مقاله بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

Word 82 KB 34614 123
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت قدیم:۲۵,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مفاهیم تعریف شده :

  خشونت ، خشونت خانواده ، اعتیاد ، سوء مصرف و گرایش به اعتیاد

   

  اهمیت و ضرورت تحقیق :

  همانطوریکه می دانیم بر اساس هرمهای سنی کشور ما با جمعیتی بسیار جوان روبرو است و درصد بیشتری از جمعیت جامعه ما را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند. از طرفی اثرات تخریبی برخی نابسامانی های خانوادگی همچون خشونت والدین ممکن است سبب ساز یک سری انحرافات فردی و اجتماعی از جمله اعتیاد باشد. در جریان آموزش و چرورش خانواده و اجتماع عوارض نامطلوبی می گذارد ، از قبیل آلف) گرایش به اعتیاد در جوانان ، ب) مانع شدن از ادامه تحصیل جوان یا نوجوان ج)تاثیرات تخریبی آن تنها منحصر به فرد نمی شود ، بلکه جامعه را به صورت یک کل در بر می گیرد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  اهداف کلی :

  هدف کلی من از انجام این تحقیق بررسی" تاثیر مشکلات خانوادگی از جمله خشونت بر گرایش به اعتیاد فرزندان" می باشد .

  اهداف جزئی :

  الف) شناسائی مهمترین عوامل موثر بر گرایش به اعتیاد در جوانان و نو جوانان

  ب) شناسا ئی مهمترین عوامل خانوادگی موثر بر گرایش به اعتیاد در جوانان و نوجوانان

  ج) آگاه سازی خانواده ها بخصوص والدین از این معضل اجتماعی بزرگ

  فرضیه ی تحقیق :

  میان مشکلات خانوادگی از جمله خشونت و گرایش به اعتیاد فرزندان رابطه ی معنی داری وجود دارد!

   

   

  سوالات تحقیق :

  چه رابطه ای بین نا بسامانی های خانوادگی و گرایش به اعتیاد نوجوانان وجود دارد؟

  چه رابطه ای بین خشونت اعمال شده از سوی والدین و گرایش به اعتیاد فرزندان وجود دارد؟

  چه رابطه ای بین داشتن والدین معتاد و گرایش به اعتیاد فرزندان وجود دارد؟

  چه رابطه ای بین خصوصیات شخصیتی افراد و گرایش انان به اعتیاد وجود دارد؟

  چه رابطه ای بین میزان اگاهی خانواده ها(والدین) و و گرایش به اعتیاد در فرزندان وجود دارد؟

   

   

   

  مقدمه :

  این بحث از دیر باز در میان صاحبنظران و دست اندرکاران علوم اجتماعی و تربیتی رواج داشته است و انچه در این تحقیق اهمیت زیر بنائی می یابد بررسی بدیده ی خشونت در خرده نظام های اجتماعی از جمله خانواده و در مرحله ی  بعد اثری است که بر کل اجتماع می گذارد مانند گرایش به اعتیاد در فرزندان ان خانواده که به صورت بدیده ای شوم در کل جامعه و از نسلی به نسل دیگر تداوم می یابد و رفتارهای غلط خانواده میتواند یکی از عوامل تشدید کننده ی ان باشد . رفتار خشونت امیز خانواده می تواند موجب کاهش اعتماد به نفس در فرزندان از بین رفتن اعتماد به نفس و عزت نفس در آنان . ایجاد احساس حقارت .خود کم بینی .بی ارزشی و .... می شود که در نتیجه ی آن فرزند به نوعی احساس سرخوردگی دچار می شود. او در محیط خارج از خانه و خانواده به دنبال جایگزین می گردد و اغلب در محیطهای ظاهرا دوستانه اسباب اعتیاد به مواد مخدر برایش مهیا می باشد.

  دکتر حسن رفیعی اعتیاد را یک مشکل بنهان. سریع التحول و ناشی از عوامل زیستی. روانی. اجتماعی و معنوی می خواند و بیان میکند که متاسفانه تنها در زمینه ی عوامل زیستی شیوع اعتیاد در کشورمان تحقیقات بسیاری انجام شده است و از انجام بزوهشهای بعدی در زمینه ی عوامل روانی و به ویزه عوامل اجتماعی اغفال شده است (گزارش شیعه نیوز-ایسنا)

  طبق آمار و سوابق موجود .10 درصد از فرزندان دارای پدر معتاد قطعا معتاد می شوند و این در حالی است که میزان شیوع اعتیاد در بین فرزندان دارای پدر غیر معتاد تنها 2 درصد است(موسسه ی تحقیقا تی داریوش).

  دکتر محمد رضا جهانی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد :"پیشگیری از اعتیاد از سطوح پایین مدارس و با همیاری والدین و خانواده ها اغاز میشود و این امر همکاری دوجانبه ی خانواده ها و آموزش و پرورش را طلب میکند. نکته ی حائز اهمیت اینجاست که طبق آمار موجود سن اعتیاد روز به روز کاهش می یابد(دکتر جهانی-ایسنا).

  در آخرین آمار گرفته شده سن اعتیاد در جوانان و نو جوانان به 18 تا 19 سال رسیده که بسیار نگران کننده است. دکتر تهمینه شکیب در گرد همایی مسئولان فنی مراکز درمان اعتیاد ضمن اشاره به پائین امدن سن اعتیاد و خطرات بس از آن در جامعه اظهار داشت :"این امر از وارد آمدن آسیب های جدی در کوچکترین خرده نظام ها همچون خانواده نشات می گیرد(خبر نگاری مهر).

  به گزارش گاردین به نقل از سازمان ملل، ایران بالاترین نسبت معتادان به هروئین و تریاک را در سراسر جهان دارد و یک نفر از هر 17 نفر جمعیت آن معتاد به مواد مخدر و 20درصد از جمعیت 15 تا 60 ساله ی کشور در معرض سوء استفاده از مواد مخدر هستند(جام جم آنلاین-28اکتبر-2008).

  با توجه به پائین بودن سن معتادین در کشورمان شاید بیشتر بتوان به نقش خانواده ها، به کار گیری خشونت و اعمال آن و تاثیرات سوء آن بر جوانان و نو جوانان پی برد.

  این نکته را نباید نادیده بگیریم که عدم روبرویی با این مساله به منزله ی از دست دادن عزیزانمان است افزون بر این که زمینه ی انتقال آن را به نسل های آینده نیز فراهم می کند.

   

   

   

  تعریف مفاهیم :

  با توجه به این که موضوع مورد بررسی "تاثیر مشکلات خانوادگی از جمله خشونت بر گرایش به اعتیاد فرزندان میباشد" لازم به نظر می رسد که مفاهیم عمده ی" خشونت " و "اعتیاد" را تعریف کرده و زوایای مختلف این مفاهیم را بررسی کنیم.

   

  1-1خشونت

  برای این که بتوانیم به یک تعریف واحد از خشونت دست بیدا کنیم باید این نکته را نیز یاد آور شویم که رفتارهای متفاوتی که همه را تحت عنوان خشونت می آورند تابع انگیزشها. نیا ت. اهداف مشترکی نیست. بنابر این در این زمینه برای تعریف این مفهو م باید یک سری تمایزات را در نظر گرفت. ساده ترین تعریف برای خشونت میتواند (عملی که به آسیب رسانی عمدی دیگران منتهی گردد) باشد. این آسیب رسانی می تواند به شیوه ها و اشکا ل مختلف از قبیل آزارهای روانی. تحقیر. توهین و فحا شی نیز باشد. اما اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم خشونت متضمن آسیب جسملنی نیز هست.

  در تحلیل این پدیده برخی از محققان مبانی زیستی را که با عث تداوم این کنش های برخاشگرانه می شود مد نظر قرار داد ه اند. فروید و لورنز از جمله معروفترین این نظریه بردازان هستند. فروید خشونت را یک غریزه ی بنیادی می دانست. انرزی غریزه ی مرگ به تدریج در درون ارگانیسم افزایش می یابد تا با لاخره تخلیه می شود. این تخلیه یا به سوی خارج است که خشونت آشکار می باشد و یا به سوی داخل است که شکل اعمال منجر به انهدام خویش(خود تخریبی) می گیرد(آتیکن سون و دیگران.1368. ص391).

   

   

  خشونت در خانواده:

  خشونت در خانواده معنا و مفهوم مختلفی را در بر می گیرد. خشونت والدین با فرزندان. فرزندان نسبت به هم. مرد نسبت به زن و یا بالعکس همگی جزو خشونت های خانگی هستند. این خشونت می تواند در قالب خشونت های جسمانی. جنسی. روانی. روحی و عاطفی باشد. گزارش های جهانی خشونت در خانواده معمولا زنان و کودکان را مبتلایان به عنوان قربانیان اصلی و مردان را به عنوان افراد خاطی معرفی می کنند.

  خشونت های جسمانی : هر نوع ضرب و جرح و زد و خورد فیزیکی مانند سیلی. لگد. نیشگون. کشیدن مو. کشیدن شدید دست و با. هل دادن. ضربات شدید. باشیدن اسید. سوزانیدن. برتاب اشیای مختلف. ایجاد خراش و .... جزو خشونت های جسمانی محسوب می شود. خشونت های جسمانی همیشه اثری از خود بر جای می گذارند. در این دسته از خشونت ها تجاوز جنسی نیز جزء انواع نا بیداست که بدترین آثار روحی و جسمی را در فرد آزار دیده بر جای می گذارد. علاوه بر خشونت های جسمی و فیزیکی که معمولا اثری از خود بر جای می گذارند و در بسیاری از موارد قابل تشخیص هستند نوعی خشونت وجود دارد که در ظاهر خشونت به نظر نمی رسد اما در عمل اثار زیانباری بر جای گذاشته و تحمل آن بسیار بیش با افتاده و عادی محسوب می شود. اما به شکلی فزاینده خطرناک و نگران کننده است.

   

   

   

  1-1-ناکامی و خشونت

   

  رابطه ی بین ناکامی و خشونت از طریق آزمایشی معروف که توسط راجر باکر تا مارادمبو  و لورت لوین روشن میشود این است که "این روانشناسان کودکان خردسال را با نشان دادن اتاقی بر از اسباب بازی و اجازه بازی ندادن به آنها کودکان را ناکام کردند". کودکان در بشت حائلی سیمی ایستادند و امیدوار و حتی متوقع بودند که با آن اسباب بازیها بازی کنند اما به آنها دسترسی نداشتند. بس از انتظاری طولانی و دردناک سرانجام اجازه یافتند که با اسباب بازیها بازی کنند. در این آزمایش در همان حین گروه دیگری از کودکان اجازه یافته بودند که مستقیما و بدون آن که ناکام شوند با اسباب بازیها بازی کنند. این گروه دوم کودکان با شادی و سرور به بازی برداختند. در صورتی که گروه ناکام هنگامی که سر انجام به اسباب بازیها دسترسی بیدا کردند انها را به طرف دیوار برت کرده و لگدمال کردند و از این قبیل. بدین ساند ناکامی می تواند موجب برخاشگری گردد" (الیوت ارونسون1379.ص69).

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  -دکتر رفیعی، حسن، مقدمه، سایت خبری و مطبوعاتی شیعه نیوز – ایسنا، تهران 1385.

  2-دکتر جهانی، محمد رضا، شبکه ی خبری ایسنا، تهران 1386.

  3-دکتر شکیب، تهمینه، گزارش گاردین- سازمان ملل، شبکه ی جهانی جام جم آن لاین، 28 اکتبر 2007 میلادی.

  4-آتیکن سون،ریتا و دیگران. درآمدی بر روانشناسی، ترجمه ی دکتر حسن مرندی. مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1368.

  5- ارونسون، الیوت. روانشناسی اجتماعی، ترجمه ی دکتر حسین شکر کن، انتشارات رشد، تهران،1379.

  6 - رسولی، انسیه. کنترل هیجانها. ترجمه ی محمود رمضان زاده. انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد 1371.

  7 – فطرت، محمد علی. مجله ی جامعه شناسی اعتیاد. دانشگاه تهران، 1381.

  8 – میرجایی ، هادی، تاثیرات ساختار خانواده بر گرایش به اعتیاد فرزندان. مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1383.

  9 – شریعتمداری ، علی ، اصول و فلسفه ی تعلیم و تربیت، انتشارات امیر کبیر، تهران 1374.

  10 – عنصر المعالی.قابوس نامه .تصحیح غلامحسین یوسفی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،1371.

  11 – کانت، امانوئل ، تعلیم و تربیت . ترجمه ی غلامحسین شکوهی،انتشارات دانشگاه تهران.

  12 – روسو، ژان ژاک ، امیل یا آموزش و پرورش. ترجمه ی ع.سبحانی.انتشارات فرخی.تهران .1348.

  13 – تالک ، تالکوت .الگوهای اولیه ی خشونت.ترجمه ی علیمحمد کاردان، دانشگاه تهران، 1376 .

  14 -  دکتر مصمم، تیمور شاه. روانشناسی اجتماعی. انتشارات اساطیر، تهران 1372.

  15 –شفیقی ، نورالله، بررسی علل ، عوارض و درمان اعتیاد. دانشکده ی پزشکی ،دانشگاه تهران . 1353.

   16 – نادریان، علی اکبر. تاثیر مواد مخدر در بزهکاری و طرق جلوگیری از آن. انشکده ی حقوق . دانشکده ملی ایران.1376.

  17 – نجفی، حسین . اعتیاد در جوانان و عوامل موثر ایجاد آن. بهداشت جهان ،سال 2 ، ش2. 1365.

  18 – رستگاری، ناصر.گفتگو با جوانان درباره ی علل اعتیاد و راههای ریشه کن کردن آن.جوانان امروز،1375.

علل گرایش جوانان و نوجوانان به سؤ مصرف مواد اعتیاد آور (ویژه نوجوانان و جوانان ) سلام تا به حال به این مسئله فکر کردین که چطور یک نفر به مواد مخدر معتاد می شه؟ آیا به نتیجه خاصی هم رسیدین یا نه؟ در اینجا علل مختلف گرایش جوانها را به مواد اعتیادآور بررسی می کنیم. بسیاری از جوانها و حتی پدر و مادرها فکر می کنن که دلیل اعتیاد فرد، اصرار دوستان بوده است. در حالی که این تنها انگیزه ...

علل گرایش جوانان و نوجوانان به سوء مصرف مواد اعتیاد آور تا به حال به این مسئله فکر کردین که چطور یک نفر به مواد مخدر معتاد میشه؟ آیا به نتیجه خاصی هم رسیدین یا نه؟ در این جزوه علل مختلف گرایش جوانها را به مواد اعتیاد آور بررسی می کنیم. بسیاری از جوانها و حتی پدر و مادر ها فکر می کنن که دلیل اعتیاد فرد، اصرار دوستان بوده است. در حالی که این تنها انگیزه سوء مصرف مواد در جوانان ...

علل گرايش جوانان و نوجوانان به سوء مصرف مواد اعتياد آور تا به حال به اين مسئله فکر کردين که چطور يک نفر به مواد مخدر معتاد ميشه؟ آيا به نتيجه خاصي هم رسيدين يا نه؟ در اين جزوه علل مختلف گرايش جوانها را به مواد اعتياد آور بررسي مي کنيم. بسياري از

ما اگر بخواهیم در مورد مساله ی اعتیاد یک دید کلی داشته باشیم و یا اگر بخواهیم آن را بررسی و یا تجزیه و تحلیل بکنیم ابتدا تعریفی از خود مساله أی اعتیاد داشته باشیم و یا اینکه اصلاً اعتیاد چیست ؟ واژه ی اعتیاد که در منابع علمی به جای آن از کلمه ی «وابستگی» استفاده می شود به معنی «عادت کردن» یا « خود پیدا کردن» است . کودکی که هر روز مثلاً بعد از ظهر ساعت 3 عادت دارد برنامه ی کودک و ...

مقدمه مطالعه سیر تاریخی فحشا[1]، نشانگر آن است که این پدیده، از کهن‌ترین انحرافات بشری است و از دیر باز به عنوان یک واقعیت اجتماعی وجود داشته است. با این حال، تحقیقات علمی اندکی روی آن صورت گرفته است. طبق تعریف، زن ویژه یا روسپی یا فاحشه، زنی (یا به ندرت مردی) است که مخارج زندگی خود را به طور کلی یا جزئی از طریق تسلیم جسم خویش به دیکران (با انگیزه‌های جنسی) تأمین می‌کند. بعلاوه ...

• علیرغم اینکه مسوولان و متولیان امر خبر از جمع آوری و ساماندهی دختران فراری می کنند، اما با این حال معضل دختران فراری هر روز پر رنگ تر شده و هر ساله نیزبا روند تصاعدی 15 تا 20 درصدی مواجه می شود • اکثر دختران فراری چند روز پس از فرار بلافاصله جذب باندهای خرید و فروش مواد مخدر شده و از آنها برای توزیع مواد مخدر و یا اعمال منافی عفت استفاده می شود و این در حالی است که صاحبان و ...

بحث دیگری که در زمینه فوق پیش می آید و تضادهای موجود در خانواده را می توان تا حدودی معلول آن دانست، وجود پاره ای قیود خانوادگی است که مورد توجه جرم شناسان نیز قرار دارد. بی تفاوتی، بی توجهی به نظم خانواده، عدم رعات نظم در خانواده به لحاظ عینیت والدین یا سرپرست اطفال و یا اشتغال والدین به کار، سخت گیری زیاد، نظم شدید و عدم توافق والدین جهت مراقبت از اطفال ممکن است با عواقب ...

مقدمه هدف من از تحقيق درباره ي اين موضوع است که بدانم علل گرايش جوانان به اعتياد، بخصوص قرص هاي روان گردان در کشورچيست؟ درباره ي آگاهي افراد از اين موضوع اقداماتي صورت گرفته اما به نظر من کافي نبوده است.لذا من با ارائه ي اين تحقيق مي خواهم تا

مقدمه مقاله ای که در پیش رو دارید مقدمه ورهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپیدایی ریشه های ناسازگاری ونابسامانی وآسیب های اجتماعی بنام بزهکاری، تلاشی است برای دستیابی به شیوه هایی از وقوع طغیان و تبهکاری وکشف راه حل های جامعه ستیزی است که بدی را به جای نیکی برگزیده اند،آزادی را به بهای ناچیز ولذت زودگذری فروخته اند، برده ی خواسته های دل ومامور اجرای هوی نفس اماره شده ...

مقدمه اعتیاد یکی از معضلات اساسی جامعه ماست و مهار و تهدید آن نیازمند توجه به وجوه گوناگون آن است. غیر از اینکه در سطح کلان از این معضل، جامعه زیان‌های انسانی و مادی بسیار می بیند، به طوری که بخشی از نیروی فعال و یا در معرض خطر فعالیت با مصرف مواد مخدر، اسیر آن می‌شوند و برخی برای مقابله با آن (جلوگیری از توزیع و شیوع مواد و مبارزه با قاچاقچیان و بازپروری معتادان) زمان و هزینه ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول