تحقیق اندام های اصلی مرتبط با ورزش

Word 48 KB 34487 10
مشخص نشده مشخص نشده ورزش و تربیت بدنی
قیمت قدیم:۵,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • به عنوان نتیجه گیری از این فصل می توان گفت اندامهای اصلی بدن که در طی فعالیت ورزشی بیشترین فشار را متحمل می شوند و در نتیجه تقویت می گردند، عبارتند از:

  1- عضلات اسکلتی : که با انجام منظم ورزش می توان به تقویت و افزایش ظرفیت ذخیره سازی گیلکوژن آنها پرداخت.

  2- ششها: که اندام اصلی گرفتن اکسیژن هستند و باید آنها را از آلودگیهای شهر و دود سیگار دور نگاه داشت تا قدرت جذب اکسیژن آنها به حداکثر برسد.

  3- دستگاه گوارش: که تامین کننده اصلی سوخت بدن است و با جذب انواع مواد غذایی و انبار کردن آنها در کبد، نقش آشپزخانه بدن را بازی می کند.

  4- قلب: پمپ اصلی به گردش درآورندۀ مواد است و با به جریان انداختن گردش خون نقش رابط را بین همه این اعضا بازی می کند .

   

  انواع ورزش

  حال که با آثار ورزش در دستگاه های مختلف بدن آشنا شدیم ، این سئوال پیش می آید که آیا اثر انواع مختلف فعالیتهای ورزشی بر بدن مشابه و یکسان است و همه عضلات و دستگاههای بدن به یک نسبت تحت تأثیر ورزش قرار می گیرند؟ آیا تغییرات فیزیولوژیک بدن فردی که وزنۀ سنگینی را بالای سر می برد، با تغییرات فیزیولوژیک بدن یک دوندۀ دوهای استقامت مشابه است؟ آیا اثر ورزش در فردی که بسرعت  می دود با کسی که آهسته می دود هیچ تفاوتی ندارد؟

  بدون شک ما انواع گوناگون و متنوعی از فعالیتهای ورزشی داریم که با تصور هر کدام بلافاصله یک شرایط بدنی خاص تداعی می گردد، حتی اگر آن ورزش را انجام نداده باشیم. همچنین احساس می کنیم که چه فشارهایی بیشتر بر روی چه دستگاههایی از بدن وارد می شود. پی بدون شک انواع مختلف ورزش آثار متفاوتی بر روی بدن ما دارند. دویدن ،شنا ، برداشتن وزنه های سنگین ، ژیمناستیک ، دوچرخه سواری، کوهنوردی ، راهپیمایی  و ... انواع متنوع ورزشها می باشند که هر کدام به شکلی بر روی بدن تأثیر می گذارند و ما برای بیان تاثیرات آنها مجبور به تقسیم بندی آنها در گروههای بزرگتر هستیم.

  دانشمندان علوم تربیت بدنی، کلیه فعالیتهای ورزشی را به 2 گروه عمده تقسیم می کنند.:

  الف- ورزشهای ایستایی (استاتیک یا ایزومتریک)

  ب- ورزشهای حرکتی (دینامیک یا ایزوتونیک)

  ورزشهای حرکتی خود به دو دسته عمده تقسیم می شوند:

  1- ورزشهای حرکتی - استقامتی

  2- ورزشهای حرکتی – سرعتی

   

  الف – ورزشهای ایستایی (استاتیک)

  ورزشهای ایستایی به ورزشهایی گفته می شود که با وجود مصرف انرژی، طول عضله تغییری نمی کند و در مجموع انرژی ، طول عضله اغییری نمی کند و در مجموع حرکتی ایجاد نیم ود . مثلا زمانی که وزنه سنگینی به مدت چند ثانیه بالای سر قرار می گیرد. درست است که بر روی بدن فشار زیادی وارد می گردد و انرژی بسیاری نیز مصرف می گردد، اما طول عضلات تغییری نمی کند. لذا این گونه ورزشها را ورزش ایستایی می نامند . نمونه روشن تر این نوع ورزش ، فشار آوردن به یک دیوار است که در ورزش، فشار آوردن  به یک دیوار است که در طی آن انرژی بدو ایجاد هیچ حرکتی مصرف می گردد. البته باید خاطر نشان کرد که در اکثر ورزشها ترکیبی از ورزشهای ایستایی  و حرکتی وجود دارد بنابراین وقتی از ورزشی به عنوان ورزش ایستایی یاد می کنیم، منظور این نیست که صد در صد ایستایی یاد می  کنیم ، بلکه منظور  آن است که جنبه ایستایی آن غلبه دارد مثلا در هنگام بلند نمودن یک وزنۀ سنگین  که مشهورترین نوع ورزش ایستایی است، وقتی فرد وزنه را از زمین بر می دارد به بالای سر می برد ، یک ورزش حرکتی انجام می دهد، ولی وقتی وزنه بر  بالای سر او قرار می گیردف ورزش از نوع ایستایی است، اما چون در این حالت انرژی بیشتر به شکل ایستایی مصرف می شود این ورزش را از جمله ورزشهای ایستایی می دانیم.

  در یک ورزش ایستایی ، اتفاقاتی به شرح زیر در بدن روی می دهد:

  طول عضلات تغییری نمی کند

  عروق عضلات به علت فشار عضلات بر روی آنها تنگتر  می گردد و این در حالی است که عضله نیاز به جریان خون بیشتری دارد.

  تعداد ضربان قلب افزایش می یابد و این مهمترین ساز و کار (مکانیسم) افزایش برون ده قلب (مقدار خونی که در یک دقیقه از قلب خارج می شود) در این نوع ورزش می باشد.

  برون ده قلبی مختصری افزایش می یابد ولی نه به اندازه ورزشهای حرکتی.

  مصرف اکسیژن بدن اندکی افزایش می یابد ولی نه به اندازه ورزشهای حرکتی.

  فشار خون افزایش می یابد، بطوری که اگر دو دست خود را در هم پنجه کنیم و بدون آنکه از هم جدا شوند و حرکتی ایجاد شود، در جهت مخالف بکشیم و این کار را با 40% بیشترین توان خود برای 3 دقیقه ادامه دهیم ، فشار متوسط شریان ما 30-25 میلیمتر جیوه افزایش می یابد.

  ب- ورزشهای حرکتی (دینامیک)

  ورزشی را حرکتی می نامیم که در  آن همزمان با انجام کار و مصرف انرژی طول عضلات نیز تغییر کند و در نتیجه اندامها به جرکت درآیند. نمونه بارز این نوع فعالیت ورزشی را در رشته دوو میدانی ، شنا، دوچرخه سواری و ... می بینیم (شکل 6) البته همان گونه که قبلا هم توضیح دادیم بیشتر رشته های ورزشی ترکیبی از هر دو نوع ورزش  ایستایی و حرکتی است و در هر رشته درصد وجود هر یک از این دو نوع تفاوت می کند . تمام ورزشهایی که در آنها حرکت وجود دارد ورزش حرکتی هستند، ولی رشته هایی که در آنها تعداد یسشتری از عضلات با یکدیگر حرکت می کنند ، خواص فیزیولوژیک ورزشهای حرکتی را بیشتر دارا می باشند . مثلا  اگر چه در هر دو رشته بدمینتون می باشد.

  در یک ورزش حرکتی ، اتفاقاتی به شرح زیر در بدن روی می دهد:

  در یک ورزش حرکتی ، اتفاقاتی به شرح زیر در بدن روی می دهد:

  طول عضلات تغییر می کند.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تسليم در برابر خداوند، احترام به حقوق انسانها و آمادگي براي خدمات اجتماعي، ارزشهاي والاي تربيتي هستند که مي‌توانند در فلسفه آموزش و پرورش قرار گيرند. دانش‌آموزان در مدارس کشور بايد توانائي پايبندي به اصول انسانيت، درک آزادي و صبوري، احترام به حقوق د

اندام های اصلی بدن که در طی فعالیت ورزشی بیشترین فشار را متحمل می شوند و در نتیجه تقویت می گردند، عبارتند از: 1- عضلات اسکلتی : که با انجام منظم ورزش می توان به تقویت و افزایش ظرفیت ذخیره سازی گیلکوژن آنها پرداخت. 2- ششها: که اندام اصلی گرفتن اکسیژن هستند و باید آنها را از آلودگیهای شهر و دود سیگار دور نگاه داشت تا قدرت جذب اکسیژن آنها به حداکثر برسد. 3- دستگاه گوارش: که تامین ...

مقدمه علم پزشکي علاوه بر معاينات و تجويز داروها و اعمال جراحي که در مورد بيماري‌هاي مختلف انجام مي‌دهد، از ورزش نيز به عنوان وسيله‌اي در جهت بهب ود و سلامتي بيماران بهره مي‌برد. بعضي از پزشکان در مواردي مثل کم‌خوابي ، کم کردن وزن و ضعف‌هاي عضلا

خلاصه جزوه انقباض عضلانی: موضوعات و مسائلی که در این جزوه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته اند عبارتند از : الف: ساختمان عضله اسکلتی – انواع فیبر عضلانی- رگهای خونی ب: روند انقباض عضله – منابع انرژی عضله- انواع انقباض عضلانی – جمع انقباضهای عضلانی- تنوس عضلانی – هیپروتروفی- آتروفی- هیپر پلازی ج: جهود نعشی د: خستگی عضلانی – کوفتگی عضلانی- راههای درمان گرفتگی عضلانی تراکم غلافهای ...

براي کمر درد ناتوان کننده اي که اغلب کارگران بدان مبتلا مي شوند ، يک برنامه ورزشي تحت کنترل همراه با تقويت عضلات کمر با ورزش که قابليت ارتجاعي و تعادل را بهبود مي بخشد ، سودمند است. در اين مطالعه برنامه ورزشي فعال بيش از روشهايي مانند استفاده از ا

علم ورزش علمي است که ، در ارتباط با بکارگيري نيروي عضلاني ورزشکار و انتقال آن توسط تاندونهاي ماهيچه به اهرمهاي بدن او حرکت و جنبش آنها را باعث شده و فعاليتهاي ورزشي به سرانجام مي رسد يا نيروهاي واقعي ورزشکار که نيروي عضلانني مي باشند ، بر اجسام که م

انقباض عضلاني: موضوعات و مسائلي که در اين جزوه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته اند عبارتند از : الف: ساختمان عضله اسکلتي – انواع فيبر عضلاني- رگهاي خوني ب: روند انقباض عضله – منابع انرژي عضله- انواع انقباض عضلاني – جمع انقباضهاي عضلاني- تنوس عضلا

دانشگاه علوم پزشکي بقيه‌ا … (عج) اهداف مقاله 1- آشنايي فراگيران به اثرات مثبت جسمي و روحي رواني ورزش. 2- جدي گرفتن امر ورزش و تحرک به گونه‌اي که افراد ورزش را جزئي از کارهاي روزانه خود بدانند. 3- تاثير به نگرش و عملکرد فراگيران

روان‌شناسان پيرو مکتب گشتالت که بر ساير روان‌شناسان و کارشناسان تعليم و تربيت نفوذ دارند، بر اين نکته تأکيد مي‌کنند که هر فردي در محيط خود به‌صورت يک کل عمل مي‌کند و بنابر اين رفتاري هماهنگ با محيط خود دارد. هال و ليندسي احساس روان‌شناسان پيرو مکتب

ورزشهاي فيزيکي نيازمند عکس العمل هاي فيزيولوژيکي متناسب هستند اين عکس العملها مرتبط با کاروکرد بين دو دسته از سيستم ها مي باشند. يک دسته سيستمهاي مسئول در افزايش انرژي متابوليسم و فراهم کننده اکسيژن و اجزاء فرعي ديگر براي انقباض ماهيچه هاي اسکلتي و

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول