تحقیق شکل گیری شخصیت

Word 68 KB 33198 83
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۸,۳۰۰ تومان
قیمت: ۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در عدالت هر کدام طرفدارانی دارد.

  با عنایت به اینکه ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است و این مساله مخصوصا در مرحله اتهامی یا دادسرا با حقوق دفاعی متهم و دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی متهمان ملازمه دارد و این مساله در حقوق کیفری ایران به سکوت برگزار شده است و فقط در یک مورد از این پرونده صحبت به میان آمده و آن هم در مرحله اجرای مجازات حبس که در آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مندرج است که وافی به مقصود نمی باشد و با عنایت به اینکه برخی حقوق دانان در بحث مسئولیت کیفری افراد را به سه دسته :

  الف – افراد مسئول  ب- افراد نیمه مسئول  ج- افراد غیرمسئول

  تقسیم بندی کرده اند ما حتی در مورد افراد مسئول علاوه بر افراد نیمه مسئول مثل افراد مختل المشاعر معتقد به این هستیم که برای نیل به اصل فردی کردن مجازاتها و اصلاح و بازسازگاری مجرمین باید پرونده شناسایی شخصیت تشکیل بدهیم که ما در قسمتهای مختلف این تحقیق به آن خواهیم پرداخت.

   

  مقدمه

  قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد ه اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.

  توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مدرک یا مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است (مواد 64، 111، 130، 146، 166، 198 قانون مجازات اسلامی) و گاه قانونگذار از فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[1]

   

  مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح « مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیماتی قضایی » نامیده اند.[2]

  پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .[3]

  محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.

  به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.*

  این تحقیق در دو بخش تنظیم گردیده است که بخش اول در کلیات و تعاریف می باشد و خود بخش اول از دو فصل تشکیل شده است که در فصل اول آن به مفهوم شخصیت ، تعاریف، اجزای شخصیت و انواع آن اشاره کرده ایم و در فصل دوم از بخش اول به مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری که شامل تعریف پرونده شخصیت ، تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت نحوه تشکیل پرونده شخصیت و مراحل تشکیل پرونده شخصیت می شود، اشاره شده است.

  بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل گردیده است که در فصل اول آن، به لزوم شناسایی شخصیت بزهکار که مشتمل بر راههای شناخت شخصیت بزهکار، شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی و اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکاران و شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در باز اجتماعی کردن آنان می باشد، اشاره شده است و در فصل دوم نیز به مباحث تشکیل پرونده شخصیت و عملی کردن سیستم عدالت کیفری و دشواریهای موجود در اجرای طرح، که خود شامل دشواریهای قانونی، قضایی، اجرایی می باشد، اشاره شده است.

  قسمت پایانی این تحقیق نتیجه گیری و پیشنهادات بوده و به ذکر منابع و ماخذ نیز اشاره شده است.

 • فهرست:

  چکیده

  1

  مقدمه

  2

  بخش اول : کلیات و تعاریف

  6

  فصل اول : مفهوم شخصیت، تعاریف، اجزای شخصیت و انواع آن

  6

  مبحث اول : تعریف شخصیت

  6

  1-1- تعریف لغوی شخصیت

  6

  1-2-تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت )

  7

  1-3-  تعریف روان شناختی شخصیت

  8

  مبحث دوم : اجزای شخصیت

  10

  1- ساختار شخصیت

  10

  2- مراحل شکل گیری شخصیت

  10

  الف- مرحله دهانی

  11

  ب- مرحله مرزی (نشیمن گاهی )

  11

  ج- مرحله عضو جنسی

  11

  د- مرحله شهوی

  12

  عقده ادیپ

  12

  عقده الکترا

  13

  مبحث سوم : تئوری های مربوط به طبقه بندی شخصیت

  15

  گفتار اول : طبقه بندی شخصیت از روی خصوصیات جسمانی

  15

  1- طبقه بندی کرچمر

  15

  2- طبقه بندی شلدون

  16

  3- طبقه بندی هوتن

  17

  گفتار دوم : طبقه بندی شخصیت بر مبنای تعادل عضو مترشحه داخلی ووضع شیمیایی بدن

  17

  مبحث چهارم: شخصیت های غیرطبیعی و انواع آن

  19

  1-1- شخصیت اسکیزوئیدی

  19

  2-1- شخصیت سیکلوتیمی (دوره ای )

  20

  3-1- شخصیت هیستریکال

  21

  4-1- شخصیت وسواسی

  21

  5-1- شخصیت پارانوئیدی

  22

  6-1- شخصیت هیجانی و بی ثبات

  22

  7-1- شخصیت کژخو- ضد اجتماعی (پسیکوپات)

  22

  8-1- هم جنس بازی

  23

  9-1- خود ارضایی یا استمناء

  23

  10-1- بچه بازی

  23

  11-1- انحراف جنسی بت پرستی یا صنم پرستی

  23

  12-1- عقده نرگسی یا خود شیفتگی

  23

  13-1- سادیسم یا انحراف دیگر آ‍زاری

  24

  14-1- مازوفیسم یا انحراف آزاد دوستی

  24

  15-1- سادیسم و مازوخیسم

  24

  16-1- حیوان بازی

  24

  17-1- خود نمایی

  24

  18-1- چشم چرانی

  24

  19-1- پوشیدن لباس جنس مخالف

  24

  20-1- انحراف مرده بازی

  25

  21-1- انحراف میل به دزدی

  25

  22-1- انحراف آتش افروزی

  25

  23-1- انحراف هرزه درایی تلفنی

  25

  مسئولیت و نسبت آن در اختلاف شخصیت

  25

  فصل دوم : مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری

  26

  مبحث اول: تعریف پرونده شخصیت

  26

  مبحث دوم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت

  27

  مبحث سوم: پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی

  31

  مبحث چهارم : نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت

  34

  1- وضعیت جسمانی بزهکار

  35

  2- وضعیت اجتماعی

  36

  3- تاریخچه فردی

  37

  4- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم

  40

  5- وضعیت روانی

  40

  مبحث پنجم : مراحل تشکیل پرونده شخصیت

  41

                                                                  

   

  1- ابسرا و اسیون قبل از دادرسی (مرحله تحقیق)

  41

  2- ابسراواسیون بعد از محکومیت

  42

  بخش دوم : لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار

  44

  فصل اول : لزوم شناسایی شخصیت بزهکار

  44

  مبحث اول : راههای شناخت شخصیت بزهکار

  44

  1- شناخت شخصیت در محیط آزاد

  44

  2- شناخت شخصیت در محیط بسته

  45

  مبحث دوم : شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرایند دادرسی

  45

  1- مرحله تحقیق

  46

  2- مرحله تعقیب

  49

  3- مرحله رسیدگی

  50

  مبحث سوم: اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکاران

  51

  1- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات

  51

  2- رابطه شخصیت بزهکار با آزادی مشروط

  54

  3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی

  57

  مبحث چهارم: شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در باز اجتماعی کردن آنان

  58

  1- رعایت اصول فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصت بزهکار

  58

  2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف)

  61

  بند اول – تخفیف مجازات

  62

  بند دوم – تشدید مجازات

  63

  3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران

  65

  فصل دوم : تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن

  66

  مبحث اول: ابسرواسیون و علمی کردن سیستم عدالت کیفری

  66

  مبحث دوم : دشواریهای موجود در اجرای طرح

  69

  1- دشواریهای قانونی

  69

  2- دشواریهای قضایی

  70

  3- دشواریهای اجرایی

  71

  نتیجه گیری و پیشنهادات

  72

  فهرست منابع و مآخذ

  77

  منبع:

  الف – کتاب

  اردبیلی ، دکتر محمدعلی ، حقوق جزا عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان ، چاپ سوم ، 1380

  آشوری ، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم ، انتشارات سمت، چاپ اول ، 1379

  الطافی ، رمضان ، جرم شناسی جیر روانی ، موسسه انتشارات بعثت، چاپ اول ، 1372

  اشرافیان بناب ، دکتر مازیار ، ضروریات پزشکی قانونی ، ناشر طبیب ، چاپ اول 1380

  ج راد ، پرفسور کلارنس ، مباحث عمده در روان شناسی ، ترجه جواد وهاب زاده ، انشارات آموزش ، چاپ اول ، 1366

  خزانی ، دکتر منوچهر ، فرایند کیفری ،انشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، 1376

  دانش ، دکتر تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندانها ، انشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم، 1376

  دهخدا ، دکتر علی اکبر، لغت نامه ، انشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1373

  روز نهان ، دیوید ال و مارتین سیلگمن، آسیب شناسی روانی ، ترجمه سید یحیی محمدی ، نشر ارسباران ، چاپ اول ، 1379

  رایجیان اصل ، مهرداد، بزه دیده در فرآیند کیفری ، انتشارات خط سوم، چاپ اول ، 1381

  شجاعی ، مهدی ، جرم شناسی نظری ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، 1381

  سیاسی ، دکتر علی اکبر ، مکاتب روان شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، 1376

  سیاسی ، دکتر علی اکبر ، نظریه های شخصیت ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1372

  صانعی  ، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، 1376

  صانعی  ، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، 1371

  طریقتی، دکتر شکراله ، مقدمه ای بر روان شناسی و روان پزشکی کیفری، انتشارات دهخدا، 1345

  علی آبادی، دکتر عبدالحسین ، حقوق جنایی، جلد دوم ، انتشارات فردوسی ، چاپ سوم ، 1363

  عظیمی ، دکتر سیروس، اصول روانشناسی عمومی ، جلد اول ، انتشارات صفار، چاپ سیزدهم، 1370

  کی نیا، دکتر مهدی ، روان شناسی جنایی ، انتشارات رشد، جلد دوم ، چاپ اول ، 1376

  کیانی ، دکتر مهرداد و گودرزی فرامرز، اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، نشر روزنامه جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، 1380

  گودرزی ، دکتر فرامرز ، پزشکی قانونی ، جلد دوم، انتشارات انیشتن ، چاپ اول ، 1377

  مرتضی ، محسنی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم ، 1375

  مظلومان ، دکتر رضا ، جامعه شناسی کیفری ، انتشارات دهخدا ، چاپ اول ، 1345

   

   

  ب- مقاله

  1- نوربها ، دکتر رضا ، مقاله « تعدیل شدت مجازات » ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 39 سال 1380

  2- مظلومان ، دکتر رضا ، مقاله « آیا مجرم گناهکار است ؟ » ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، شماره سوم ، 1349

  3- گلدوست جویباری رجب و سید اصفهانی حسام الدین ، « مقاله مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان » ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 39 ، 1383

  4- ولیدی، دکتر محمد صالح ، مقاله « بررسی و تعیین احکام و شرایط آزادی مشروط » ، مجله پلیس انقلاب ، شماره 103 ، شهریور سال 1369

  5- مجموعه مقالات اهدایی به دکتر محمد آشوری که در کتاب علوم جنایی آمده است ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، 1383

  ج- جزوه

  1- فدایی ، دکتر فربد، جزوه روان شناسی کیفری ، ترم تحصیلی  82-81 ، نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه تهران ، شماره سوم ، 1381

  د – پایان نامه

  1- جمالی ، حمید رضا ، کیفیات مخففه قضایی  ،پایان نامه دفاع شده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، سال 1378

از آنجا که عوامل موثر در شکل گيري شخصيت و تکوين آن مشتمل بر عوامل مختلفي است که از آن جمله مي توان به عامل ژنتيک ، وراثت و محيط اشاره کرد و هم چنانکه از ديرباز در ميان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختيار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسي نيز اصل

1 مقدمه بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعه پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی ...

1 مقدمه بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعه پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی ...

1 مقدمه بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعه پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی ...

فصل اول: کليات فصل اول: تعريف طفل تعيين سن براي تعريف اطفال بسيار ضروري مي باشد. ترديدي نيست که نوجواني قبل از نمايان شدن بلوغ آغاز مي گردد. از لحاظ طول دوره نوجواني بين روانشناسان اتفاق نظري وجود ندارد. در کليه کشورها بين وضع

مقدمه: معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت کردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقي دليل هرگونه وسيله اي است که در دعاوي براي اثبات ادعاي خود ازآن استفاده مي گردد. و در تع

چکيده : قانون آئين دادرسي کيفري جديد در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزما

مقدمه بسیاری از دانش پژوهان ، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون « عصر تکنیک » ، « عصر ارتباطات » ، « دهکده جهانی » و رهبری از راه دور نامیده اند . البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپیماها صادق است ، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند . تا قرن بیستم ، رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ...

دادرسی کیفری منطبق بر منشور جهانی حقوق کودکدادرسی است که در آن سعی می‌شود بازداشت کودکانتا حد ممکن تنها در موارد ضروری صورت می‌گیرد.دکترحسنعلی موذن زادگان مدرس دانشگاه تهران درگفت وگو با سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان اینمطلب اظهار داشت: تعیین حداقل سن مسوولیت کیفری و تعیین واکنشهای اصلاحی درمانی و حرفه آموزی ازجمله مسایلی به شمار می‌رود که برای انطباققوانین داخلی با منشور جهانی ...

مقدمه انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول