تحقیق مصرف آب در شهرستان بروجرد

Word 63 KB 33979 16
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت قدیم:۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه

  آب یکی از گرانبها ترین منابع طبیعی موجود در کره زمین است . بدون وجود آب ، زندگی مفهوم خارجی نخواهد داشت نه تنها زندگی انسان وابسته به آب است بلکه تمام موجودات و رشد آنها نیاز اساسی به آب دارند .

  تاریخ آب رسانی از روزگاری آغاز شد که بشر زندگی گروهی را برگزید . لذا برای تأمین آب خود اولین شهرها در کنار رودخانه هایی مانند نیل ، دجله ، فرات ،…ساخته و در جاههایی که دسترسی به آب رودخانه ها امکان پذیر نبود بشر برای تأمین آب خود ، اقدام به حفر چاهها کرد و چون همه آبهایی که در دسترس بودند از لحاظ کمی و کیفی جوابگوی نیاز انسان نبود ، بشر به فکر جابجا کردن آب افتاد و تکنیک آبرسانی بوجود آمد .

  در ارتباط با کاربردهای طبیعی (رودخانه ها و دریاچه ها ) در آبرسانی شهرها ،نخستین بار در سال 1301 ایجاد شبکه های لوله کشی شهرهای ایران مورد بررسی قرار گرفتند و شهرهای آبادان ، مشهد ، بیرجند لوله کشی شدند . برای تهران از سال 1303تا 1329 بررسیهایی انجام گرفت و در اواخر سال 1329تا سال 1334 کارهای لوله کشی شهر تهران ادامه پیدا کرد و با گشایش اولین تصفیه خانه در جلالیه تهران مورد بهره برداری قرار گرفت .

   

  مصرف آب در شهرستان بروجرد :

  مصرف روزانه آب در شهرستان بروجرد ، بالغ بر شصت هزار متر مکعب در روز و در فصل تابستان است که این مقدار آب از چند حلقه چاه که تعداد آن در حال حاضر در حدود 19 حلقه است .

  که بیشتر آنها از نوع چاههای آرتزین می باشد . این نوع چاهها به گونه ای   هستند که آب دارای فشار مناسبی برای آبرسانی به یک شهر نیست از پمپهای عمودی خاصی که توضیح داده خواهد شد استفاده می شود .

  منطقه نصیر آباد واقع در جنوب شهرستان بروجرد می باشد که دارای 22 حلقه چاه است که فقط از 3 حلقه از چاههای این قسمت بهره برداری می شود .

  یکی دیگر از منابع تولید آب ششهرستان بروجرد ، سرچشمه ای است خارج از شهر که در اطراف غرب قرار دارد که سرچشمه ونایی (VENAEE) نام دارد .تولید این سرچشمه بالغ بر 19200 متر مکعب در روز است و ب این اساس ،تولید چاههای شهرستان بروجرد در یک روز برابر مقدار زیر است :

                                                                    41800 = 19200 – 60000

  تولید آب از 19 حلقه چاه  = تولید آب سرچشمه ونایی – مصرف روزانه آب

   

   

  منابع ذخیره آب در شهرستان بروجرد :

  حجم منابع آ‎ب این شهرستان در حدود 23460 متر مکعب می باشد که این مقدار حجم را 7 منبع تشکیل می دهد .

  سه منبع ، بالایی تپه ای بیرون شهر است . دیواره 2 تا از منابع از جنس بتون و جنس دیگری از نوع سنگ می باشد که از دوتای دیگر بزرگتر و حجیمتر می باشد . این منبع در حدود 60 سال پیش توسط فرانسوی ها طراحی و ساخته شد .حجم منبع سنگی در حدود 10000 متر مکعب و دو تای دیگر یکی 2000 و دیگری 15/1469 متر مکعب می باشد . این منابع را سرچشمه ونایی تغذیه می کند .

  یکی دیگر از منابع ذخیره آب ، منبع ابراهیم آباد که در شمال شهرستان بروجرد قرار دارد ، می باشد که این منبع ، خود شامل دو منبع مجزا می باشد و حجم هر کدام 2500 متر مکعب است . این منبع از جنس بتون است .یکی دیگر از منابع شهرستان بروجرد ، منبع شهرک اندیشه است که مانند منبع ابراهیم آباد از دو منبع تشکیل شده و هر کدام دارای حجمی برابر 2500 متر مکعب می باشد .

   

   

   

   

  الکتروپمپ های آب

  الکتروپمپهای عمودی دارای ابعاد و قدرتهای مختلفی هستند و همگی دارای دو قسمت می باشند :

  الف ) الکتروموتورها :

  یک موتور الکتریکی بسیار قوی ، مقدار زیادی جریان و ولتاژ را مصرف کرده و نیروی مکانیکی بسیار زیادی تولید می کند .

                               

   

   

             

  سوراخهای بسیار کوچکی روی الکتروموتورها وجود دارد که کاربرد خاصی دارند .

  یکی برای ورود آب به درون آنها برای خنک کردن آنهاست و دیگری برای خروج بخار آب از درون آنها هنگام بخار شدن آب درون آنها هنگامی که دمای درون الکتروموتور بالا می رود .

   

   

   

  پمپ ها :

  نیروی مکانیکی که از الکتروموتور حاصل می شود ، توسط یک شافت به پمپ منتقل شده و آب را به درون خود کشیده و با فشار بالا به بیرون پرتاب می کند . ساختار فیزیکی آنها تقریباً شبیه به یکدیگر و تفاوت آنها فقط در تعداد طبقات آنهاست که در هر طبقه آن یک پروانه وجود دارد .

  هر چه تعداد طبقات بیشتر باشد ، دبی کتر و ارتفاع انتقال آب بیشتر می باشد و هر چه تعداد طبقات کمتر باشد ، دبی بیشتر و ارتفاع انتقال آب کمتر می باشد .

  برای استفاده از الکتروپمپها به منظور خروج آب از چاهها ، عملیات خاصی انجام می شود ابتدا به عمق 150 متر خاکبرداری شده و تا عمق 50 متری از لوله محافظ مشبک استفاده می شود تا دیواره این حفره تخریب نشود . این پمپها در عمق 35 متری از سطح زمین قرار می گیرد .

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

مقدمه آب یکی از گرانبها ترین منابع طبیعی موجود در کره زمین است . بدون وجود آب ، زندگی مفهوم خارجی نخواهد داشت نه تنها زندگی انسان وابسته به آب است بلکه تمام موجودات و رشد آنها نیاز اساسی به آب دارند . تاریخ آب رسانی از روزگاری آغاز شد که بشر زندگی گروهی را برگزید . لذا برای تأمین آب خود اولین شهرها در کنار رودخانه هایی مانند نیل ، دجله ، فرات ،…ساخته و در جاههایی که دسترسی به آب ...

آب يکي از گرانبها ترين منابع طبيعي موجود در کره زمين است . بدون وجود آب ، زندگي مفهوم خارجي نخواهد داشت نه تنها زندگي انسان وابسته به آب است بلکه تمام موجودات و رشد آنها نياز اساسي به آب دارند . تاريخ آب رساني از روزگاري آغاز شد که بشر زندگي گروهي

مقدمه آب یکی از گرانبها ترین منابع طبیعی موجود در کره زمین است . بدون وجود آب ، زندگی مفهوم خارجی نخواهد داشت نه تنها زندگی انسان وابسته به آب است بلکه تمام موجودات و رشد آنها نیاز اساسی به آب دارند . تاریخ آب رسانی از روزگاری آغاز شد که بشر زندگی گروهی را برگزید . لذا برای تأمین آب خود اولین شهرها در کنار رودخانه هایی مانند نیل ، دجله ، فرات ،…ساخته و در جاههایی که دسترسی به آب ...

آب يکي از گرانبها ترين منابع طبيعي موجود در کره زمين است . بدون وجود آب ، زندگي مفهوم خارجي نخواهد داشت نه تنها زندگي انسان وابسته به آب است بلکه تمام موجودات و رشد آنها نياز اساسي به آب دارند . تاريخ آب رساني از روزگاري آغاز شد که بشر زندگي گروهي

مقدمه استان خراسان با مساحتی حدود ۳۱۳۰۰۰ کیلومتر مربع حدود ۲۰ ٪ خاک کشور را تشکیل می دهد . متوسط بارندگی استان به میزان ۱۶۰ میلیمتر برآورد شده است که بین ۸۰ میلیمتر در جنوب و۴۰۰ میلیمتر در شمال استان متغیر است . میزان متوسط بارندگی در استان تقریبا معادل ۶۴ ٪بارندگی کشور است و ۱٨ ٪ بارندگی جهان است . بنابراین خراسان جزء مناطق خشک کشور بشمار می آید و استحصال آب نقش حیاتی در زندگی ...

ما به قداست آب پی برده ایم دانش فنی و ابزار مدرن را به خدمت گرفتیم تا طبیعت و صنعت را به توازن برسانیم همانا در نیل به این هدف سخت می کوشیم. بخش کشاورزی در ایران یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی می‌باشد و این در حالی است که کمبود آب اصلی‌ترین عامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی و غذایی است. استفاده‌ بهینه‌ از آب‌ در کشوری‌ چون‌ ایران‌ که‌ از نظر اقلیمی‌ دارای‌ وضعیت‌ خشک‌ تا ...

اداری و تشکیلاتی می رسیم که هر بخش فعالیت مربوط به خود را داراست مانند: دفتر امور اداری، امورکارگزینی، بازاریابی و... مالکیت شرکت: مالکیت این شرکت بر عهده 2 نفر از سهامداران می‌باشد که هر یک به میزان مساوی سرمایه گذاری کرده اند و به نسبت مساوی از سود بهره مند می‌شوند. خلاصه هزینه های سرمایه گذاری جهت راه اندازی شرکت: ازآنجایی که اجرای طرح از نظر وجه سرمایه گذاری در خور توجه است ...

آب يکي از گرانبها ترين منابع طبيعي موجود در کره زمين است . بدون وجود آب ، زندگي مفهوم خارجي نخواهد داشت نه تنها زندگي انسان وابسته به آب است بلکه تمام موجودات و رشد آنها نياز اساسي به آب دارند . تاريخ آب رساني از روزگاري آغاز شد که بشر زندگي گروهي

آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران ضرورت برنامه ریزی و توسعه منابع آب آب دارای نقش بسزایی به عنوان یک عنصر کلیدی درتوسعه اجتماعی واقتصادی هرکشورمی باشد وبلحاظ نیازبخشهای کشاورزی وصنعت به آب وتوسعه آن ورشد جمعیت ومضافا کمبود منابع آب درکشورِِ‌‌‌‍، لزوم برنامه ریزی وتوسعه منابع آب درچهارچوب یک طرح جامع آب کاملا احساس می شود. باتوجه به اینکه کشورماجزء مناطق خشک ...

مقدمه: سدها و مخازن مهمترین و موثرترین سیستم ذخیره آب می باشند که توزیع نابرابر مکانی و زمانی آب را تغییر می دهند. آنها نه تنها در تامین آب شرب، تولید انرژی برقابی و آبیاری زمین های پایین دست کاربرد داشته، بلکه در به حداقل رسانی خسارات ناشی از سیلاب و خشکسالی نیز نقش موثری را ایفا می کنند. بدون شک به منظور استفاده کامل از آب موجود، مدیریت بهینه مخازن بسیار با اهمیت می باشد. ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول