تحقیق کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید آنتی بیوتیک ها و ارتباط آن با صنعت و فناوری در حوزه علم زیست شناسی

Word 352 KB 34338 50
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  چکیده مطالب :

  این تحقیق به عنوان (( کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید آنتی بیوتیک ها وارتباط آن با صنعت وفناوری در خوزه علم زیست شناسی )) می باشد که به مرحله اجرا گذاشته شده است

  میکرو ارگانیسم ها موجودات بسیار ریزی هستند که بوسیله میکروسکوپ دیده می شوند وبرای دیدن باید آنها را رنگ آمیزی نمود میکروارگانیسم ها شامل باکتری ها ، قارچ ها ، ویروسها ، پرتوزوئرها و... می باشند وبا استفاده از این میکروارگانیسم ها آنتی بیوتیک هایی ساخته شده که برای درمان بیماری ها استفاده می گردد این آنتی بیوتیک ها شامل پنی سیلین ، تیروتریسین ، کلرامنفیکل ، استروپتومایسین و... می باشند که هر کدام بر بیماریهای خاصی تاثیر می گذارند .

  آنتی بیوتیک ها باید در بدن موجود زنده قدرت ضد میکروبی قوی ، ساختمانی نسبتا پایدار وثابت و... داشته باشند تا مورد استفاده قرار گیرند

  میکروارگانیسم ها علاوه بر مضرراتی که به انسان وارد می سازند کاربردهایی نیز دارند .کاربردهایی در صنایع غذایی ، کشاورزی ، دامپروری ، بهداشتی ، پزشکی ، داردسازی و...

  با استفاده از میکروارگانیسمها کیفیت صنایع را افزایش می دهند ونیز تولیدات محصولات غذایی وکشاورزی ودامپروری را بیشتر می کنند

  همچنین برای تجزیه زباله ها وفاضلابها ، تصفیه فلزات ، تولید سوخت و... از میکروارگانیسم ها استفاده می شود با نیازهرچه بیشتر به سوخت باید سوختی پاک وارزان قیمت با استفاده از میکرواگانیسم ها به عنوان سوخت الکلی تهیه می کنند که آلودگی ندارد وقیمت کمتری دارد

  با استفاده از میکروارگانیسم ها داروهایی ساخته می شود که برخی به عنوان داروهای پیشگیری کننده از بیماری مانند واکسن وبرخی به عنوان داروهایی به عنوان بهبودی بیماری می باشند .همچنین می توان با استفاده از میکروارگانیسم ها صفات جانداران را به منظور بهربرداری بهتر تغییر داد

  این تحقیق در سه قسمت مقدماتی ، متن ومنابع تنظیم شده است که متن تحقیق شامل پنج فصل می باشد .

  فصل اول به طرح تحقیق اختصاص دارد که بهبیان مسئله ع اهداف تحقیق ، ضرورت واهمیت تحقیق ، فرضیه ها ومتغیرها واصطلاحات پرداخته ایم

  درفصل دوم به پیشینه وادبیات تحقیق اختصاص دارد که اصلی ترین فصل تحقیق ودر این فصل میکرواگانیسم ها وکاربرد آنها در ساخت آنتی بیوتیک وپیشرفت صنعت در ابعاد مختلف ، تجزیه وتحلیل شده است

  در این فصل به بررسی میکروارگانیسم ها ، میکروسکوب ها ، آنتی بیوتیک ها وکاربرد میکروارگانیسم ها در علوم غذایی ، کشاورزی ودامپروری ، بهداشت ، پزشکی وداروسازی با استفاده از مطالب کتابها وسایتهای اینترنتی پرداخته شده است

  در فصل سوم این تحقیق به روش اجرای تحقیق اختصاص دارد در این بخش به بیان روش انجام تحقیق ابزار اندازه گیری و روش جمع آوری ازلاعات پرداخته شده است

  در فصل چهارم به تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها اختصاص داشته وبالاخره در فصل پنجم به باین تحقیق ، پیشنهادات وموانع ومشکلاتی که درانجام این تحقیق بوده اختصاص یافته است

  وسرانجام به نتایج زیر رسیدیم

  ساخت میکروسکوپ ها در شناخت میکروارگانیسم ها تاثیر می گذلرد

  دانشمندان برای شناخت هرچه بیشتر میکروارگانیسم ها تلاش دارند

  شناخت میکروارگانیسم ها موجب کشف علت بسیاری از بیماری ها شده است

  از میکرو ارگانیسم ها در اسخت انواع آنتی بیوتیک ها استفاده می گردد

  از آنتی بیوتیک ها در درمان ومعالجه بیماری ها استفاده می شود

  از میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم غذایی استفاده می گردد

  از میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم کشاورزی استفاده می گردد

  از میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم دامپروری  استفاده می گردد

  از میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم بهداشتی استفاده می گردد

  10. از میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علومپزشکی استفاده می گردد

  11. از میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم داروسازی استفاده می گردد

  بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق :

  پژوهشگران می خواهند در این پژوهش بدانند که میکروارگانیسم ها در تولید آنتی بیوتیک ها چه کاربردی دارند .ارتباط کاربرد میکروارگانیسم ها با صنعت وفناوری در خوزه علم زیست شناسی چیست ؟

  از زمانی که دانشمندان موفق به ساخت میکروسکوپها شدند وتوانستند میکروارگانیسم ها را مورد مطالعه قرار دهند گامهای بسیار مهمی برای تامین رفاه وآسایش انشان برداشته شد وپیشرفتهای چشمگیری در زمینه های علوم پزشکی ودرمانی ، کشاورزی ودامپروری ، بهداشت وتولید ونگهداری مواد غذایی  و مدیریت محیط زیست بوجود آمد و زندگی آدمی را دگرگون کرد وبسیاری از مشکلات تغذیه ای انسان نیز حل گردید بیماری هایی که روزگاری درمان نشدنی به شمار می آمدند یکی پس از دیگری به زانو در آمدند در خالی که قبل از آن بشر در جهل ونادانی وانواع توهمات غوطه ور بود

  پژوهشگران در این تحقیق می کوشمد دانش واطلاعات خود را در مورد میکروارگانیسم ها وکاربرد آنها در تولید آنتی بیوتیک ها وارتباط آن با صنعت وفناوری افزایش دهند تا با بکارگیری این اندوخته ها در آتیه نه چندان دور در جهت افزایش سلامتی خود وافراد جامعه وحفظ آن مسئولانه زندگی نمایند

  هدف وعلت انتخاب موضوع تحقیق :

  هدف اصلی پژوهشگران از انجام این تحقیق شناخت میکروارگانیسم ها وکاربرد آنها در تولید آنتی بیوتیک ها و ارتباط آن با صنعت وفناوری در حوزه علم زیست شناسی می باشد

  اهداف جزئی این پژوهش عبارتند از :

  بررسی تاثیر سخت میکروسکوپها در شناخت میکروارگانیسم ها

   تاثیر بررسی دانشمندان ئمحققان در پیشرفت علم میکروبیولوژی

  برسی تاثیر شناخت میکروارگانیسم ها در شناخت علت بسیاری از بیماریها

  بررسی کاربرد میکروارگانیسم ها در ساخت انواع آنتی بیوتیک ها

  بررسی کاربرد آنتی بیوتیک ها در درمان ومعالجه بیماری ها

  بررسی کاربرد میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم غذایی

  بررسی کاربرد میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم کشاورزی

  بررسی کاربرد میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم دامپروری

  بررسی کاربرد میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم بهداشت

  بررسی کاربرد میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم پزشکی

  بررسی کاربرد میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم داروسازی

   

  ضرورت واهمیت تحقیق :

  ضرورت دارد دانش آموزان میهن اسلامی با تلاش خود در کوشش جهانی پژوهشگران عرصه علم زیست شناسی سهیم شوند وبا فراگیری واقعیتهای علمی در مورد میکرواگانیسم ها وبه کارگیری دانش ویافته های علمی در پیشرفت ئتوسعه صنایع وفناوری در ابعاد مختلف مشارکت نمایند وبر افتخارات میهن اسلامی که یکی از گهواره های تمدن وفرهنگ است بیفزایند

  پژوهش در مورد میکروارگانیسم ها وکاربرد های آن از آن جهت که باعث ارتقاء سلامت وبهداشت افراد جامعه ورفع مشکلات تغذیه ای وزیست محیطی می گردد دارای اهمیت فراوان می باشد .

  فرضیه های تحقیق '

  به نظر می رسد بین ساخت میکروارگانیسم ها وشناخت میکروارگانیسم ها رابطه معنی داری وجود دارد

  به نظر می رسد دانشمندان در شناخت هرچه بیشتر میکروارگانیسم ها تلاش نموده اند

  به نظر می رسد بین شناخت میکروارگانیسم ها وکشف علت بسیتری از بیماری ها رابطه معنی داری وجود دارد

  به نظر می رسد از میکروارگانیسم ها در ساخت انواع آنتی بیوتیک ها استفاده می گردد

  به نظر می رسد از آنتی بیوتیکها در درمان ومعالجه بیماری ها استفاده می گردد

  به نظر می رسداز میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم غذایی استفاده

  می گردد

  به نظر می رسداز میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم کشاورزی استفاده می گردد

  به نظر می رسداز میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم دامپروری استفاده می گردد

  به نظر می رسداز میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم بهداشتی استفاده می گردد

  به نظر می رسداز میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم پزشکی استفاده می گردد

  به نظر می رسداز میکروارگانیسم ها در پیشرفت صنعت وفناوری علوم داروسازی استفاده می گردد

  متغیرها :

  در فرضیه شماره یک ساخت میکروسکوپها متغیر مستقل وشناخت میکروارگانیسم ها متغیر وابسته است

  در فرضیه شماره دو دانشمندان میکروارگانیسم هارا متغیر مستقل وشناخت میکرارگانیسم ها را متغیر وابسته می دانند

  در فرصیه شماره سه شناخت میکروارگانیسم ها متغیر مستقل وکشف علت بیماری ها متغیر وابسته است

  در فرضیه شماره چهار میکروارگانیسم ها متغیر مستقل وساخت آنتی بیوتیک ها متغیر وابسته است

  در فرضیه شماره پنج آنتی بیوتیک ها متغیر مستقل ومعالجه بیماری ها متغیر وابسته است

  در فرضیه شماره شش میکروارگانیسم ها متغیر مستقل وپیشرفت صنعت وفناوری علوم غذایی متغیر وابسته است

  در فرضیه شماره هفت میکروارگانیسم ها متغیر مستقل وپیشرفت صنعت وفناوری علوم کشاورزی متغیر وابسته است

  در فرضیه شماره هشت میکروارگانیسم ها متغیر مستقل وپیشرفت صنعت وفناوری علوم دامپروری متغیر وابسته است

  در فرضیه شماره نه میکروارگانیسم ها متغیر مستقل وپیشرفت صنعت وفناوری علوم بهداشت متغیر وابسته است

  در فرضیه شماره ده میکروارگانیسم ها متغیر مستقل وپیشرفت صنعت وفناوری علوم پزشکی متغیر وابسته است

  در فرضیه شماره یازده میکروارگانیسم ها متغیر مستقل وپیشرفت صنعت وفناوری علوم داروسازی متغیر وابسته است

  تعریف عملیاتی متغیرها واژه های کلیدی

  میکروسکوپ :ریز بین ، ذره بین ، دستگاه مخصوص برای دیدن میکروبها1

  در این تحقیق منظور از میکروسکوپ دستگاهی است که محققین را کمک می نماید تا با مطالعه میکروارگانیسم ها به تولید آنتی بیوتیک وپیشرفت صنعت وفناوری در خوزه علم زیست شناسی بپردازند

  میکروب : جانور ذره بینی که ذرهمه جا پیدا می شود وباعث تولید مرض یا سرایت بیماری در انسان وحیوان می شود 2

  در این تحقیق میکروبهایی مد نظر هستند که علاوه بر بیماری زایی ، فوائدی نیز دارند

  ارگانیسم : مجموعه اجزاء یا اعضا که جسم یک موجود را تشکیل می دهند ، اندام ،پیکیر،کالبد3

  در این تحقیق منظور از میکروارگانیسم مطالعه وبررسی ارگانیسم هایی چون قارچ ها باکتری ها ویروس ها و... جهت شناخت کاربرد آنها ذر پیشرفت وفناوری وساخت آنتی بیوتیک ها می باشد

   

   

  آنتی بیوتیک ها :دسته ای از داروهایی که برای معالجه بعضی از بیماری ها که توسط باکتری ها عارض می شوند به کار می روند آنتی بیوتیکها کشنده بعضی از میکروبها هستند واز قارچ ها وباکتری ها بدست می آیند به طور مصنوعی هم ساخته میشوند معروفترین آنهاپنی سیلین ،استرپتومیسین واورئومایسین وکلورمایسین است1

  در این تحقیق کابرد میکروارگانیسم ها در تولید آنتی بیوتیک ها مطالعه می گردد

  صنعت : به کاربردن مهارت وسلیقه در جلوه جمال بواسطه تقلید وابتکار ، کلیه تغییراتی که بشر در مواد طبیعی می دهد تا بهتر وبیشتر از آنها استفاده کند مثلا تبدیل گندم به آرد ، تبیدل پنبه پشم ابریم به پارچه ، استخراج نفت وفلزات 2

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

اهداء و تقدیر تقدیم به روح پرفتوح امام شهداء ، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ، امام خمینی (ره) ، ارواح مطهر شهدای عزیز که از همه چیز خود به خاطر تامین آسایش و عزت و افتخار ما گذشتند و به خاطر زحماتشان هم اکنون آسوده ایم و می توانیم به راحتی به تحقیقمان بپردازیم .تقدیم به آنهایی که برای سلامت بشر زحمت می کشند تا انسانها طعم شیرین زندگی را بچشند . سپاسگذاری : بدینوسیله از دبیر محترم ...

پروبیوتیکها میکروبهایی که باید خورد* *تاریخ پروبیوتیک پیشینه استفاده از پروبیوتیک‌ها به زمانی برمی گردد که یک پزشک روسی به نام “متچنیکف” فهمید که خوردن یک نوع ماست تخمیر شده از شیر، سبب طول عمر و حفظ سلامت روستاییان بلغاری شده است. بیشترین تحقیقات در ایران روی ماست انجام شده و پژوهشگران موفق شده‌اند با افزودن برخی مکمل‌های لبنی، ویژگی‌های نامطلوب ماست پروبیوتیکی را بهبود بخشند. ...

جنگل ناحیه‌ای که از درختهای انبوه پوشیده باشد را جنگل می‌نامند. در جنگل طبیعی معمولاً درختان کوچک و بزرگ وتنومند بطور نامنظم وهمچنین علفهای خودرو فراوانند. جنگل مجموعه ای است از درختان، درختچه ها، پوشش گیاهی، جانوران و میکروارگانیسم ها (قارچها، باکتریها و ویروسها) که به همراه عوامل طبیعی غیر حیاتی مانند خاک، آب، دما، باد و ... محیط و رویشگاه (Habit) مشخص و معلومی را به وجود ...

دید کلی تا اواخر قرن 19 اصطلاح ویروسهای پالایه‌پذیر برای مشخص کردن عوامل عفونی که از صافیهای عبور دهنده باکتریها ، قارچها و پروتوزوئرها می‌گذرند، اطلاق می‌شد. چند سال بعد اصطلاح پالایه‌پذیر حذف شد و کلمه ویروس به معنی سم اختصاصا به عوامل عفونی پالایه‌پذیر غیر قابل رویت با میکروسکوپ نوری اطلاق گردید. طی دهه اول قرن 20 اغلب دانشمندان عقیده داشتند که ویروسها عوامل عفونی مشخصی هستند ...

معرفي کلي رشته و هدف آن رشته زيست شناسي سلولي مولکولي در مقطع کارشناسي در دانشگاه داراي 5 گرايش ميکروبيولوژي، علوم سلولي مولکولي، ژنتيک، بيوشيمي و بيوفيزيک است. قابل ذکر است که تفاوت محسوسي بين گرايشهاي مختلف اين رشته در مقطع کارشناسي وجود ندارد. در

مقدمه در عمل باکتریهایی که دارای خواص یکسانی باشند بندرت یافت می‌شوند، حتی باکتریهایی که از یک سلول منشا می‌گیرند ممکن است از نظر یک یا چند صفت با یکدیگر متفاوت باشند. این تفاوتها نتیجه تغییراتی است که به علت جهش ژنی یا موتاسیون در سلولهای باکتریایی پدید می‌آید. این باکتریهای تغییر یافته ، موتانت Mutant نامیده می‌شوند که از نظر بعضی از خواص نظیر ساختمان آنتی ‌ژن ، حساسیت در ...

وقتي که از پشت ميکروسکوپ به يک قطره آب، يک بگ درخت و يک مشت خاک مي نگري دنياي عجيب و خارق العاده ميکروارگانيسم ها در مقابل ديدگانت گشوده مي شود. دنياي موجودات حيرت انگيز که توانايي آنها در هيچ موجود ديگري حتي انسان به چشم نمي خورد. به راستي چه موجود

مقدمه گیاه شناسی گیاه‌شناسی شاخه‌ای از زیست‌شناسی است که با گیاهان سروکار دارد. که چند نوع گیاه وجود دارند؟ چگونه زندگی و رشد می‌کنند. چه طور نسبت به محیط اطراف خود واکنش نشان می‌دهند نسبت به چه امراضی حساس هستند و مهم‌تر از همه آنکه به چه نحوی گیاهان در زندگی روزمره ما تأثیر می‌گذارند. مطالعه بیشتر دید روشن‌تری نسبت به وابستگی انسان به گیاهان و تأثیر زیادی که آنها در منشا و ...

ایزولاسیون و فعالیت ضد قارچی وضد اومیستی آنراژین (Aerugine) تولید شده توسط pseudomonas fluorescems نوع MM-B16 باکتری MM-B16 که فعالیت شدید ضد قارچی وضد اومسیت (oomycete) را در برابر تعدادی از پاتوژن های گیاهی نشان می داد.از خاک کوهستانی کره ایزوله (جدا ) گردیده بود. بر اساس ویژگی های فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی و آنالیز توالی DNA در ریبوزوم 165 مشخص شد که باکتری نوع MM-B16 مشابه ...

گروه انتروباکتریاسه انتروباکتریاسه گروه بزرگ و ناهمگونی از باسیلهای گرم منفی می باشند که محل زندگی آنها روده انسان و حیوانات است.(1) آنها دارای 3/0 تا 1 میکرومتر عرض و 1 تا 6 میکرومتر طول بوده، غیر متحرک یا متحرک می باشند.(2) این میکروب ها بی هوازی هستند که روی محیطهای معمولی به خوبی رشد می‌کنند. انتروباکترها گلوکز را بدون ایجاد گاز تخمیر می کنند و موجب تبدیل نیترات به نیتریت ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول