تحقیق الگوی نظام ها در تبیین رفتار انسان

Word 96 KB 33325 25
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت: ۲,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • هر چه در کنار و اطراف فرد وجود دارد و بر رفتار و شخصیت فرد اثر می گذارد و ضروری ترین عوامل بقای زندگی را فراهم می کند (بروس کوئن، 1384، ص81)

  محیط از لحاظ نگرش سیستمی عبارت است از عواملی که در خارج از سیستم قرار گرفته اند. (رضائیان، ص52)

  محیط شامل خانواده، مدرسه ، مذهب، فرهنگ، همسالان و جهانیان می شود. عمل فرد در محیط انجام می شود و محیط را در توضیح اعمال افراد باید به عنوان یک عامل مهم و اثر گذار به شمار آید.

  هر چیزی که خارج از فرد است و بر او اثر می گذارد که شامل مذهب ، جامعه و خانواده و ... است .

  جامعه:

  کلمه جامعه معمولا برای نامیدن گروه خاصی از انسانها که اجتماع آنها کم و بیش دوام و ثباتی دارد و محل مشخصی را اشغال می کند. (1384، ص172)

  جامعه به گروهی از انسانها اطلاق می شود که در طول هزاران سال با یکدیگر زندگی کرده است و در سرزمین معینی سکنی گزیده اند و سرانجام خود را به عنوان یک واحد اجتماعی متمایز از گروههای دیگر سازمان داده اند( بروس کوئن،1376)

  گروهی از افراد که با یکدیگر زندگی کرده و دارای آداب و رسوم و فرهنگ مشترکی می باشند و به نحوی که دارای اعتقادات و زبان ، فرهنگ مشترکی هستند که آنها را از سایر جامعه ها جدا می کند.

  مذهب :

  به معنای احترام از روی وجدان و با کمال توجه به عوامل غیر عقلانی روان و سرنوشت فرد یا به عنوان رعایت دقیق و به حساب آوردن برخی عوامل نادیدنی و غیر قابل کنترل، یک نگرش غریزی خاص انسان است. پس از ملیت احساس هویت در جهان بشمار می رود.

  www.fa.wikipedia.org

  اعتقاد به وجود یک حامی مقتدر و پناهنده ای بنام پروردگار است که مصدر نیکیها ،   سازندگیها و کارهای خیر است.( پارسا،1367)

  یکی از جنبه های بسیار مهم و حتی در بعضی موارد تعیین کننده کیفیت زندگی انسان است و در محدوده الهیات سوال می کند و مدعی اشراق یا الهام وحی از سوی پروردگار است.

  ( شعاری نژاد، 1381)

  خانواده:

  نخستین نهادی که انسان در بدو تولد درون آن چشم می گشاید خانواده است. همان خانواده ای که کدهای اولیه شناخت را به انسان می دهد و او را برای ورود به جامعه آماده می کند.

  www.daneshnameh_rochd.ir

  یکی از مهمترین و اساسی ترین سازمانهایی است که به رشد کودک یاری می دهد. در خانواده است که کودک نخستین چشم انداز را از جهان پیرامون خود بدست می آورد و احساس وجود می کند.(پارسا،1367)

  نهاد خانواده نظامی است که به تنظیم ، ثابت کردن، استاندارد کردن روابط جنسی و تولید مثل انسان می پردازد. رایجترین صورت آن اتحاد زن ومرد با فرزندان در داخل یک خانوار است. این نهاد برخی نهادهای فرعی مانند ازدواج ، نگهداری فرزندان و روابط خانوادگی را شامل می شود.( محسنی،1384،ص216)

  یک گروه خویشاوندی است که در اجتماعی کردن فرزندان و برآوردن برخی نیازهای بنیادی دیگر مسولیت اصلی را به عهده دارد. خانواده مرکب از گروهی از افراد است که از طریق خون، ازدواج و یا فرزند خواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده و برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می کنند.( بروس کوئن، 1376)

  مدرسه :

  سیستمی باز است که برای ادامه فعالیت و بقای خود باید با شرایط متغیر محیطی سازگار شود تا بتواند با اثربخشی فعالیت کرده و در درازمدت دوام بیاورد. محیط مدرسه، هدفها، خط مشی ها، ساختار و فراگردهای درونی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. روندهای اجنماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی بر عملیات درونی مدرسه موثر واقع می شوند.

  ( علاقه بند،ص208)

  مهمترین نهاد اجتماعی، تربیتی، آموزشی و اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد دینی – اخلاق- علمی – آموزشی – اجتماعی و کشف استعدادها و هدایت و رشد متوازن روح معنوی و جسمانی آنان برابر ضوابط و دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش تاسیس و به اتفاق کلیه کارکنان و مشارکت دانش آموزان و اولیای آنان زیر نظر مدیر مدرسه اداره می شود.

  www.sharatich.ir

  به مجموعه شرایط و عواملی گفته می شود که برای یادگیری و آموزش رسمی بوجود آمده است که سطوح مختلف ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و دانشگاه را در بر می گیرد

  ( شعاری نژاد،1381)

  یکی از مهمترین سازمانهایی است که بخش بزرگی از میراث فرهنگی را بصورت برنامه و مواد درسی مانند تاریخ، ادبیات و جز آن به کودکان و نوجوانان منتقل می سازد. (پارسا،1367)

  نهاد مدرسه عهده دار روند اجتماعی کردن است که به نحو غیر رسمی در خانه و در صورت رسمی آن در سازمان آموزش و پرورش آنجام می شود. نهادهای فرعی این نهادها اموری مانند امتحان، درجات تحصیلی و دیپلمها ، کار در منزل و موارد دیگر را شامل می شود. (محسنی،1384،ص172)

  مکانی برای پاسخگویی به توانایی های روبه رشد دانش آموزان در استدلال کردن و نیازهای هیجانی و اجتماعی برای ایجاد تجربیات یادگیری مناسب و شکوفا شدن تفکر انتزاعی. در واقع مدرسه مسول اصلی انتقال دانش انباشته و شیوه های رفتار اجتماعی با آنهاست و به عنوان یکی از عوامل عمده اجتماعی شدن بر پایه یک رشته قواعد بی چون و چرا سازمان می گیرد .(بروس کوئن،1384،ص79)

  نظام شناختی:

  به جریانهایی که با ذهن و اندیشه آدمی سرو کار داردمربوط می شود مانند حفظ کردن،فهمیدن،استدلال و قضاوت و همچنین به دو بخش دانش و تواناییهای مهارت های ذهنی تقسیم شده است.

  دانش و معلوما ت و تواناییها ومهارتهای ذهنی را در بر می گیردو به جریانهایی که با ذهن و اندیشه آدمی سرو کار دارند مربوط می شود.(سیف،علی اکبر،1383)

  ذهن ادمی به عنوان سیستم پیچیده ای از فرایندهای متعامل در نظر گرفته میشودکه اطلاعات مختلف را ایجاد،رمزگردانی،تبدیل یا دستکاری می کند.

  سیستم شناختی نقش بسیار فعالی را در مبادلات شناختی  با محیط بازی می

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  سیف ، علی اکبر،( 1383) ، روانشناسی پرورشی-1

  2-صفوی ، امان ا... ،( 1383 )، کلیات روشها و فنون تدریس

  3-باقری ، خسرو،( 1385) ، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی ، انتشارات مدرسه، چاپ دوم

  4-سیف ، علی اکبر ، (1355)، روانشناسی پرورشی ( روانشناسی یادگیری و آموزش) ، تهران ، انتشارات آگاه ، چاپ اول

  5-شعاری نژاد ، علی اکبر ،( 1377) ، فلسفه آموزش و پرورش ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ پنجم

  6-رضائیان ، علی ، (1385) ، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها ، انتشارات سمت ، چاپ دهم

  7-موکیلی ، آنکس و وانتزر ، روبرت ، ترجمه حمزه گنجی و علی بیکانی ، (1384) ، انگیزش و هیجان، انتشارات ساوالان ، چاپ اول

  8-منصور ، محمود، (1381) ، روانشناسی ژنتیک ، انتشارات سمت ، چاپ سوم

  9-لطف آبادی ، حسین ، (1379) ، روانشناسی رشد 2 ، انتشارات سمت ، چاپ دوم

  10-جفری ، پتی ، ترجمه ابراهیمی قوام ،صادقی ، (1385) ، روشهای نوین تدریس با تاکید بر فرایند یادگیری-یاددهی ، انتشارات عابد ، چاپ اول

  11-محسنی ، منوچهر، (1384) ، جامعه شناسی عمومی ، انتشارات طهورا، چاپ بیستم،

  12-سیف ، سوسن، و جمعی از مولفان ، (1377)، انتشارات سمت ، چاپ هشتم

  13-پور افکاری ، نصرت ا... ، فرهنگ جامع روانشناسی – روانپزشکی ، جلد اول ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  14-علاقه بند ، علی ، (1385) ، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

  15-بیابانگرد، اسماعیل , روانشناسی تربیتی ، نشر ویرایش

  16-شعاری نژاد ، علی اکبر ، (1378)، فلسفه آموزش و پرورش

  17-پارسا ، محمد، (1372)، روانشناسی رشد کودکان و نوجوان ، تهران ، انتشارات بعثت ، چاپ ششم

  18-احدی ، حسن ، جمهری ، فرهاد، (1378)، روانشناسی رشد 2 : نوجوانی ، جوانی ، میانسالی، پیری، تهران ، انتشارات پردیس، چاپ اول

  19-فردانش ، هاشم ، (1382) ، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی ، تهران، انتشارات سمت ، چاپ پنجم

  20-بروس ، کوئن ، ترجمه توسلی و فاضل ، (1384)، درآمدی بر جامعه شناسی، تهران ، انتشارات سمت

روش تحقیق : در این مقاله تحقیق براساس مقالات اینترنتی صورت گرفته که در آن تأثیر تبلیغات در عصر ارتباطات مورد تحقیق قرار گرفته است. مقدمه : تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحلیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنکه ...

نماینده تشریفاتی (Figurehead) – در این نقش مدیر به عنوان سمبل و یا نماینده سازمان عمل می کند. شرکت در محافل، جلسات، میهمانی های رسمی، اتحادیه ها و … از این جمله هستند. رهبر (Leader) – در این نقش مدیر با زیر مجموعه ارتباط برقرار کرده و موجبات انگیزه و رشد آنان را فراهم می آورد. این نقش مدیر بر ابعاد اجتماعی و انسان شناسی مدیریت متمرکز بوده و کمتر متوجه ابعاد مأموریتی سازمان می ...

پیشگفتار: به نام آن خدای، که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح مومنان را صبوح است و ذکر او مرهم دل مجروح است. الهی، در دلهای ما جز تخم محبت خود مکار و برتن و جانهای ما جز الطاف و مرهمت خود منگار و بر کشته های ما جز باران رحمت خود مبار. خانواده این رکن مهم اجتماع، نهادی که در طول زمان دچار تغییر و تحولات کمی و کیفی گردیده و به تبع همین تغییرات ...

کتاب: ارزیابی طرحهای تولیدی نویسنده: سید مهدی سید مطهری موضوع: کارآفرینی و پروژه هفت گام: 1- آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کار: زندگی شغلی انواع زندگی شغلی و دیگری تغییر شغل 1- استخدام:(Employmeht): منظور: شخص در قالب یک قرارداد و معتبر وقت و مهارتهای خود را در مقابل دریافت و جای مشخصی در اختیار سازمان خصوصی یا دولتی قرار دهد. 2- خود اشتغالی: (Self- employmeht ) ...

مقدمه : برخورداري از يک زندگي سالم و مولد و با کيفيت توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي است همگاني که مسئوليت و توليت آن بر عهده دولت ها است و پيش شرط تحقق توسعه پايدار مي باشد. براي تحقق اين امر فراهم س

توانمندسازي(توانا سازي) فرايند قدرت بخشيدن به افراد است. در اين فرايند به کارکنان خود کمک مي کنيم تا حس اعتماد به نفس خويش را بهبود بخشند و بر احساس ناتواني و درماندگي خود چيره شوند. تواناسازي در اين معني به بسيج انگيزه هاي دروني افراد مي انجامد.(

"جامعه آنومیک و بحران هویت جوانان" این سخنرانی مبتنی بر یافته های پژوهشی که بر روی 210 نوجوان و جوان انجام گرفته، تنظیم شده است. مفاهیم“جامعه آنومیک” و“هویت” هر دو مفهوم از مفاهیم مناقشه برانگیز علوم اجتماعی به خصوص روان شناسی است. در ابتدا لازم است خلاصه ای از سیر تاریخی این دو مفهوم بیان گردد. آنومی چیست؟ آنومیا در یونان باستان به معنای فاقد قانون ( ناعادلانه)، بی اخلاقی( ...

مقدمه سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یکی از بلایای بزرگی است که بشر امروزه در همه جای جهان با آن دست به گریبان است. کارتل های بین المللی و باندهای عظیم قاچاق مواد مخدر در همه جای جهان از جمله در نزدیک کشور عزیزمان پایگاه هایی دارند و به تجارت اهریمنی خود که دومین تجارت پر سود دنیاست مشغول هستند . اگر چه مقابله با تجارت غیر قانونی مواد مخدر و اثرات آن چالشی بزرگ برای جامعه جهانی ...

پیشگفتار دختران و پسران ایرانی به طور متوسط در سنین 11 تا 13 سالگی به بلوغ جنسی می‌رسند و به طور میانگین در سنین 26 تا 28 سالگی اکثر آنها متأهل و شاغل می‌شوند. این فاصله سنی که در کشور ما حدوداً 15 سال می‌باشد، دوره جوانی می‌نامد و از جمله وظایف و مأموریت های اساسی خود را شناخت این مرحله از زندگی نسل جوان می‌داند. با عنایت به این که تمامی‌قوای زیستی، روحی ، روانی، فکری و عاطفی ...

نقش و ثمرات ورزش بر کسي پوشيده نيست و ديگر نيازي به اثبات آن نمي باشد ديگر براي اهميت ورزش و جايگاه آن در عرصه زندگي تلاش چنداني احتياج نيست (1)آنچه ديگر به اين جايگاه اهميت مي بخشد توجه به ابعادي است که ورزش در نهاد خود داشته و در صورت بي توجهي نمي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول