تحقیق نظریه دمکراسی جهان وطنی دیوید هلد و قابلیت های اجرائی آن در ایران

Word 73 KB 33861 13
مشخص نشده مشخص نشده علوم سیاسی
قیمت قدیم:۵,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پیشگفتار:

  در این پژوهش که برای درس سمینار افکار سیاسی غرب از نیمه دوم قرن 19 در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی تهیه دیده شده است. نظریه دمکراسی جهان  وطنی دیوید هلد و قابلیتهای اجرائی آن در ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. دیوید هلد استاد دانشگاه اقتصادی-سیاسی لندن و همچنین کالج حقوق-علوم سیاسیت لندن و از همکاران آنتنی گیدنز –جامعه شناس برجسته انگلیسی-است.

  هلد را بیشتر به عنوان تئوریسین مباحث جهانی شدن (خاصه نظریه دمکراسی جهان وطنی)می شناسند . دو اثر برجسته هلد مدل های دموکراسی – و جهانی شدن  و مخالفان آن (با همکاری آنتونی مک گرو)مرکز ثقل فکری او هستند. از آثار دیگر او می توان به ،چشم انداز اصلی دولت مدرن (1983) ،قدرت و مشروعیت در بریتانیای معاصر(1984)،لیبرالیسم ،مارکسیسم جهت گیری آینده خط مشی عمومی (1986)،مبانی دمکراسی (زیر چاپ) ،انباشت مشروعیت و دولت (1983) ، سوسیالیسم و محدودیت های عمل دولت، نظریه های دولت(1984) ، آموزه سیاست شناسی(1984)،اشکال جدید دموکراسی(1986)

  مقدمه ای بر نظریه انتقادی:

  هورکهایمرتاهابرماس(1980)اشاره کرد. ناگفته نماند بعضی از آثار فوق مشترکاً تالیف شده است.در پایان لازم می دانم مراتب سپاس و قدردانی خود را از استاد محترم و فرزانه دکتر محمد توحید فام به خاطر راهنمایی های بی دریغ و خردمندانه اش اعلام دارم.

   

  مقدمه:

  پیشینه هو خواهی فراگیر از دمکراسی ،به مثابه شکلی از سازماندهی زندگی سیاسی،به کمتر از یکسال می رسد.«دمکراسی» واژه ای اصلا یونانی است که در قرن شانزدهم از طریق واژه فانسوی «دمکراتی» Democratie وارد زبان انگلیسی شد. دمکراسی از اژه دموکراسیا مشتق شده که به معنی نوعی از حکومت است که در آن مردم حکومت می کنند.«حکومت بوسیله مردم»شاید مفهومی عاری از ابهام به نظر آید،اما ظواهر همیشه گمره کننده اند و تاریخ اندیشه دموکراسی پیچیده و حاکی از دریافت های متضاد است. عرصه های عدم توافق بسیار گسترده است. و در واقع هر یک از اجزاء عبارت فوق ،دشواری های مربوط به تعریف را به همراه دارد.

  واژه های «حکومت» ،«حکومت به وسیله» و« مردم» به چه معناست؟اگر از ابهامات مجود در واژه «مردم» آغاز کنیم . چه کسانی را باید «مردم» قلمداد کرد؟چه نوع مشارکتی برای آنها در نظر گرفته شده است؟شرایط مفروض برای هدایت به مشارکت کدامند؟آیا مردم باید قبل از آن که دمکرات شند سواد بیاموزند؟آیا برای حفظ دمکراسی حد معینی از ثرت اجتماعی ضرورت دارد؟واژه حکومت مسائل بسیاری از این قبیل را بر می انگیزد :حوزه حکومت را تا چه اندازه گسترده یا محدود می توان در نظر گرفت ؟عرصه مناسب برای فعالیت دمکراتیک را چگونه می توان تعیین کرد؟ با توجه به این مسائل در ارتباط با دمکراسی و دریافتهای متضاد از آن از آغاز تا کنون ،همچنان عرصه های دمکراسی خواهی و یا تظاهر به آن رو به تذاید است. و در زمان ما مسئله ای دمکراسی و دمکراسی خواهی از شکلهای پیشین و قالبهای گذشته اش فراتر رفته است.و با توجه به نزدیکتر شدن ملل جهان به یکدیگر و از هم پاشیده شده شدن مرزهای جغرافیایی در حوزه های فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و بخصوص اطلاعاتی،و مسئله جهانی شدن در حوزه های مذکور و به طرف یکدست شدن و رفتن ملل جهان در بعضی عرصه های جهانی .مانند نوع حکومت،اقتصاد،فرهنگ و ...-به دلیل پیچیدگی نیازها، وابستگی متقابل به هم و تاثیر پذیری از حوادث اتفاق افتاده در فرای مرزهای ملی مسئله ای دمکراسی و حکومت دمکراسی در شکل جدیدی تحت عنوان «دمکراسی جهانی» مطرح شده است.

   

   

  روش:

  این پژوهش درصدد است با استفاده از رهیافت نهاد گرائی نظریه دیوید هلد در ارتباط با دمکراسی جهانی ،که نامبرده آن را در قالب دمکراسی جهان وطنی مطرح کرده است،را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

  روش مورد استفاده در این پژوهش،همچنان که اشاره شد،رهیافت نهادگرائی می باشد بر اساس این رهیافت مطالعه ای نهاد های سیاسی ،اصل مهم می باشد.

  حامیان این رهیافت ،قواعد و رویه های قانونی را بعنوان متغیر اساسی مستقل ، و کارکرد و سرنوشت دمکراسیها را بعنوان وابسته در نظر می گیرند.1.

  به طور کلی رهیافت نهادی موضوع مطالعه ای است که قواعد ،رویه ها و سازمان های رسمی حکومت را در بر می گیرد.رهیافت نهاد گرائی به رهیافتهای متعدد جدید تقسیم شده است،که عبارتند از سه نوع تحلیل نهادی یعنی مطالعات قانون اساسی ،اداره عمومی،و نهادگرایی عبارتند از سه نوع تحلیل نهادی یعنی مطالعات قانون اساسی ،اداره عمومی و نهاد گرایی جدید.

  در این پژوهشاز روش «نهاد گرایئ جدید»استفاده می شود. نهادگرایی جدید بر نقش مستقلانه برای نهادی سیاسی تاکید می ورزد.2 در نهاد گرائی جدید فرض بر این است که هر نهادی قواعد و رویه های قانونی خاصی را منعکس می کند که این قوانین رفتارها و ارزشهای خاصی را الزاماًٌ تجویز می کنند.

  شیوه جمع آوری اطلاعات و منابع کتابخانه ای و مقاله ای می باشد.

  سئوال اصلی در این پژوهش که جهت اصلی پژوهش را مشخص می کند:

  قابلیتهای اجرائی نظریه ی دمکراسی جهان وطنی دیوید هلد در ایران چه می باشد؟

  در پاسخ به این سئوال،فرضیه اصلی ما  این است که:

  با توجه به اینکه نظریه دمکراسی جهان وطنی دیوید هلد حوزه های و عرصه های مختلفی از سطوح ملی،فدا ملی و جهانی را در بر می گیرد و در هر کدام از این سطوح راهکارها و پیشنهاد هایئ را در راستای نظریه خود ارائه داده است در سطح ملی در ایران می توان از افزایش حقوق عمومی و مدنی بر اساس نظریه هلد بهره های لازم را برد و آنها  را به مرحله عمل و اجرا در آورد.

   

  عوامل تاثیر گذار بر تفکر دیوید هلد:

  الف:راست جدید:متفکران راست جدید از جمله متفکرانی هستند که بر آرای هلد تاثیر قابل توجهی گذاشته اند. فردریک هایک و روبرت نوزیک دو تن از صاحب نظرانی هستند که از بنیانگذاران اندیشه راست جدید بوده اند.از نظر آنها دولت معاصر یک لویاتان بزرگ است که بنیاد های آزادی را تهدید می کند و از این رو باید به تندی به «عقب باز گردد».3

  راست گرایی جدید (یا آن طور که گاهی اوقات نولیبرالیسم یا نو محافظه کاری نامیده می شود)به طور کلی بر این دیدگاه استوار است که زندگی سیاسی مانند زندگی اقتصادی ،مسئله ای است که به آزادی یا ابتکار فردی مربوط می شود یا باید این طور باشد.

  بر این اساس تحقق جامعه بازار آزاد ،همراه با دولت قدف اصلی آنها را تشکیل می دهند . برنامه سیاسی راست جدید عبارت است از:تسعه بازار به عرصه هر چه گسترده تری از زندگی: ایجاد دولتی بر کنار از مداخله بیش از حد»،هم در اقتصاد و هم در تامین فرصت ها:کاستن از قدرت بعضی گروه ها (مثلا اتحادیه کارگری)در پافشاری برای تحقق آماج ها و اهدافشان .4

  بر اساس دیدگاه روبرت نوزیک ،افراد و گروهها زمانی می توانند به سمت مقاصدی که  انتخاب کرده اند پیشروی کنند  که اندیشه نا کجا آباد نماینده یکسو مفهوم واحد از بهترین برنامه های اجتماعی و سیاسی کنار گذاشته شود. از نظر او جامعه و کشوری اتو پیا محسوب می شودکه در آن آزمایش  نا کجا آبادی میسر و ممکن باشد نه آنکه خود تنها اندیشه نا کجا آبادی و یا به اصطلاح شهر خورشیدی قلمداد گردد.5

  این مفهوم که اگر قانون به درستی وضع شود ،حکومت ها را وادار به تضمین «زندگی،آزادی و دارائی» می کند در کانون کار فرد ریک هایک قرار دارد6.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  -مارش،دیوید وجری استوکر،روش و نظریه در علوم سیاسی ،ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ،چاپ اول(تهران:1378)،ص 89

  2-همان:ص 100

  3-هلد ،دیوید ،مدلهای دمکراسی ،ترجمه عباس مخبر ،انتشارت روشنگران و مطالعات زنان،چاپ سوم(تهران:1384)،ص 371

  4- همان:ص369

  5- همان:برداشت آزاد از صص 372-373

  6- همان:ص378

  7- همان:ص386

  8- همان:ص390

  9-توحید فام ،محمد،دولت و دمکراسی در عصر جهانی شدنی ،انتشارات روزنه،چاپ اول(تهران:1381)،283

  10-هلد ،دیوید و آنتونی مک گرو،جهانی شدن و مخالفان آن،ترجمه مسعود کرباسیان،انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ اول،(تهران:1382)،ص150

  11-تارو،لستر،برندگان  بازندگان جهانی شدن ،ترجمه مسعود کرباسیان ،انتشارات علمی فرهنگی ،چاپ اول ،(تهران:1383)،ص163

  12-منبع شماره9:ص151

  13- همان:ص155-154

  14- همان:ص80

  15-file//:\Documents and settings \mahdavian\My Documents\Iranian Futurist.htm

  16-عاملی ،محمد:جهانی شدن از دیدگاه  دیوید هلد ، همشهری ،پنج شنبه 16 اسفند 1383

  17_ همان

  18- همان

  19-منبع شماره 9:ص304

  20- همان:ص305

  21- همان:ص305

  22- همان:ص306

  23- همان:صص 308-307

  24-منبع شماره 16

در اين پژوهش که براي درس سمينار افکار سياسي غرب از نيمه دوم قرن 19 در مقطع کارشناسي ارشد علوم سياسي تهيه ديده شده است. نظريه دمکراسي جهان وطني ديويد هلد و قابليتهاي اجرائي آن در ايران مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. ديويد هلد استاد دانشگاه اقتصاد

یکی ازتناقض های دنیای ما این است که همه از دمکراسی ملی خود صحبت می کنند وکسی نیست که ازدمکراسی بین دولتها و ملتها سخن بگوید .اگر هر عضو خانواده ای از دمکراسی نوع خود صحبت کند بدون اینکه دمکراسی در بین آن خانواده وجود داشته باشد سرنوشت چنین خانواده ای چه خواهد بود ؟ در جامعۀ بشری نیز اگر به فرض ،درهمۀ ملتها دمکراسی مود علاقه خود را پیاده کنند ولی میان خود دمکراسی نداشته باشند ...

جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. بنابراین جامعه واحد اساسی تحلیل است و ازاین جهت جامعه شناسی با روانشناسی که واحد اساسی تحلیل آن فرد انسانی است تفاوت دارد. جامعه را می توان گروهبندی متمایز و به هم پیوسته ای از افراد انسانی تعریف کرد که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند و رفتارشان با عادات، هنجارها و اعتقادات مشترک فراوانی مشخص می شود که آن را از گروه بندیهای ...

دیباچی: امیل دورکیم را به همراه ماکس وبر یکی از دو بنیانگذار اصلی تئوری جامعه شناسی نوین نامیده‌اند. دورکیم چهارچوب وسیعی برای سیستم‌های اجتماعی ایجاد کرد که در جامعه شناسی و تعدادی رشته‌های مرتبط با آن به عنوان یک اصل هنوز باقی مانده است، بویژه در انسان شناسی. حتی آنهایی که اساساً با آن موافق نبوده‌اند. آن را به عنوان یک نقطه عطفی می‌پذیرند. این چهارچوب تحلیل در جریان کار خود ...

تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده می­کند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبه­ها، زمین شناسی­ها، باستان شناسی­ها می­باشد. شریعت نامه­ها( که به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان می­پردازند) و سیاست نامه­ها( شامل تذکره نامه­ها و پندنانه­ها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم منابع مطالعه ...

گفت و گو وسیله ای است که افراد برای ایجاد ارتباط و القای مقاصد خود از آن بهره می جویند. در اینجا من تلاش کرده ام به شرح و بیان مقاصد نوعی خاص از گفت و گو در مقیاس بسیار وسیع یعنی جوامع بین الملل بپردازم. این ایده توسط جناب آقای خاتمی رییس جمهور سابق ایران در آغاز هزاره‌ی سوم در سازمان ملل مطرح شد و این درست زمانی بود که ساموئل هانتیگتون نظریه پرداز مسائل سیاسی غرب نظریه‌ی برخورد ...

ایران در دوره سلطنت رضاشاه (پهلوی اول) در این دوره که شانزده سال به طول انجامید، شیوه های گوناگونی در اداره امور به کار رفت. در آغاز به ظاهر جنبه های مشروطه خواهی و دین پروری و ملت خواهی چیره بود و دکتر مصدّق و مدرّس و آزادیخواهان دیگری از تهران و برخی از شهرها به مجلس راه یافتند. اما بسیاری از آزادیخواهان یا در نظام جدید ادغام می شدند یا از سیاست و مبارزه بر ضد دیکتاتوری نظامی ...

شاید نظریه ‌پردازان غربی و تئوریسینهای لیبرالیس گمان نمی‌بردند که ایدئولوژی آنها نیز مانند مارکسیسم به این زودی موزه ‌ای و کتابخانه‌ای شود. ایدئولوژی جهان سرمای ه‌داری گمان می‌کرد که با استواری بر پایه‌های اومانیسم، سکولاریسم و مدرنیسم می‌تواند سلطنت بی‌گزند و پایداری بر جوامع بشری پیدا کند. اما این خام‌اندیشی بر اثر غفلت از شناخت درست در مورد انسان، آفرینش، و خدا بوجود آمد و به ...

?ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.? جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون ...

خاستگاه نظریه مدرن درباره اقتدار را باید در کتاب مشهور هابز یعنی در لویاتان جست وجو کرد. به اعتقاد هابز حاکمیت یا اقتدار ناشی از اعطای اختیار از سوی کسانی است که حاکمیت بر آنان اعمال می شود و مشتمل است بر قدرت وضع قوانین موجد صلح، امنیت و دفاع از جامعه. در این معنا اقتدار پیوند تنگاتنگی با تعهد و الزام اتباع و شهروندان مبتنی بر وفق دادن رفتار خود با روح قانون دارد. بنابراین ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول