تحقیق پست (خطوط انتقال و توزیع )

Word 112 KB 33948 19
مشخص نشده مشخص نشده الکترونیک - برق - مخابرات
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • -تعریف پست:

   

  پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژ
  انجام می شودوبا استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شود
  درواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاری
  از پستها ترکیب دو حالت فوق دیده می شود.

   

  در خطوط انتقال DC چون تلفات ناشی از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان
  انتقالی بسیار پایین بوده ودر پایداری شبکه قدرت نقش مهمّی دارند لذا
  اخیرا ُ این پستها مورد توجه قراردارند ازاین پستها بیشتردر ولتاژهای
  بالا (800 کیلو ولت وبالاتر) و در خطوط  طولانی به علت پایین  بودن
  تلفات انتقال استفاده می شود.

   

  درشبکهای انتقال DC درصورت استفاده ازنول زمین می توان انرژی
  الکتریکی دا توسط یک سیم به مصرف کننده انتقال داد.

   

  انواع پست:

  پستها را می توان ازنظر نوع  وظیفه,هدف,محل نصب,نوع عایقی, به انواع مختلفی تقسیم کرد.

    براساس نوع وظیفه وهدف ساخت:

   

  پست های افزاینده , پست های انتقال انرژی , پستهای سویچینگ و کاهنده فوق توزیع .
  -  براساس نوع عایقی:

   

  پستها با عایق هوا, پستها با عایق گازی( که دارای مزایای زیراست):پایین بودن مرکز ثقل تجهیزات در نتیجه مقاوم بودن در مقابله زلزله,کاهش حجم, ضریب ایمنی بسیار بالا باتوجه به اینکه همهً قسمت های برق دار و کنتاکت ها در محفظهً گازSF6   امکان آتش سوزی ندارد, پایین بودن هزینهً نگهداری باتوجه به نیاز تعمیرات کم تر, استفاده د ر
  مناطق بسیار آلوده و مرطوب و مرتفع .

  معایب پستها با عایق گازی :

  گرانی سیستم و گرانی گاز SF6 , نیاز به تخصص خاص برای نصب و تعمیرات,مشکلات حمل و نقل وآب بندی سیستم.

  بر اساس نوع محل نصب تجهیزات :

   

  نصب تجهیزات در فضای باز , نصب تجهیزات در فضای سرپوشیده .
  معمولاُ پستها را از 33 کیلو ولت به بالا به صورت فضای باز ساخته
  وپستهای عایق گازی راچون فضای کمی دارندسرپوشیده خواهند ساخت.

   اجزاع تشکیل دهنده پست :

  پستهای فشار قوی از تجهیزات و قسمتهای زیر تشکیل می شود :

    ترانس قدرت , ترانس زمین و مصرف داخلی , سویچگر ,

    جبران کنندهای تون راکتیو , تاً سیسات جانبی الکتریکی  ,  ساختمان کنترل , سایر تاًسیسات ساختمانی .

  ترانس زمین:

   

  از این ترانس در جاهایی که نقطهً اتصال زمین (نوترال) در دسترس
  نمی باشد که برای ایجاد نقطهً نوترال از ترانس زمین استفاده می شود .

  نوع اتصال در این ترانس به صورت زیکزاک Zn  است .

   

  این ترانس دارای سه سیم پیچ می باشد که سیم پیچ هر فاز به دو قسمت
  مساوی تقسیم می شود و انتهای نصف سیم پیچ ستون اوٌل با نصف سیم پیچ ستون دوٌم در جهت عکس سری می باشد . 

  ترانس مصرف داخلی:

  از ترانس مصرف داخلی  برای  تغذیه  مصارف داخلی  پست استفاده می شود .

  تغذیه ترانس مصرف داخلی شامل قسمتهای زیر است :

   

  تغذیه موتورپمپ  تپ چنجر , تغذیه بریکرهای Kv20  , تغذیه فن و
  سیستم خنک کننده , شارژ باتری ها , مصارف روشنایی , تهویه ها .

   

  نوع اتصال سیم پیچ ها به صورت مثلث – ستاره با ویکتورکروپ
  (نوع اتصال بندی( DYn11   می باشد .

  سویچگر:

  تشکیل شده از مجموعه ای از تجهیزات که  فیدرهای مختلف  را به باسبار و یا باسبار ها را در نقاط  مختلف به یکدیگر با ولتاژ معینی ارتباط می دهند .

  در پستهای مبدل ولتاژ ممکن است از دو یا سه سویچگر با ولتاژهای مختلف استفاده شود .

  تجهیزات سویچگر:

  باسبار:

   که خود تشکیل شده از مقره ها , کلمپها , اتصالات وهادیهای باسبار که به شکل سیم یا لولهًً توخالی و غیره است .

   بریکر , سکسیونر , ترانسفورماتورهای اندازه گیری وحفاظتی , تجهیزات مربوت به سیستم ارتباطی , وسایل کوپلاژ مخابراتی(که شامل :  موج گیر ,  خازن کوپلاژ ,  دستگاه تطبیق امپدانس است ) ,

  برقگیر: 

   

  که برای حفاظت در برابر اضافه ولتاژ و برخورد صاعقه به خطوط
  است که در انواع  میله ای , لوله ای , آرماتور , جرقه ای و مقاوتهای
  غیرخطی است .

  جبران کنندههای توان راکتیو:

   

  جبران کننده ها شامل خازن وراکتورهای موازی می باشندکه به صورت
  اتصال ستاره در مدار قرار دارند و نیاز به فیدر جهت اتصال به باسبار
  می باشند که گاهی اوقات راکتورها در انتهای خطوط انتقال نیز نصب می شوند .

  انواع راکتور ازنظر شکل عایقی :

  راکتور با عایق بندی هوا , راکتور با عایق بندی روغنی .

  انواع نصب راکتور سری :

  راکتورسری با ژنراتور, راکتورسری باباسبار, راکتورسری با فیدرهای خروجی, راکتورسری بافیدرهای خروجی به صورت گروهی.

  ساختمان کنترل:

   

  کلیهً ستگاه های اندازه گیری پارامترها, وسایل حفاظت وکنترل تجهیزات
  ازطریق کابلها از محوطهً بیرونی پست به داخل ساختمان کنترل ارتباط
  می یابد همچنین سیستمهای تغذیه جریان متناوب ومستقیم (AC,DC) در
  داخل ساختمان کنترل قراردارند,این ساختمان اداری تاًسیسات مورد نیاز
  جهت کار اپراتور می باشد که قسمت های زیر را دارا می باشد :

   

  اتاق فرمان , فیدر خانه , باطری خانه , اتاق سیستم های توضیع برق
  (AC,DC) , اتاق ارتباطات , دفتر , انبار و ...

    باطری خانه:

   

  جهت تامین برقDC برای مصارف تغذیه رله های حفاظتی, موتورهای
  شارژ فنر و... مکانیزم های فرمان و روشنایی اضطراری و... نیاز به
  باطری خانه دارند که در اطاقکی تعدادی باطری با هم سری می شوند و
  دردو مجموعه معمولاً 48 و110ولتی قرارمی گیرد وهرمجموعه با یک
  دستگاه باطری شارژ کوپل می شوند .

  اصول کار ترانس فورماتور :

  1-تعریف ترانس فورماتور:

   

  ترانس فورماتور از دو قسمت اصلی هسته و دو یا چند قسمت سیم پیچ که روی هسته پیچیده می شود تشکیل می شود , ترانس فورماتور یک
  دستگاه الکتریکی است که در اثرالقای مغناطیسی بین سیم پیچ ها انرژی
  الکتریکی را ازمدارسیم پیچ اولیه به ثانویه انتقال می دهد بطوری که در
  نوع انرژی و مقدار آن تغییر حاصل نمی شود ولی ولتاژ و جریان تغییر
  می کند بنابراین باصرف نظراز تلفات ترانس داریم :

  P1=P2 --- V1 I1 = V2 I2= V1/V2 = I2/I1 = N1/N2

  که اصول کار ترانس فورماتور براساس القای متقابل سیم پیچ ها است .

   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تعريف پست: پست محلي است که تجهيزات انتقال انرژي درآن نصب وتبديل ولتاژ انجام مي شودوبا استفاده از کليد ها امکان انجام مانورفراهم مي شود درواقع کاراصلي پست مبدل ولتاژ ياعمل سويچينگ بوده که دربسياري از پستها ترکيب دو حالت فوق ديده مي شود. در خطوط انتقا

همانطور که در عکس های بالا مشاده می کنید می توان در روز با استفاده از فیبرهای نوری نور خورشید را به مکانهایی کاملا سر بسته و بدون نور برد بدون ذره ای تفاوت با یک لوستر بزرگ که با انرژی الکتریکی و لامپ محیط اطراف را روشن می کند. این شکل استفاده از تکنولوژی می تواند کمکی برای شهرهای آفتاب خیز ایران بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی باشد چراکه در اکثر این شهرها منبع تولید کننده برق ...

فصل اول **انواع پستهاي فشار قوي** 1- انواع پستهاي فشار قوي از نظر عملکرد پستهاي از نظر وظيفه اي که در شبکه بر عهده دارند به موارد زير تقسيم بندي مي شوند الف: پستهاي افزاينده ولتاژ اين پستها که به منظور افزايش ولتا

-1) آشنايي با انواع شبکه هاي توزيع براي توضيح بحث شبکه هاي توزيع مناسب است مختصرا مقدمه اي را بيان نماييم امروزه به علت بالا بودن مقدار انرژي الکتريکي مصرفي و فاصله توليد اين انرژي که به دلايل متعدد( رعايت محيط زيست و وجود منبع کافي آب و نزديکتر بو

برق کارخانه از طريق پست 230 KV شهرستان ميانه تامين شده و به 63 KV تبديل مي گردد و از طريق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال مي يابد در پست 63 KV ولتاژ از طريق دو دستگاه ترانسفورماتور به ولتاژ 6.6 KV تبديل مي گردد و به ترانسهاي توز

هزینه انتقال و توزیع برق سهم بالائی از هزینه تولید انرژی را در بر می گیرد این میزان برای شبکه های رایج تا 500 دلار به ازای هر KW می رسد. در مسیر انتقال و توزیع الکتریسیته تا 7% انرژی هدر می رود بنابراین چنانچه توزیع تولید جایگزین انتقال و توزیع الکتریسیته گردد هزینه انرژی الکتریکی به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت. در صنعت برق آمریکا در دهه 1990 توزیع تولید گسترش بیشتری یافته ...

انرژي الکتريکي در مقايسه با ساير انرژي ها از محاسن ويژه اي برخوردار است و همين محاسن است که ارزش و اهميت و کاربرد آنرا فوق العاده روز افزون ساخته است . بعنوان نمونه مي توان خصوصيات زير را نام برد: 1. هيچگونه محدوديتي از نظر مقدار در انتقال و توزيع

جمهوری اسلامی ایران با تولید حدود 100 میلیون تن از نظر تنوع محصولات کشاورزی رتبه سوم را در جهان دارد. خبر معاون امور بین الملل و امور آفریقا در وزارت جهاد کشاورزی در سومین اجلاس وزرای کشاورزی همکاری های اقتصادی - منطقه ای (اکو) در تهران گفت: ایران از 66 محصول اصلی کشاورزی/ تولید کننده عمده 25 نوع است که بیشتر انها جزو محصولات باغی هستند. تنوع اب و هوایی و شرایط تولید مناسب موجب ...

مقدمه: اولین گزارشات در ارتباط با ساختارهای درون سلولی شبه میتوکندری به 150 سال پیش برمی‌گردد. واژه میتوکندری که از دو کلمه یونانی mitos بمعنی نخ یا رشته و chondros به معنی گرانول منشا گرفته است؛ برای اولین بار صد سال پیش مورد استفاده قرار گرفت. عملکرد اصلی این ارگانل کروی یا میله‌ای شکل که صدها عدد از آن در یک سلول وجود دارد، فسفریلاسیون اکسیداتیو است؛ بعبارت دیگر اکسیداسیون ...

پست هاي فشار قوي و پيش بيني ظرفيت ها ، ولتاژ ، باد Pagel 1-1 مقدمه در مدت تکامل بشر به خصوص در چند قرن گذشته سير تکامل صنعتي قابل تذکر مي باشد در اين رابطه تشخيص، کنترل، کاربرد و ... انرژي که بخش مهم از تکامل صنعتي را شامل مي شود در اين قرن ( بخ

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول