مقاله بررسی مشکلات کودکان خیابانی و چگونگی رفع آن ها

Word 25 KB 34567 12
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه:

  امروزه یکی از مسائلی که گریبانگیر اکثر کشورهای جهان بویژه جهان سوم شده مسئله بحران جمعیت می باشد، مسلماً کشور ما هم با این مسئله روبرو است. جمعیتی که از لحاظ اقتصادی تأثیر مثبت زیادی ندارد، ولی تأثیر منفی آن بیشتر است که این زمینه ساز اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و غیره است. نبود کار مناسب، تأمین نبودن خانواده، عدم رفتار مناسب و صحیح بین والدین و کودکان، سوء استفاده و … سیلی از کودکان را در خیابانها رها نموده است که به این کودکان، کودکان خیابانی می گویند.

  بی سرپرست ماندن بجه ها در اثر فوت والدین یا یکی از آنها، طلاق، اعتیاد و … باعث می شود، کودکان از کانون گرم خانواده محرم شده و در اثر تعلیم و تربیت نادرست کودکان، بی بند و باری و گرایش انحرافات اجتماعی نظیذ دروغگویی، خشونت و لجاجت و کج خلقی و فحاشی باعث بوجود آمدن کودکان خیابانی می شوند. پدیده کودکان خیابانی بنظر می رسد ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده است. اما با نگاه ژرفتر درمی یابیم که شیوع و گسترش این معضل را باید ناشی از فقر و نظام اقتصادی اجتماع و سیاست های حاکم بر جامعه دانست.

  اگرچه آمار دقیق از تعداد این قبیل کودکان در دسترس نیست، اما وجود بیش از صد میلیون کودک خیابانی در جهان ضرورت طرح این مسأله را روشن می سازد.

  در این تحقیق سعی شده به بررسی علل و نتایج پدیده کودکان خیابانی بپردازیم تا با یک دید و نگرش درست و اصولی در جهت کنترل و رفع این مشکل گام های اساسی برداریم.

   

   

  چکیده

  در فصل اول بعد از بیان مسئله به توضیح در رابطه با عنوان تحقیق، اهمیت و ضرورت آن، ادبیات پیشینه و روش تحقیق می پردازیم.

  در فصل دوم در مورد ادبیات پیشینه توضیحات بیشتری در مورد تعاریف مربوط به تحقیق و ذکر چند نمونه از تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان خارجی و ایرانی می پردازیم.

  فصل سوم، اختصاص به روش تحقیق دارد.

  فصل چهارم: در مورد یافته های و چگونگی سازماندهی کوودکان خیابانی و در آخر تجزیه و تحلیل وضعیت کودکان خیابانی است.

   امیدوارم این تحقیق بتواند بر دانش و اطلاعات خوانندگان محترم، بیفزاید و دید آنها را نسبت به این آتش فشان خاموش بازتر نموده باشد.

   

   

  بیان مسئله

  عنوان تحقیق، بررسی مشکلات کودکان خیابانی می باشد. به طور جزئی و دقیق تر یعنی بیان مشکلات اجتماعی – روانی، جسمی فکری، اقتصادی و سیاسی که در مورد کودکان خیابانی بیان می شود، علل بوجود آمدن و گسترش این پدیده غم انگیز، چگونگی راههای مقابله با این پدیده و تأثیر آن بر مسائل اجتماعی و افراد دیگر جامعه.

  برای اینکه مفهوم و محتوی موضوع هرچه بیشتر روشن گردد، ابتدا باید به تعریف بعضی از نکات مهم و کلیدی تحقیق بپردازیم و بعد در صدد یافتن راهی برای حل این معضل برآییم. حودد تحقیق در این موضع، غالباً شهرهای بزرگ دنیا است.

  در مورد عنوان تحقیق مورد نظر در ابتدا سؤالاتی کلی در ذهن هر محقق نقش می بندد که می توان به چند نمونه از این سؤالات اشاره ای کوتاه نمود.

  1 علل بوجود آمدن پدیده کودکان خیابانی چیست؟

  2 چه عواملی بر گسترش این پدیده مؤثر است؟

  3 دولتها و مؤسسات غیر دولتی چه اقدامی در پیشگیری و سازماندهی این معضل انجام داده اند؟

  روش احقیق

  مشاهده میدانی و مصاحبه با اساتید صاحب فن استفاده شده است.

  ابزار آن کتاب، پایان نامه، نشریه، اینترنت، روزنامه می باشد و فیش برداری از این منابع شده است.

  اهمیت و ضرورت کار:

  در رابطه با پیامدهای غیر قابل اجتناب صنعت و ماشینی شدن، تأثیر آن بر حالت جسمی و روانی انسانها موضوع بررسی و تحلیل بسیاری از دانشمندان امور اجتماهی قرار گرته است. لذا کودکان خیابانی به عنوان گروهی از کودکان جامعه که با توجه به شرایط سنی خاص خود و در حال گذراندن دوره بلوغ و بحران هویت هستند و نیاز به حمایت بیشتر والدین دارند، ولی از آنجا که به دلایل گوناگون از حمایت های مادی و عاطفی والدین محروم می باشند، ، در خیابانها رها شده و آمادگی لازم را برای هر نوع آسیب پذیری دارند. لذا در چارچوب دفاع و حمایت از کودکان موظف هستیم که به زندگی دشوار این کودکان و کاهش رنج های آنان توجه کنیم و به دلیل سوء استفاده های جنسی و جسمی وآزادی که این کودکان با آن مواجه هستند، خیلی راحت تر در معرض گرفتار شدن در باند تبهکاارن قرار دارند و در نتیجه جامعه را به مست جرم و جنایت سوق می دهند، درنتیجه امنیت و سلامت اجتماعی جامعه را در معرض خطر قرار می گیرد که این موارد ذکر شده، اهمیت و ضرورت این موضوع را به خوبی نشان می دهد.

  هدف از تحقیق

  الف) هدف خاص:

  بررسی مشکلات اجتماعی اقتصادی کودکان خیابانی، ایجاد یک برنامه حمایتی و آموزشی و رفاهم نمودن امکانات رفاهی، بهداشتی و تغذیه ای

  ب) هدف عام

  بررسی عوامل محیطی مانند فقر، بی سوادی در ایجاد و گسترش کودکان خیابانی.

  بررسی مشکلات خانوادگی و عدم ارتباط درست با همدیگر و تأثیر آن بر پدیده کودکان خیابانی

  بررسی نحوه جمع آوری، جایگزینی مناسب و سالم سازی محیط زندگی این قشر از جامعه

  مطالعه نحوه عملکرد سازمانهای دولتی در برخورد با این معضل

  ادبیات و پیشینه تحقیق

  معضل کودکان خیابانی مختص به قرن اخیر نمی باشد. در همه اعضار و قرون گذشته این پدیده با نامهای متفاوت و شیوه زندگی و امرار معاش مختلف وجود داشته است.

  برای اینکه بتوانیم این معضل را کنترل یا رفع کنیم ابتدا باید با این موضوع آشنایی کافی داشته باشیم و مفهوم موضوع را در کرده و تعاریف مرود نظر را هم در خاطر بسپاریم.

  تعاریفی همچون تعریف کودک، کودک خیابانی – کودکان خیابان، کودکان کاملاً رها شده… که در فصل های آینده به توضیح این مواد خواهیم پرداخت.

  موضوع کودکان خیابانی باید از همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. روانی و … مورد بررسی قرار گرفته و در واقع مشکل کودکان خیابانی پیامدهای گسترده ای  در سطح جامعه و جهان دارد.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

مقدمه یکی از آسیب های جدی که جامعه ‌ ما را تهدید می کند گسترش روزافزون کودکان خیابانی است که به دلایل گوناگون بخشی یا همه ‌اوقات خود را در خیابان ها سپری و عمدتاً از طریق تکدی ، بزهکاری و شغل های کاذب و فصلی امار معاش می کنند . گرچه آمار دقیقی از تعداد این کودکان در دسترس نیست ، آماری که براساس جمع آوری بخشی از این کودکان تهیه شده بیانگر اهمیت و عمق این فاجعه عظیم ملی است که صرف ...

هوالمحبوب گفتم با گذشت زمان،تو نیز می روی . اما تو همچنان ماندی ، با نگاههای تیز و عمیق، با دستهایی که هنوز هم به زندگی جنگ می زنند و با تکه کلامهای تکراری ، تو ماندی پررنگ ، آنقدر پررنگ که به تنهایی سوژه یک تحقیق شدی؛ « بچه های خیابانی» کسی نگفت که نام تورا بر روی نسیم دود آلود خیاانها و چهارراههای شهر نوشته اند. کسی ننوشت تو ،هشدار ظهور قشر جدیدی از کودکان خیابانی قرن اکنونی. ...

هوالمحبوب گفتم با گذشت زمان، تو نیز می روی . اما تو همچنان ماندی ، با نگاههای تیز و عمیق، با دستهایی که هنوز هم به زندگی جنگ می زنند و با تکه کلامهای تکراری. تو ماندی پررنگ ، آنقدر پررنگ که به تنهایی سوژه یک تحقیق شدی؛ « بچه های خیابانی» کسی نگفت که نام تورا بر روی نسیم دود آلود خیابانها و چهارراههای شهر نوشته اند. کسی ننوشت تو ،هشدار ظهور قشر جدیدی از کودکان خیابانی قرن اکنونی. ...

هوالمحبوب گفتم با گذشت زمان، تو نیز می روی . اما تو همچنان ماندی ، با نگاههای تیز و عمیق، با دستهایی که هنوز هم به زندگی جنگ می زنند و با تکه کلامهای تکراری. تو ماندی پررنگ ، آنقدر پررنگ که به تنهایی سوژه یک تحقیق شدی؛ « بچه های خیابانی» کسی نگفت که نام تورا بر روی نسیم دود آلود خیابانها و چهارراههای شهر نوشته اند. کسی ننوشت تو ،هشدار ظهور قشر جدیدی از کودکان خیابانی قرن اکنونی. ...

مقدمه : همه ما بارها و بارها در مورد مسئله دختران فراری یا خیابانی در روزنامه ها ، مجلات، سایتهای اینترنتی و سایر رسانه های داخلی و خارجی و یا از قول مسئولان سازمانهائی همچون بهزیستی، مطالب بسیاری را خوانده ، دیده و شنیده ایم . علل بسیار و متفاوتی برای فرار دختران به همراه آمار و سن و سال آنان بیان شده ، سازمانها، نهادها، دفاتر و اماکنی برای پیشگیری و برخورد با این مسئله ایجاد ...

دهه انفجار آسیب های اجتماعی دخترانی که اقدام به ترک منزل ( فرار از منزل) کرده اند؛ افزایش آسیب های اجتماعی. نمود خود را در پدیده ترک منزل و خانواده در دختران و زنان نشان می دهد. آمار این دختران رو به افزونی است. ضرورت درک و توجه به مشکلات این قشر از افراد در معرض آسیب موجب شد که سازمان بهزیستی در سال 78 اقدام به تاسیس مراکز مداخله در بحران های اجتماعی به منظور حمایت از دختران و ...

ارتباط اعتياد و بزهکاري ويژگي هاي شخصيتي فرد معتاد موجب مي گردد که وي نامزد خوبي براي اعتياد باشد . چنين افرادي معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، کژخلق ، از نظر عاطفي بي ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالي و خود شيفته اند . آنان همچنين طبعي بي قرار عصيانگر

ایران امروز که قر یب نیمی ا ز جمعیت آن بر اساس سن نما زیر ۱۹ سالگی قرار دارد بدون تردید بخش بزرگی از راه نا پیموده خود را در گرو حرکت وکنش های کودکان ونوجوانان امروز به عنوان نسل آتی این مرزوبوم وا نهاده است . هویت یابی وانتقال تاریخچه جنبش ها وخواسته ها وانتظارات پاسخ داده نشده مردم ما در طول حداقل سده اخیر تاکنون به این نسل آینده ساز، تنها راه نیل به جامعه مدنی است که بتواند ...

چشم انداز های برنامه ریزی چشم اندازهای اصلی برنامه ریزی برای آموزش درباره /HIV ایدز به شرح زیر هستند: نقش آموزش در پیشگیری از گسترش بیماری‏، و اثرات بیماری در سیستم آموزشی رویکردهای مبتنی بر چشم انداز نخست‏، تا حد زیادی ولی نه به طور کامل، مربوط به برنامه های درسی و آموزشی و نحوه سازماندهی و اجرایی است و به همین ترتیب شیوه های مبتنی بر چشم انداز دوم با مسایل سازمانی‏، ساختاری، ...

دختران فراری به دخترانی گفته می‌شود که به دلایل مختلفی از خانه و خانواده شان فرار می‌کنند و به جامعه پناه میبرند. به گفتهٔ مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی در ایران حدود ۸۰ درصد دختران در ۲۴ ساعت اول بعد از فرار مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند. در سالهای اخیر، پدیده "دختران فراری" به معضلی اجتماعی در ایران تبدیل شده است. گفتنی است که در کشورهای اروپایی و آمریکا دخترانی که به هر دلیلی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول