مقاله رایگان معنای‌ توحید ذاتی‌، صفاتی‌ و أفعالی‌

Word 33 KB 34557 2
مشخص نشده مشخص نشده الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  برای‌ توضیح‌ این‌ معنی‌ می‌گوئیم‌ که‌ دین‌ مقدّس‌ اسلام‌ براساس‌ توحید است‌؛ توحید در ذات‌ و توحید در صفات‌ و توحید در أفعال‌. توحید در ذات‌ یعنی‌ در تمام‌ عوالم‌ وجود، یک‌ وجود مستقلّ قائم‌ بالذّات‌ بیش‌ نیست‌ و آن‌ وجود، ذات‌ مقدّس‌ حضرت‌ مُعطِی‌ الوجود جلّ و علا است‌، و بقیّه ‌ موجودات‌ وجودشان‌ ظِلّی‌ و تبَعی‌ است‌ و معلولی‌ و ناقص‌ و ممکن‌.

  توحید در صفات‌ یعنی‌ در تمام‌ عوالم‌ وجود و هستی‌ یک‌ علم‌ مطلق‌ و حیات‌ مطلقه‌ و قدرت‌ مطلقه‌ بیش‌ نیست‌ و همچنین‌ سائر صفات‌؛ و این‌ صفات‌ اختصاص‌ به‌ ذات‌ مقدّس‌ حضرت‌ حیّ قدیم‌ عالِم‌ قادر دارد، و صفاتی‌ که‌ از علم‌ و قدرت‌ و حیات‌ در بقیّه ‌ موجودات‌ مشاهده‌ میگردد همه‌ از پرتو علم‌ و قدرت‌ و حیات‌ حضرت‌ واجب‌ الوجود است‌، و آنها استقلالی‌ ندارند بلکه‌ نسبت‌ به‌ صفات‌ الهیّه‌ در حکم‌ سایه‌ و صاحب‌ سایه‌ و در حکم‌ پرتو مُشعشع‌ از منبع‌ روشنائی‌ و قدرت‌ و علم‌ و حیات‌ است‌.

  و توحید در افعال‌ یعنی‌ در تمام‌ جهان‌ هستی‌ و عالم‌ وجود یک‌ فعل‌ مستقلّ قائم‌ بالذّات‌ بیش‌ نیست‌، و تمام‌ افعالی‌ که‌ از موجودات‌ ممکنه‌ صورت‌ می‌گیرد همه‌ پرتو آن‌ فعل‌ مستقلّ بالذّات‌ که‌ قائم‌ به‌ وجود واجب‌ الوجود است‌ بوده‌، و در عین‌ آنکه‌ نسبت‌ با ممکنات‌ دارد نسبت‌ با حضرت‌ پروردگار جلّوعزّ دارد.

  یعنی‌ کاری‌ که‌ از موجودات‌ سر میزند ظهور و طلوعی‌ است‌ از فعل‌ حضرت‌ ربّ عزّوجلّ، و آن‌ کار حقیقه ً متعلّق‌ به‌ خداست‌، و به‌ امر خدا و اذن‌ خدا در آن‌ موجود به‌ ظهور می‌پیوندد و طلوع‌ میکند، و بر این‌ اساسِ ظهور، با آن‌ موجود نیز نسبت‌ پیدا میکند.

  کیفیّت‌ ظهورروح در مظاهر عالم‌ امکان‌ و پیدایش‌ موجودات‌

  پس‌ در حقیقت‌ و واقع‌ امر، فعلی‌ که‌ از یک‌ موجود به‌ وقوع‌ می‌پیوندد، در عین‌ آنکه‌ منسوب‌ به‌ اوست‌ منسوب‌ به‌ خداست‌، غایه ‌ الامر نه‌ در عرض‌ هم‌، بلکه‌ در طول‌ هم‌.

  چون‌ آن‌ موجود و خدا هر کدام‌ مستقلاّ آن‌ فعل‌ را انجام‌ نداده‌اند و نیز برای‌ وقوع‌ آن‌ فعل‌ با یکدگر شرکت‌ نکرده‌اند، بلکه‌ اوّلاً و بالذّات‌ آن‌ فعل‌ از مصدر فعل‌ و وجود که‌ ذات‌ مقدّس‌ خداست‌ صادر شده‌ و هویدا گشته‌ و سپس‌ در اینمورد ثانیاً و بالعَرَض‌ پیدا شده‌ است‌.

  حکیم‌ سبزواری‌ در این‌ موضوع‌ فرموده‌ است‌:

  فَالْکُلُّ بِالذّاتِ لَهُ دِلالَه ْ حاکیَه ٌ جَمالَهُ جَلالَهْ

  وَ کُلُّ جُزْئِیٍّ مِنَ الاْسْما وُضِعْ وَضْعًا إلَهیًّا لِمَعْنَی‌ ما صُنِعْ

  إذْ عَرَضُ الدِّلالَه ِ الْعَرْضِیَّه ْ تَزولُ لا الذّاتیَّه ُ الطّولیَّه ْ [125]

  میفرماید: «تمام‌ موجودات‌ ذاتاً آیات‌ و مرائی‌ ذات‌ حقّند و بر وجود او دلالت‌ دارند و حکایت‌ از جمال‌ و جلال‌ او دارند. و هر یک‌ از موجودات‌ و اسماء جزئیّه‌ به‌ وضع‌ الهی‌ و واقعی‌ دلالت‌ بر ذات‌ او دارند نه‌ به‌ دلالت‌ وضعی‌ و تصنّعی‌، به‌ علّت‌ آنکه‌ دلالت‌ اگر عَرْضی‌ باشد از بین‌ میرود بخلاف‌ دلالت‌ طولیّه‌ که‌ ناشی‌ از علّیّت‌ و معلولیّت‌ است‌ و با ذات‌ موجود در حاقّ وجود او موجود است‌.»

  و بنابراین‌ باید گفت‌ که‌ حضرت‌ ملک‌ الموت‌ که‌ آئینه‌وار و مرآت‌ صفت‌، دلالت‌ بر ذات‌ مقدّس‌ حضرت‌ ربّ ودود می‌کن                                                       

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

توحيد در قرآن مقدمه: توحيد و يکتايى خداوند متعال يکى از اصول اعتقادى اسلام و همه اديان ابراهيمى است. در قرآن کريم در آيات زيادى به اين مسئله اشاره و بر آن استدلال شده است: از جمله آيات 163 و 164 سوره بقره است که براى آشنايى بيشتر با مطالب نورانى اي

کلمه ي توحيد در فرهنگ اسلامي يک معناي بسيار عالي و بلند و گسترده اي دارد ، دانشمندان ما آن را به توحيد در عبادت ، توحيد در ذات ، توحيد در صفات و توحيد در افعال تقسيم کرده اند. برخي از اين گروه ها اين لفظ مقدس را همچون ساير يدک کشيده و بنام جامعه توح

1 توحيد ذاتي: يعني براي خداوند شبيه و مانندي وجود ندارد: اخلاص 41 2 توحيد صفاتي: يعني صفات خدوند مانند علم و قدرت و حيات عين ذات اوست: فاطُِرالسَّمواتِ وَ الاْرضِ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجًا وَ مِنَ اْلَاَنعامِ اَزْواجًا يَذْرَوُم فيه

برای‌ توضیح‌ این‌ معنی‌ می‌گوئیم‌ که‌ دین‌ مقدّس‌ اسلام‌ براساس‌ توحید است‌؛ توحید در ذات‌ و توحید در صفات‌ و توحید در أفعال‌. توحید در ذات‌ یعنی‌ در تمام‌ عوالم‌ وجود، یک‌ وجود مستقلّ قائم‌ بالذّات‌ بیش‌ نیست‌ و آن‌ وجود، ذات‌ مقدّس‌ حضرت‌ مُعطِی‌ الوجود جلّ و علا است‌، و بقیّه ‌ موجودات‌ وجودشان‌ ظِلّی‌ و تبَعی‌ است‌ و معلولی‌ و ناقص‌ و ممکن‌. توحید در صفات‌ یعنی‌ در تمام‌ ...

توحيد عرفان به معني وحدت وجود موجود است ،که براساس آن تنهايک حقيقت وجود واقعي دارد و پديده هاي دگر همه مظاهر و تعنيات آن حقيقت اند و با اين حساب بايد همه چيز خدا ، و خدا همه چيز بوده باشد . عارف کسي است که حق را درهمه چيز مي بيند بلکه آن را عين همه

امروز رئيس جمهور توحيدي بر خلاف برخي که حتي با لباس دين، شعارهاي ارزشي نظام و انقلاب را فداي ژست هاي آنچناني خود کردند، رهنمودهاي امام(ره) و مقام معظم رهبري را سرلوحه سياستهاي خود قرار داده و دربرابر زياده خواهي دشمنان مي ايستد. سومين حضور احمدي نژ

نیاز به دین بحث اصول عقاید را با طرح سوالی شروع می کنیم : آیا انسان به دین نیاز دارد؟ قبل از پاسخ این سوال ، لازم است ابتدا نیازهای انسان را ذکر کنیم . هر انسانی سه نوع نیاز دارد:1 نیاز شخصی 2 نیاز اجتماعی 3 نیاز عالی نیاز شخصی ، مثل نیاز به غذا، پوشاک ، مسکن ، همسر. نیاز اجتماعی ، اموری است که انسان چون در جامعه زندگی می کند به آنها نیاز دارد. مانند قانون ، مقرّرات و رهبر. نیاز ...

درباره محمدرضا شفيعى کدکنى محمدرضا شفيعى کدکنى شاعر ، ادبيات پژوه ، منتقد ادبى ،مصحح و مترجم. متولد ???? ، کدکن نيشابور تلمذ و شاگردى دروس حوزوى در محضر بزرگانى چون اديب نيشابورى دوم، ميرزا هاشم قزوينى، آيت الله ميلانى و برخى ديگر از علماى ن

طرح برنامه هاي اسلام به صورت مسلکي اجتماع و با اصولي منسجم و هماهنگ و ناظر به زندگي فردي و اجتماعي انسان ها از ضرورت هاي امروز است. دراين راه ، قرآن کامل ترين و موثق ترين سندي است که مي توان به آن اتکا کرد. با تدبر در آيات قرآن ،که خود هدف عالي قرائ

ديدگاه قرآن اين است که بقا و جاويدان ماندن ملتها بستگي خاص به نيکي بر پدر و مادر در مرحله اول و بعد به خويشاوندان و بعد از آنها نسبت به تمام افراد جامعه دارد. جاي تعجب است که با اين همه تأکيدات و سفارشات قرآن که حتماً به آيات مورد نظر عنايت نمودي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول