تحقیق اندازه گیری تجربی کاویتاسیون در پمپها

Word 120 KB 33041 12
مشخص نشده مشخص نشده فیزیک - نجوم
قیمت قدیم:۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • اندازه ، سرعت ،قیمت و کاویتاسیون در یک پمپ

   

  در نقطه کار مشخص شده توسط ارتفاع (H)   و آبدهی (Q)  ، قدرت پمپ با محدودیت های کمی ثابت مانده و تنها متغیر قابل دسترسی ، راندمان آن          می باشد .

  اگر سرعت چرخشی N و قطر پروانه D  (نشان دهنده اندازه آن ) با شد آنگاه داریم :

  بنا بر این ماشینهای  تند ( سرعت چرخش بالا ) دارای اندازه کوچک و در نتیجه قیمت کمتری می باشند . اما در سرعتهای بالا خطر افزایش کاویتاسیون و جود دارد .

  برای نشان دادن این مطلب ضریب کاویتاسیون را به می کنیم.

   

  فشار مایع : P                             سرعت نسبی مایع : W

   

  فشار بخار مایع : Pv                    چگالی مایع :   

   صورت این عبارت فشار موجود برایجلوگیری از کاویتاسیون و مخرج آن ارتفاع سرعت است که به طور مستقیم نشان دهنده احتمال کاویتاسیون         می باشد ، بنابر این نسبت مقدار جلوگیری کننده  از کاویتاسیون به مقدار تولید کننده کاویتاسیون می باشد  و بالعکس.

  تعریف ضریب کاویتاسیون بالا می تواند با در نظر گرفتن سرعت محیطی (u)و سرعت نسبی (w) به صورت زیر اصلاح شود .

  بنابر این یک ماشین تند کوچکتر و ارزانتر بوده ، اما دارای ریسک بالایی در کاویتاسیون می باشد و بنابر این به دلایل اقتصادی مقداری از کاویتاسیون در پمپ ها مطلوب می باشد . از نقطه نظر صنعت یک سازنده پمپ کاویتاسیونی پمپهایش را برای خریدار معین میکند . برای یک سری شرایط خاص مکش و نقطه کار ، پمپ برای کار رضایت بخش تضمین می شود و این تضمین به صورت گرافیکی به یک سری منحنی های مشخصه داده می شود  این منحنی ها دارای پایه تجربی در نتیجه آزمایشاتی  که به عمل می آیند هستند.

  روشهای مطالعه تاثیرات کاویتاسیون در پمپ ها

  تاثیرات سوء کاویتاسیون قبلا" بیان شد . کلا" سه روش برای مطالعه کاویتاسیون وجود دارد که در  دو تای آنها از مشاهده غیر مستقیم و در یک روش ، از مشاهده مستقیم استفاده می شود .

  روش مشاهده غیر مستقیم با اندازه گیری  اثر کاویتاسیون روی عملکرد یک پمپ به شکل افت بار یا افت راندمان .

  روش مشاهده غیر مستقیم با اندازه گیری تولید  شده از کاویتاسیون از پمپ .

  روش مشاهده غیر مستقیم با استفاده از عکسبرداری مرئی

  غیر از شرایط  خاصی که قسمتهای شفاف روی قطعات نصب می شوند  و عکسبرداری مورد استفاده قرار می گیرد  مشاهده مستقیم عملا" خیلی مشکل است . بنابراین توجه بیشتر در اینجا روی روش های غیر مستقیم با مثالهای مخصوص می باشد .

   

  ارتباط کاویتاسیون و سرعت ویژه پمپ

  سرعت ویژه – تعاریف متعددی در مورد سرعت ویژه بیان شده است که هدف همه آنها تعیین معیاری برای مقایسه عملکرد پمپ های مختلف می باشد . در مورد پمپ های که دارای تشابه هندسی و درشرا یط عملکرد یکسانی عمل        می کنند می توان در معادلات مربوط به ظرایب آبدهی و ارتفاع عامل قطر پروانه را با تقسیم مجذور معادله (1)  بر توان سه چهارم معادله (2) حذف کرد :

  دراین  عبارت  سرعت ویژه است که در اروپا عدد نوع (type number ) نیر گفته می شود . د دور در دقیقه ( رادیان بر ثانبه  استفاده نمی شود ) ، Q  آبدهی ( معمولا بر حسب متر مکعب و گاهی بر حسب لیتر بر ثانیه یا متر بر ساعت

   است) و   ارتفاع دینامیک کل بر متر است . این معادله علی رغم آنکه ار نظر ابعادی صحیح نمی باشد در سیستم آحاد امریکایی نیز به همین صورت بکار می رود  .     سرعت ویژه ، n   دور بر دقیقه ، Q  آبدهی بر حسب گالن در دقیقه و   ارتفاع دینامیک  کل بر حسب فوت منظور می شود . ظرایب تبدیل سرعت ویژه بر حسب وا حدهای مختلف در جدول 1 ارائه شده است.

  برای  هر پمپ در سرعت دوران معین ، سرعت ویژه بر اساس آبدهی و ارتفاع در نقطه بهترین بازده (bep) درنظر گرفته می شود . هنگام استفاده از معادله (3) در مورد پمپ های دو مکشه نصف  آبدهی منظور می شود ، مگر اینکه  روش دیگری توصیه شده باشد . در پمپ های چند طبقه ارتفاع هریک از طبقات در  نظر گرفته می شود . تغییرات قابل قبول دربازده ماکزیمم ، براساس تغییر دراندازه ، ظرفیت و سرعت ویژه در مورد پمپ های گریز از مرکز یک طبقه و یک مکشه درشکل 1 نشان داده شده است.

  نحوه تغییر درشکل پروانه ، متناسب با افزایش سرعت ویژه نیز دراین شکل مشخص شده است . با افزایش اندازه پمپ ، بازده افزایش می یابد زیرا تلفات اصطکاکی در پاساژهای پمپ کاهش یافته و تلفات حجمی نیز کم می شود. بالاترین بازده در پمپ یک طبقه یک مکشه با محفظه حلزونی حاصل می شود.

  کاویتاسیسون و بار مکش مثبت خالص

  کاویتاسیون یکی از پیچیده ترین مسائل در عملکرد پمپ ها بشمار می آید و باعث صدمه دیده پمپ و افت مشخصه های آن می گردد .

  کاویتاسیون و اثرات آن

  کاویتاسیون یک خطر بالقوه است، بخصوص هنگامی که پمپ در دورهای بالا و یا در ظرفیت خیلی بیشتر و یا بسیار کمتر از نقطه بهترین بازده (bep) کار کند. کاویتاسیون باهث کاهش آبدهی و بازده شده و ممکن است گاهی سبب تخریب سریع پمپ شود. کاویتاسیون در پمپ زمانی اتفاق می افتد که فشار مطلق در مکش پمپ تا کمتر از فشار بخار سیال مورد پمپاژ کاهش یابد. آنگاه تشکیل حبابهای بخار در ورودی پروانه شروع می شود. همچنانکه حبابها در پروانه پیش می روند به ناحیه ای که فشار بیشتر است وارد شده و با شدت می ترکند. اگر ترکیدن حباب روی سطح جسم جامد روی دهد، جریان سیالی که برای پرکدن خلاء حاصل از ترکیدن حباب، با فشار و سرعت زیاد به حرکت درآمده است؛ به یک ناحیه بسیار کوچک ضربه می زند. تمرکز فضار باعث خوردگی و فرسایش سطح می گردد. همچنین در جایی که سرعت موضعی جریان زیاد است امکام وقوع کاویتاسیون وجود دارد، این حالت در پروانه هایی با پره های باریک و شیرهای نزدیک به بسته شدن پیش می آید.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

براي آن که امتداد جرياني را منحرف کنيم يا سرعت آن را تغيير دهيم ، بايد نيرويي به آن وارد کنيم . هنگامي که يک پره متحرک امتداد جرياني را منحرف مي کند و مومنتم آن را تغيير مي دهد ، نيرويي از پره به سيال يا بعکس از سيال به پره وارد مي شود . با حرکت پره

پمپ سانتر فیوژ پُمپ یا تُلُمبه وسیله‌ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابجایی مایعات را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می‌آورد. به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد. در نتیجه انرﮊی سیال پس از خروج از این ...

خلاصه: بسياري از قسمت ها محيط هاي مکانيکي خود را بعنوان يک نتيجه از تغييرات فيزيکي يا عيوب وفق مي دهند.سلول ها با هم براي اين مرحله آشکار کننده و موثر مي باشند.اگر چه خيلي از مطالعات روشن و واضح عملي شده است تا به مکانيزم آشکار کننده ها و سازگا

کاويتاسيون چيست؟ جرياني از مايع را در نظر بگيريد هرگاه فشار درون لوله به فشار بخار مايع نزديک شود يا برسد مايع موجود در لوله شروع به جوشيدن مي کند. و حباب هاي بخار در آن تشکيل مي شود. اين حباب هاي کوچک به همراه مايع به نقاطي که فشار در انجا با لات

معرفی پدیده کاویتاسیون تاریخچه نیوتن اولین فردی بود که بطور تصادفی در سال 1754 در حین آزمایش عدسی های محدب به پدیده کاویتاسیون و تشکیل حباب در مایعات برخورد کرد ولی نتوانست علت آن را شناسایی کند. او مشاهدات خود را چنین بیان کرده است: «در مایع بین عدسیها، حبابهایی به شکل هوا بوجود آمده و رنگهایی شبیه به هم تولید کرده که این حبابها نمی‎تواند از جنس هوا باشد زیرا مایع قبلاً هوا ...

× هدف: بررسی سیکل تراکمی و اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد آن و مقایسه سیکل واقعی با سیکل ایده آل × خلاصه: پمپ حرارتی وسیله است که به دو منظور از آن استفاده می شود یکی به عنوان یک دستگاه سرماساز و دیگر به عنوان یک دستگاه گرم کننده. یک پمپ حرارتی از اجزایی همچون کمپرسور،اواپراتور،کندانسور،مبرد و شیر فشار شکن تشکیل شده است. مبرد در اغلب این پمپ ها R-12 می باشد. در یک پمپ حرارتی ...

جهت حرکت پروانه: جهتی است عمود بر فرو رفتگی پره های درون پمپ. پمپهای گریز از مرکز از پر مصرف‌ترین پمپهائی می‌باشند که در صنعت بطور فراوان بکار می‌روند. حسن این پمپها در آنست که گذر حجمی سیال در آنها یکنواخت بوده و همچنین چنانچه لوله تخلیه مسدود و یا تنگ شود، فشار زیادی که به پمپ آسیب رساند ایجاد نخواهد شد در نتیجه بار آن بحدی نخواهد رسید که موتور محرک خود را از کار بیندازد. دو ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

زيگورات معماري مذهبي ويژه شهرهاي عمده بين النهرين(عراق کنوني) و ايران بوده است که بصورت برج مطبق هرمي شکل بنا ميشد. ساخت زيگوراتها از 4200 تا 2500 سال پيش متداول بوده است. زيگورات بناي خشتي تو پر فاقد فضاهاي داخلي است که سطح خارجي آن داراي پوششي

کاويتاسيون چيست؟ جرياني از مايع را در نظر بگيريد هرگاه فشار درون لوله به فشار بخار مايع نزديک شود يا برسد مايع موجود در لوله شروع به جوشيدن مي کند. و حباب هاي بخار در آن تشکيل مي شود. اين حباب هاي کوچک به همراه مايع به نقاطي که فشار در انجا با لات

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول