تحقیق شهر مکه ( مسجد الحرام ) محل احرام حج تمتع

Word 109 KB 34253 21
مشخص نشده مشخص نشده الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
قیمت: ۲,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • احکام حج (ویژه بانوان )

  مطابق با فتاواى مرجع عالیقدر حضرت آیه اللّه العظمى حاج شیخ یوسف صانعى مدظله العالى

  وجوب حجه الاسلام

   

  مساله 1 - حجه الاسلام بر شخص مکلف مستطیع ,واجب است .
  حج در تمام عمر بیش از یک مرتبه واجب نیست ,و وجوب آن فورى است .
  اگر درک حج بعد از استطاعت , متوقف بر مقدماتى مانند تهیه اسباب مسافرت باشد به دست آوردن آن مقدمات لازم است .

  شرایط حجه الاسلام

   

  اول و دوم : بلوغ و عقل .
  مساله 2 - حج بر کودک و دیوانه واجب نیست .
  اگر غیربالغ ‌حج به جا آورد, حج او صحیح است , اما از حجه الاسلام کفایت نمى کند.
  مساله 3 - حج براى بچه ممیز, مستحب و حج او صحیح است .
  در مورد بچه غیر ممیز باید ولى بچه او را محرم کند ولباس احرام به او بپوشاند و نیت کند که این بچه را براى عمره تمتع یا حج تمتع محرم مى کنم .
  بعد از آن که بچه محرم شد یااو را محرم کردند, ولى طفل باید او را از محرمات احرام بازدارد.
  مساله 4 - س - نشانه هاى بلوغ در دختران چیست ؟
  ج - روییدن موى درشت بالاى عورت , 2 - بیرون آمدن منى ,(هرچند گفته مى شود که منى زن خارج نمى شود.) 3 - دیدن خون حیض .
  چنانچه هیچ یک از علائم مذکور محقق نشد, ملاک تمام شدن سیزده سال تمام قمرى مى باشد. ((1)) سوم : حریت .
  پس بر کنیز - که سابقا وجود داشته - حج و عمره واجب نیست , هرچند مال داشته باشد.
  چهارم : این که انسان مستطیع باشد, یعنى :
  1 - از نظر مالى هزینه رفت و برگشت و هزینه عائله خود را تاوقت برگشتن داشته باشد,
  2 - توانایى بدنى براى رفتن و انجام اعمال حج ,
  3 - باز بودن راه ,
  4 - زمان لازم براى رسیدن به مکه و انجام اعمال در ایام حج را داشته باشد.
  استطاعت مالى مساله 5 - در وجوب حج , علاوه بر هزینه رفت و برگشت ,داشتن ضروریات زندگى و آن چه را در معیشت به آن نیاز داردنیز شرط است , مثل خانه مسکونى و اثاث خانه و وسیله سوارى و غیر آن در صورتى که مناسب شان او باشد.
  همچنین در صورت مراجعت به وطن هزینه سوغات ها ومخارج پذیرایى را داشته باشد, در صورتى که ترک آن , باعث خجلت زدگى او مى شود.
  مساله 6 - کسى که نیاز به ازدواج دارد و براى آن پول لازم دارد, در صورتى مستطیع مى شود که علاوه بر مخارج حج ,مصارف ازدواج را هم داشته باشد.
  مساله 7 - اگر زنى مستطیع است و براى حج ثبت نام کرده و شوهر او هم مستطیع است , ولى ثبت نام نکرده , جایزنیست نوبت خود را به هر بهانه اى به شوهر خود بدهد, ولى اگرنوبت خود را به شوهر داد, حج شوهر صحیح است و باید خود زن بعدا به حج برود.
  مساله 8 - اگر زنى لوازم مازاد بر زندگى مثل لباس ,جواهرات , اشیاى قیمتى و عتیقه دارد, به گونه اى که قیمت آنهابه اندازه هزینه حج است و سایر شرایط را نیز دارا مى باشد,واجب است وسایل مازاد را بفروشد و به حج برود .
  همچنین است زر و زیور زنى که در اثر پیر شدن یا شرای ط زمان , نیاز او ازآنها برطرف شده باشد.
  مساله 9 - هرگاه زنى با کسب و کار مى تواند مخارج خویش را متکفل شود و هزینه حج را تهیه کند, و در صورتى که به حج برود, شوهرش براى مخارج خانواده به زحمت مى افتداگر به زحمت افتادن شوهر موجب حرج براى زن نباشد,مستطیع است و باید به حج برود, بنابر این , به زحمت افتادن شوهر مانع استطاعت زن نمى شود.
  استطاعت زن به وسیله ارث مساله 10 - اگر شوهر از دنیا برود و زن در حیات شوهرش استطاعت نداشته و بعد از مردن شوهر با ارث او, استطاعت مالى پیدا کند, ولى به جهت مرض یا پیرى نتواند به حج برود,در صورتى که مرض و پیرى او به نحوى است که قدرت رفتن به حج را ندارد مستطیع نشده و حج بر او واجب نیست و اگر بعداز مردن شوهر, شغل یا صنعتى که بتواند بعد از برگشتن از حج ,زندگى خود را اداره کند, نداشته باشد, مستطیع نمى شود,هرچند ارثى که برده براى رفتن به حج و برگشتن کافى باشد.
  مساله 11 - زنى که شوهرش زنده است و مخارج زندگى او رامى پردازد, ولى پس از مرگ یکى از بستگانش , اموالى به اورسیده که به مقدار مخارج حج مى باشد, در این صورت , زن مستطیع است و باید به حج برود.
  استطاعت زن با مهریه مساله 12 - زنى که مهریه او به مقدار مخارج حج یا بیشتر از آن است , اگر شوهر قدرت پرداخت مهریه را ندارد, در این صورت ,زن حق مطالبه مهریه را ندارد و مستطیع نمى باشد.
  مساله 13 - اگر شوهر قدرت پرداخت مهریه زن را دارد ومطالبه آن براى زن مفسده اى ندارد, با فرض این که شوهر نفقه و مخارج زندگى زن را مى دهد, لازم است زن مهریه خود رامطالبه کند و به حج برود و اما چنانچه براى او مفسده دارد, مثل این که ممکن است مطالبه مهر به نزاع و طلاق منجر شود,مستطیع نشده است .
  مساله 14 - اگر کسى در وقت ازدواج به همسر خود وعده یک حج بدهد, یعنى به عنوان مهر باشد و در عقد ازدواج هم ذکر شده باشد, باید به آن عمل کند و اگر تنها صرف وعده باشد,لازم نیست عمل کند.
  مساله 15 - س - زمانى که ازدواج کرده ام با مهریه ام مى توانستم به حج مشرف شوم ولى چون شوهرم آن را نداد,نتوانستم به حج بروم و الان هزینه حج بسیار سنگین شده ومهریه ام وافى به آن نیست آیا وجوب حج بر من مستقر شده یانه ؟
  ج - اگر حج بر شما مستقر نشده , در فرض مذکور حج بر شماواجب نیست و اگر شوهر شما متمکن بوده که مهریه شما رابدهد با این حال مسامحه کرده اید و مهریه را نگرفته اید وسایر شرای ط را نیز داشتید, حج بر شما مستقر شده و بایدحج به جا آورید.
  اجازه شوهر در حج مساله 16 - هر گاه زنى مستطیع باشد و بتواند بدون شوهر وبدون مشکل به سفر حج برود, شوهر حق ندارد از رفتن اوجلوگیرى نماید, چون در سفر حج واجب , اجازه شوهر براى زن شرط نیست و زن باید حج واجب خود را به جا آورد.
  مساله 17 - اگر زن بخواهد حج مستحبى به جا آورد, باید ازشوهر اجازه بگیرد.
  مساله 18 - اگر زنى که در عده طلاق رجعى به سر مى برد ودر آن ایام بخواهد حج مستحبى به جا آورد, باید از شوهر اجازه بگیرد, ولى پس از تمام شدن عده و همچنین در عده وفات وطلاق غیر رجعى اجازه شرط نیست .
  مساله 19 - اگر زن قبل از ازدواج نذر کرده باشد که حجى به جا آورد, و بعد از آن ازدواج کرده است , باید به نذر خود عمل کند و اجازه شوهر شرط نیست .
  در این صورت , شوهر هم نمى تواند او را از انجام حج بازدارد.
  مساله 20 - اگر زن بدون اجازه شوهر نذر کند که حجى به جاآورد, نذر او صحیح نیست و عمل به آن واجب نیست .
  وجود همراه در سفر حج مساله 21 - اگر زن بتواند به تنهایى به حج برود و بر خود نترسد,لازم نیست محرمى همراه او باشد, ولى اگر امنیت ندارد وتنها نمى تواند به حج برود, واجب است یکى از محارم یا فردمورد اطمینانى را همراه ببرد.
  مساله 22 - اگر زنى به همراه نیاز داشته باشد و همراه هم مزد مى گیرد, باید مزد او را هم بدهد, ولى چنانچه توانایى پرداخت مزد او را ندارد, مستطیع نمى باشد.
  استطاعت زن به وسیله بذل و بخشش دیگران مساله 23 - زنى که هزینه حج را ندارد, ولى شوهرش یا پدرش و یا دیگرى , به وى بگوید: به حج برو, من تمام هزینه آن رامى پردازم .
  چنانچه به گفته او اطمینان داشته باشد, واجب است قبول کند و به حج برود.
  مساله 24 - اگر کسى مالى را به همسرش بدهد که حج به جاآورد ودر قبول آن هیچ گونه منت و خلاف شان نباشد و مال هم به مقدار حج و تامین زندگى او باشد, باید قبول کند و به حج برودوپس ازقبول مستطیع است وحج او حجه الاسلام مى باشد.
  مساله 25 - اگر براى زنى به وسیله بذل مال فرزندش استطاعت بذلى حاصل شود, در این صورت حج بر او واجب است و رضایت شوهر شرط نیست .
  مساله 26 - حج بذلى از حجه الاسلام کفایت مى کند, یعنى اگر بعد از انجام این حج , خودش هم استطاعت پیدا کند, واجب نیست دوباره به حج برود.

  مسائل متفرقه استطاعت

   

  مساله 27 - س - زنى پس از فوت شوهرش , از طریق ارث مستطیع شده است , ولى به علت بیمارى نمى تواند به حج مشرف شود, وظیفه او چیست ؟
  ج - در صورتى که مرض او به گونه اى است که قدرت رفتن به حج را ندارد و قبلا حج بر او واجب نشده بود, مستطیع نشده است و حج بر او واجب نیست .
  مساله 28 - س - زنى مقدارى ملک دارد که منبع درآمد سالانه او است و جز این ملک درآمد دیگرى براى امرار معاش ندارد,آیا فروش آن براى رفتن به حج , واجب است ؟
  ج - اگر ملک وسیله اداره معاش و زندگى او است و در صورت فروش و صرف آن در حج مخارج زندگى او تامین نمى شود,مستطیع نیست .
  مساله 29 - س - با توجه به این که از رفتن زنان حامله به حج جلوگیرى مى کنند, از نظر شرعى آیا استطاعت براى آنان حاصل مى شود یا خیر؟
  ج - اگر احتمال خطر براى خود یا فرزند باشد, فعلا مستطیع نیست .
  مساله 30 - س - زنى که بچه شیر مى دهد و مستطیع شده وسفر حج براى بچه او ضرر دارد, آیا مى تواند حج را ترک کند؟
  ج - اگر خوف ضرر شدید یا تلف شدن براى بچه هست ,مستطیع نیست .
  مساله 31 - س - همسر شهیدى که چند طفل صغیر دارد وعملا سرپرستى آنها را به عهده دارد و به عنوان خانواده شهیدقرعه حج به نام او درآمده است , آیا مى تواند مخارج حج را ازاموال فرزندان صغیر بردارد؟
   
 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

اعمال حج تمتع سیزده چیز است که بترتیب گفته مى‏شود. 1- احرام 2- وقوف بعرفات که در چهار فرسخى مکه است 3- وقوف به مشعر الحرام که تقریبا در دو فرسخى مکه است 4- رفتن به منى که نزدیک مکه است و انداختن سنگ ریزه بر جمره عقبه 5- قربانى کردن در منى 6- تراشیدن سر یا گرفتن کمى از ناخن یا مو در منى 7- طواف زیارت 8- دو رکعت نماز طواف 9- سعى بین صفا و مروه 1ظ0- طواف نساء 11- دو رکعت 13- ...

احکام حج (ويژه بانوان ) مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيه اللّه العظمى حاج شيخ يوسف صانعى مدظله العالى ________________________________________ وجوب حجه الاسلام مساله 1 - حجه الاسلام بر شخص مکلف مستطيع ,واجب است . حج در تمام عمر بيش از يک مرتبه

وجوب حجه الاسلام مساله 1 - حجه الاسلام بر شخص مکلف مستطيع ,واجب است . حج در تمام عمر بيش از يک مرتبه واجب نيست ,و وجوب آن فورى است . اگر درک حج بعد از استطاعت , متوقف بر مقدماتى مانند تهيه اسباب مسافرت باشد به دست آوردن آن مقدمات لازم است . شرايط حج

اعمال حج تمتع سيزده چيز است که بترتيب گفته مى‏شود. 1- احرام 2- وقوف بعرفات که در چهار فرسخى مکه است 3- وقوف به مشعر الحرام که تقريبا در دو فرسخى مکه است 4- رفتن به منى که نزديک مکه است و انداختن سنگ ريزه بر جمره عقبه 5- قربانى کردن در منى 6- ترا

مقدمه با هجوم عظیم فرهنگی در دو قرن اخیر بر جوامع اسلامی یکی از جنجال برانگیزترین مسائل، موضوع حجاب زنان و بالاخره تردید در ضرورت آن بود. مصطفی کمال پاشا در ترکیه و به تقلید او رضا شاه در ایران، علیه مستوری زنان و حتی اجبار آنان به بی‌حجابی تا دخالت قوای قهریه و کمک گرفتن از پلیس و پاسبان پیش رفتندواز سیل عظیم تبلیغاتی که حجاب را نشانه‌ای از اسارت زنان می‌دانست، بهره جستند. قبل ...

مقدمه: دردم نه زکعبه بود کز روی تو بود مستی نه زباده ، کز بوی تو بود حج ، وادی سیر و سلوک عرفانی و طور سینای عارفان ربانی است . حج ، ضیافت خانه قدسی حضرت رحمان و گلشن با صفای کمال و تعالی انسان است حج ، نشانه عبودیت مطلق و مظهری از فرشته سیرتی انسان است . حج ، دریای ژرفی است از عارفان و عرفان ، معنویت ، تقدس ، روحانیت و ایمان رشید الد ین میبدی می گوید : حج عوام نوعی است وحج خواص ...

مقدمه: دردم نه زکعبه بود کز روي تو بود مستي نه زباده ، کز بوي تو بود حج ، وادي سير و سلوک عرفاني و طور سيناي عارفان رباني است . حج ، ضيافت خانه قدسي حضرت رحمان و گلشن با صفاي کمال و

مقدمه: الحمد لله رب الرض و السماء و صلوات الله و سلامه علی محمد و آل محمد و عجل الله تعالی فی فرجهم. هدف اولیه این پایان نامه ارتقاء کیفیت پارچه چادر مشکی داخلی بود. اما با تحقیقات انجام شده در این زمینه به این نتیجه رسیدیم که این عمل به سادگی امکان پذیر نیست و در تولید این پارچه تکنیکهای زیادی به کار می رود که از طرفی امتحان خود را به خوبی پس داده اند و از طرفی از نظر مبانی ...

چه در این فصل مختصراً شرح خواهیم داد: تاریخچه حجاب حجاب در ایران باستان بررسی حجاب از نظر اسلام اولین کسانی که حجاب را فراگرفتند. وظایف زنان از نظر پیامبر اسلام چکیده فصل تاریخچه حجاب در ایران باستان و در میان قوم یهود و احتمالاً در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام آمده سخت تر بوده است امّا در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته است و به وسیله ی اسلام در عرب پیدا شده است. آن ...

حج با شکوه ترین جلوه توحید نقطه اوج ایمان رایت بلندوپرچم جاودانه اسلام ذخیره بزرگ الهی برای همه انسانها ورمز عزت واقتدار وعظمت مسلمین جهان است. کعبه نخستین بیت عتیق خانه محترم الهی مطاف فرشتگان ورسولان وموحدان است که برای خیر وسعادت بشریت بپا گردیده ومسجد الحرم حریم انوار و قبله نیایش خدا پرستان است که هر صبح وشام بسوی آننماز میگزارند ودر حیات وممات خویش رو بسوی آن دارند وحیث ...

دولتها عموماً مالیات را برای رسیدن به اهداف مختلفی وضع می کنند که از این اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد: تحقق بخشی از درآمد های دولت تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه کنترل و هدایت مخارج و هزینه ها در اقتصاد کنترل حجم واردات و صادرات بر اساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیاتها به شرح زیر می باشد: 1) مالیاتهای مستقیم که دولت به طور مستقیم بر دارایی و درآمد افراد و موسسات وضع می ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول