مقاله رایگان کشتی با چوخه

Word 39 KB 34372 4
مشخص نشده مشخص نشده ورزش و تربیت بدنی
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بیان مساله :

  کشتی با چوخه یک ورزش انفرادی است که درچهار وزن در  مسابقات و بدون وزن در مراسم عروسی ها و اعیاد که به صورت قندی و پهلوانی می باشد بر گزار می شود .که در مسابقات به صورت امتیازی وضربه فنی ولی در مراسم واعیاد فقط حریف را ضربه فنی کرد تا به عنوان فرد برنده معرفی شد. در مسابقات وقت کشتی برای 3وزن اول 5دقیقه وبرای وزن آخر یا سنگین وزن دو تا پنج دقیقه می باشد که در صورت مساوی 3دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته می شود و در صورت مساوی کردن وزن کشی شده و کسی که وزن کمتری داردبرنده مسابقه معرفی می شود ولی در مراسم و اعیاد معمولا وقت کشتی توافقی می باشدکه این کشتی در مسابقات اخطار به خاطر کم کاری حریف به او داده می شود و به حریف مقابل امتیاز تعلق می گردد ولی در اعیاد اخطار کم کاری ندارد.

  اما سالهاست که این کشتی مورد بی مهری وکم توجهی قرارگرفته وبه تدریج آداب وقواعد این ورزش به فراموشی نهاده ، به گونه ای که امروز از اهداف خود که همان دلیری و مردانگی دور گشته و جنبه مادی و ... به خود گرفته و دیگر از آنهمه صلابت و مردانگی خبری نیست . متاسفانه در سالهای اخیر این ورزش به لحاظ اجرا ، برگزاری ، اصالت ، زمان ، تکنیک دستخوش تغییرات و تحریفات شده است.و بیم آن می رود که در معرض نابودی قرار گیرد . که بر این اساس ضرورت پرداختن به تحقیق و پژوهش پیرامون این ورزش سنتی کاملاً احساس می شود . که در واقع هدف از این تحقیق بررسی وضعیت کشتی باجوخه به منظور تحلیل swot و ارائه برنامه جامع توسعه می باشد.

  مقدمه:

  کشتی باچوخه به صورت بومی سنتی از زمانهای بسیار قدیم در بیشتر مناطق ایران باستان متداول بوده و در هر استان با سنت مخصوص خود برگزار می شده است . در این راستا این ورزش از روزگاران بسیار دور در میان مردم خراسان به خصوص خراسان شمالی رایج و با برنامه ها و سنت های معمولی در ایام بیکاری کشاورزان در جشنها و عروسی و در ایام نوروز با مهارتها و برنامه های ویژه ای در شهر و روستا برگزار می شد.

  واژه کشتی یا کستی پارس:

   از کستیک (kostik) پهلوی گرفته شده است . و در کتابهای پهلوی به معنی کمربند مخصوص زرتشتیان به کار رفته است این واژه از ریشه (kost ) گرفته شده که در پهلوی به معنی پهلو و کنار است و در زبان فارسی کشت یا کست به همین معنی آمده و در زبان لاتین به صورت (custd) و در آلمان kuste و در زبان فرانسه coste از این ریشه آمده است.

  بنابراین کشتی گرفتن یا کستی گرفتن عبارت است از مبارزه دو تن با یکدیگر و گرفتن کمربند هم برای غلبه بر طرف مقابل می باشد.

   

   

  واژه چوخه:

  در اکثر فرهنگهای لغت کلمه چوخه را نوعی تن پوش پشمی معنی نموده اند . به عنوان مثال چوخه به معنی عبای ضخیم زمستانی است. در فرهنگ کردی به معنای نیم تنه ی نمدی اطلاق می شود . و در فرهنگ دهخدا چوخه یا چوخا جامه پشمین و در فرهنگ معین ، جامه پشمین خشن که چوپانان و برزگران می پوشند که از پشم گوسفند و آن هم پشم بهاره که به آن لوا می گویند که توسط دختران به وسیله دوک یا تشی ریسیده می شود و تبدیل به نخ شده و توسط مادران به جامه چوخه تبدیل می شود و چون کشتی گیران این تن پوش را هنگام کشتی گرفتن می پوشند به همین دلیل به این کشتی ، کشتی باچوخه می گویند.

  واژه swot  :

  که مخفف چهار کلمه انگلیسی می باشد که شامل بررسی نقاط قوت و ضعف ورزش و متعاقب و تهدیداتی است که با آن مواجه است .

  S = strneyth   : نقاط قوت

  W = weakness    : نقاط ضعف

  O = opportvnities   : فرصتها

  T = thveats    : تهدیدها

   

   

  فرصت ها :

   عواملی هستند که در محیط خارجی قرار دارند ولی استفاده سازمانی از آنها باعث موفقیت آن ورزش می شود.

  وشرایط یا امکاناتی را شامل می شود که از ورزش حمایت می کند.

  تهدید ها:

  عوامل که توسعه وموفقیت ورزش در کشور رابا مشکلات مواجه می کند.موفقیت هایی که برای ورزش مورد نظر زیان آور است.

  نقاط قوت:

   عواملی هستند که مزیتی برای آن ورزش نسبت به سایر ورزشها در کشور به شمار می رود.

  نقاط ضعف عواملی درونی هستند که به منزله کاستی های ورزش مورد بحث بشمار می روند حال اگر راهی برای غلبه یا حل یک ضعف یا کاستی پیدا شود. آنگاه آن نقاط ضعف مزیتی راهبردی برای آن ورزش خواهد بود.

  متدولوژی و روش شناسی تحقیق:

  دراین تحقیق 3گروه مورد پژوهش قرار می گیرند 1- پیشکسوتان که خودکشتی گیران قدیم نام آور این ورزش بومی ومحلی بوده اند .2- مربیان که زحمات زیادی را برای این ورزش می کشند 3- کشتی گیران برتراوزان مختلف که هم اکنون در حال کشتی گرفتن درعرصه میادین ومسابقات می باشند. که این تحقیق به صورت مصاحبه ای وپرسشنامه ای از تک تک افراد مورد اشاره می باشد.این تحقیق به صورت توصیفی بوده ونتایج بدست آمده این تحقیق کاربردی خواهد بود.

  اهداف تحقیق:

  از آنجایی که این ورزش دچار دستخوش وتغییرات شده وهرکس بنا بر سلائق وصلاحدید خود مسابقات را برگزاری می کند وقوانین این کشتی را نادیده می گیرد.وباعث می شودکه این کشتی دارای نقاط ضعف بیشتری شود ونقطه قوت آن هم از بین برود و همچنین ساختار سازمانی آن مشخص نمی باشد .لذا ضرورت پرداختن به این تحقیق کاملا احساس می شود که با استفاده از برنامه ریزی درست موجود در این ورز  به نحو احسن استفاده کرد وتهدید ات حول این ورزش راکم کرده که با استفاده از تحلیل swot به این مهم دست یابیم.ورسیدن به جواب این سوال چه عواملی باعث ناکام ماندان کشتی باچوخه در عرصه ملی وبین المللی شده است؟

   

   

  تاریخچه کشتی باچوخه :( سوابق مربوطه)

  متأسفانه تحقیقات زیادی در مورد کشتی ازلحاظ ساختار سازمانی نشده وفقط در حد تاریخ ومکان این کشتی اطلاعاتی وجود دارد.

  کشتی با چوخه از گذشته ها ی دور در خطه پهلوان خیز خراسان بزرگ وجود داشته یعنی پس از آنکه  ایلهای مختلف کرد ودیگر شاخه های فرعی توسط پادشاهان حاکم آن روزگار در خطه خراسان بزرگ کوچاینده شدند.

  در بین این مردم متداول بوده .که مردان کرد پس از نبرد جنگ وگریزهای شبانه ،روزها برای ورزیده کردن ان اندامهای خود در کنار خانه ها وچارهای خود در حضور دیگر زنان ومردان به نبردها ، تن به تن می پرداخته اند.پس از سرکوب کردن مهاجین وآرامش خیال در زندگی با قانون مندکردن این نبردها ،تن به تن وتمرینات خشن جای خود را تمرینهای معقول کرد با روح جوانمردی وگذشت داده ورنگ محبت در درون آها نفوذ کرد .وامروز این رشته ورزشی آواز اش از مرز استان گذشته وکشوری شده.که مردان فیلا این ورزش را با نام خراسان می شناسند.

  کارشناس محترم آقای منوچهر لطیف براین باورند که کشتی با چوخه قبل از حمله اعراب به ایران در بین کردها واهالی شمالی خراسان و شمال شرق ایران مرسوم بوده وبه همین جهت این کشتی به نام کشتی کردمعروف است.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کلمات کلیدی: ورزش - کشتی - کشتی با چوخه

کشتي با چوخه يک ورزش انفرادي است که درچهار وزن در مسابقات و بدون وزن در مراسم عروسي ها و اعياد که به صورت قندي و پهلواني مي باشد بر گزار مي شود .که در مسابقات به صورت امتيازي وضربه فني ولي در مراسم واعياد فقط حريف را ضربه فني کرد تا به عنوان فرد بر

کشتي به درگيرشدن فيزيکي دو انسان غيرمسلح اطلاق مي‌گردد.مبدا کشتي به شروع حيات انسان بر مي‌گردد . از زمانهاي بسيار دور ، کشتي پديده‌اي کاملا تفاوت با ساير پديده‌هاي که امروزه ما آن را مي‌شناسيم بوده‌است .در آن هنگام ، کشتي ورزشي نبوده که در اوقات فرا

کشتی ورزش کشتی یکی از با سابقه ترین رشته های ورزشی است که از دوران باستان به اشکالی در نقاط مختلف ایران رواج داشته است. آنچه بیش از هر چیز بر کشتی در سرتاسر ایران حکمفرما بوده نه صرفا" جنبه بدنی و ورزشی آن بلکه بیشتر از آن به جهت روح جوانمردی و سلحشوری و انگیزه ای برای آمادگی بدنی در مقابل حوادث گوناگون از جمله جنگ های تن به تن و دفاع از کیان و مملکت و ایستادگی در مقابل زورمندان ...

مشاهد? حوادث ناشي از عمليات ورزشي ، سوانح محيطي ، ارتکاب جرائم بر عليه ورزشکاران و مديريت ها،محکوميت به مجازات هاي مختلف و بالاخره صدمات و ضايعاتي که بر پيکر جامعه ورزش وارد مي گرديد نشان مي داد که يکي از مهم ترين علل بروز اين وقايع فقدان آگاهي هاي

ورزش در هزاره جديد ورزش در هزاره جديد فراتر از امري تشريفاتي و يا نوعي سرگرمي است، شرکت در ورزش يک امر انساني است و براي تمامي انسانها در هر سني جهت رسيدن به زندگي سالم کاملاً ضروري و لازم است. ورزشها از بازي و فعاليتهاي بدني گرفته تا ورزشهاي

کشتي از جمله فعاليت هاي ورزشي سنگين و يکي از پرجنب و جوش ترين ورزش ها مي باشد و کشتي گير نيازهاي تغذيه اي منحصر به فردي دارد. دليل اين امر آن است که اگر چه مدت زمان مسابقه ي کشتي کوتاه و در حد چند دقيقه مي باشد، ليکن يک کشتي گير مي بايد در طول روز،

ورزش چيست؟ ورزش کردن عکس عمل خوردن است ، با ورزش کردن کالري هاي خود را مي سوزانيد. در حقيقت بدن شما با سوزاندن کالري مي تواند کار کند . اين کالريها بدن را گرم ، قلب را درحال پمپاژ و خون را در حال گردش نگه مي دارد . کالري هاي مصرف شده شما را در

شهرستان شیروان از شهرستان‌های استان خراسان شمالی است.با وسعت ۳۷۸۹ کیلومتر که از شمال به کشور ترکمنستان و از جنوب به شهرستان اسفراین از شرق قوچان و از غرب به بجنورد محدود می‌شود. مرکز آن شهر شیروان است و لوجلی شهری است در شمال این شهرستان. شیروان از شهرهای مرتفع استان خراسان شمالی است که در دره رود مرزی اترک ما بین کوه‌های کپه‌ داغ و آلاداغ جای گرفته‌است. شیروان دارای آب و هوای ...

آدم وقتی بر و بازو،‌ قد و قواره قهرمانان و نامداران گذشته را می دید و آوازه رشادتها و پهلوانانه آنان را می شنید یک لحظه فکر می کند که سهرات یل از پشت رستم دستان و از دامان تهمینه زنده شده است همه جا توصیف دلاوری و بی باکی و پایمردی آنان در میادین بین المللی در تاریخ کشتی دنیا جاودانه و پابرجاست با توجه به اینکه شرایط و امکانات آن دوره نیز تا به امروز کلی تفاوت دارد نتیجه این است ...

شهرستان شيروان از شهرستان‌هاي استان خراسان شمالي است.با وسعت ???? کيلومتر که از شمال به کشور ترکمنستان و از جنوب به شهرستان اسفراين از شرق قوچان و از غرب به بجنورد محدود مي‌شود. مرکز آن شهر شيروان است و لوجلي شهري است در شمال اين شهرستان. شيروان از

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول