تحقیق رایگان زبان شناسی چیست

Word 29 KB 34102 3
مشخص نشده مشخص نشده ادبیات - زبان فارسی
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • شناسی چیست ؟

    سطوح زبان شناسی :

  1) واچ شناسی : مطالعه صداهای زبان و قواعد ترکیب آنها به منظور ساخت های آوایی زبان

  2) دستور زبان : صرف - نحو

  3) معنا شناسی : بررسی معنا انواع تک واژه ها ، کلمه و ....

  بررسی حوزه ی معنایی کلمه ها (تضمن، ترادف ، تضاد)

  هنگام مطالعه ی زبان فارسی درسطح واچ شناسی در می یابیم که این زبان 29 واچ دارد و واچ های مزبور طبق قواعد این زبان با هم ترکیب می شوند و ساخت هایی آوایی می سازند.

  واچ ها آواهای زبان هستند . واچ آوایی است که می تواند در یک سخت آوایی جانشین آوای دیگر شود و آن ساخت را به ساخت دیگری تبدیل کند. مثلاً آوای «ر» که می تواند در ساخت آوایی «زاد» جانشین آوای «د» شود و آن را به ساخت آوایی «زا» تبدیل کند. نظام آوای از همین واچ ساخته شده است. 

   

  زبان شناسی

   زبانشناسی عبارت است ازبررسی علمی زبان البته قبل از اینکه علم زبانشناسی             بوجودآید زبان بررسی می شد اما به صورت علمی یعنی مشاهده، توصیف و                  تحلیل بعد ازعلم زبانشناسی مورد توجه قرار گرفت.

        یکی از مباحث اصلی زبانشناسی واجشناسی است.

        واجشناسی چیست؟ بشر از طریق تولید آواهای معنی دار با یکدیگر ارتباط برقرار             می کند. پس چنانچه کسی عطسه کند اگر چه مفهوم غیر زبانی آن به منزله ی                 نوعی ناراحتی جسمی است از آواهای نا مفهومی است که در زبان شناسی مد نظر            نمی باشد.

  در واج شناسی به تجزیه و تحلیل و توصیف آواهای معنی دار زبان انسان می پردازد.

  واج چیست؟ واج آوایی است که گوینده ی بومی یک زبان آن را جز معنی داری از

  زبان خود می داند و می تواند به وسیله ی آن کلمات را از یکدیگر تمیزدهد مثلا

  در زبان فارسی کلمه های «پدر»و«پسر» از هم متمایز و دارای دو معنی جدا هستند

  وشخصی که زبان مادری او فارسی است می تواند این دو واژه را خارج از بافت سخن       صرفا به وسیله ی فرق بین آواهای "د"و"س"از یکدیگر تشخیص دهد.

  پس می توان گفت واج کوچکترین واحد صوتی در نظام واجی یک زبان است که بتواند       با جابه جا شدن، تمایز معنایی ایجاد کند مثلا کلمه "مار"(mar) دارای سه واج وکلمه       "مرد" (mard)دارای چهار واج است که واج "a"درکلمه مرد مستتر است.

  با این اوصاف زبانی که فاقد  هر نوع واج است همان زبان اشاره ای می باشد که یکی       از جالبترین پدیده های جامعه شناسی زبان است اگرچه" اشاره " زبان بین المللی       نیست به نظر می رسد که این زبان می توانست زبانی بین المللی باشدزیرا زبان اشاره       لال بازی نیست بلکه به تمام معنی زبانی است با نحو ومعنی شناسی خاص خود که       اکنون زبان شناسان به  تحقیقات وسیعی در آن سرگرمند.

  تک واژ:

  کوچکترین واحد معنی دار در هر زبان را تک واژ گویند برای مثال ،کلمه ی دانشگاه         دارای سه تک واژ "دان" و"ش"و"گاه" می باشد.

  مصوت (واکه) : واحدی تمایز دهنده در نظام آوایی یک زبان که به هنگام تلفظ باهیچ         مانعی برخورد نمی کند.  ً  ٌ ٍ  َ   ِ   ُ

   صامت (همخوان) : واحدی تمایز دهنده در نظام آوایی یک زبان که به هنگام تلفظ در      مسیر دهان با مانعی برخورد می کند مانند "د- ز - ت و..."

  واک : کیفیتی است صوتی که از طریق لرزش تار آواها ایجاد می شود.

  وکدار: آوایی که در هنگام تلفظ آن تارهای صوتی به لرزه در می آیند مانند" ب  -  د -      گ-و -ز - ژ -خ - م - ن - ر -ی و همه ی مصوت ها که واکدار هستند "

  بی واک : آوایی که در تلفظ آن تارهای صوتی به لرزه در نمی آیند مانند" پ - ت - ک      - ق-ف -س -ش -ح - چ "

  چگونگی تشخیص آوای واکدار و بی واک:

       چنانچه برگه کاغذی را در برابر دهان قرار دهیم اگر واج بی واکی را از دهان خارج      کنیم برگهع ی کاغذ بیشتر به لرزش در می آید واگر واج واکداری از دهان خارج کنیم      برگه کاغذ کمتر به لرزش در می آید.

  حسن ختام اینکه هدف اساسی واج شناسی عبارت است ازارائه ی صورت واجی      تکواژها ویک رشته قواعد مرتب که بتواند قوانین کلی واجی زبان وصورت آوایی آن      را تعیین کنند

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

سطوح زبان شناسي : 1) واچ شناسي : مطالعه صداهاي زبان و قواعد ترکيب آنها به منظور ساخت هاي آوايي زبان 2) دستور زبان : صرف - نحو 3) معنا شناسي : بررسي معنا انواع تک واژه ها ، کلمه و .... بررسي حوزه ي معنايي کلمه ها (تضمن، ترادف ، تضاد) هنگام مطالعه ي

زبان شناسي چيست ؟ سطوح زبان شناسي : 1) واچ شناسي : مطالعه صداهاي زبان و قواعد ترکيب آنها به منظور ساخت هاي آوايي زبان 2) دستور زبان : صرف - نحو 3) معنا شناسي : بررسي معنا انواع تک واژه ها ، کلمه و .... بررسي حوزه ي معنايي کلمه ها (تضمن، تر

زبان شناسی (ابوالحسن نجفی، زبان و تفکر: مقاله های 1،2، 6،7،8،9؛ دکتر درزی هر دو جلد) آواشناسی (حق شناس: همه کتاب، ثمره:فقط بخش اوّل) واج شناسی (در حد آشنایی از کتاب دکتر درزی) صرف (ساختواژه) (در حد آشنایی از کتاب دکتر درزی) نحو (در حد آشنایی، کتاب میرعمادی و نیز صفوی) معناشناسی (در حد آشنایی از کتاب پالمر و نیز صفوی) کاربردشناسی (در حد آشنایی از کتاب دکتر درزی) تحلیل کلام(در حد ...

زبان صورت واحدي ندارد زيرا امري است اجتماعي ، و وسيله ي برقراري ارتباط و جامعه از جنبه هاي سياسي و مذهب و آداب و رسوم و ... تغيير مي کند تحول حاصل شده به ضرورت نيازهاي آن جامعه را دگرگون مي سازد ، اين دگرگوني در تحول زبان تأثير دارد . اين تحولات ط

مقدمه معمول ترین و ساده ترین تعریفی که از زبان ارائه می شود این است که زبان وسیله برقراری ارتباط در جوامع بشری است . از هیمن تعریف ساده می توان دریافت که زبان امری اجتماعی است . از آنجا که جوامع بشری پیوسته در حال تغییر و تحول اند ، نهادهای اجتماعی هم که باید متناسب با نیازهای اجتماع باشند ، هیچ گاه ثابت و یکسان نمی مانند و همواره برای هماهنگی با جامعه و نیازهای آن متحول می شوند ...

تحول زبان زبان صورت واحدی ندارد زیرا امری است اجتماعی ، و وسیله ی برقراری ارتباط و جامعه از جنبه های سیاسی و مذهب و آداب و رسوم و ... تغییر می کند تحول حاصل شده به ضرورت نیازهای آن جامعه را دگرگون می سازد ، این دگرگونی در تحول زبان تأثیر دارد . این تحولات طبق قوانین و قواعد معینی صورت می گیرد. با وجود دور شدن هر زبان از صورت اولیه ی خود ، می توان رابطه ی آن را با اصل خود تشخیص ...

انسان از نظرزبان شناسی برای یادگیری یک زبان نیاز به یک انگیزه دارد.داشتن علاقه به تنهایی نمی تواند برای یادگیری کافی باشد.امروزه شما افراد بسیاری را می بینید که علاقه مندی خودشان رابرای یادگیری مکالمه زبان نشان میدهند. آنهاهمواره ادای آدمهای نیازمند به یادگیری زبان رادر می آورند. برای ایشان داشتن یک کلا سور با تعدادی برگ ویک عدد خودکاربیک وثبت نام در یک آموزشگاه زبان ،بیشتر کاری ...

فصل 30 روش شناسي ها براي سياست و برنامه ريزي ريچارد ب. بالدوف، ج ر. اگر چه کتاب هاي متعددي در مورد روش شناسي تحقيق که براي زبان شناسي کاربري ( مثال: هيچ (Hatch) و لازاراتون (Lazaraton)1991) و رشته هاي فرعي زبان آموزي ( زبان دوم) (مثال: براون (Brown

زبان چيست؟ زبان بهترين وسيله اي است که انديشه ها را به هم پيوند مي دهد وآدمي به ياري آن، راز درون خويش را باز مي‌گويد و با ديگران رابطه برقرار مي کند. بدين ترتيب زبان محور تمام پيشرفت‌هاي مادي ومعنوي جهان است، اما بايد دانست که محدوده ي زبان بسي عام

مقدمه امروزه با توجه به پیشرفت سریع و گسترده ی فن آ وری و اطلاعات ،همه ملتها ، با هر نظام سیاسی اجتماعی پیشرفته و یا در حال پیشرفت به مسئله ی برنامه ریزی و اصلاحات آ موزشی " با توجه به آ خرین روشهای آموزشی و فنی و پیشرفت های علمی جهان توجه خاص دارند . این توجه تقریبا فراگیر و جهانی است و نسبت به فعالیتهای اجتماعی از اولویت خاص برخوردار است . بررسی تاریخ تحول نظام های آ موزشی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول