تحقیق خواص هیدروژن

Word 336 KB 34336 14
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • هیدروژن سبکترین عنصر است و مولکول آن گازی بی رنگ، بی بود و بی طعم است. خواص هیدروژن در جدول 1-1 خلاصه شده است. دمای جوش و دمای ذوب بسیار کم هیدروژن نشانه‌ای از ضعیف بودن نیروهای جاذبه بین مولکولی در حالتهای مایع و جامد آن است. چگالی هیدروژن در حدود  چگالی هواست و انحلالپذیری آن در آب بسیار کم است.

  هیدروژن گازی آتشگیر است و با آن باید با احتیاط کارکرد. هیدروژن در دمای زیاد یا بر اثر جرقه الکتریکی با اکسیژن ترکیب شده، آب می دهد. هوایی که حداقل 1/4 درصد تا حداکثر 2/74 درصد حجمی هیدروژن داشته باشد، بالقوه منفجر شونده است.

   

   

  خواص مولکولی خواص اتمی
  دمای ذوب ( Cْ) 2/259- انرژی یونش (KJ/mol) 5/1312
  دمای جوش ( Cْ) 8/252- الکترونخواهی(KJ/mol) Jul-72
   
  چگالی 
  5-10*99/8 الکترونگاتیوی (مقیاس پاولینگ) 2-Jan
  طول پیوند (Aْ) 742/0 شعاع اتمی (Aْ) 37/0
  انرژی تفکیک پیوند (KJ/mol) 436 شعاع یونی –H (Aْ) 2-Jan

   

   

  چون مقدار زیادی انرژی برای گسستن پیوند H-H لازم است. فعالیت شیمیایی این مولکول زیاد نیست و بسیاری از واکنشهای آن کند است. از این رو، انجام یک واکنش رضایتبخش با مولکول 2H به دمای زیاد یا کاتالیزگر نیاز دارد. این کاتالیزگرها در بساری از موارد مولکول را شکسته، به اتم تبدیل یم کنند. اتمهای هیدروژن از نظر شیمیایی بسیار فعالند.

  یون +H صرفاً یک پروتون است و هیچ یون مثبت دیگری که دارای بار 1+ باشد به کوچکی بون هیدروژن و چگالی بار هیچ یونی به بزرگی چگالی بار یون +H نیست، زیرا در یون هیدروژن، بار مثبت پروتون کاملاً بدون حفاظ است. اگرچه +H در منطقه بالای جو وجود دارد، ولی معمولاً با یک یا تعداد بیشتری مولکول آب همراه است. یون +H را در محلول آبی به صورت یون هیدرونیوم، +O3H، نشان می دهند.

  آرایش الکترونی هیدروژن به صورت است و به دو طریق می تواند به آرایش گاز نجیب بعدی یعنی، هلیم  برسد: (1) با اضافه شدن یک الکترون به آن و تشکیل یون هیدرید -H یا (2) توسط اشتراک الکترون با اتم دیگر در یک پیوند کووالانسی. هیدروژن در بیشتر ترکیبهای خود پیوند کووالانسی دارد. مولکول هیدروژن که دو پروتون و دو الکترون دارد، سبکترین و ساده ترین مولکول است. تشکیل پیوند هیدروژنی یکی از خواص ویژه هیدروژنی است که به وسیله پیوند کووالانسی به یک اتم کوچک و کاملاً الکترونگاتیو (مثل فلوئور، اکسیژن یا نیتروژن) متصل شده است. یون هیدرید فقط از ترکیب هیدروژن با فلزهایی که به آسانی الکترون از دست می دهند، تشکیل می شود. مانند سدیم هیدرید، NaH.

  اغلب، مولکول هیدروژن به صورت یک عامل کاهنده عمل می کند و عدد اکسایش آن از صفر به یک تغییر می کند؛ مانند کاهش آهن (II) اکسید به آهن فلزی

  تشکیل هیدرید فلزها، مولکول هیدروژن یک عامل کاهنده است و در محصولاتی که به دست می آِد، هیدروژن عدد اکسایش 1+ دارد و به وسیله پیوند کووالانسی به عنصری با الکترونگاتیوی بیشتر متصل شده است. در هیدرید فلزها، عدد اکسایش هیدروژن 1- است.

  ایزوتوپ های هیدروژن

  هیدروژن سه ایزوتوپ دارد که فراوانترین آنها هیدروژن معمولی (پروتیوم) با عدد جرمی یک است و در هسته خود یک پروتون دارد و با علامت نشان داده می شود. دو ایزوتوپ دیگر هیدروژن عدد جرمی 2 و 3 دارند. ایزوتوپی که دارای عدد جرمی دو است در هسته خود یک پروتون و یک نوترون دارد و آن را دوتریم یا هیدروژن سنگین می نامند و آن را با علامت یا D مشخص می کنند. هیدروژنی که دارای عدد جرمی سه است، در هسته خود یک پروتون و دو نوترون دارد و تریتیم خوانده می شود و آن را با علامت یا T مشخص می کنند. تریتیم برخلاف هیدروژن معمولی و دوتریم که هسته پایدار دارند، پرتوزا است. مقدار تریتیم در طبیعت فوق العاده کم است و آن را معمولاً از طریق واکنش هسته ای بین لیتیم و نوترون به دست می‌آورند.                      

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

مقدمه هیدروژن تنها عنصری است که در هیچ یک از گروه های جدول تناوبی عنصرها محل مناسبی برای آن وجود ندارد. هید روژن از بعضی جهات به فلزهای قلیایی و از جهاتی هم به هالوژنها شباهت دارد. ولی تفاوت آن با عنصرهای این دو گروه به قدری است که می توان گفت هیدروژن در جدول تناوبی عنصرهابرای خود موقعیتی منحصر به فرد دارد. . تشکیل یونهای مثبت ومنفی از هیدروژن در مقایسه با فلزهای قلیایی و ...

خواص هیدروژن هیدروژن سبکترین عنصر است و مولکول آن گازی بی رنگ، بی بود و بی طعم است. خواص هیدروژن در جدول 1-1 خلاصه شده است. دمای جوش و دمای ذوب بسیار کم هیدروژن نشانه‌ای از ضعیف بودن نیروهای جاذبه بین مولکولی در حالتهای مایع و جامد آن است. چگالی هیدروژن در حدود چگالی هواست و انحلالپذیری آن در آب بسیار کم است. هیدروژن گازی آتشگیر است و با آن باید با احتیاط کارکرد. هیدروژن در دمای ...

ایزوتوپ ها در سال ١٢٣٩ شمسی (١٩١٠م) دانشمندان با مشکلی مواجه شدند و آن اینکه بعضی محصولات واپایشی ها. خواص شیمیایی یکسانی داشتند ولی خواص فیزیکی آنها متفاوت بود. "سدی" که یک دانشمند (شیمی دان) انگلیسی است متوجه شد محصول نهایی و پایدار واپاشی اورانیم یا رادیم خواص شیمیایی سرب را دارد. همچنین محصول نهایی واپاشی توریوم نیز خواص شیمیایی سرب را دارد ولی همه آنها جرم اتمی متفاوت با ...

هالوژن ها و فلزات قلیایی فلزات قلیایی که عبارت اند از: لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سزیم، فرانسیم هرگز در طبیعت به حالت آزاد یافت نمی شوند و بیش تر در ترکیبات با دیگر عناصر مخلوط و ترکیب شده اند. این عناصر می توانند با تقریبا همه ی نافلزات ترکیب شوند. سدیم و پتاسیم در طبیعت فراوان اند اما دیگر عناصر این گروه نسبتا کمیاب اند. فرانسیم که به مقدار بسیار کم در طبیعت یافت می شود، ...

زئولیت زئولیت در فیلتر مولکولی، کنترل آلودگی، تولید اکسیژن، تصفیه گاز، ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی، مصارف کشاورزی و ... مورد مصرف دارد. ساختار منظم و فضاهای با ابعاد مولکولی زئولیت، جایگیری و جدا شدن اتم‌هایی با قطر کوچکتر را در خود آسان کرده است. خواصی مانند ظرفیت تبادل یون کاتیونی و قدرت تبادل کاتیون‌های اصلی، جذب آب بدون ایجاد هیچ تغییر فیزیکی و شیمیایی در زئولیت و خاصیت جذب ...

در شیمی معدنی در مورد گستره وسیعی از موضوعات از جمله: ساختمان اتمی، بلورنگاری (کریستالوگرافی)، انواع پیوندهای شیمیایی اعم از پیوند های کووالانسی، یونی، هیدروژنی و ...، ترکیبات کوئوردیناسیون و نظریه‌های مربوطه از جمله نظریه میدان بلور و نظریه اوربیتال مولکولی، واکنشهای اسید و باز، سرامیکها، تقارن مولکولی و انواع بخش‌های زیرطبقه الکتروشیمی (برقکافت، باطری، خوردگی، نیمه رسانایی و ...

خواص هيدروژن هيدروژن سبکترين عنصر است و مولکول آن گازي بي رنگ، بي بود و بي طعم است. خواص هيدروژن در جدول 1-1 خلاصه شده است. دماي جوش و دماي ذوب بسيار کم هيدروژن نشانه‌اي از ضعيف بودن نيروهاي جاذبه بين مولکولي در حالتهاي مايع و جامد آن است. چگالي هيد

برق و الکترونيک مقدمه از زمانيکه آزمايشهاي ابتدايي روي الکتريسيته ساکن جهت منزوي کردن بار الکتريکي ساکن توسط مواد دي الکتريکي که بار را به خارج هدايت نمي کنند ، صورت گرفته ، لزوم مطالعه مواد دي الکتريکي با توجه به نياز عملي به عا

رادیکال آزاد، هر یک از اتمها و یا مولکولهایی است که دارای یک الکترون جفت نشده باشند. به عبارتی رادیکالها، مولکولها یا اتمهایی هستند که تمام والانس‌های آن سیر نشده و در واقع مولکولی اشباع نشده می‌باشد مثل رادیکال متیل (CH3.). رادیکالهای آزاد موجب فشارهای جزئی به میزان کمتر از6- 10 میلی‌متر جیوه شده و از طول عمر کوتاهی (معمولا کمتر از 3- 10 ثانیه) برخوردارند. وجود زودگذر چنین ...

اطلاعات اولیه اکسیژن یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی است که نماد آن O و عدد اتمی آن 8 می‌باشد. این ماده ، یک عنصر حیاتی بوده و همه جا چه در زمین و چه در کل جهان هستی یافت می‌شود. مولکول اکسیژن (O2 )در زمین از نظر ترمو دینامیکی ، ناپایدار است، ولی توسط عمل فتوسنتز باکتریهای بی‌هوازی و در مرحله بعدی توسط عمل فتوسنتز گیاهان زمینی بوجود می‌آید. تاریخچه اکسیژن در سال 1771 توسط ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول