تحقیق مفهوم معماری ایران بعد از اسلام

Word 27 KB 34666 12
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • حرکت اسلام و معماری ایران به سمت کمال گرایی دو جانبه

  نگرش ذهنی معمار ایرانی:

    میراث معماری کهن ایران

  تعالیم اسلام

  معرفی آثار چند بنیانی

  ترکیب روح اسلام با یک معماری دیرینه

  مسجد به عنوان نماد و سمبل معماری اسلامی

   

      مساجد در معماری اسلامی ایران

  مساجد مهمترین بناهای مذهبی هر شهر وروستا

  استفاده از عناصر تزئینی گوناگون در آراستن مساجد

  انواع مساجد

  شبستانی

  یک ایوانی

  دو ایوانی

  چهار ایوانی

  چهار طاقی

  معانی نمادین مکان ها در مساجد

  درگاه ،استقبال از زائران

  محراب،درخشش پرتوی الهی

  گنبد ،رمز اتحاد بین آسمان وزمین

  کاشیکاری ایجاد آرامش روح وروان

  کتیبه عامل دفع شیطان

  حوض تمثیلی از نهرهای بهشتی

     معماری ایران در اغاز عصر اسلامی

  سردرگمی در معماری ایران

  ساده و مردم وار بودن

  تاثیر معماری کهن ایرانی همگام با معماری بیزانس

  استفاده از معابد کهن یعنی آتشکده ها ومهرابه ها وتلفیق واختلاط آن با فضای شبستان مسجد

  کثرت در ساخت مساجد

  پرهیز از بیهودگی

  استفاده از مصالح بوم آورد

  پرهیز از گستردگی وارتفاع وتزئینات

  ساختن مساجد و مناره ها برای دعوت به اسلام و نماز

  آثار مهم این دوره: مسجد فهرج وتاریخانه دامغان وپلانهای

   اولیه مسجد جامع اصفهان

   

   

     معماری دوره سلجوقیان   

  تبدیل مساجد شبستانی به مساجد چهار ایوانی

   ساخت آرامگاه های برجی شکل و میل های راهنما

   پیشرفت چشمگیر در اجرای انواع طاق و گنبد

   استفاده از مصالح مرغوب

   استفاده از انواع تزئینات مثل آجری ومعقلی وخطوط کوفی

  استفاده از انواع "نقوش شکسته" و "گره سازی" با آجر و کاشی

  آثار مهم این دوره:مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس و...

  پدید آمدن ساختمان با کارکردهای متفاوت همچون مدارس،آرمگاهها و...

           انواع  فرمها و طرحها در این دوره

  چفدهای نیزه دار

  طاقهای چهار بخشی و عرقچین و ترکین

  برجها و منارها به اشکال چهارگوش ،دایره ،چند ضلعی ساده ومضرس

  گنبدها به دو صورت گسسته وپیوسته و به روشهای مختلف همچون گنبد رک و گسسته ناری

  برپا داشتن گنبدها با شیوه های ترمبه و طاق بندی

   

  معماری دوره مغول

  ادامه روشهای دوره قبل با انجام اصلاحات در طراحی وسازه بنا

  مقیاس ها گسترده تر،پلان ها متنوع تروکاربردها بیشتر

  پیمون بندی و روی آوردن به عناصر یکسان

  بهره گیری بیشتر از هندسه در طراحی معماری

  تاقهای آهنگ ، کلنبو و تاق وتویزه بیشتر مورد استفاده داشت                           سلطانیه

  در بناهای این دوره بیشتر نماسازی بعدا به نما افزوده می شد

  از سفالهای مهردار با یا بی لعاب به جای آجر استفاده می شد

  کاشی تراش به حد اعلای خود رسید

  استفاده فراوان از تزئینات گچبری شده ،سفالینه در نمای داخلی و خارجی

  از مهمترین آثار  آن دوره میتوان به مجموعه بسطام یزد وگنبد سلطانیه اشاره کرد.

   

  معماری دوره تیموریان

  کاشی هفت رنگ و خشتی در این دوره وارد معماری گشتند

  تعدد بنا و در نتیجه عجله در ساختمان ومدوله شدن عناصر مختلف آن

  ایوان ها بلندتر ،مناره ها به هم نزدیکتر،ستون ها باریکتر وقوس ها رفیع تر

  تبدیل رواق های اطراف صحن مساجد ومدارس به ایوانچه وحجره های دو طبقه

  تنوع در بکارگیری انواع گنبد ها (دو پوش پیوسته و گسسته،قوس ها،عرقچین ها،کاربندی و..)

  تنوع در انواع رنگ های کاشی (آبی کبالت ،بادمجانی ،سفید شیری و...)

  استفاده فراوان از کاشی معرق

  آثار مهم این دوره : مسجد و مدرسه طلایی کاری،مسجد گوهرشاد،مدرسه خان و...

   

  معماری صفویه

  ساده شدن طرح ها که در بیشتر ساختمان ها فضاها و یا چهارپهلو( مربع ) هستند یا مستطیل .

  در تهرنگ ساختمان ها نخیر و نهاز ( پیش آمدگی و پس رفتگی ) کمتر شد ولی از این شیوه به بعد ساخت گوشه های پخ در ساختمان رایج تر شد .

  همچنین پیمون بندی و بهره گیری از اندام ها و اندازه های یکسان در ساختمان دنبال شد .

  سادگی طرح در بناها هم آشکار بود .

  استفاده از انواع پوشش ها

  استفاده از گچبری،نقاشی ،شیشه های رنگی در تزئینات داخلی بنا

  هشت وگیر کردن زبره ونما

  ایجاد نور بیشتر برای فضاهای داخلی از طریق روزن های روی ساقه گنبد

  توجه همزمان به معماری درون شهری(مسجد،مدرسه و...) و معماری برون شهری(پل،جاده و...)

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

مقدمه ذوق سلیم، سلیقه لطیف، احساس خلاق، ادراک فعال، روح حساس، و عاطفه بارور را اگر به همراه زیبایی و زیباشناسی ذاتی در یک جمله خلاصه کنیم، جامع و مانعی می‌شود از هنر غنی و مجرد ایرانی، این تعریف شاید در نزد برخی از کارشناسان راه خلاف واقع وغلو را پیموده باشد اما در حقیقت اگر به خوبی مشاهده کنیم هر یک از این عوامل و ابزارهای معنوی و مادی را می‌توان در جزء جزء نقش و نگارهای ریز و ...

مقدمه ذوق سلیم، سلیقه لطیف، احساس خلاق، ادراک فعال، روح حساس، و عاطفه بارور را اگر به همراه زیبایی و زیباشناسی ذاتی در یک جمله خلاصه کنیم، جامع و مانعی می‌شود از هنر غنی و مجرد ایرانی، این تعریف شاید در نزد برخی از کارشناسان راه خلاف واقع وغلو را پیموده باشد اما در حقیقت اگر به خوبی مشاهده کنیم هر یک از این عوامل و ابزارهای معنوی و مادی را می‌توان در جزء جزء نقش و نگارهای ریز و ...

مطلبی که ایران را از سایر سرزمین های اسلامی متمایز می کند، این است که اسلام بخوبی و با یک پیوند نمادین با معماری ایران درمی آمیزد و به نوعی اسلام و معماری ایران درجهت یک کمال گرایی دوجانبه حرکت می کنند. معمار ایرانی بعد از اسلام دو نگرش رادر ذهن دارد : الف- میراث معماری کهن ایران، ب- تعالیم اسلام که به نوعی در همه ابعاد زندگی متجلی می شود. یکی از خلاقیت های معمار ایرانی این است ...

مقدمه سالهاست که سخن از حفظ ، احیاء و باز زنده سازی ارزشهای گذشته است و همه صابنظران متفق القولند که حفظ ارزشهای اجتماعی و فرهنگی موجب هویت ملی است. اما از طرفی شناخت و پالایش ارزشهای گذشته و برگزیدن بهترین آنان و تطبیق آنها با شرایط زمانی و مکانی بطوری که منطبق با نیاز های جامعه امروز باشد نیز مسئله ای است که باید مد نظر قرار گیرد . از این گستره ، معمار ی که از پر اهمیت ترین ...

فضای سبز برون شهری خود‌ به چند‌ د‌سته تقسیم می‌شود‌: کمربند‌ی‌های سبز احاطه‌کنند‌ه، کمان‌های سبز محورهای سبز، پارک‌های ملی، پارک‌های جنگلی و پارک‌های گیاه‌شناسی. اگر فضاهای سبز شهری را از لحاظ مالکیت به سه د‌سته عمومی، نیمه عمومی و خصوصی تقسیم کنیم، پارک‌های شهری د‌ر طبقه فضاهای سبز عمومی هستند‌. طبیعت این فضاها به گونه‌ای است که تمام طبقات مرد‌م می‌توانند‌ از آن استفاد‌ه کنند‌؛ ...

گفتار اول: طرح مسئله بر اساس تحقيقات و مطالعات انجام شده، شهر مشهد با شرايط و موقعيت حاضر فاقد گالري هنري دائمي است. تعداد اندکي گالري موجود است که مختص به ارگانهاي خاص است ودرزماني محدود برپا مي شودو ساير مواردمانند فرهنگسراها ونگارخان

-در معماری ایرانی برای انتخاب جهت مناسب اقلیمی قرارگیری خانه از چه شکلی استفاده می نمودند الف-چهارضلعی ب-پنج ضلعی ج-شش ضلعی د-هشت ضلعی 2-مهمترین عامل در طراحی اتاق های یک هتل مجهز چه می باشد. الف-استفاده از پلان های تیپ وتکراری ب-ایجاد و دید مناسب از درون اتاق ها به بیرون ج-استفاده از دیوارهای خیس مشترک بین سرویس ها د-توجه به استقلال صوتی بین اتاق ها 3-مناسب ترین مکان برای طراحی ...

بسمه تعالی آدم‎ها به اندازه‎ای که می‎اندیشند انسان هستند. «دکتر علی شریعتی» تحقیقی که پیش روی شماست حاصل گرد‎آوری مطالبی از کتب و منابع مختلف در رابطه با هنر معماری، تاریخچه معماری و سبک‎های مربوط به معماری و تاثیر فرهنگ بر معماری می‎باشد. مطالب ارائه شده در تحقیق توسط گروهی از دانشجویان درس مبانی و شهرسازی رشته عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در پاییز ...

• وقتي آشکار مي شود, که بدانيم در ساخته هاي اين دوره به کاربرد مادي و معنوي بناها که از مهمترين ويژگيهاي آن است توجه شده است.براي دريافتن اهميت اين ويژگيها در گسترش معماري شايسته است طبقه بندي بناهاي دوره اسلامي و کاربرد آنها را مشخص کنيم.

آثار معماري که تا کنون توسط باستانشناسان ايراني و خارجي در نقاط مختلف شناسايي شده مويد عظمت و شکوه معماري ايران در ادوار مختلف است. در فرهنگ معماري يک جامعه دو مسئله عمده همواره مورد نظر بوده: يکي بافت شهري و ديگري ساختمانهاي عمومي و شخصي، که هر دو

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول