تحقیق دایره

Word 678 KB 33056 33
مشخص نشده مشخص نشده ریاضیات - آمار
قیمت قدیم:۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تعریف: مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله آنها از یک نقطه ثابت برابر مقدار ثابتی است.

  تذکر: در تعریف فوق مقدار ثابت را شعاع دایره (R) و نقطه ثابت را مرکز دایره  می نامند. و هر دایره را بصورت  نمایش می دهند.

  روش بدست آوردن معادله دایره با استفاده از تعریف:

  تذکر: معادله فوق را معادله اولیه دایره می نامیم

  مثال: معادله دایره ای که مرکز آن نقطه  و شعاع آن 3 می باشد بدست آورید.

   

  تذکر: اگر مرکز دایره مبداء مختصات باشد معادله آن بصورت  می باشد.

  (نکته مهم): اگر معادله اولیه را باز کنیم می توانیم روابط زیر را نتیجه بگیریم.

  حال در معادله فوق  و  و  درنظر می گیریم تا معادله فوق بصورت  که همان معادله ثانویه است، ظاهر شود.

  (تذکر مهم): می توانیم از معادله  روابطی را بدست آوریم که طبق آن روابط مرکز، شعاع دایره بدست آید.

  مثال: مختصات مرکز و اندازه شعاع دایره  را بدست آورید.

   

  تذکر: در معادله ثانویه دایره حتماً باید ضرایب  و  فقط یک باشند. پس اگر ضرایب  و  با هم برابر و غیر یک باشند ابتدا با تقسیم کل معادله بر آن ضریب آن را به حالت استاندارد تبدیل کنیم پس از فرمول فوق شعاع و مرکز را بیابیم.

   

  مثال: مقدار k را طوری بیابید که شعاع دایره  برابر 2 باشد.

   

  (نکته بسیار مهم): هر معادله بصورت  همواره معادله یک دایره نمی باشد. ممکن است معادله فوق متعلق به یک نقطه و یا مجموعه تهی باشد.

  پس با توجه به شروط زیر می توان رابطه فوق متعلق به یک دایره یا نقطه یا مجموعه تهی باشد.

  معادله دایره است  اگر (الف

  معادله نقطه است  اگر (ب

  معادله تهی است  اگر (ج

  مثال: حدود و مقدار k را طوری بیابید که معادله

  الف) معادله دایره باشد

   

  ب) مجموعه تهی باشد

   

   

  ج) یک نقطه باشد

   

  چند حالت مهم برای نوشتن معادله یک دایره

  1-اگر مرکز  و یک نقطه روی محیط دایره  وجود داشته باشد.

  در این حالت فقط کافی است فاصله M و O را بدست آوریم که همان R است.

  مثال: معادله دایره یا بنویسید که مرکز آن  باشد و نقطه  نقطه ای از آن دایره باشد.

   

  2-اگر نقطه های  و  دو سر پاره خطی بنام قطر یک دایره باشد آنگاه با استفاده از  و  شعاع و مرکز دایره بدست می آید.

  مثال: معادله دایره ای را بدست آورید که نقاط  و  دو سر یک قطر آن باشد.

   

   

  3-اگر سه نقطه  و  و  غیرواقع بر یک خط راست باشند آنگاه برای نوشتن معادله آن از یکی از دو راه حل زیر استفاده می کنیم.

  الف) اگر  مرکز دایره باشد با حل دستگاه   و  بدست می اید و سپس شعاع آن بدست می آید. و با استفاده از معادله اولیه می توانیم معادله دایره را بنویسیم.

  ب) می توانیم مختصات نقاط A و B و C را در معادله  قرار دهیم و پس از حل دستگاه a و b و c را بیابیم تا معادله ثانویه دایره حاصل شود.

  مثال: معادله دایره یا بنویسید که از نقاط  و  و  عبور کند.

  راه حل (1)

   

  راه حل (2)

   

  4-اگر دایره ای را بخواهیم بیابیم بطوریکه نقطه  مرکز آن باشد و خط  بر آن مماس باشد. پس می توانیم فاصله O را از خط L: بدست آوریم که همان شعاع دایره است.

  مثال: معادله دایره ای بنویسید که مرکز آن  باشد و بر خط  مماس باشد بدست آورید و آنرا رسم کنید.

   

   

  5-اگر دو خط  و  بر یک دایره مماس باشند و یکی از مولفه های مرکز داده باشند می توانیم برای نوشتن معادله آن دایره مراحل زیر را انجام دهیم.

  الف) با استفاده از فرمول  شعاع دایره بدست می آید.

  ب) معادله قطری از دایره بنام  می نویسیم و پس با توجه به مسئله مختصات مرکز را در  قرار می دهیم و مختص دیگر آن بدست اید.

  مثال: معادله دایره ای بنویسید که بر دو خط  و  مماس باشد و طول مرکز آن  باشد. (رسم کنید)

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

چکیده میوه ها و سبزیها از جمله مهمترین محصولات باغی هستند که نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و سلامت انسان بازی میکنند. این گروه از محصولات کشاورزی بدلیل داشتن رطوبت زیاد فساد پذیر هستند و در دوره پس از برداشت بخش عمده ای از آنها (بین 5 تا 50 درصد) از بین میروند. میزان این ضایعات حتی در برخی موارد تا 80 درصد نیز میرسد. در این میان تره بار بالاترین درصد ضایعات را به خود اختصاص داده ...

پارمنيدس ، به ويژه قسمت دوم آن ، شگفت ترين سرنوشت را در ميان محاورات افلاطون داشته است . هيچ کس منکر نيست که اين محاوره آهنگ الهي دارد عميقا ديندارانه است و اشارات عرفاني در ان ديده مي شود همچنين شگفت نيست که ببينيم از فايدون ، فايدروس يا تيمايوس در

اصول جديد استرداد مجرمين در اجراي اصل استرداد مجرمين شرايطي از لحاظ ماهوي و شکلي لازم است . از لحاظ ماهوي ماهيت جرم و اينکه چه جرايمي قابل استرداد است و چه جرائمي غير قابل استرداد، بررسي مي‌شود که امروزه در اصول جديد استرداد مجرمين تلاش مي‌شود

مقدمه در بدن ما دستگاه هاي مختلفي وجود دارد که هر کدام کار مهم و وظيفه اي را انجام ميدهند.در اين تحقيق ما با دستگاه هاي بدن بيشتر آشنا ميشويم. دستگاه هاي اصلي بدن • دستگاه قلب و رگ‌ها براي گردش خون • دستگاه گوارش براي فرودادن هضم جذب و دفع

ليزر و کاربرد آن در بيماري هاي پوستي و زيبايي پوست راهنمايي که در دست داريد، برمبناي «توصيه هاي فرهنگستان تخصصي پوست آمريکا» و با اقتباس از کتاب «مراقبت از پوست و مو در سلامتي و بيماري» که تأليف گروهي از متخصصين و پزشکان صاحب نظر در زمينه پوست

فرش معیوب فرش معیوب تعریفی علمی و عرفی ازواژه عیب در عرصه فرش شاید برای کلمه عیب درعرصه فرش نتوان مصداق واحدی تعریف نمود ؛ چرا که برای این کلمه با توجه به عوامل گوناگونی از قبیل زمان ؛ مکان ؛انواع فرش ؛ ذهنیت افراد وغیره ؛ تعابیر و مصادیق مختلفی را می توان یافت که هر کدام به نوبه خود ؛ از منظر علمی و عرفی قابل تامل و بررسی است و به عبارت دیگر دایره مبحث عیب در عرصه فرش بسیار ...

نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران منتج از نتایج طرح تحقیقاتی: «بررسی روش های اجرایی ثبت طرح ها و نقشه های فرش دستباف ایرانی در مراکز و جوامع بین المللی ذیربط (حفظ مالکیت معنوی)» مقدمه: هنر فرش یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی و فرهنگی ملت ایران به شمار می رود. این هنر که با ارزش های اجتماعی سنتی و فرهنگی ایرانیان گره خورده است، می تواند علاوه بر کارکردهای فرهنگی ...

از بچه ها مي خواهيم که هميشه در ساعت رياضي کيسه حساب را همراه داشته باشند. در مرحله مجسم مي توان از خود دانش آموزان کمک گرفت مثلاً 5 دانش آموز را پاي تخته آورده و تعداد آنها را از دانش آموزان پرسيد. سپس ترکيبات مختلف عدد 5 با تقسيم شدن دانش آموزان د

هندسه در راز و رمزهاي ديني بررسي تطبيقي دايره به عنوان نماد ديني در تمدن‌هاي بين‌النهرين، ايران، آيين بودايي هند و چين مقدمه: در جهان باستان، اعتقادات ديني و اسطوره‌اي سر منشأ بسياري حرکت‌هاي انساني بود. درون و ذات هر پديده‌اي که رخ مي‌داد به

نگاهي به زندگي عطار نيشابوري و آثار او: محمد ملقب به مزير الدين و مشهور به عطار نيشابوري و شاعر و نويسنده مشهور ايراني قرن ششم و هفتم قمري است. تاريخ تولد وي به درستي معلوم نيست ولي بر اساس شواهد حدود آن را مي توان به سال 540 قمري دانست. در ( کدکن

جرايم مطبوعاتي مقدمه يکي از حساس ترين و مهمترين موضوعات روز جامعه، جرايم مطبوعاتي است. ابهام هاي موجود در تعريف جرم مطبوعاتي و جرم سياسي و نسبت بين اين دو از يک سو وتوجه به آزادي بيان يکايک افراد جامعه و لزوم تجديد قانوني آن از سوي ديگر، بر اهمي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول