تحقیق آموزه های نصب تانک های (مخازن ) کروی ( تانک های مستراح و چاه های مستراح )

Word 29 KB 32989 20
مشخص نشده مشخص نشده تاسیسات - مکانیک
قیمت قدیم:۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • این آموزه ها بهترین راهبرد را جهت نصب تانک های کروی (انوا)نشان می دهند . حاصل سال ها تجربه کارشناسان نصب موفقیت آمیز هزاران واحد می باشد . البته باید توجه داشت که این آموزه ها  لزوما ماهیت عمومی دارند . مسولیت متوجه دیگران می باشد که مناسب بودن آن ها را جهت شرایط خاص زمین ها و عملکرد مورد استفاده برای هر نصب تایید کنند . به همین منظور کارشناسی با صلاحیت مثلا مشاوری در زمینه مهندسی راه و ساختمان یا نصابی که دارای مجوز باشد باید از هر گونه اطلاعات یا رهنمود ارائه شده بوسیله ی مستخدمین یا نمایندگان آنوا که مرتبط با طراحی نصب باشد جهت ان شرایط مورد نظر اطمینان حاصل نماید .

  پیش از نصب تانک :

  از موافقت مربوط به آیین نامه ی ساختمان مطمئن شوید .

  اطمینان پیدا کنید که تخلخل ( پر منفذی )خاک مناسب است .

  پیش از نصب تانک را از بابت آسیب دیده بودن بررسی نمایید تا نک های ماه قبل روانه شدن از کارخانه مان به طور کامل مورد آزمایش قرار گرفتند . هنگامی که تانک نصب گردیده باشد ما ادعایی را در زمینه ی آسیب دیده بودن آن ها قبول نمی کنیم .

  بررسی کنید که عمق رادیه یا کف بند آبگذر (زهکش فاضلاب )ارتفاع گردن تانک صحیح باشد . برچسب مربوطه حداکثر عمق مورد اجازه را نشان می دهد . از دسترسی تانکر

  ( نوعی کامیون ) تخلیه فاضلاب اطمینان کسب کنید (آیین نامه های ساختمان حداکثر 30 متر را اظهار می کنند . )

  جهات و ارتفاعات راه دخول و راه خروج را بررسی نمایید .

  بررسی کنید که تانک برای کار مربوطه مناسب باشد . تانک های مستراح و چاه های مستراح نباید جهت سیالات خروجی مواد زائد شیمیایی رها شده در توالت یا هر نوع ماده شیمیایی دیگر مورد استفاده واقع گردیده شوند . اگر در کوردی شک داشتید با انوا مشورت نمایید .

  انجام دهید :

  ماده مورد استفاده صحیح را در پر کردن به کار گیرید .

  تانک را در دورترین مکان ممکن نسبت به مسکن های قابل سکنی قرار دهید .اکثر آیین نامه های ساختمان حداقل 15  متر را توصیه می کنند .

  پوشش صحیح و جهارچوب را که در معرض عبور است قابل قفل کردن نمایید .

  فاصله دیوار سقوط مربوط به آبگذر زهکش فاضلاب را معمولا 1 در 60 یا 70 بین خانه و تانک ندر نظر بگیرید و حداکثر در 200 جهت سیستم ابیاری .

  جهت بلند کردن تانک از طناب های مناسب یا زنجیرهایی که به دو دسته ی تعبیه شده در هر دو طرف گردن آن متصل گردند استفاده نمایید .

  انجام ندهید :

  قرار دادن تانک در معرض ضربه یا تماس با اشیاء لبه تیز .

  به تانک الحاقات مربوط به گردن اضافه کردن نیز سوراخ آدم رو که از آجر ساخته شده در بالای گردن تانک نسازید که عمق دفن را در تانک افزایش می دهد . ما گسترش دادن گردن تانک را تحت هیچ شرایطی توصیه نمی کنیم .

  نصب کردن تانک عمیق تر از عمقی که گردن تعبیه شده اجازه خواهد داد.

  نصب کردن در مکان های دارای رفت و آمد بدون لحاظ دریچه ی پهن ضخیم و مناسب تحمل کننده بار .

  قرار دادن تانک در مکانی که به نحوی در معرض فشار اضافه زمین باشد ( مثلا در مکان های شیب دار )یا در معرض بارهای متحمل شده مانند فشاری که ممکن است بر اثر مجاورت با عبور و مرور وسایط نقلیه تولید شود .

  بلند کردن به نحوی که فقط یکی از دسته ها استفاده گردد .

  پر کردن تانکی که دیگر کمک حال نیست . ( پر شده )

  نصب تانک های مستراح در زمین های مرطوب و نصب چاه های مستراح در موقعیت های کلیه ی زمین ها :

  زمین مرطوب جاییست که در ان جا آب زمین در هر زمانی یا در موقعیتی با خاک های رسی و آبگذر آهسته بالای پایه ی تانک قرار می گیرد .

  1 ) حفره ای را به عمق مناسبی حفر نمایید به نحوی که حداقل 300 میلی متر فضا جهت بتن وپایه ای با بنیان سخت داشته باشد . پهنای تانک حداقل 400 میلی متر اضافه باشد و نیز فضای اضافه تری جهت نصب هر نوع دریچه ی مورد نیاز در نظر بگیرید . با استفاده از تجهیزات پمپاژ ( تخلیه با پمپ)مناسب حفاری را از آب خالی نمایید .

  اطمینان پیدا کنید که تخلیه کردن با پمپ نزدیک ترین زمین نجاور را آغشته نکند . تا زمانیکه از مناسب شدن بتون خاطر جمع نشده اید خالی کردن آب ادامه خواهد یافت .

  2 )حداقل 150 میلی متر در پایه ی حفاری دارای هسته ی سخت باشد . در حفاری کامل شده صفحات پلی تین کار بگذارید .

  3 ) روکشی از بتن با حداقل 200 میلی متر ضخامت در قسمت فوقانی پلی تین موجود در پایه حفاری قرار دهید .

  4 ) تانک را به طرف بستر بتنی پایین ببرید و مطمئن شوید که راه ورود و راه خروج ( فقط تانک مستراح) در موقعیتی درست قرار داشته باشند .

  5 ) اطمینان کسب کنید که تانک در حالت عمودی باشد سپس آن را با آب تا حداکثر عمق 500 میلی متر سنگین کنید .

  6 ) بستر بتن را حداقل 450 میلی متر در دورتادور پایه بگیرید و مطمئن شوید که همه ی خورده اضافی های بتن حذف گردیده باشد و حداقل 200 میلی متر از بتن تدر پایین پایه تانک قرار داده شده باشد .

  7 )عمق رادیه یا کف بند را با بتن پر نمایید . اطمینان پیدا کنید که سطح آب درون تانک بیش از تقریبا 250 تا 300 میلی متری بالای سطح پر شده بتن نگه داشته نشود . دور تادور تانک را بطور مسطح پر کنید و لایه ها را محکم گردانید . پر کردن باید قبل از سفت گردیدن پایه شروع شود و عملیات مداوم واحدی باشد به نحوی که تانک لایه ی بیرونی بتنی کاملی که فاقد محل های اتصال به هم است و یک دست می باشد را دارا باشد .

  8 ) جهت سفت کردن بتن از سیخ زن های متحرک استفاده نکنید . بتن را بطور مستقیم بر روی تانک خالی نکنید .

  9 )لوله کار را ردیف و متصل نمایید . لوله راه ورودی تانک مستراح باید حداقل 25 میلی متر بالای لوله ی راه خروجی باشد .

  10 ) پیش از پر کردن با ماده ای مناسب ؛ پوسته ای بتنی به دضخامت 150 تا 250 میلی متر دور گردن تانک بکشید . در خلال اینکه این قسمت بتن ریزی می شود باید توجه لازم را مبذول داشت تا از کج شدن گردن جلوگیری به عمل آید . گردن را با اهرم یا چهار چوب موقتی داخلی نگه دارید .

  11 )با اره ای دندانه دار گردن تانک را متناسب با سطح زمین ببرید . عمق رادیه یا کف بند حداقل 450 میلی متری جهت جلوگیری از سرمازدگی لوله ها توصیه می شود . گردن را به اندازه ی کمتر از 350 میلی متر بالای رادیه یا کف بند راه ورودی برش ندهید .

  12 ) پوشش و چهار چوب را در بتن تعبیه کنید .

  13 )تا زمانیکه پر کردن با بتن مناسب نشده است تانک را خالی نکنید . تانک های مستراح باید در حالتی که با آب پر شده باشند قرار داشته باشند که این مورد می تواند با ورودی های فاضلاب جایگزین شده باشد . 

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

این آموزه ها بهترین راهبرد را جهت نصب تانک های کروی (انوا)نشان می دهند . حاصل سال ها تجربه کارشناسان نصب موفقیت آمیز هزاران واحد می باشد . البته باید توجه داشت که این آموزه ها لزوما ماهیت عمومی دارند . مسولیت متوجه دیگران می باشد که مناسب بودن آن ها را جهت شرایط خاص زمین ها و عملکرد مورد استفاده برای هر نصب تایید کنند . به همین منظور کارشناسی با صلاحیت مثلا مشاوری در زمینه ...

فصل اول گزیده ای از آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار در کارگاه ها : 1 برای هر کارگر در هر گار گاه حداقل باید دوازده متر مکعب فضای مفید منظور گردد(فضای اشغال شده به وسیله آلات با ابزار و اثاثیه مربوط به کار و همچنین فضای بالاتر از ارتفاع 3 متر جزو فضای مزبور محسوب نمی شود. 2 بنای سقف و بدنه عمارات کارگاه باید مصالحی پیش بینی شود تا از نفوذ رطوبت به داخل جلو گیری نماید و حتی ...

مقدمه امروزه با پيشرفت سريع و گسترده علم کامپيوتر، نقش کامپيوتر در پيشرفت ساير در علوم غيرقابل انکار است. که البته علم مهندس شيمي نيز از دايره خارج نيست. اهميت استفاده از کامپيوتر در مهندس شيمي تا حدي است که به جرأت مي توان گفت که هيچ فعاليت تح

سپتيک تانکها: سپتيک تانکها مخازن بدون نشتي هستند که فاضلاب را در خود نگهداري کرده و موجب تجزيه آنها بوسيله باکتريها مي شوند. سپتيک تانکها بر خلاف چاهها بر روي فاضلاب عمل کرده و وسايل بهداشتي تري براي دفع فاضلاب محسوب مي شوند. ساختمان و نصب

1-استالوئید : Acetaldehyele نام های مترادف : استیک آلوئید ، اتانال ، اتیل آلوئید موارد استفاده : در صنعت تهیه اسید استیک ، ایندرید استیک ، n- بوتانل ، 2.ایتل هگزانول،پراستیک اسید ، پنتا اریترتول Pentaerythritol پیریدین کلرال ، 1-3 بوتیل گلی کول و تری فیل اِل پروپان ، ترکیب واسطه ای برای مواد شیمیایی مختلف خواص : جرم مولکولی 05/44 گرم بر مول ، جرم مخصوص ( 4/18 ) 78/0 ، نقطه جوش ...

سنگ شناسی محیط های تخریبی سنگ تخریبی: سنگی که از تخریب سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی قدیمی بر اثر فرسایش شیمیایی و فیزیکی در اثر عواملی مانند باد، رودخانه، امواج و یخچال. این تخریبها باد در همین محیط رسوب می کنند و یا در دریاها تشکیل رسوب تخریبی می دهند. 1 سنگهای ریزدانه (اندازه کمتر از ) سنگهای رسی و سیلتی 2 سنگهای متوسط دانه () ماسه سنگها و آرنایت ها 3 سنگهای درشت دانه (بزرگتر ...

شرح سيستم تصفيه خانه» 1-سيستم تغذيه آب خام نيروگاه شازند 2- سيستم تصفيه خانه نيروگاه شازند روشهاي کلي تصفيه آب 1-رزين هاي تعويض يوني 2-گاززدائي 3-استفاده ازموادشيميائي 4-فيلتراسين 5-تقطيرالکترودياليز سيستم تغذيه آب خام : آب موردنيازنيروگاه ازچاه تام

سپتيک تانکها: سپتيک تانکها مخازن بدون نشتي هستند که فاضلاب را در خود نگهداري کرده و موجب تجزيه آنها بوسيله باکتريها مي شوند. سپتيک تانکها بر خلاف چاهها بر رو ي فاضلاب عمل کرده و وسايل بهداشتي تري براي دفع فاضلاب محسوب مي شوند. ساختمان و نصب سپتيک تا

تعریف محیط : محیط مجموعه ای از عوامل و اثرات خارجی می باشد که به نحوی به رشد و تعادل یک موجود زنده تأثیر می گذارد . محیط از 3 بخش کلی زیر تشکیل شده است . اتمسفر ATMOSFER آب Water خاک Soil تعریف آلودگی : تغییر ویژگی های اجزای محیط ( 3 بخش فوق ) به نحوی که استفاده بیشتر از آنها مقدور نباشد و یا محدود شود . به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر حیات موجودات زنده تأثیر سوء یا نامطبوع ...

مقدمه : تصفیه بی‌ هوازی فاضلاب های صنعتی دارای مزایای بالقوه‌ای می باشد که عبارتند از : انرژی مصرفی پائین، تولید کم لجن اضافی، کنترل بووآئروسلها و شروع بکار سریع بعد از توقف مار به مدت زمان طولانی. هاضم‌های بی‌هوازی با سرعت بالا که دارای قدرت نگهداری توده میکروبی می باشند، نیز دارای ظرفیت تصفیه بالایی بوده و بنابراین به سطح کمتری نیازمند هستند. هایکی و همکاران (1991) شکلهای عمده ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول