تاریخی نظریات توسعه صنعتی داشته باشیم درمی یابیم که جدیدترین این نظریات تاکید دارند که توسعه صنعت مبتنی بر علم و نوآوری است و بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری ، هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه صنعتی موفق نخواهد بود و این موضوعی است که می تواند از طریق تحقیق نیز بررسی و شواهد لازم ارائه شود . طبیعی است که بارزترین چیزی که می تواند ما را به این ...

کار آفرینی چیست کارآفرینی : واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای " متعهد شدن " نشاُت گرفته است. بنابر تعریف واژنامه دانشگاهی وبستر : کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند. اقتصاد دانان نخستین کسانی بودند که در نظریه های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپیتر کارآفرین را نیروی محرکه ...

رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به توانمندی های تکنولوژیکی و نوآوری وابسته است. این امر شامل توانایی توسعه محصولا ت جدید و دسترسی به بازارهای جدید، به کارگیری تکنولوژی جدید، اعمال بهترین الگوهای مدیریتی در بنگاه ها و توسعه سطوح مهارتی در طیف وسیعی از نیروی کار است. دانشگاه ها قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا کنند. در نتیجه افزایش ظرفیت تحقیقات و تکنولوژی کشور برای تبدیل ...

تجزیه و تحلیل swot برای بررسی و تحلیل منتقدانه وضعیت موجود در صنعت روغن نباتی و ارائه راه حل مناسب ، آن را در قالب یک فرایند حل مسئله Problem solving process بررسی و درگامهای بعدی بر مبنای یک برنامه ریزی استراتژیک تجزیه و تحلیل مینمائیم . فرایند حل مسئله در قالب 9 قدم و بصورت نمودار ذیل میباشد : تعیین مسئله تعیین اهداف گردآوری اطلاعات ( شناخت مسئله ) ارزیابی و انجام تعدیلات ...

چکیده : کارآفرینی به عنوان پدیده ای نو ظهور ، به تازگی در محافل علمی ایران مطرح شده است . احیای تحقیقات و عملیات کارآفرینی در دنیا به دهه 1980 میلادی باز می گردد؛ که آن را " انقلاب کارآفرینانه " نام گذاری کرده اند . " جان تامپسون " معتقد است رفتار کارآفرینانه نیازی فراگیر و ضروری برای تمامی سازمان ها (دولتی ، خصوصی ، داوطلبانه و غیره ) با هر اندازه ( بزرگ ، متوسط و کوچک ) است ( ...

چکیده: در جهان رقابتی امروز سازمان ها، دانشگاه ها و کشورهایی موفق هستند که قادر به بهره گیری بیشتر از اطلاعات و دانش باشند، چرا که دیگر مواد اولیه، زمین و سایر مواد طبیعی منبع مهم و اساسی به شمار نمی روند و بر خلاف گذشته ثروتمند ترین مردم، افراد دانش مدار و کارآفرین می باشند که پیشه ی آنها کارآفرینی است. از این رو بسیاری از دانشگاه های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بهره گیری از ...

الگوی مطالعه کارآفرینی مبتنی بر علم در قسمت قبل ضرورت توجه به کارآفرینی مبتنی بر علم تاریخچه شکل گیری آن در دنیا و بعضی از مفاهیم و رویکردها در رابطه با آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این قسمت سعی می‌شود الگویی برای مطالعه کارآفرینی مبتنی بر علم ارایه شود. الگوهای که تاکنون در رابطه با کارآفرینی مبتنی بر علم ارایه شده‌اند، بر محور چهار کلید واژه بنگاه مشتق از دانشگاه، ...

پیشگفتار کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ ابزار تولید را به‌ منظور ادغام‌ آنها برای‌ تولید محصولات‌ قابل‌ عرضه‌ به‌ بازار، ارائه‌می‌کند (ریچارد کانتیلون‌ R. Cantillon در حدود سال‌ 1730). کارآفرین‌ عاملی‌ است‌ که‌ تمامی‌ ابزار تولید را ترکیب‌ می‌کند و مسوولیت‌ ارزش‌ تولیدات‌، بازیافت‌ کل‌سرمایه‌ای‌ را که‌ بکار می‌گیرد، ارزش‌ دستمزدها، بهره‌ و اجاره‌ای‌ که‌ می‌پردازد و همچنین‌ سود حاصل‌ ...

اقدامات اجرایی برای حمایت فنی و تکنولوژیک وتوسعه ظرفیتهای بخش خصوصی عمدتا" با اتکا به منابع ماده 8 قانون تاسیس امکان پذیر می شود. اهم این اقدامات بشرح زیر است : انتقال دانش فنی موجود در مجموعه تحت مدیریت سازمان به بخش خصوصی با حداقل هزینه، انتقال یافته های حاصل از اجرای طرحهای تحقیقاتی که از محل ماده 8 تامین می شود به بخش خصوصی با قیمت های ارزان ، کمک به تامین دانش فنی مورد نیاز ...

چکیده : پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، روشهای جدید همکاری و مشارکت را بین مؤسسات آموزش کشاورزی را ممکن ساخته است. اگر مراکز آموزش کشاورزی بخواهند خود را تحولات وپیشرفتهای سریع علم و تکنولوژی همگام سازند، لازم است اساتید و آموزشگران بطور مستمر با بکارگیری فناوری اطلاعات دانش خود را روزآمد سازند. تحولات حوزه فناوری اطلاعات همواره نظامهای آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است. باتحول ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول