تحقیق آموزه های نصب تانک های (مخازن ) کروی ( تانک های مستراح و چاه های مستراح )

Word 29 KB 32989 20
مشخص نشده مشخص نشده تاسیسات - مکانیک
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • این آموزه ها بهترین راهبرد را جهت نصب تانک های کروی (انوا)نشان می دهند . حاصل سال ها تجربه کارشناسان نصب موفقیت آمیز هزاران واحد می باشد . البته باید توجه داشت که این آموزه ها  لزوما ماهیت عمومی دارند . مسولیت متوجه دیگران می باشد که مناسب بودن آن ها را جهت شرایط خاص زمین ها و عملکرد مورد استفاده برای هر نصب تایید کنند . به همین منظور کارشناسی با صلاحیت مثلا مشاوری در زمینه مهندسی راه و ساختمان یا نصابی که دارای مجوز باشد باید از هر گونه اطلاعات یا رهنمود ارائه شده بوسیله ی مستخدمین یا نمایندگان آنوا که مرتبط با طراحی نصب باشد جهت ان شرایط مورد نظر اطمینان حاصل نماید .

  پیش از نصب تانک :

  از موافقت مربوط به آیین نامه ی ساختمان مطمئن شوید .

  اطمینان پیدا کنید که تخلخل ( پر منفذی )خاک مناسب است .

  پیش از نصب تانک را از بابت آسیب دیده بودن بررسی نمایید تا نک های ماه قبل روانه شدن از کارخانه مان به طور کامل مورد آزمایش قرار گرفتند . هنگامی که تانک نصب گردیده باشد ما ادعایی را در زمینه ی آسیب دیده بودن آن ها قبول نمی کنیم .

  بررسی کنید که عمق رادیه یا کف بند آبگذر (زهکش فاضلاب )ارتفاع گردن تانک صحیح باشد . برچسب مربوطه حداکثر عمق مورد اجازه را نشان می دهد . از دسترسی تانکر

  ( نوعی کامیون ) تخلیه فاضلاب اطمینان کسب کنید (آیین نامه های ساختمان حداکثر 30 متر را اظهار می کنند . )

  جهات و ارتفاعات راه دخول و راه خروج را بررسی نمایید .

  بررسی کنید که تانک برای کار مربوطه مناسب باشد . تانک های مستراح و چاه های مستراح نباید جهت سیالات خروجی مواد زائد شیمیایی رها شده در توالت یا هر نوع ماده شیمیایی دیگر مورد استفاده واقع گردیده شوند . اگر در کوردی شک داشتید با انوا مشورت نمایید .

  انجام دهید :

  ماده مورد استفاده صحیح را در پر کردن به کار گیرید .

  تانک را در دورترین مکان ممکن نسبت به مسکن های قابل سکنی قرار دهید .اکثر آیین نامه های ساختمان حداقل 15  متر را توصیه می کنند .

  پوشش صحیح و جهارچوب را که در معرض عبور است قابل قفل کردن نمایید .

  فاصله دیوار سقوط مربوط به آبگذر زهکش فاضلاب را معمولا 1 در 60 یا 70 بین خانه و تانک ندر نظر بگیرید و حداکثر در 200 جهت سیستم ابیاری .

  جهت بلند کردن تانک از طناب های مناسب یا زنجیرهایی که به دو دسته ی تعبیه شده در هر دو طرف گردن آن متصل گردند استفاده نمایید .

  انجام ندهید :

  قرار دادن تانک در معرض ضربه یا تماس با اشیاء لبه تیز .

  به تانک الحاقات مربوط به گردن اضافه کردن نیز سوراخ آدم رو که از آجر ساخته شده در بالای گردن تانک نسازید که عمق دفن را در تانک افزایش می دهد . ما گسترش دادن گردن تانک را تحت هیچ شرایطی توصیه نمی کنیم .

  نصب کردن تانک عمیق تر از عمقی که گردن تعبیه شده اجازه خواهد داد.

  نصب کردن در مکان های دارای رفت و آمد بدون لحاظ دریچه ی پهن ضخیم و مناسب تحمل کننده بار .

  قرار دادن تانک در مکانی که به نحوی در معرض فشار اضافه زمین باشد ( مثلا در مکان های شیب دار )یا در معرض بارهای متحمل شده مانند فشاری که ممکن است بر اثر مجاورت با عبور و مرور وسایط نقلیه تولید شود .

  بلند کردن به نحوی که فقط یکی از دسته ها استفاده گردد .

  پر کردن تانکی که دیگر کمک حال نیست . ( پر شده )

  نصب تانک های مستراح در زمین های مرطوب و نصب چاه های مستراح در موقعیت های کلیه ی زمین ها :

  زمین مرطوب جاییست که در ان جا آب زمین در هر زمانی یا در موقعیتی با خاک های رسی و آبگذر آهسته بالای پایه ی تانک قرار می گیرد .

  1 ) حفره ای را به عمق مناسبی حفر نمایید به نحوی که حداقل 300 میلی متر فضا جهت بتن وپایه ای با بنیان سخت داشته باشد . پهنای تانک حداقل 400 میلی متر اضافه باشد و نیز فضای اضافه تری جهت نصب هر نوع دریچه ی مورد نیاز در نظر بگیرید . با استفاده از تجهیزات پمپاژ ( تخلیه با پمپ)مناسب حفاری را از آب خالی نمایید .

  اطمینان پیدا کنید که تخلیه کردن با پمپ نزدیک ترین زمین نجاور را آغشته نکند . تا زمانیکه از مناسب شدن بتون خاطر جمع نشده اید خالی کردن آب ادامه خواهد یافت .

  2 )حداقل 150 میلی متر در پایه ی حفاری دارای هسته ی سخت باشد . در حفاری کامل شده صفحات پلی تین کار بگذارید .

  3 ) روکشی از بتن با حداقل 200 میلی متر ضخامت در قسمت فوقانی پلی تین موجود در پایه حفاری قرار دهید .

  4 ) تانک را به طرف بستر بتنی پایین ببرید و مطمئن شوید که راه ورود و راه خروج ( فقط تانک مستراح) در موقعیتی درست قرار داشته باشند .

  5 ) اطمینان کسب کنید که تانک در حالت عمودی باشد سپس آن را با آب تا حداکثر عمق 500 میلی متر سنگین کنید .

  6 ) بستر بتن را حداقل 450 میلی متر در دورتادور پایه بگیرید و مطمئن شوید که همه ی خورده اضافی های بتن حذف گردیده باشد و حداقل 200 میلی متر از بتن تدر پایین پایه تانک قرار داده شده باشد .

  7 )عمق رادیه یا کف بند را با بتن پر نمایید . اطمینان پیدا کنید که سطح آب درون تانک بیش از تقریبا 250 تا 300 میلی متری بالای سطح پر شده بتن نگه داشته نشود . دور تادور تانک را بطور مسطح پر کنید و لایه ها را محکم گردانید . پر کردن باید قبل از سفت گردیدن پایه شروع شود و عملیات مداوم واحدی باشد به نحوی که تانک لایه ی بیرونی بتنی کاملی که فاقد محل های اتصال به هم است و یک دست می باشد را دارا باشد .

  8 ) جهت سفت کردن بتن از سیخ زن های متحرک استفاده نکنید . بتن را بطور مستقیم بر روی تانک خالی نکنید .

  9 )لوله کار را ردیف و متصل نمایید . لوله راه ورودی تانک مستراح باید حداقل 25 میلی متر بالای لوله ی راه خروجی باشد .

  10 ) پیش از پر کردن با ماده ای مناسب ؛ پوسته ای بتنی به دضخامت 150 تا 250 میلی متر دور گردن تانک بکشید . در خلال اینکه این قسمت بتن ریزی می شود باید توجه لازم را مبذول داشت تا از کج شدن گردن جلوگیری به عمل آید . گردن را با اهرم یا چهار چوب موقتی داخلی نگه دارید .

  11 )با اره ای دندانه دار گردن تانک را متناسب با سطح زمین ببرید . عمق رادیه یا کف بند حداقل 450 میلی متری جهت جلوگیری از سرمازدگی لوله ها توصیه می شود . گردن را به اندازه ی کمتر از 350 میلی متر بالای رادیه یا کف بند راه ورودی برش ندهید .

  12 ) پوشش و چهار چوب را در بتن تعبیه کنید .

  13 )تا زمانیکه پر کردن با بتن مناسب نشده است تانک را خالی نکنید . تانک های مستراح باید در حالتی که با آب پر شده باشند قرار داشته باشند که این مورد می تواند با ورودی های فاضلاب جایگزین شده باشد . 

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

این آموزه ها بهترین راهبرد را جهت نصب تانک های کروی (انوا)نشان می دهند . حاصل سال ها تجربه کارشناسان نصب موفقیت آمیز هزاران واحد می باشد . البته باید توجه داشت که این آموزه ها لزوما ماهیت عمومی دارند . مسولیت متوجه دیگران می باشد که مناسب بودن آن ها را جهت شرایط خاص زمین ها و عملکرد مورد استفاده برای هر نصب تایید کنند . به همین منظور کارشناسی با صلاحیت مثلا مشاوری در زمینه ...

فصل اول گزیده ای از آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار در کارگاه ها : 1 برای هر کارگر در هر گار گاه حداقل باید دوازده متر مکعب فضای مفید منظور گردد(فضای اشغال شده به وسیله آلات با ابزار و اثاثیه مربوط به کار و همچنین فضای بالاتر از ارتفاع 3 متر جزو فضای مزبور محسوب نمی شود. 2 بنای سقف و بدنه عمارات کارگاه باید مصالحی پیش بینی شود تا از نفوذ رطوبت به داخل جلو گیری نماید و حتی ...

آبخوريهاي دستي کله قندي براي جوجه هاي جوان از اين نوع آبخوريها استفاده مي شود که توسط کارگر قابل کنترل بوده و کليه عمليات پر کردن ، خالي کردن ، شستشو و ضد عفوني آنها توسط نيروي کارگر انجام مي گيرد . نمونه اين آبخوريها ، آبخوريهاي کله قندي است که ب

زمین زیر ترانس های روغنی باید به طرف چاهک مخصوص روغن شیب بندی شده و روی آن با قلوه سنگ تمیز به ارتفاع حداقل 25 سانتیمتر پر شود.چاهک روغن که لوله تخلیه برای آن پیش بینی می شود معمولاً‌در کنار دیوار ساخته شده و باید به طور مرتب توسط اپراتور بازدید شود. باید مراقبت نمود که روغن قابل اشتعال در ترنچهای کابل و یا منهولهای دیگر موجود در محوطه نفوذ ننموده و ضمناً در اتاق ترانس باید شن ...

سنگ شناسی محیط های تخریبی سنگ تخریبی: سنگی که از تخریب سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی قدیمی بر اثر فرسایش شیمیایی و فیزیکی در اثر عواملی مانند باد، رودخانه، امواج و یخچال. این تخریبها باد در همین محیط رسوب می کنند و یا در دریاها تشکیل رسوب تخریبی می دهند. 1 سنگهای ریزدانه (اندازه کمتر از ) سنگهای رسی و سیلتی 2 سنگهای متوسط دانه () ماسه سنگها و آرنایت ها 3 سنگهای درشت دانه (بزرگتر ...

نيروگاه منتظر قائم در زميني به مساحت تقريبي يک کيلومتر مربع واقع در کيلومتر هفت جاده ملارد در ناحيه کرج بنا شده و در حال حاضر داراي چهار واحد بخار است که هر يک به ظرفيت اسمي 25/156 مگاوات و 6 واحد گازي، سه واحد سيکل ترکيبي مي باشد. اولين واحد بخار ن

موقعیت جغرافیائی شهرستان اردکان : شهرستان اردکان به عنوان پهناورترین شهرستان استان یزد ، در شمال این استان و در قلب کویر مرکزی ایران در مسیر بزرگراه تهران – بندرعباس قرار گرفته است ، این شهرستان از طرف شمال و شمال غربی به ناحیه کویر جندق و دشت طبس و نائین و از طرف مشرق و جنوب شرقی به کویر مرکزی ایران و شهرستان یزد و از طرف جنوب و مغرب به شهرستان میبد و باتلاق گاوخونی و کوههای ...

شرکت رانيران تنها توليد کننده‌ي اتوبوس هاي Volvo در ايران شرکت رانيران تنها توليد کننده‌ي اتوبوس‌هاي Volvo در ايران مي‌باشد که در سال 1370 تاسيس شد اين شرکت داراي کارخانه‌اي به مساحت 130000 متر مربع است که مجهز به سالن‌هاي س

تاریخچه ماهواره اولین پرتاب ماهواره به مدار زمین را روسها به نام خود ثبت کردنداین ماهواره که اسپوتنیک نام داشت در سال 1958 در مدار زمین قرار گرفت. آمریکایی ها دو سال بعد وارد عرصه ماهواره شدندو در سال 1960 اولین ماهواره را پرتاب کردند.فن آوری صنعت ماهواره و ایستگاههای پرتاب آن اکنون در انحصار چند کشور است.بیشترین پرتاب را تاکنون روسیه انجام داده است ولی ماهواره های آمریکایی از ...

سنسورها به جاي حواس چند گانه انسان و گاهي فراتر و پيشرفته از آن ، در صنعت ، داراي کاربردهاي فراواني هستند و مي توانند بر اساس انچه حس مي کنند به قسمتهاي مختلف سيستم فرمان داده و يا تصميم سازي کنند . سنسور هاي سنجش ارتفاع مايعات در صنايع گوناگون کارب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول