تحقیق کمک به دیگران

Word 80 KB 33248 8
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • واژه «خدمت»، مفهوم گسترده ای دارد و همه امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در برمی گیرد و به گذشت، فداکاری، ایثار و تحمّل رنج و سختی در همه این امور، خدمت و خدمتگزاری، صدق می کند.

  کاری که شکل آن مفید و برخوردار از روح معنویت بوده و وسیله تقرّب به خدا باشد، در فرهنگ اسلامی خدمت نامیده می شود.

  بنابراین خدمتی که مقدمه قرب الهی و در راستای رضای خدا نباشد، عبادت نیست و از اجر الهی سهمی ندارد.

  پرداخت‏حقوق مالی، اعم از خمس و زکات و سایر صدقات، مصداقی است، از مفهوم کلی کمک و مساعدت به دیگران، به عبارت دیگر اسلام که آموزه‏های آن با فطرت و خواست فطری انسان هماهنگی دارد، پیروان خود را به مساعدت در حق دیگران و اهتمام به رفع نیاز همنوعان فرا می‏خواند .

  این مفهوم کلی مصادیق گوناگونی را در بر می‏گیرد; از جمله رفع نیاز مالی دیگران تمام دستورالعمل‏هایی که در کتاب‏های فقهی برای پرداخت‏خمس و زکات آمده و پاداش‏هایی که در کتاب‏های اخلاقی - مبتنی بر روایات - برای ادا کنندگان این حقوق و مجازات‏هایی که برای ترک کنندگان این فریضه عنوان شده است، در همین چهارچوب قرار می‏گیرند .

  قرآن کریم در دومین آیه از سوره مبارکه مائده افراد را به تعاون و همکاری با یکدیگر و راه پرهیزکاری فرا می‏خواند: «تعاونوا علی البر و التقوی‏» و نیز از رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله آمده است: «هر کس صبح کند در حالی که به امور مسلمین همت نمی‏گمارد، از آن‏ها نیست . هر کسی که بشنود مردی فریاد می‏زند و کمک می‏طلبد و به او کمک نکند، مسلمان نیست‏»  همچنین امیرمؤمنان‏علیه السلام به نقل از رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: «کسی که حاجت‏برادر دینی خود را برآورده سازد، مانند کسی است که همه عمر، خدا را عبادت کرده است‏»

  اهتمام به رفع نیاز دیگران - از نظر اسلام - نوعی تکلیف شاق و تحمیل به حساب نمی‏آید، بلکه استفاده بهینه از نعمت الهی عنوان شده است ; زیرا براساس روایتی از امام حسین‏علیه السلام: «از نعمت‏های خداوند، حاجت‏های مردم است که نزد شما می‏آورند . . .»

  توجه به نیازهای دیگران و تلاش برای رفع نیاز مردم، تنها به عنوان یک اصل اخلاقی عنوان نگردیده (به طوری که اگر امکان پذیر بود، چه بهتر، والا اهمیتی نداشته باشد) بلکه هرگاه کسی از این اصل مهم اخلاقی (با دستاوردهای بزرگ اجتماعی) سرپیچی کند و بی تفاوت از کنار آن بگذرد، مورد مؤاخذه و مجازات قرار می‏گیرد . در حقیقت رفع نیاز همنوعان، نوعی تکلیف الهی با ضمانت اجرای قرص و محکم عنوان شده است . روایات فراوانی را می‏توان در این خصوص به عنوان تایید کننده آورد . به روایتی از امام صادق‏علیه السلام بسنده می‏کنیم . حضرت فرمودند:

  «هر مؤمنی که برادر دینی خود را یاری ندهد - با این که قدرت بر یاری‏اش را داشته باشد - خداوند او را به حال خود واگذارد و در دنیا و آخرت ذلیلش سازد»

  براساس آنچه گفته شد، از دید اسلام توجه به نیازهای دیگران و اهتمام به رفع حاجت‏های مردم، نه تنها اصلی اخلاقی است، یک تکلیفی اجتماعی است، مضافا این که به حاجت‏های مردم بایستی به عنوان نعمت‏های الهی نگریست که بر شخص وارد می‏شود و مبادا با دست رد زدن به سینه صاحب حاجت، نعمت‏خداوند را از خود سلب کرد .

  از سوی دیگر عدم توجه به دیگران و کوتاهی در برابر آن‏ها مؤاخذه و ذلت را به همراه دارد; خواری و ذلتی که در دنیاو آخرت دامنگیر شخص می‏شود .

  مصداق کمک به دیگران

  از مصادیق کمک به دیگران، رفع نیازهای مالی آن‏هاست، آنچه در تعالیم و آموزه‏های اسلام عنوان «زکات‏» به خود گرفته است، شکل خاص آن است، اگر چه این واژه، کل حق و حقوق مالی شخص را در بر می‏گیرد (خمس را نیز شامل می‏شود)، اما واضح است که زکات و خمس احکام جداگانه‏ای دارند که در رساله‏های عملیه به آن‏ها پرداخته شده است . هرگاه افراد جامعه و صاحبان ثروت نسبت‏به پرداخت‏حقوق مالی خود مقید باشند (و در حقیقت آن مقدار از اموالشان که خمس یا زکات به حساب می‏آید، از اموال خود نشمارند، بلکه حق فقرا و بینوایان بدانند) آن‏گاه در جامعه فقیر و بینوایی پیدا نخواهد شد . حتی مازاد آن را می‏توان برای اداره بهتر جامعه اسلامی مصرف نمود .

  امام صادق‏علیه السلام فرمودند: «جز این نیست که خداوند برای فقیران در اموال ثروتمندان واجبی را واجب فرمود . . . و آن زکات است‏» .

  در قرآن کریم ده‏ها آیه در خصوص زکات نازل شده و این دلیل بر اهمیت این فریضه می‏باشد، و جالب توجه و قابل تامل این که در اکثر موارد اقامه نماز و ادای این فریضه (زکات) با یکدیگر آمده است .

  در سوره مبارکه توبه  در برشماری ویژگی‏های مؤمنان اقامه نماز و پرداخت زکات را عنوان کرده است، و در سوره مبارکه حج  آمده است که مؤمنان کسانی‏اند که وقتی در زمین مکنت و قدرت یافتند . نماز اقامه می‏کنند و زکات می‏پردازند . گویی خداوند متعال از مؤمنان چنین انتظار دارد که وقتی در زمین به امکاناتی دست‏یافتند . نماز به پای دارند و زکات بدهند، به معروف امر کنند و دیگران را از بدی‏ها باز بدارند .

  خدمت عبادی علاوه بر انگیزه الهی و تقرّب به خدا، دارای شرایط زیر است:

  در راه خدا باشد.

  مخلصانه انجام گیرد.

  خیرخواهانه بوده و فاعلش، نیّت و هدف خیر داشته باشد.

  داد و ستد و به منظور به دست آوردن مال و منال و شهرت و مقام نباشد.

  همکاری بر اثم و گناه نباشد.

  از منّت و آزار مبرّا باشد.

  خدمت شوندگان، افراد شایسته خدمت باشند، گرچه متوجه خدمتِ خدمتگزار نباشند و ... .

  چنین خدمتی از ارزش و اهمیت بسزایی برخوردار است و حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید:

  «احسن الصنائع ما وافق الشرایع»[1]

  بهترین احسانها و خدمات، آن است که موافق با شریعت ها (و طبق شرایط و موازین دینی) باشد.

  محدوده خدمت

  همانطور که ذکر شد، یکی از شرایط خدمت آن است که افراد خدمت شونده، شایسته خدمت باشند، در اینجا این سؤال مطرح است که آیا دایره خدمتگزاری آنقدر وسعت دارد که غیر مسلمان را نیز شامل می شود، یا اختصاص به مسلمانان و مؤمنان دارد؟ به عبارت دیگر، آیا از نظر اسلام، خدمت در هر جا و به هر کس، پسندیده و مورد ستایش است؟ یا خدمت مسلمانان و مؤمنان به یکدیگر و در جامعه اسلامی دارای ارزش و اهمّیّت است؟

  از نظر اسلام، خدمت به همه مردم و نوع بشر عملی شایسته است و غرض اولیای گرامی اسلام در خدمتگزاری، تنها مؤمن یا مسلمان نیست؛ بلکه نوع بشر را شامل می شود. چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرماید:

  «رأس العقل بعد الدین التودد الی الناس و اصطناع المعروف الی کل بر و فاجر»[2]

  پس از دین (و ایمان به خداوند)، بشر دوستی و نیکی به مردم، اعم از درستکار و گناهکار، سرآمد تمام کارهای عاقلانه است.

  واژه «خدمت»، مفهوم گسترده ای دارد و همه امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در برمی گیرد و به گذشت، فداکاری، ایثار و تحمّل رنج و سختی در همه این امور، خدمت و خدمتگزاری، صدق می کند.

  کاری که شکل آن مفید و برخوردار از روح معنویت بوده و وسیله تقرّب به خدا باشد، در فرهنگ اسلامی خدمت نامیده می شود.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

واژه «خدمت»، مفهوم گسترده اي دارد و همه امور اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در برمي گيرد و به گذشت، فداکاري، ايثار و تحمّل رنج و سختي در همه اين امور، خدمت و خدمتگزاري، صدق مي کند. کاري که شکل آن مفيد و برخوردار از روح معنويت بوده و وسيله

محمد شلیله این زمان دیگر نام اسماعیل عرفانی تنها بر روی کتاب هایی بر جای مانده است که آن زنده یاد در رشته حسابداری و حسابرسی تألیف کرده است و در آن مقطع خاص انتشارات دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران منتشر می شد و اکنون در کتاب خانه های معتبر نگهداری می شود و تنها در بررسی های تاریخی تحولات دانش حسابداری در ایران به آن مراجعه می شود. پیش از این اما در دوران اخیر ...

ارزش های اساسی تعاونی ها کرایک استاد دانشگاه کانادا که مطالعات زیاد در باب تعاون ها دارد ارزش ها اساسی تعاونی را به صورت زیر دسته بندی کرده است : 1- کمک متقابل : الف) تعاون یا یکپارچگی ب) اقتصاد ج) مسئولیت اجتماعی 2- برابری : انصاف، حقوق و آزادگی : الف) مشارکت ب) دموکراسی ج) آزادگی 3- عدالت اقتصادی : الف) برابری ب) مشارکت اقتصادی ج) تأمین کیفیت زندگی (طالب 1382‌: 118) کی ون سو ...

مقدمه خدمات اجتماعی به نظر می رسد واژه جدیدی باشد ولی در اصل از زمان خلقت انسان وجود داشته است فطرت انسان از اغاز خلقت او ، محرک و انگیزه وی در همکاری با دیگران در امور اجتماعی بوده سات یعنی بشر ، درجهت بقاء خود و در پیروی از سرشت خویش عامل به تعاون و همکاری های اجتماعی بوده است . در ایران نیز خدمات اجتماعی مورد توجه بوده است . از زمان نهضت مشروطیت ، سازمان دهی و تدبیر در این ...

مقدمه خدمات اجتماعی به نظر می رسد واژه جدیدی باشد ولی در اصل از زمان خلقت انسان وجود داشته است فطرت انسان از اغاز خلقت او ، محرک و انگیزه وی در همکاری با دیگران در امور اجتماعی بوده سات یعنی بشر ، درجهت بقاء خود و در پیروی از سرشت خویش عامل به تعاون و همکاری های اجتماعی بوده است . در ایران نیز خدمات اجتماعی مورد توجه بوده است . از زمان نهضت مشروطیت ، سازمان دهی و تدبیر در این ...

تعریف مددکاری اجتماعی : مدد کاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر استعدادها، مهارتها و دانشهای خاص، به منظور فراهم آوردن شرایط مادی و معنوی برای افراد و اقشار نیازمند جامعه، به گونه‌ای که در جهت شناخت و رفع مشکل خود برانگیخته شوند. مددکاری داوطلبانه : چنانکه می‌دانیم مددکاری به مفهوم اول، تاریخی به قدمت تاریخ بشر دارد، یعنی از زمانی که بشر خلق شد، با توجه به نیازهای اجتماعیش ناچار ...

مشارکت‌ اجتماعی‌ زنان‌ از دیدگاه‌ قرآن‌ و حدیث‌ جامعه‌ انسانی‌ فراهم‌ آمده‌ از انسانهاست‌ و زن‌ نیمی‌ از پیکره‌ی‌ جامعه‌ی‌ انسانی‌ را تشکیل‌ می‌دهد. اما از دیدگاه‌ اسلام‌ زن‌ تا چه‌ اندازه‌ در جامعه‌ زمینه‌ی‌ نقش‌آفرینی‌ دارد و محدوده‌ی‌ مشارکت‌ اجتماعی‌ زنان‌ و حضور عینی‌ آنان‌ در جامعه‌ تا کجاست‌؟ آیا مرد می‌تواند همسر خویش‌ را از مشارکت‌ در امور مختلف‌ اجتماعی‌ باز دارد؟ یا ...

تاریخچه اورژانس در ایران در سال 1354 در اثر ریزش سقف یکی از سالنهای انتظار فرودگاه مهرآباد تهران تعداد زیادی کشته و مجروح شدند و این در حالی بود که هیچ سیستم از قبل طراحی شده ای برای کمک و انتقال به مجروحین در اینگونه حوادث ناگهانی وجود نداشت، بعد از این حادثه سیستم فوریتهای پزشکی کشور با عنوان اورژانس ۱۱۵ کشور با همکاری کشور آمریکا تأسیس شد و ایران بعنوان چهارمین کشور دارنده ...

نظر به اهمیت جدی موضوع استراتژیک "روش کارآمد تخصیص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور" و به منظور بررسی اقتصادی،‌سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی آن ، با هدف نیل به نظر اجماعی در این خصوص و در چارچوب تحقق بخشی به برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و وزارت بازرگانی سلسله نشست های علمی کاربردی با ...

مقدمه براي انسان رسيدن به کمال بدون نوعي از عشق ورزيدن امکان پذير نيست. بدين گونه هر کس در آرزوي عشق ورزيدن و مورد عشق واقع شدن است. هر چند عده زيادي هستند که بطور کامل ناکام مي گردند. امروزه عده اي هستند که مي ترسند به نفوذ عشق ديگري سر فرود آ

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول