تحقیق خراسان شمالی

Word 331 KB 33929 14
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • استان خراسان شمالی نگین سر سبزشما ل شرق ایران پس از ارائه لایحه دولت آقای محمد خاتمی  با مصوبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در بهار سا ل1383رسما به عنوان یکی از استانهای کشور ایران تاسیس گردید.

   

  خراسان شمالی با 28/100کیلومتر مربع وسعت و850000نفر جمعیت دارای 6شهرستان (بجنورد . اسفراین .شیروان . جاجرم . مانه و سملقان و فاروج )  15بخش   40دهستان و بیش از 1000 روستای دارای سکنه  می باشد. این استان از شمال کشوربا  ترکمنستان (با 270کیلومتر مرز مشترک ) از شرق و جنوب  با استان خراسان رضوی از جنوب غربی با استان سمنان و از مغرب با استان گلستان هم مرز است.
   
  ارتفاعا تی همچون  آلاداغ , سا لوک , می سی نو یا مان داغی از مهمترین ارتفاعات و رود اترک به عنوان تنها روزخانه دائمی وپر آب شمال شرق کشور دراین استان جریان دارد.

  تاریخ و فرهنگ

  وجود 606اثر تاریخی و محوطه های با ستانی متعد د با سابقه چندین هزار سا له بیانگر غنای تاریخی این استان می با شد این سرزمین د رزمان اشکاانیان از بلاد مهم نساء و اقوام پا رت بوده و در طول تاریخ گذرگا ه حکومت های متعددی بود ه است .

  خراسان شمالی (گنجینه فرهنگ ها ) با قومیت های مختلف کرمانج , فارس (تا ت) ,ترک ,ترکمن , کرد و اقلیتهای بلوچ ,عرب  ,لر , ترک ها و فارسهای مهاجر  دیار وفاق  مذهب و قومیت می با شد.

  جا ذبه های تاریخی و گردشگری خراسان شمالی

  ارگ تاریخی بلقیس در اسفراین , بنای سنگی اسپاخور در مانه و سملقان , قلعه جلال الدین جاجرم ,آینه خانه و عما رت مفخم بجنورد, چها ر تاقی تیموری شیروان و امامزاده سید حمزه فاروج از آثا ر تاریخی شاخص این استان می با شد بخش قابل توجهی از پا رک ملی گلستان روستای زیبای در کش در مانه سملقان , رویین در اسفراین , گلیان در شیروان و بش قارداش  بابا امان و اسفیدان در بجنورد از جا ذبه های گردشگری  استان بشمار می رود.

   

   

  بجنورد

  شهر بجنورد  با پهنه ای در حدود 17245 کیلومتر مربع از شما ل به جمهوری ترکمنستان از جنوب به شهرستان اسفراین از غرب به شهرستان مانه و سملقان و از شرق به شهرستان شیروان ارتباط دارد.

   

  براساس آخرین تقسیما ت کشوری بجنورد دارای 3بخش مرکزی , رازجرگلان و گرمخان می باشد .به دلیل وسعت و وجود ارتفا عاتی همچون آلاداغ , سا لوک , می سی نو , بز داغی , دو چنگ و دره ها و دشتهای وسیع از جمله بجنورد و گرمخان  دارای اقلیمی معتدل با زمستانهای سرد و تابستانهای نسبتا ملایم است.
   
  اترک مهمترین رودخانه این منطقه  است و از دیگر رودخانه های آن می توان فیروزه , ارکان , بازخانه , شیرین چای , با با امان , بدرانلو , چناران و…را نام بر د موسیقی در میان این اقوام آمیختگی عمیقی با تمامی شئونات زندگیشان دارد و بازگو کننده باورها , اعتقادات و بینش و تفکر اقوام این ناحیه می باشد و شامل موسیقی ترکی , کردی وترکمنی است.
  از انواع مقامهای موسیقی ترکی می توان به تجنیس ,شا ختا , نا لیش ودر موسیقی کردی  اله مزار, هرای , زارنجی , ترغه و .... ودر موسیقی ترکمنی به یاقی یالی, بوجنت , آد چاپان و درسم سن اشا ره نمود.

  به سبب وجود تنوع آب و هوا بجنورد دارای مراتع و گونه های گیا هی مختلف و درختانی چون ارس ,بلوط , کر کوه  انواع گرامینه زرشک , باریچه , بید گون , درمنه و …می باشد.

  پیشینه تاریخی شهر بجنورد

  بررسی محوطه ها, تپه ها و ابنیه ها ی تاریخی شنا سایی شده در این منطقه حاکی از تمدنی کهن است که می توان شکل گیری نخستین زیستگاههای بشری را در حاشیه  رود اترک مشاهده نمود  بجنورد در دوره تاریخی بخشی از سا تر اپی پا رت قلمداد می شد ه است و در کتاب تاریخ سیستان و حدود العام مقدسی ; ناحیه بجنورد را بعنوان بخشی از سرزمین نسا  بر شمرده اند.

  در دوره اسلامی همزمان با حکومت های متقارن (طا هریان و ساما نیان ) تا سده هشتم بخش  های وسیعی از بجنورد آباد بود است و به دنبال استیلای مغولان برایران و اسکان عده ای از آنان د ر نواحی این منطقه طایفه گراییت یا گرایلی در حوالی بجنوردساکن شده و اکراد بجنورد نیز در پی سیاست شا عباس صفوی به این محل کوچانده شدند و بجنورد کنونی که در کتب قدیمی از آن به عنوان بیژن گرد یا د کرد ه اند (گرد به معنای شهر و آبادی و بجنورد به معنای شهر بیژن ) توسط تولی خان ابن نجفقلی ازامرای ایلخا نی محلی کردکه از اجداد یار محمد خان شادلو می باشد تاسیس شد.

   

   

   

  مردم شناسی و اقوام بجنورد

   

  یکی ازویژگیهای مهم  بجنورد وجود بافت متنو ع قومی و مولفه های فرهنگی متفاوت آن است اقوامی که امروزه در محدوده این شهرستان وجود دارد عبارتند از : ترک ها , کرمانج ها ترکمن ها و فا رس ها (تاتها)
  عمده مشغله مردم این شهرستان کشاورزی دامداری و صنا یع دستی از جمله قا لیبافی است و در صد ی از نیروی شاغل این شهرستان د ر بخش صنعت و خد ما ت مشغول به فعا لیت هستند
  هم زیتی مسا لمت آمیز این اقوام با فرهنگ  های متفاوت مو جبا ت تنو ع  د رمعیشت و زندگی اعتقادات و باورها  آ داب  و رسوم و موسیقی گردیده است.

  بخشی از جاذبه های تاریخی و گردشگری بجنورد

  پارک جنگلی بابا امان , مجموعه تاریخی و تفریحی بش قا رداش , مجموعه فرهنگی و تاریخی مفخم ( مزه مردم شناسی ) عما رت مفخم , بقعه سلطان سیدعباس ابن موسی ابن جعفر,روستای توریستی و پلکا نی اسفیدان , آبشار حمید , باغ علی آباد , چشمه و امامزاده مهنان , آبگرم ایوب پیغمبر و ...

  سوغات بجنورد

  آبنبا ت بجنورد (شکر پنیربجنوردی),  گلیم ( سفره کردی ) لباس های محلی , انواع قالی , قالیچه و پشتی های ترکمنی مرغوب , چاروق (پای افزار سنتی ) قره قروت , کشک و انگور رازقی ( کلا داری ) و .... بخشی از سوغات و صنا یع دستی مرکز استان خراسان شمالی را تشکیل می دهد که آبنبات بجنوردی از شهرت جها نی برخوردار  است.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

درباره بازي بعضي از پژوهندگان گفته اند نزد انسان همچون حيوان مبناي غريزي دارد . مگ دوگال بازي آدمي را ناشي از غريزه تعدي او مي داند وصفت رقابت جنگجويي را که با اکثر بازي ها قرين است شاهد مثال مي آورد رأس معتقد است اشتياق مردم امروزي به بازي عطش غريز

مقدمه درباره بازی بعضی از پژوهندگان گفته اند نزد انسان همچون حیوان مبنای غریزی دارد . مگ دوگال بازی آدمی را ناشی از غریزه تعدی او می داند وصفت رقابت جنگجویی را که با اکثر بازی ها قرین است شاهد مثال می آورد رأس معتقد است اشتیاق مردم امروزی به بازی عطش غریزی حاکی است چه در دنیای یکنواخت زندگی شاق وملال انگیز کنونی بازی خرد را از امور عادی حیات منصرف می کند وبه موری تازه که مطوبع ...

کشور ايران به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي، در اکثر مناطق، از اقليمي خشک و نيمه خشک برخوردار بوده که همه ساله با وقوع سيلابهاي فصلي با خسارتهاي جبران¬ناپذيري مواجه است. تحقيق حاضر به مکان¬يابي زيرحوز¬هاي موثر بر دبي اوج و حجم سيل، و اولويت¬بندي مکاني س

استان پهناور خراسان با ساختار گونه گون و کهن زمين شناسي ، اقليم متنوع و جاذب ، موقعيت ويژه جغرافيايي ، بي گمان از قديمي ترين دوران حيات بشري ، بستر فعاليتهاي بشري ، بستر فعاليتهاي معيشتي ، بازرگاني و نظامي عمده بوده است ، به دليل همين موقعيت خاص ، ک

نهبندان پارچه بافی پارچه بافی در تمام نقاط استان خراسان انجام میشود. بافت پارچه هایی برای تهیه و دوخت انواع البسه مردانه و زنانه ، بافت حوله- جابندو...از وظایف سنگینی است که برعهده زنان می باشد. فرتی farati و کرباس دو اصطلاح عمومی است که به محصولات أین کارگاهها اطلاق میشود امروزه با رواج استفاده از پارچه های ارزان قیمت و رنگارنگ کارگاهها ی پارچه بافی نیز از کار افتاده اند. ...

صنایع industries صنعت تاریخچه صنعت استان خراسان گویای آن است که گسترش آن در گذشته بر حمل ونقل کالا در جاده ابریشم متکی بوده و محصولات خراسان از قبیل منسوجات ، خشکبار ، صابون و سفال و ... از این جاده در داخل و خارج از کشور توزیع می شده است . با اختراع ماشین بخار و در پی آن ساخت کشتیهای بخار از اهمیت جاده ابریشم کاسته شد و محصولات استان نیز به صنایع تبدیلی (کشاورزی و دامی )از جمله ...

استان خراسان با مساحت 313335 کيلومتر مربع وسيعترين استان کشور بوده و در قسمت شرق و شمال شرق کشور قرار گرفته است. خراسان مجموعه اي است از عوارض جغرافيائي مرکب از فلاتها و جلگه ها و کوهستان ها که در شمالشرق ايران قرار گرفته است و رودهاي چندي در کوهستا

گياهان داروئي گياهان داروئي ميراثي منطقه اي ولي با اهميت جهاني هستند که ثروت عظيمي به جهان ارزاني داشته اند، تنوع و کثرت گياهان با خواص درماني همه را شگفت زده کرده است چرا که تخمين زده مي شود حدود 70.000 گونه گياه از گلسنگ ها تا درختان تنومند حداق

ابيانه : در ?? کيلومتري شمال غربي نطنز از استان اصفهان در دامنه کوه کرکس روستايي بس کهن واقع است به نام ابيانه. اين روستا را به اعتبار آثار و بناهاي تاريخي پرتنوعش بايد از زمره? استثنايي ‏ترين روستاهاي ايران به شمار آورد. شکوه معماري بومي و سرشا

در طول تاريخ اسلامي ، در بسياري از ممالک اسلامي مکانهاي متعددي به نام (( قدمگاه )) يا محل و جايگاه قدم پيغمبر (ص ) و ائمه اطهار ( ع ) شهرت يافته اند که مشهورترين آنها قدم الشريف در قبه الصخره ي بيت المقدس است که قدمگاه حضرت محمد است که از آنجا به مع

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول