تحقیق بخش فن آوری اطلاعات

Word 96 KB 34439 15
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۴,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۲۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مدیر بخش فن‌ آوری اطلاعات تحت نظارت و رهنمود مستقیم مدیر امور برنامه ریزی و منابع انسانی انجام وظیفه می کند و به ایشان در مورد کلیه فرایند ههای خود گزارش می دهد و در قبال این مدیر امور پاسخگو می باشد . مدیر فن آوری اطلاعات در شورایعالی هماهنگی شرکت و شورایعالی منابع انسانی عضویت دارد و مسئول انجام صحیح و مبه موقع وظایف و فعالیتها و برنامه های تحخت مدیریت خود می باشد. شایسته ذکر است که در صورتیکه سرپرست یا رئیس یکی از زیر مجموعهای مدیریت انتخاب و معرفی نشود و نشده باشد وظائف و مسئولیتهای مربوطه به آن زیر مجموعه به وظائف عمومی مدیر فن آوری اطلاعات اضافه خواهد شد.

  شرح وظایف کلی بخش

  تهیه روش اجرایی و دستور العملهای کاری مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات شرکت (تهیه و تدوین امنیت و مدیریت اطلاعات و سیاستهای در خصوص اینترنت...)

  بررسی و تعیین نیازهای سخت افزاری شرکت و برنامه ریزی برای تامین نیازمندی ها

  بررسی و نیاز سنجی و نگهداری شبکه کامپیوتری شرکت و برنامه ریزی برای توسعه آن

  بررسی و تعیین نیازهای نرم افزاری مجموعه های مختلف شرکت و انجام اقدامات لازم برای تهیه یا تولید نرم افزارها و پایگاه داده های مورد نیاز

  نگهداری و توسعه و بهبود نرم افزارهای موجود شرکت متناسب با پیشرفتهای اطلاعاتی

  عقد قرار دادهای پیمانکاری (نرم افزار-سخت افزار-رقومی-و...)

  آموزش کاربری نرم افزارهای تولید یا تهیه شده به کاربران با همکاری گروه آموزش

  ایجاد سایت اطلاع رسانی و به روز نگهداشتن آن

  گروه سخت افزار و مدیریت شبکه

  گروه سخت افزار و شبکه تحت نظارت و رهنمود مستقیم مدیر فن آوری اطلاعات انجام وظیفه میکند و به ایشان در مورد کلیه فرایندهای خود گزارش میدهد و در قبال این مدیر پاسخگو می باشد . مدیر گروه سخت افزار و شبکه در شورای عالی منابع انسانی عضویت دارد و مسئول انجام صحیح و به موقع وظایف و فعالیتها و برنامه های تحت مدیریت خود میباشد . شایسته ذکر است که در صورتیکه سرپرست یا رئیس یکی از زیر مجموعه های مدیریت انتخاب و معرفی نشود و نشده باشد ، وظائف و مسئولیتهای مربوطه به آن زیر مجموعه ، به وظایف عمومی بخش سخت افزار و شبکه اضافه خواهد شد .

  شرح وظایف گروه

  1 . گروه سخت افزار و شبکه در حیطه سخت افزار موظف به انجام وظایف ذیل است :

  - تعیر و نگهداری کلیه سخت افزارهای کامپیوتری موجود و ابزارهای جانبی آنها ،تأمین وسایل مصرفی کامپیوترها و تعویض آنها .

  - نصب و تعمیر و نگهداری خطوط ارتباطی شبکه .

  - نصب ، راه اندازی و جابجایی سخت افزارها .

  - نگهداری پیشگیرنده و دوره ای .

  - ارتقاء سخت افزارها (UPGRADE)

  - ایمنی فیزیکی سخت افزارها .

  - مسئولیت شبکه برق کامپیوترها .

  - تهیه فهرست و شناسه سخت افزارهای موجود در شرکت و سرویس دوره ای .

  - ارتباط با شرکتهای سخت افزاری .

  - نظارت بر قراردادهای سرویس سخت افزاری .

  - مونتاژ PC .

  2- گروه سخت افزار و شبکه در حیطه خدمات رایانه ای موظف به انجام وظایف ذیل است :

  - آرشیو سرویس دهی نرم افزارهای کاربردی و عمومی .

  - رفع عیوب نرم افزاری .

  - آموزش دوره های مختلف موضوع های کامپیوتری توسط شبکه داخلی شرکت

  3- گروه سخت افزار وشبکه در حیطه شبکه موظف به انجام وظایف ذیل است :

  - تعیین ، تهیه ، و آماده سازی و نصب سیستم عامل شبکه داخلی .

  نظارت بر کاربری سیستمهای چند کاربره ، شامل رفع عیوب و نگهداری سیستم عامل، تغییر در کاربردهای سیستم عامل ، مسئولیت مربوط به نرم افزارهای شبکه و راه دور ، امنیت تمامی سیستمها از لحاظ نرم افزاری و حفاظت آنها در مقابل عوامل مخل سیستم ، بهینه کردن عملیات سیستمها ، نصب و راه اندازی نرم افزارهای دارای مجوز ، مدیریت حسابهای کامپیوتری در سیستم های چند کاربره ، بهنگام کردن سیستمهای عامل (UPGRADE) ، مدیریت فضائی دیسک در سیستم های چند کاربره  ، مدیریت CPU در سیستم های چند کاربره بر عهده این گروه است .

  - مانیتورینگ ونگهداری شبکه .

  - تهیه طرح و اجرای اطلاعات .

  - بهنگام کردن اطلاعات مربوط به شبکه .

  - تهیه طرح و اجرای ایمنی شبکه .

  - استاندارد کردن نرم افزارهای عمومی شبکه .

  - نصب و نگهداری سرویس های شبکه . ( Dns , DHCP , Active Directory , Mail …, ) .

  - تهیه و بروز رسانی اینترنت و web .

  - انجام کلیه اقدام های مورد نیاز برای سهولت ارتباط کارکنان به اینترنت ، شبکه داخلی و MIS شرکت .

  - پیگیری عقد قرارداد و نظارت بر اجرای کامل قرار دادها در ارتباط با شبکه و سخت افزار .

  - نصب و نگهداری و توسعه ارتباطات ماهواره ای کارگاه ها .

  مقدمه :

  فراگیری علم ، یکی از راه های تعالی انسان و رسیدن به قرب الهی است و به تعبیر بزرگان ، زیبایی عقل است و انسان که وجودی کمال طلب و پویا دارد ، غریزه علم اندوزی وی ، هر زمان او را به تکامل بیشتر و تکنولوژی برتر نیازمند می نماید .

  قافله علم با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است و هر روز ناشناخته ای جدید برای بشر کشف شده ، یا ابزاری نو ساخته میشود  در این میان یکی از شگفتیهایی که در قرن اخیر پا به عرصه گذاشته ، کامپیوتر است که استفاده از آن و کارآیی مطلوبش نیاز به نیروی کارآزموده دارد ، بنابراین دنیای کامپیوتر به افرادی احتیاج دارد که در زمینه کاربرد آن و ایجاد نرم افزارها وساخت سخت افزارهای جدید از خود ابداع و ابتکاری داشته باشند .

  لذا با توجه به رشته تحصیلی و توان علمی ، و تجربه های علمی که در شرکت «فنی و مهندسی طرفه نگار» شاهدش هستیم ،تصمیم گرفتم تلاش عده ای از افراد متخصص دراین رشته را که با علم خود به نحوی در بهبود زندگی بشری گام برمیدارند را به صورت گزارش کارآموزی تقدیم نمایم .

  امیدوارم آن استاد ارجمند که خود از مدارج علمی و تخصصی برخوردارند ناقص بودن این گزارش را خورده نگیرند و با راهنمایی های خویش مرا در راه موفقیت و دست یابی بیشتر به فنون عملی این یاری فرمایند .

                                                       الهام گمرکی فراهانی – تابستان 1386

  استاد گرامی با ورودم به شرکت فنی و مهندسی طرفه نگار باید آنچه را از دریافتهای علمی دانشگاه و توضیحات آن استاد گرانقدر کسب کرده بودن دوباره در ذهنم یادآوری نمایم تا بتوانم در کنار مهندسین با تجربه ، کارآموزی خود را به نحوی مطلوب دنبال کرده واز یافته های علمی این عزیزان نیز بهره برم ، بر این اساس به بیان اساسی ترین مباحث سخت افزاری یک سیستم خواهم پرداخت .

  انتخای تخته مدار مادر :

  تخته مدار مادر زیر ساخت کامپیوتر شماست . کارایی تخته مدار به عوامل متعددی بستگی دارد و انتخاب نوع درست گاهی دشوار است . در تبلیغات تخته مدارهای مادر در نشریات معمولاً اطلاعات بسیار ناچیزی ارائه میدهند .

  تخته مدار مادر تخته مدار اصلی داخل کامپیوتر است .این تخته مدار ،پردازنده حافظه کارتهای توسعه برای ویدئو ،صدا، مودم و مانند آن را درخود جای میدهد .

  فاکتور فرم (Form Foctor)

  فاکتور فرم شکل و اندازه یک تخته مدار را توصیف میکند . فاکتور فرمها به صورت استاندارد در آمده اند . تا دو سال پیش فاکتور فرم استاندارد فرم استاندارد تخته مدار دراکثر pc ها گونه Body AT بود . در حال حاضرعلاوه بر این استاندارد فاکتورفرم ATX نیز رواج دارد . فاکتور فرم ATX به مرور جای Body AT را میگیرد . فاکتور فرم تخته مدار مادرو جعبه کامپیوتر باید یکسان باشند به عنوان برای تخته مدار ATX باید از جعبه ATX بهره گرفت . سوکت (So Cket) و اسلات (Slot) در سال 1995 ، استاندارد 8 Socket برای پردازه های 378 پینی پنتیوم معرفی شد .

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

مدير بخش فن‌آوري اطلاعات تحت نظارت و رهنمود مستقيم مدير امور برنامه ريزي و منابع انساني انجام وظيفه مي کند و به ايشان در مورد کليه فرايند ههاي خود گزارش مي دهد و در قبال اين مدير امور پاسخگو مي باشد . مدير فن آوري اطلاعات در شورايعالي هماهنگي شرکت و

چکیده این مقاله سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS را پوشش می‌دهد. از آنجا که MIS ترکیبی از سه پدیده سیستم، اطلاعات و مدیریت می‌باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تأثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی بر روی MIS مبحث دیگر مقاله، درباره آن می‌باشد. متخصصان اطلاعاتی شامل تحلیل‌گر سیستمها، مدیران پایگاههای داده، متخصصان شبکه، برنامه‌نویس‌ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است. ...

آشنایی با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان یکی از عظیم ترین صنایع زیر بنایی کشور و اولین تولید کننده محصولات فولادی درایران تاریخ توافق نامه : 23 دی ماه 1344 بین کشورهای ایران و شوروی سابق مکان : کیلومتر 45 جاده اصفهان شهرکرد در 5 کیلومتری زاینده رود آغاز عملیات اجرایی : سال 1346 شروع بکار : دی ماه سال 1350 تولید چدن ، 1351 تولید فولاد ادامه کار : سال 1369به ظرفیت یک ...

مقدمه: تا اینجا سیستمهای اطلاعاتی را برحسب این مفاهیم تحلیل کرده ایم اطلاعات به عنوان یک منبع با ارزش سیستمهای اطلاعاتی که این اطلاعات را تولید می کنند اجزاء تشکیل دهنده سیستمهای اطلاعاتی نیروهای طراحی موثر بر این اجزاءتشکیل دهنده و ساختار مدیریت سیستمهای اطلاعاتی اکنون در این فصل توجه خود را به خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی معطوف می داریم و در فصول آینده به ایجاد و ...

ديباچه از آنجائيکه محيط کسب وکار عصر اطلاعات فعلي رقابت شديدي را در اخذ اطلاعات و دانش ايجاد نموده است ،ضرورت دارد سيستم ها ي اطلاعاتي سازمانها تا حد ممکن پيوستگي خود را حفظ کند وچنانچه بخواهند از هم جدا و به صورت جزيره هاي اطلاعاتي مستقل کار کنن

مقدمه استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است , اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است , شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات ...

اين مقاله سيستم‌هاي اطلاعات مديريت MIS را پوشش مي دهد. از آنجا که MIS ترکيبي از سه پديده سيستم ، اطلاعات و مديريت مي‌باشد ابتدا اين موارد را بررسي ميکند. به علت تأثيرات قابل توجه سيستمهاي اطلاعاتي بر روي MIS مبحث ديگر مقاله، درباره آن مي‌باشد. متخصص

این مقاله سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS را پوشش می دهد. از آنجا که MIS ترکیبی از سه پدیده سیستم ، اطلاعات و مدیریت می‌باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تأثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی بر روی MIS مبحث دیگر مقاله، درباره آن می‌باشد. متخصصان اطلاعاتی شامل تحلیل‌گر سیستمها، مدیران پایگاههای داده، متخصصان شبکه، برنامه‌نویس ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است. بعد ...

شرحی بر مدیریت منابع سازمان (بنگاه) ERP 1.1.تاریخچه راه‌حل ERP با وجود برخورداری از ساختار سیستمی و توانمندی در یکپارچه سازی فرایندهای سازمان , یک سیستم جامع صرف نمی‌باشد بلکه عملی ساختن مفاهیم نوین مدیریت , کنترل دقیق عرضه و تقاضا و بهره‌گیری از فاکتورهای موفقیت در بازار را نیز محقق می‌سازد. از این رو به منظور آشنایی با تاریخچه ERP , اشاره به سرگذشت صنعت و تلاشهای جوامع در ...

آشنايي با شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان يکي از عظيم ترين صنايع زير بنايي کشور و اولين توليد کننده محصولات فولادي درايران تاريخ توافق نامه : 23 دي ماه 1344 بين کشورهاي ايران و شوروي سابق مکان : کيلومتر 45 جاده اص

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول