تحقیق ادعا ها نقدینگی و دارایی ها

Word 53 KB 34011 9
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فاکتورهای دنباله در میان سایر موارد موجود از آن دسته از موارد تعیین شده در حالی که این دسته از موارد،موارد موجود است که با توجه به این دسته است که آن دسته است.

  دوره زمانی شامل موارد دلایل فعالیت روی داده است.

  احتمالات دراین صورت حساب موجود باشد.

  توانایی موجود برآورد قابل قبول ازمقدار افت است.

  با توجه با این افت و نقدینگی از صورت حساب است و شامل دلایل نقدینگی باید دارای موارد روی داده قبل از تاریخ صورت حساب مالی است آن شامل مواردی است که شرکت یک آگاهی از موجودیت یا احتمالات از این ادعاها دارد تاوقتی که بعد از تاریخ صورت حساب مالی است که قبل از صدور آن است . برای ارزیابی احتمالات از یک در آمد مالی است . برای ارزیابی موجود شامل در نظر گرفتن موارد دنباله است ماهیت این دسته از موارد نقدینگی و پیشرفت از موارد و عقاید از کنسول قانونی است و هزینه شرکت است و نقش موجود یت تعرفه از شرکت شما و سایر ین از این موارد مشابه است و شامل هر پاسخ مدیریت برای این دسته است. نتایج از موارد موجود بهر حال شامل بخش موجود پیشنهاد شده با هر بخش بیمه است حتی اگر مدارک موجود در تاریخ تراز نامه با نوع موجود است و شامل موارد سخت قابل نتیجه گیری برای انتظار موجود شرکت انتشار در این صورت حساب مال در یک برآورد دلار از نتایج منفی احتمالی است چنین موارد خاص شامل موقعیت شرکت در این دسته از موارد است که تشویق این دسته از موارد تلاش است . یک مثال نمونه از موارد موجود از این دسته از موارد نوشته شده در صورت حساب مالی از APPLE COMPUTERمرتبط با آن دسته از موارد نقدی مورد توجه با این موارد است که در تصویر 11-13 نشان داده شده است.با توجه با این دسته از موارد موجود و ادعای و دارایی ها که یک شرکت باید تعیین کند (1) درجه احتمالات یک تناسب است و ممکن است شامل موارد پر شده داده ها و شامل دارایی ممکن است شامل ارزیابی ها  (2) احتمالات از یک سری از نتایج موجود است . برای مثال در نظر بگیرید شر کت تا NEW شامل موارد سرمایه گذاری در شرکت تجارت فدرال برای این نوع تجارت و موارد تقویت متناسب است چنین مواردی اغلب  از این دوره ها دنبال می شود که شامل آسیب برای این بخش ها است . در این مورد شرکت nawl باید تعیین کننده احتمالات از ادعا باشد که از این جا ارزیابی شده  شامل احتمالات از آسیب موجود باشد اگر هر دو مجاز باشد آن ها  شامل موارد قابل قبول برآورده شده است . و شامل دلایل موجود باشد که قبل از تاریخ صورت حساب مالی است و شامل نقدینگی باید اجرا شود.

  ضمانت و هزینه ضمانت

  یک مورد ضمانت شامل بخش اجرایی است که باید با وسیله فروشنده با وسیله خریدار برای این دسته از موارد انجام شود که شامل کیفیت و کمیت یا اجرا در محصولات است . آنها شامل موارد محصول مورد استفاده است سازندگان ماشین در عرض دارای بخش فروش بوسیله گسترش ضمانت ماشین جدید تا 7 سال یا 100000 مایلی است با توجه به این موارد خاص این دوره زمانی از تاریخ فروش مصرف کننده دنبال میشود. تولید کننده ممکن است مجاز برای هر یا بخشی از هزینه جایگزین از این بخش های مجاز باشد که شامل اجرا در هر مورد از این تعمیرات یا خدمات لازم بدون هزینه یا بودجه بندی هزینه خرید یا حتی بخش اول از برگشت پول است.

  ضمانت و هشدار شامل هزینه اینده است که شامل موارد مکرر از این بخش جانبی و هزینه ایست که گاهی اوقات بنام هزینه‌ها یا هزینه پیش از فروش است . اگر چه هزینه آینده موردی ناکافی از این تعداد باشند تعداد نقدینگی شامل برآورد از هزینه ها است که بعد از فروش یا تحویل ادره و شامل بخشی از این دسته از موارد تحت این بندهای ضمانتی است . هزینه ضمانت شامل طبقات مثال زیر است.

  راه با ضمانت است. بدون نقدینگی گزارش شده برای هزینه آینده بدست آمده از ضمانت ها و دوره ای از فروش گزارش شده به صورت تخلیه با این هزینه تهیه از یک ضمانت نامه است با استفاده از این روش تنها یک مورد شناسائی برای هدف مالیات در آمد شامل موارد حسابداری و اصول هزینه است وقتی هزینه ضمانت شامل بخشی است که این دوره ضمانت نسبتا کوتاه است . روش پایه نقدی مورد نیاز وقتی که شامل نقدی ضمانت درسال از هر کدام است .

  آن موردی احتمالی که نقدینگی موجود است.

  تعدادی از نقدینگی نمی تواند دوباره بر‌آورد شود.

  اصول موجودی

  اگر موارد احتمالی شامل مشتری ادعا شده تحت ضمانت از ارتباط با کالاها یا خدمات شامل فروخته شده است و بر آورد قابل قبول از هزینه شامل مواردی  ممکن است انجام شده است . تحت این روش موجود هزینه ضمانت تخلیه شده هزینه موجود است. آن مورد کلی پذیرفته شده و شامل بخش موجود است.

  با اشاره به این راه کار از این راه کار ضمانت و هزینه دارد.

  تصویر راه کار ضمانت هزینه:برای نشان دادن هزینه ضمانت در نظر بگیرید که این شرکت ماشینDENJON  شروع به تولید یک ماشین جدید از جولای 2004 کرده و 100 دلار را با 5000 دلار در پایان سال فروخته است . در 31 دسامبر 2004 این کار انجام شده است. هر ماشین تحت ضمانت برای یک سال است.شرکت دارای موارد برآورده شده است از تجربیات گذشته که این ماشین مشابه داریم این دسته از موارد هزینه ضمانت احتمالا میانگین 200 دلار در هر واحد است. در آینده این نتایج جابجایی بخش ها و خدمات با توجه به این ضمانت نامه و برابر 4000دلار هزینه می باشد .

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

ترجمه کنید که بخش خطر کلی شامل مواردموجود از آن دسته فعالیت ها است که شامل احتمالات جنگی بر بخش موجود است. و شامل موارد موجود از این دسته موارد است و شامل موارد موجود است و شامل گزارش از این یاد داشت ها و صورت حساب مالی است. ادعاها نقدینگی و دارایی ها فاکتورهای دنباله در میان سایر موارد موجود از آن دسته از موارد تعیین شده در حالی که این دسته از موارد،موارد موجود است که با توجه ...

شفاف‌سازی حساب‌ها و ارائه گزارش‌های مالی جامع از طریق : * محاسبه بهای تمام شده خدمات و مدیریت بر هزینه‌های . * تهیه صورت‌های مالی تجمیعی و تلفیقی کل و گزارش‌های عملکرد دوره‌ای . اهداف جانبی استقرار سیستم حسابداری تعهدی • ایجاد بستر مناسب در استقرار بودجه جامع . • تأمین، توسعه، تکمیل و یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای کاربردی مرتبط . • ایجاد طبقه‌بندی و کدینگ یکنواخت در کلیه واحدهای ...

شرکت مخابرات يک شرکت خدماتي ، فني و تحقيقاتي و توليدي است که از ادغام وزارت پست ،وزارت تلگراف و شرکت تلفن به وجودامده است. امور مالي اين شرکت به چهار اداره به شرح زير تقسيم مي شود. الف)اداره دريافت ها از وظايف مهم اين اداره: وصولي، صدور يا ليست درآ

پیشگفتار : تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ...

اموال، ماشین آلات و تجهیزات (PP & E) قبل از شناختن ویژگی های موضوع، رفع می کنیم شرح انشار طرح نمایشی را. این قسمت تهیه می‌کند یک مبنای اساسی برای قوانین اصلی استانارد سرمایه گذاری در PP & E . دولت مرکزی هزینه های زیادی کرده تا بتواند متمایز کند سرمایه گذاری و روش های سرمایه گذاری را اینها در بردارنده هزینه هایی است برای دارایی های دولت فدرال. حسابداری هزینه ها برای PP & E ...

- مقدمه 1-1 چرا بهینه سازی انرژی؟ چشم انداز 2005 انرژی جهانی که توسط آژانس بین المللی تهیه می شود پیش بینی می کند که در نبود خط مشی جدید دولت، احتیاجات انرژی جهان سرسختانه افزایش پیدا خواهد کرد. در طرح کردن راه هایی که با این احتیاجات فزاینده مقابله بکند دولت ها مجبوراند که برای ایمنی انرژی و خسارت های محیطی مبارزه کنند. هر دوی این ها متصل به مصرف سوخت های فسیلی اند. بهینه سازی ...

چکیده این تحقیق عوامل اساسی بحران مالی حاضر را بررسی میکند. تحلیل دقیق مالی نشان میدهد که طراحی نظری بر مبنای فرضیات غیر واقعی ،در بازار وسیع و نا متعادل منجر به بروز مشکلات جدی در روند قیمت گذلری مربوط به معاملات عدم پرداخت اعتباری میگردد.که خود بر پیشرفتهای کاتالیزری در قرار دادهای مربوط به وام مسکونی خط بطلان میکشد. تحقیق نظزی اخیر به راه حل هایی برای حل بحران اشاره میکندکه ...

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 / 5 / 1377 درچهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود . دستگاه یا دستگاههای مسئول هریک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه با مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج ...

ورشکستگی : Failure ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[1]» است. در زبان انگلیسی به ورشکستگی "[2]Bankruptcy" گفته می‌شود. در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان "[3]Banqueroute" دارد. ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است. «به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از ...

چکیده در این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است. مقدمه بورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، مورد داد و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول