تحقیق جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله

Word 153 KB 33802 6
مشخص نشده مشخص نشده ادبیات - زبان فارسی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • قانون

   

  - جمله ای که با اسم شروع شود جمله اسمیه نام دارد.
  جمله اسمیه در زبان عربی از ۲ قسمت اصلی تشکیل شده است:
  ۱ – مبتدا
  ۲ – خبر
   

   

    ویژگی های مبتدا:

   

  - مبتدا همواره مرفوع است یعنی یکی از علامتهای رفع ُ(ضمه و اون) را داراست.
  - مبتدا می تواند اسم خاص – دارای ال با تنوین – ضمیر منفصل و اسم اشاره باشد  

   

    خبر:

   

  اسم مرفوع که معمولاً با تنوین است. مانند : امامُ – مفیدُ
  (در ابتدای جمله) شرح مبتدا
  مبتدا + خبر = جمله اسمیه
  اسم + اسم یا فعل یا حرف و اسم  

  جمله فعلیه و نقش فعل و فاعل در آن

  قانون

   

  - جمله ای که با فعل شروع می شود جمله فعلیه می باشد.
  جمله فعلیه از دو جزء اصلی تشکیل شده است:
  فاعل و فعل
  - فاعل نیز مانند مبتدا و خبر همواره مرفوع است.
  - فعل در اول جمله همواره به صورت مفرد به کار می رود هر چند فاعل آن مثنی یا جمع باشد. فعل و فاعل از نظر جنس مانند یکدیگرند.
   
  فعل + فاعل + .... = جمله فعلیه  

  جمله فعلیه و حروفی که جَر می دهند

   

  قانون

   

  یکی دیگر از اجزای جمله فعلیه مفعول می باشد – مفعول کسی یا چیزی است که فعل روی آن انجام می شود.
  مفعول:
  اسمی منصوب است که معمولاً پس از فاعل به کار می رود و علامت نصب نشانگر مفعول است.
  سَمِعَتْ التلمیذاتُ النصیحه .
  جار و مجرور:
  جار حرفی است که قبل از اسم به کار می رود و آن را مجرور می کند ( ا - فی – مِن – الی – علی)
  مجرور اسمی است که پس از حرف جار به کار می رود.
  جار و مجرور معمولاً در آخر جمله به کار می روند.  

  فعل نهی و فعل نفی

  قانون

   

  - «لا» هم علامت نفی است و هم علامت نهی.
  - در نهی هنگامی که در اول کلمه «لا» را می آوریم حرف آخر جمله را مجزوم می کنیم یا نون عوض رفع آن را حذف می کنیم.
  - در نفی فقط «لا» را در اول کلمه می آوریم و به باقی حروف دست نمی زنیم.
  - نونی که برای جمع مؤنث است هیچ گاه حذف نمی شود.
  - مانند : (تکتمونَ) نفی = لا تکتمونَ نهی = لا تکتموا
  - در جمع مذکر،پس از حذف «ن» حرف «ا» می گذاریم که البته خوانده نمی شود.  

   

    · نهی :

   

  لا + فعل مضارع
   
  با تغییر ضمه به سکون علامت جزم و حذف «ن» از آخر فعل (جز جمع مونث) -> نهی  
 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

قانون - جمله اي که با اسم شروع شود جمله اسميه نام دارد. جمله اسميه در زبان عربي از ? قسمت اصلي تشکيل شده است: ? – مبتدا ? – خبر ويژگي هاي مبتدا: - مبتدا همواره مرفوع است يعني يکي از علامتهاي رفع ُ(ضمه و اون) را داراست. - مبتدا مي تواند اس

قواعد زبان عربی صرف (تجزیه ساختمان هر کلمه) فعل اسم حرف نحو(نقش هر کلمه در جمله) انواع اعراب اعراب فعل مضارع مرفوعات منصوبات مجرورات توابع اعداد (تحلیل صرفی فعل ) 1) فعل از نظر زمان و صیغه ماضی ماضی ساده ماضی نقلی ماضی بعید نهی جحد ماضی استمراری غایب و متکلم مخاطب مضارع امر مستقبل 2) فعل از نظر تعداد حروف ثلاثی مجرد مزید رباعی مجرد مزید 3) فعل از نظر کیفیت حروف صحیح 1- سالم 2- ...

جاسوسي، مفهومي در فقه و حقوق موضوعه ناظر به فعاليت کسي که پنهاني يا تحت عنوان نادرست به گردآوري اطلاعات به نفع دشمن پردازد؛ چنين کسي با شرايطي که در فقه و حقوق مقرر است، به عنوان مجرم شناخته مي‌شود و بسته به نوع فعاليت، محکوميتهايي براي او منظور مي‌

جاسوسی، مفهومی در فقه و حقوق موضوعه ناظر به فعالیت کسی که پنهانی یا تحت عنوان نادرست به گردآوری اطلاعات به نفع دشمن پردازد؛ چنین کسی با شرایطی که در فقه و حقوق مقرر است، به عنوان مجرم شناخته می‌شود و بسته به نوع فعالیت، محکومیتهایی برای او منظور می‌گردد. برای بیان مفهوم جاسوس واژه‌های متفاوتی به کار گرفته می‌شد که از آن میان دو واژۀ «عین» و جاسوس در زبان عربی از همه پرکاربردتر ...

مقدمه : هدف از این تحقیق آشنا شدن با ساختار کلی علم نحو می باشد و بهترین منبع که می توانست مطالب را به نحو احسن بیان کند و دارای اعتبار لازم و نظم و تربیت منطقی قابل قبول باشد صمدید می باشد اما برای اینکه بتوان تمامی مطالب به مخاطب خوب القاء شود از طریقه نموداری استفاده شده است. غرض فایده وجه تسمیه مدوّن رئوس ثمانیه عبارتند از انحاء تعلیمه نوع علم مرتبه ی علم ابواب علم تعریف علم ...

چکیده‌ی تحقیق در رابطه‌ی با عامل رفع مبتدا و خبر قول‌های فراوانی وجود دارد که ما در اینجا به دو قول اکتفا می‌کنیم: کوفیون کوفیون می‌گویند: مبتدا خبر را و خبر هم مبتدا را رفع می‌دهد. بصریون بصریون همه‌ی آن‌ها قبول دارند که عامل مبتدا ابتدائیت است ولی در خبر آن اختلاف است: 1 ابتدائیت خبر را رفع می‌دهد 2 ابتدائیت و مبتدا با هم خبر را رفع می‌دهند 3 ابتدا مبتدا را و مبتدا هم خبر را ...

زبان در قرآن چکیده: از آنجایی که بنده به تازگی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته "زبان شناسی" فارغ التحصیل شده و اصلی ترین بحث در این رشته "زبان و ساختار آن" می باشد، بر آن شدم تا در قرآن کمی دقیق تر شده و موارد استعمال کلمه "زبان" در قرآن و نحوه استفاده از آن را بیابم. در قرآن کلمه زبان در معانی گوناگونی بکار رفته است که به آن اشاره خواهم نمود. در قسمتی از این نوشتار به گناهان ...

: از مقدمات بحث اصول «مشتق» (1) – يکي از مباحث دقيق و مفصل، بحث مشتق است. در بحث مذکور، يک جهت مورد اتفاق و يک جهت محل اختلاف هست اما مسأله مورد اتفاق: 1- الف : اگر ذاتي - زيد- تلبّس به مبدئي- ضرب- دارد مثلاً زيد تلبّس به مبدأ دارد و مشغول ضرب هست و

يک داستان واقعي: با مدير عامل شرکت معروفي در تهران وعده دارم. در راه متوجه ميشوم که نشاني دقيق را همراه ندارم اما شماره تلفن شرکت را در حافظه موبايل ذخيره کرده ام. از متصدي تلفنخانه ميخواهم که نشاني شرکت را بگويد که امتناع ميکند و ميپرسد که هستم و

امر سيزدهم : از مقدمات بحث اصول «مشتق» (1) – يکي از مباحث دقيق و مفصل، بحث مشتق است. در بحث مذکور، يک جهت مورد اتفاق و يک جهت محل اختلاف هست اما مسأله مورد اتفاق: 1- الف : اگر ذاتي - زيد- تلبّس به مبدئي- ضرب- دارد مثلاً زيد تلبّس به مبدأ دارد و مشغو

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول