مقاله تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان

Word 97 KB 33756 22
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پیشگفتار:

   

       مسئله بزهکاری از جمله عواملی است که توجه اغلب متخصصین در رشته های گوناگون زیست شناسی، روان شناسی روانپزشکی را به خود جلب نموده اتس. بزهکاری یکی از معضلات مهم اجتماعی است که درباره این گونه افراد موسسات مختلفی از جمله کانون های به ترتیب تا زندان ها به وجود آورده‌اند تا بزهکاران را مورد اصلاح قرار دهند.

  همه این مسائل و علاقه شخصی خودمان و آینده این نوجوانان و نیز تکلیف درسی دانشگاه موجب گردید که به انجام این تحقیق گرایش پیدا کنم.

  در انجام این تحقیق خیلی از عزیزان به ما کمک نموده اند که یکی از بارزترین آنها استاد گرانقدر آقای فروتن می باشد که ما را با تک تک زمینه های تحقیق آشنا نموده اند. همچنین در انجام تحقیق از نظرات بزرگان دیگری از جمله روانشناسان استفاده نمودیم که از راهنمایی های بی دریغ آنها نهایت سپاسگزاری را داریم.

   

  چکیده تحقیق:

  عنوان: تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان.

  بیان مسئله: غرض از بزهکاری رفتاری نابهنجار و اغلب دارای جنبه ضد اجتماعی است بزهکاری به ارتکائ جرم هایی اطلاق می شود که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته است. تعیین میزان این سن با قانون است و برحسب جوامع مختلف متفاوت است. خانواده ها اغلب اینگونه مسائل را به گردن تعلیم و تربیت یا جامعه می اندازند. در حالی که 75% از شخصیت کودک در هنگام ورود به مدرسه شکل گرفته و تاثیر خانوادگی تقریباً 3 باربر تاثیر آموزشگاهی است.

   

  هدف تحقیق:

  شناخت عواملی است که در محیط خانواده موجب بزهکاری می شود. شناخت هر یک از این عوامل به خانواده ها کمک می کند که هر یک در مورد آینده فرزندان خود تصمیم مثبت بگیرند.

   

  ضرورت تحقیق:

  شناخت عواملی است که در محیط خانواده موجب بزهکاری می شود. شناخت هر یک از این عوامل به خانواده ها کمک می کند که هر یک در مورد آینده فرزندان خود تصمیم مثبت بگیرند

   

  ضرورت تحقیق:

  اگر این تحقیق به نتیجه مطلوبی برسد می توان با ارائه راهکارهای مناسب زمینه بزهکاری را از دوران کودکی در خانواده از بین برد.

  فرضیه های تحقیق:

  اعتیاد والدین به مواد مخدر با بزهکاری فرزندانشان رابطه دارد.

  بیسوادی والدین با بزهکاری فرزندانشان رابطه دارد.

  جدایی (طلاق) والدین با بزهکاری فرزندانشان رابطه دارد.

   

  جامعه تحقیق:

  گروهی از نوجوانان بزهکاری در کانون اصلاح و تربیت تهران گروهی از نوجوانان بزهکاری و غیربزهکار در پارک ملت و گروهی از نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار واقع در کوه توچال در سال 1383.

   

  نمونه تحقیق:

  تعداد 50 نفر از نوجوانان که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.

   

  ابزار تحقیق:

  پرسشنامه محقق ساخته است دارای 20 سوال می باشد. تعدادی از سوالات مستقیماً به متغیرهای تحقیق مربوط می شوند. بقیه سوالات برای تحلیل نتایج طرح شده اند ودر واقع مربوط می شوند به هویت شخصی افراد.

   

  روش های آماری:

  استفاده از آزمون  و مجذور کافی برای مقایسه میانگین در گروه مستقی استفاده شده است.

   

  نتایج:

  کلیه فرضیه ها در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفته اند البته با توجه به پرسشنامه ای که از افراد بزهکار گرفته شده است.

   

  مقدمه: بزهکاری کودکان و نوجوانان از جمله موضوعات پیچیده و مشکل و در عین حال جالب در روانشناسی و سایر رشته های مرتبط با آن می باشد. مسئله بررسی علمی بزهکاری سالهاست مورد توجه قرار گرفته ومتخصصان و دانشمندان رشته های مختلف علوم به خصوص روانشناسی، روان پزشکی، جامعه شناسان، حقوق دانان و مربیان هر یک از دریچه ای به بررسی این مسئله همت گمارده اند. امروزه بزهکاری به عنوان مشکل ومسئله اساسی عصر کنونی درآمده است. به صورتی که در گزارش های پژوهشگران متعددی مورد تاکید است. از جمله اسپی (1978) طی تحقیقی در آمریکا اعلام کرده نسبت نوجوانانی که طی سالهای 1957 تا 1975 در دادگاه های مختلف نوجوانان ظاهر شده اند به طرز وحشتناک و ثابتی بالا و به حدود دو برابر رسیده است در ایران مطابق آمارهای موجود در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، درصد بزهکاران ارجاع شده به کانون اصلاح و تربیت تهران در سال 1363 نسبت به سال 1365 9/9% افزایش یافته است. بحث در خصوص شناخت و تبیین ابعاد مختلف بزهکاری کودکان و نوجوانان گستره وسیعی از عوامل مختلف زیست شناختی، جامعه شناختی را شامل می شود و این امر ک خودشناسی از ماهیت چند بعدی انسان است. ضمن تاکید بر تفکیک ناپذیری این ابعاد از یکدیگر نشان می دهد که برای بزهکاری علت واحدی وجود ندارد و هیچ یک از ابعاد انسانی نمی توان به نتهائی موجود آنداشت یکی از ابعاد ویژگی های بزهکاران توجه به تحول اخلاقی آنان می باشد تا اینکه وضعیت تحول اخلاقی آنان نسبت به غیر بزهکاران مشخص شود و تفاوت های این دو گروه در این زمینه معلوم گردد. لارمن کلبرگ (1958) حدود 30 سال بعد از اینکه پیاژه تحقیقاتش را در مورد رشد تحول اخلاقی منتشر کرد تحقیقات خود را در زمینه تحول اخلاقی طبق سنت پیاژه دنبال کرد و گسترش داد.

   

  بیان مسئله:

  تحقیقات و پژوهش های علمی جدید پیرامون مسئله بزهکاری ثابت کرده است که عامل اصلی در ارتکاب بزهکاری جامعه است. یعنی در جامعه افراد را به طرف انحراف و کجروی سوق می دهد. این وظیفه مهم در جامعه است که امکان اصلاح را برای افراد خاصی فراهم می آورد. برای درمان و پیشگیری پدیده بزهکاری باید درصد شناخت عواملی که باعث فساد محیط اجتماعی گشته و محیطی مناسب برای پروردن افراد بزهکار فراهم آورده برآمد و با شناخت آن عوامل و پیدا کردن ریشه های آن سعی در خشکاندن آن ریشه ها برآمد. یعنی با توجه به افزایش تعداد و بزهکاران هر روز بر تعداد کانون ها بیفزائیم. بعلاوه به فرض اینکه امکان چنین کاری هم باشد آیا عاقلانه تر نیست که این هزینه و نیروی انسانی کشور عزیزمان را که باید صرف درمان بزهکاران شود در اموری مربوط به پیشگیری این امر اختصاص دهیم؟ چه با این کار ما کودکان، نوجوانان و جوانان را از مسیر انحرافی به دور داشته و وار کانال هایی کنیم که خود عوامل سازنده این برای جامعه خود باشند.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

پيشگفتار: مسئله بزهکاري از جمله عواملي است که توجه اغلب متخصصين در رشته هاي گوناگون زيست شناسي، روان شناسي روانپزشکي را به خود جلب نموده اتس. بزهکاري يکي از معضلات مهم اجتماعي است که درباره اين گونه افراد موسسات مختلفي از جمله

-عنوان پژوهش : تاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان‌ آسیب های اجتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمای استان همدان در سال تحصیلی 83-1382 . 2-مقدمه : قرن بیستم ، قرن شگفتی هاست . اختراعات ، اکتشافات بی شمار و پیشرفت علم و صنعت برای افراد چند قرن پیش قابل تصور نبوده است . در آغاز قرن مذکور ، پیشرفت حیرت انگیز علم و صنعت که همزمان با پژوهشهای متعدد در رشته های مختلف علوم رفتاری ...

نقش خانواده در بزهکاری فرزندان در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست. در بزهکاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در ...

مقدمه: در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست. در بزهکاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در محیط وجود دارد و فرد را تحت ...

تعريف فرار فرار به فرانسه Evasion و به انگليسي Runaway گفته مي شود، عبارت است از شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت و شرايط نامطلوب و يافتن اوقات فراغت بيشتر، اين فرار گاهي به اين علت است که شرايط سخت زندگي اجازه اطلاق موجود انساني را به کسي نم

در مطالعه علل رفتار مجرمانه هميشه بايد عوامل چندگانه موجد جرم و تاثير متقابل آنها را در يکديگر مورد نظر قراردهيم. برحسب مورد ممکن است تاثير يکي از اين عوامل از عامل ديگر بيشتر باشد، ولي هيچ گاه يک عامل واحد، علت کليه رفتارهاي مجرمانه نيست. در ب

1 مقدمه بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعه پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی ...

مقدمه جوانان جمعیت متنابهی را درسطح جهان تشکیل می دهند تخمین زده شده است که درفاصله سالهای 1960تا2000 افراد گروه سنی 15تا24 ساله از419 میلیون نفربه 1.280.000.000 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم ازاین تعداد در جهان سوم هستند ودرکشورما ایران حدودی یک سوم جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان این جمعیت فعال رانادیده گرفت. ازطرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که درآن کودک دیروز و نوجوان ...

1 مقدمه بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعه پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی ...

مقدمه: یکی از واقعیتهای موجود مساله اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان است و خانواده نیز به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی موثر بر تکوین شخصیت تلقی می شود و حتی این واقعیت را باید پذیرفت که اختلافات خانوادگی تاثیری بسیار سوء بر سلامت روانی کودکان و نوجوانان دارد بطوریکه نتایج مطالعات نشان می دهد افرادی که سطح بالای تعارض والدین را تجربه می کنند بطور معنی داری مشکلات بیشتری را نسبت ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول