تحقیق ادبیات

Word 290 KB 34083 31
مشخص نشده مشخص نشده ادبیات - زبان فارسی
قیمت قدیم:۳,۱۰۰ تومان
قیمت: ۱,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • (‌مقدمه )

  تعریف ادبیات   

  گذشته : مجموعه آثار مکتوب و بر جامانده

  حال : شعر و نثر داستانی و نمایشی و نوشته های ادبی و شاعرانه

  تعریف مکتب یا سبک ادبی : ابتکار در زبان و معانی و شیوه ی بیان

  تعریف ادبیات مردمی فارسی : ادبیات عرفانی که با زندگی و فرهنگ مردم پیوند دارد .

  درس اول

  خط تصویری : کشیدن تصویر چیزها به دور از ظرافت برای انتقال مفهوم  

  مراحل خط ... خط تصویری .... علامت نویسی .... منفی نگاری .... الفبایی

  اولین بار الفبا .... فنیقی ها : سه هزار سال قبل از میلاد

  الفبا در ایران = چند صد سال قبل از میلاد ..... مارها .... به تقلید از فنیقی ها

  ( انواع خط )‌

  بخش های اوستا : یسنا – یشتها – ویسپرد – وندیداد –خرده اوستا         حاوی مناجاتها و ستایشها

  تعریف زبان فارسی : زبان ایران پیش از اسلام

   

  مراحل زبان

  1- فارسی باستان : در زمان هخامنشی – نوشتن فرمانها و نامه های شاهان

                                      شرقی             شمالی

  2- فارسی میانه :                                 جنوبی

                                       غربی             شمالی : پهلوانیک

                                                           جنوبی : پارسی میانه

  3-فارسی نو             تحول فارسی از اسلام با تأثیر از زبان و دستور عربی

  پیوستگی دوره سامانی با دوران اسلامی :

  مهم ترین نوشته ها به فارسی میانه : خدای نامه

  تأثیر خدای نامه

  1- نوشتن سیرالملوک

  2- شاهنامه ها             شاهنامه منثور عبدالرزاق توسی             منبع شاهنامه فردوسی

  3- تاریخ نویسی

  4- نوشتن کتابهای اخلاقی و آموزشی ، قابوسنامه – بحر الفواید – نصیحه الملوک – اخلاق ناصری

  5- ادبیات داستانی : هزار افسان       منشا هزار ویک شب – خسرو شیرین – هفت پیکر

  تقسیم بندی دوره های تاریخ ادبیات بر اساس : شاخص های ادبی است .

  شاخص های ادبی کسانی هستند که :

  1-ویژگی های آثار ادبی گذشته بطور مستقل و کامل در آثار آنهاست .

  2- به دلیل درک درست از مقتضیات اجتماعی و فرهنگی و .... به خلق آثار می پردازند .

  3- در روزگار خود و بعد از خود مورد احترام یا بغض یا تقلید قرار می گیرند .

  علت عدم هماهنگی دوره های ادبی با تقسیمات سیاسی و اجتماعی و جغرافیایی :

  - سلسله های تاریخی و حوادث سیاسی فقط سیر تحول یک دوره تا دوره دیگر را کند یا تند می کند و با دوره های ادبی ارتباط مستقیم ندارند .

  عصر پیش از رودکی

  اوضاع سیاسی و اجتماعی

   1- شکست ساسانیان از اعراب در جنگ فتح الفتوح (نهاوند) به دلیل نابسامانی اقتصادی و اجتماعی

  2- دو قرن کشمکش مداوم در ایران

  3-جنگ ایرانیان مخالف : به آفرید – المقفع – ابومسلم خراسانی

  4-علاقه ایرنیان به یادگیری زبان عربی

  5-تشکیل حکومتهای و نیمه مستقل و سامانی در شرق و شمال شرق

  ( درس دوم ) : پیشگامی ایرانیان

  تأثیر اسلام بر ایرانیان به دلیل       - فرهنگ نیرومند

                                                  - اندیشه استوار

  - سیبویه فارسی : بزرگترین عالم علم نحو

  - اخفش : شاگرد سیبویه و خلیل بن امر = واضع علم عروض (صاحب تحسین کتاب لغت فارسی )

  علل تأثیر ایرانیان در نشر علوم انسانی

  1-راه یافتن ایرانیان به دستگاه حکومت به ویژه در عصر عباسی

  2- آشنایی قبلی ایرانیان با مسائل دینی و برخورد مذاهب و معتقدات عامل توجه مسلمانان به دانش های روزگار شد .

  3-ترجمه علوم مختلف در فرهنگ ایران به زبان عربی باعث روحیه علمی مناسب با فرهنگ اسلامی شد .

  (شعوبیه)

  - به دلیل سیاست سخت گیرانه بنی امیه نسبت به ایرانیان ، آنها را بنده و فرودست می دانستند .

  - چون اعراب زیر بار نرفتند ایرانیان مسأله برتری عجم بر عرب را مطرح کردند.

  و در آثار خود به تحقیر اعراب پرداختند و همین گروه به شعوبیه معروف شدند .

  در مخالفت با بنی امیه :‌

  1- مختار ثقفی در سال 65 در کوفه – به خونخواهی حسین بن علی (ع) بر ضد امویان

  2-ابومسلم خراسانی 129- برانداختن امویان و حکومت عباسیان

  فارسی نو : (دری)

  - کلمه دری = منسوب به در

  - در اصطلاح : زبان دولتی دستگاه ساسانی

  - دنباله پهلوی ساسانی و پهلوی اشکانی  - ابندا در ایران رایج بوده 

  - بعد از اسلام در حکومتهای مستقل و نیمه مستقل خراسان و ماوراء النهر رسمیت یافت

  - در امور اداری دربار و نوشتن آثار ادبی به کار می رفت

  -پیش از رسمی شدن خط عربی بجای پهلوی در کتابهای اسلامی اشعار و  جمله ها و ضرب المثل هایی از زبان دری با خط عربی است .

  خط عربی

  - قدیمی ترین کتاب به خط فارسی = الانبیه عن حقایق الادویه = اسدی توسی = 447 سال = در زمینه پزشکی

  نخستین سخن سرایان فارسی

  زمان پیدایش شعر در بین اقوام عالم از زمانی آغاز شد که انسان توانست شور و هیجان درونی خود را با کلام خیال انگیز و مؤثر بیان کند .

  -شعر فارسی = به تقلید از عربی

  -رواج شعر به شیوه عروضی = نیمه اول قرن 3

  - تحسین تذکره نویسان = ابوحفص سغری – عباس مروزی

  - اولین شعر عروضی به زبان دری = دوره طاهریان         حنظله بادغیسی

  - طبق تاریخ سیستان : اولین شار پارسی گوی = محمد بن وصیف سیستانی

  - سال 251 : نقطه عطف زبان فارسی و شروع شعر فارسی

  -شاعران معاصر عمرولیث          فیروز مشرقی – ابوسلیک گرگانی

  عصر رودکی : دوره تغزل و خرد آزمایی

  از نظر سیاسی = دوره اوج و اعتلای حکومت ساسانی در ماوراء النهر و خراسان = 100 سال طول کشید .

  مرکز فرهنگی و ادبی : بخارا

  ویژگیهای شعر این عصر :

  1- گسترش شعر دری با تمام ویژگی های زبانی و مضمونی

  2- تشویق و حمایت سامانیان از شعر و شاعران و کثرت شاعران

  3-طرز شاعری : سادگی لفظ و آسانی معنی

  4- توجه به بیرون و واقعیات حیات فقط در زمینه تعالیم کلی اخلاقی

  5- موضوع شعر : وصف و ستایش و اندرز و معانی و رباعی

  6- قالب شعری : قصیده و غزل و قطعه و رباعی

  7- محور فکری         خود و تکیه بر دانش و فضیلت

  ( درس سوم ) : شهید بلخی : خردمندی اندوهگین

  معاصر با : امیر نصربن احمد سامانی و ابوعبدا... جیهانی

  پیش از فردوسی = عنوان شاعر خرد گرفت

  دانش شهیر افزون – خطش نیکو – آشنایی با فلسفه و کلام

  ویژگی حیات علمی : مناظره و مباحثه با محمد بن زکریای رازی

  ویژگی شعر : لطف طبع و ذوق شاعری با چاشنی فکر و فلسفه

  رودکی  شاعر و خرد آزمایی :

  نام : ابوعبدا...   تخلص : رودکی = چون محل تولدش روستای رودک سمرقند بوده است – در هشت سالگی حافظ قرآن

  از حمایت : نصربن احمد و بلعمی وزیر سامانی برخوردار بود .

  شعر (بوی جوی مولیان ) = به مناسبت دورشدن امیر از بخارا و تنگ دلی همراهان برای بازگشت او سرود

  عنصری : غزل (رودکی وار) را نیکو می دانست .

  ناصرخسرو به او = شاعر تیره چشم روشن بین لقب داد .

  آثار : 1- صد دفتر : که فقط هزار بیت ان باقی مانده است .

           2-مثنوی : کلیله و دمنه

           3-منظومه سندباد نامه

  قالب : قصیده – غزل قطعه – رباعی

  سبک رودکی : خراسانی یا ترکستانی با ویژگی سادگی در عین حال متانت و استحکام و قصیده : (پیری و جوانی ) بر همین سبک

  ویژگی شعر او :

  1- تخیل : نیرومند

  2- زبان : ساده و روان

  3- توصیف همراه قدرت خیال و خواننده را به طبیعت نزدیک می کند

  4- القاب : پدر شعر فارسی و سلطان شاعران = چون شعر را به کمال نسبی نزدیک کرد .

  5- آمیختن زهد و اندرز و شور و شادی و شک و یقین

  6-بردباری در مقابل غم و اندوه روزگار

  درس چهار م :  بوشکور بلخی : شیفته دانایی

  قرن : 4                    رودکی              بوشکور            فردوسی

                                                   پیری       کودکی       پیری         جوانی

  تأثیر از فکر وزبان هر دو

  تنها اثر او = مثنوی : آخرین نامه = اندرز و حکمت

  کسایی : پرچمدار ادبیات شیعه

  تولد :‌دوازده سال بعد از مرگ رودکی = قرن 4

  از نظر سیاسی : اواخر سامانی و اوایل غزنویان – ابتدا به مدح پادشاهان پرداخت اما پشیمان شد .

  مذهب : شیعه دوازده امامی            رودکی         کسایی         ناصرخسرو

                                                                               پیرو             پیشرو

  کسایی رودکی را استاد شاعران جهان نامیده

  صاحب نخستین قصیده و مرثیه          پیشگام     قوامی رازی = قرن 6

                                                                        محتشم کاشانی = قرن 10

  نخستین سوگنامه مذهبی فارسی : کسایی : در موضوع کربلا

  لقب او =نقاش چیره دست طبیعت         به دلیل وصف های جاندار و روشن از طبیعت

  عصر فردوسی : ذدوره حماسه ملی و خرد آرمانی 

  طول دوره : نیمه قرن 4 تا نیمه قرن 5

  از نظر تاریخی : اوج حاکمیت سامانیان

  عصر اندیشه استقلال ملی ایران

  - تأکید امرای ساسانی به تألیف با زبان فارسی دری و گردآوری تاریخ و روایات

  -تشویق شاعران و نویسندگان در ماوراءالنهر و خراسان

  - تحسین اثر مستقل نثر فارسی = شاهنامه منثور ابو منصور عبدالرزاق توسی

  ویژگی کلی شعر در این عصر :‌           سنت های پایه گذاری شده در این عصر :

  1- استحکام قالب و معنی              1- سنت داستان پردازی

  2- تنوع اوزان و قالب                    2- منظومه سرایی اخلاقی

  3- گوناگونی مضامین                  3- نظم حماسه های ملی

  4- فراوانی شاعران

  خصوصیات بارز شعر این دوره                  محور فکری شعر این دوره

  1- نزدیکی به طبیعت                             1- عشق به حقیقت

  2- آمیختگی با موسیقی                        2- برتری خیر بر شر

  3- داشتن رنگ ملی                              3- بهروزی قوم ایرانی

  4- مایه های حکمی و اخلاقی و فقدان مایه های عرفان

  تکیه اصلی        اعتبار بخشیدن به زبان فارسی

  مراکز فرهنگی : غزنه – توس

  درس پنجم : نثر فارسی در عصر فردوسی :

  1- شاهنامه ابومنصوری = تحسین کتاب نثر فارسی بطور مستقل

  به دستور ابومنصور عبدالرزاق توسی = با موضوع ک تاریخ گذشته ایران

  اصل کتاب از بین رفته : فقط مقدمه آن : پانزده صفحه به دست ما رسیده است .

  قبل از این شاهنامه = شاهنامه ابوالمؤید بلخی : که کلاً از بین رفته

  2-ترجمه تفسیر طبری : تفسیر قرآن – اصل آن = عربی = در قرن 3 محمد بن جریر طبری به فارسی      به دستور منصور بن نوح سامانی       به وسیله عده ای از علمای ماوراء النهر   - نثر = ساده – لغات تازی کم – نقطه آغاز نثر دینی فارسی

  3- تاریخ بلعمی : قرن 3 از ابوعلی بلعمی وزیر منصور سامانی = ترجمه به فارسی  - اصل آن : تاریخ مفصل از محمد بن جریر طبری به عربی

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تعريف ادبيات گذشته : مجموعه آثار مکتوب و بر جامانده حال : شعر و نثر داستاني و نمايشي و نوشته هاي ادبي و شاعرانه تعريف مکتب يا سبک ادبي : ابتکار در زبان و معاني و شيوه ي بيان تعريف ادبيات مردمي فارسي : ادبيات عرفاني که با زندگي و فرهنگ مردم پ

مهمترین مضامین و مقایسه سبک خراسانی و عصر بیداری سبک خراسانی سبک خراسانی سبکی است که از سرآغاز ادب فارسی تا قرن های پنجم و ششم ادامه داشته است و بزرگانی چون رودکی ، فردوسی ، عنصری و ناصر خسرو در محمل این سبک پای گذاردند از خصوصیات مهم سبک خراسانی, در مقایسه با سبک عراقی ودورانهای دیگر, خردگرایی شاعران و سخنوران این دوران است. زبان فارسی در این دوره زبان مادری گویندگان است یعنی ...

سبک خراسانی سبکی است که از سرآغاز ادب فارسی تا قرن های پنجم و ششم ادامه داشته است و بزرگانی چون رودکی ، فردوسی ، عنصری و ناصر خسرو در محمل این سبک پای گذاردند از خصوصیات مهم سبک خراسانی, در مقایسه با سبک عراقی ودورانهای دیگر, خردگرایی شاعران و سخنوران این دوران است. زبان فارسی در این دوره زبان مادری گویندگان است یعنی گویندگان این دوره برخلاف دوره های زبان فارسی را از روی آثار ...

frames. P30World Forums > آموزش > موضوعات علمي > ادبيات و علوم انساني > ادب و ادبيات PDA View Full Version : ادب و ادبيات soleares 10-15-2006, 03:33 PM ادبيات چيست؟ زبان و ادبيات جلوه گاه انديشه ، آرمان ،

ادبیات فارسی یا پارسی به ادبیاتی گفته می‌شود که به زبان فارسی نوشته شده باشد. ادبیات فارسی تاریخی هزار و صد ساله دارد. شعر فارسی و نثر فارسی دو گونه اصلی در ادب فارسی هستند. برخی کتابهای قدیمی در موضوعات غیرادبی مانند تاریخ، مناجات و علوم گوناگون نیز دارای ارزش ادبی هستند و با گذشت زمان در زمره آثار کلاسیک ادبیات فارسی قرار گرفته اند. آوازه برخی شاعران و نویسندگان ایرانی از ...

بنام خداوند بخشنده مهربان همه کس مي داند که شيخ سعدي شيرازي گذشته از قصايد و غزليات بي نظيري که از خود به يادگار گذاشته است دو کتاب يکي به نثر ، موسوم به «گلستان» و يکي به نظم معروف به «بوستان» به نگارش آورده است که شايد بتوان گفت نه تنها در زبان فا

مقدمه موضوع مورد تحقی «مهدی اخوان ثالث» (م.امید) بود. شاعری که در عنفوان جوانی یکی از برجستگان ادب فارسی بود. او شاعری نوپرداز بود. ولی به قول خودش «سوار بر مرکب شهر کهن» بود. سبک او سبک خراسانی بود. نسبت به شعر کلاسیک اهمیّت ویژه‌ای قائل بود. آثاری به نظم و نثر از این شاعر به جا مانده است. مثل «زمستان، آخر شاهنامه، از این اوستا ...» و آثاری به نثر مثل کتاب قدمایی قوالب دیگر و ...

چکیده این رساله، با عنوان «آموزه‌های تربیتی در مثنوی و تطبیق آن با روانشناسی نوین و معاصر» در یک مقدمه و چهار بخش تنظیم شده است. مقدمه مشتمل است بر اشاره‌ای به جایگاه رفیع مثنوی در میان آثار ادب فارسی و عظمت اندیشه‌های ژرف مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی. همچنین شرح مختصر زندگینامه به آن بزرگ از آغاز حیات تا واپسین دم حیات. بخش اول اختصاص دارد به بررسی تعلیم و تربیت از ...

بخش اول درس اول : عصر حافظ ( دوران شکوه و شکست ) تاثير حمله مغول و تاتار درزمينه هاي فکري و فرهنگي 1. پريشاني انديشه 2. سستي بنيان هاي فلسفي 3. رواج خرافات 4. دل سپاري قضا و قدر 5. بي توجهي به دنيا تاثير حمله مغول درادبي

شاهنامه ابو منصوری چنان که پیش از این دیدیم، نثر فارسی در آغاز عصر فردوسی تولد یافت، زیرا نخستین کتاب فارسی که به عنوان اثری مستقل عرضه شد، همان شاهنامه‌ی منثور بود که به دلیل آن که به دستور و سرمایه ی ابو منثور محمد بن عبدالرزاق توسی فراهم شد، به شاهنامه ی ابو منصوری شهرت یافته و چنان که گفتیم، در واقع، تاریخ گذشته ی ایران به شمار می آمد است. اصل این کتاب متأسفانه از میان رفته ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول