مقاله بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

Word 1 MB 34715 112
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۲۴,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  مقدمه

            تجربه سالیان دراز مدیران اجرایی کشور حکایت از آن دارد که در اجرای عملیات عظیم پیمانکاری  مهمترین عاملی که می تواند به انتقال و ارتقاء فن آوری ملی منجر شود ، حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای پیمانکار[1] یا پیمانکار عمومی در کشور است . شرکتهایی که بتوانند اجرای یک طرح بزرگ را به طور کامل برعهده گیرند و همچنین در صورت لزوم به اجزای قابل تفکیک تقسیم کرده و با انتخاب پیمانکاران فرعی(پیمانکاران جزء[2]) نسبت به خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها همت گمارند ، در ضمن بتوانند هماهنگی لازم را بین پیمانکاران فرعی ایجاد کنند وبا نظارت مهندسی و کنترل پروژه ، مسئولیت کیفیت کار و عملکرد مناسب طرح و زمانبندی و هزینه نهایی آن را نیز بپذیرند .

            ایجاد تحول اساسی در ساختار استراتژیک مدیریت عالی تصمیم گیری کشور ، علاوه بر تاسیس شرکتهای پیمانکاری توانمند ، اثرات و مزایای دیگری نیز به همراه داشته که از آن جمله می توان به انتقال فنآوری مربوط به انجام پروژه ها اشاره کرد که این امر از جهات مختلف منشا کسب منافع ملی گردیده است . خوشبختانه طی چند سال اخیر تلاش مضاعفی در همین راستا و به منظور تقویت شرکتهای پیمانکار جامع درجهت ارتقاء فنآوری ملی صورت گرفته است .

            با رشد روز افزون تکنولوژی همواره خطرات و ریسک های ناشی از کار نیز افزایش پیدا می کند . کنترل این خطرات نیازمند نوعی سیستم مدیریتی است که منجر به کاهش این خطرات و حصول اطمینان از افزایش ایمنی ، رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست می گردد .

            از آنجایی که مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE[3]، از موارد کلیدی و بسیار مهم در اجرای عملیات پیمانکاری  می باشد . لذا لازم است تا با رعایت سطوح مختلف HSE در سازمان ها و پیمانکاران تحت پوشش ایشان نقش مهمی در کاهش ریسک ها و خطرات کاری و در نتیجه آن ارتقای سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست کشور ایفا نمود . این در حالی است که امروزه شرکتهای پیمانکار عمومی بین المللی ، مدیریت اعمال شده HSE و چگونگی عملکرد در این زمینه را به عنوان یکی از مهمترین شاخص [4]های بازاریابی جهانی می دانند و همواره برای بهبود وضعیت مدیریت  HSE موجود و ارتقای آن می کوشند تا آمار[5] و اطلاعات مدیریت اعمال شده به مشتری (کارفرما) نشان دهد تا در بخش HSE ، سیستماتیک اندیشیدن و عمل کردن هدف نهایی است.

           دنیای امروز دنیای رقابت است . نرخ سریع تحولات تکنولوژیک، تغییر در الگوهای مصرف و نیازهای بازار، بالا رفتن انتظارات جامعه و مسؤولیتهای اجتماعی سازمانها،‌ عرصه رقابت را روز‏به‏روز تنگ‏تر می‏نماید. شرط بقاء در چنین محیطی برخورداری از مزیتهای رقابتی در سازمان است.

          توجه به منابع انسانی[6] به عنوان اصلی‏ترین سرمایه سازمان،  بهبود فرآیندهای کاری در راستای تولید و عملیات بهره‏‏ور و توجه به موضوعات زیست‏محیطی برای تحقق توسعه پایدار از مهمترین معیارهای رقابت‏پذیری سازمانها به‏ شمار می‏روند. از این‏رو پرداختن به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط‏ زیست به یکی از اولویتهای کسب و کار در سازمانهای امروزی تبدیل شده است. در این میان بهره‏گیری از یک نگرش جامع و نظام‏مند به این موضوعات اهمیت بسیاری دارد.سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و                محیط ‏زیست پاسخی به این مهم است.کار در محیطهای پیمانکاری به لحاظ تنوع کار، حضور گروههای مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل با محیط و شرایط کار، با پتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست‏محیطی همراه است؛ از این‏رو پرداختن به موضوعات HSE در عملیات پیمانکاری اهمیتی دو‏چندان می‏یابد.

  سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران

   

            کار در محیطهای صنعتی همواره با پتانسیل وقوع حوادث مختلف همراه است. خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست ‏محیطی فراوانی در محیط کار وجود دارند که غفلت از وجود آنها و عدم  برنامه‏ریزی جهت مواجهه با آنها می‏تواند عواقب جبران ‏ناپذیری به ‏دنبال داشته باشد.

  در این پروژه در ابتدا به معرفی سیستم و علت اهمیت موضوع پرداخته شده است،در فصل دوم قسمت های مختلف سیستم HSE توضیح داده شده ، در فصل سوم نحوه ایجاد تغییرات مورد دلخواه برطبق سیستم HSE آورده شده است ،در فصل چهارم تعاریف و مدلهای مختلف فرهنگ سازی HSE آورده شده، در فصل پنجم به نحوه سازماندهی و تعریف مسئولیت های HSE پرداخته شده است،در فصل ششم نحوه مانیتور کردن سیستم HSE آورده شده، در فصل هفتم به نحوه ایجاد بهبود در استراتژی آورده شده است، در فصل هشتم تعاریف و نحوه ارزیابی ریسک آورده شده است، در فصل نهم نحوه استقرار کاربردی نظام HSE در مناقصه و قراردادها و نحوه ارزیابی پیمانکاران آورده شده است.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

   

  1-1)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران

  هدف مدیریت HSE پیمانکاران مبتنی بر ارائه نگرشى برای مدیران سازمانها و پیمانکار در رابطه با ابزار و روش هایى مترکز است که بتوان  HSEرا در قالبى استراتژیک اداره کرد.فعالیتهایى که در عملیات پیمانکاری صورت مى پذیرند مخاطراتى را در بردارند که  مى توانند کارکنان و مردم عادى را در معرض صدمات[7] ایمنی و بهداشتی قرار داده وهمچنین میتوانند صدمات محیطى را بهمراه داشته باشند . بکارگیرى مؤثر موارد مطرح در HSE از دغدغه هاى عمده کسانى است که مسئولیت[8]  اداره قسمت هاى مختلف سازمانها و پیمانکاران را به عهده دارند.

  در سال هاى اخیر تعداد بیشترى از مردم بر این امر واقف گردیده اند که سیاره ما و ساکنان آن به شدت آسیب پذیر بوده و صلح، رفاه و کیفیت بالاى زندگى را فقط  مى توان از طریق کاربرد مسئولانه منابع طبیعى و احترام به افراد و شیوه هاى زیستى آنها تأمین کرد. اکنون، مردم انتظار دارند که دولت ها و چهره هاى سرشناس امور، توسعه اقتصادى را به شیوه مسئولانه اى از دیدگاه  اجتماعى ، ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطى اداره کنند. کمیسیون برنتلند[9] در سال ١٩٨٧ ، نیاز به توسعه پایدار اقتصادى را چنین تعریف کرد" : توسعه اى که نیازهاى عصر حاضر را بدون فدا کردن امکانات و تواناییهاى نسل هاى آینده در برآوردن نیازهایشان برآورده سازد  ".سیستم مدیریت HSE بخش کلیدى تعهدات هر پیمانکار و سازمان نسبت به توسعه پایدار مى باشد. علاوه بر جنبه اخلاقى تلاش در ایجاد آینده اى پایدار ، دلایل قوى اقتصادى براى تضمین مدیریت مؤثر HSE پیمانکاران وجود دارند . کاهش هزینه ها و پرهیز از ریسک ضمن ارتقاى بهره ورى عملیاتى، با متمایز ساختن پیمانکاران بر مبناى میزان مسئولیت پذیرى مدیریت HSE اعتبار بین المللى پیمانکاران را افزایش           مى دهد. این افزایش اعتبار ضمن جذب کارکنان مستعد و سرمایه گزارى مالى به ایجاد        همکارى هاى مؤثر بین سازمانها و پیمانکاران کمک میکند.

  2-1) چرا یک سازمان و پیمانکاران آن به استراتژى مدیریت HSE نیازمند هستند؟

  HSE  باید جزء تفکیک ناپذیر فعالیت هاى هر سازمان و پیمانکار باشد و بخشى از فعالیت هاى روزمره آنان باشد. اما این سؤال مطرح می شود که تا چه اندازه می بایست در پروژه هاى پیمانکاری بر روی HSE سرمایه گذاری کرد و چگونه مى توان در عین اداره و مدیریت موفق اقتصادى یک پروژه پیمانکاری، حداکثر بهره بردارى را از HSE نمود؟ چگونه مى توان از اتلاف وقت و تلاش مدیریت پیمانکار در امورى که بازدهى قطعى ندارد پیشگیرى کرد؟

  انتظارات مدیران و سازمانها و کارفرمایان به سرعت در حال تغییر است. مدیریت HSE پیمانکاران چارچوب یکپارچه اى را که براى تعادل بخشیدن میان عوامل مختلف به شیوه اى منطقى و حرفه اى را که لازم است، ارائه مى دهد.

  چگونه باید آنچه را که لازمه مدیریتHSE پیمانکاران است ارزیابی و  برنامه ریزی کرد:

  در حال حاضر، کیفیت مدیریت HSE پیمانکاران در سازمانها چگونه است؟پیمانکاران نمى توانند ریسک هایى را که متوجه فعالیت آنهاست، نادیده بگیرند چون اثرات این خطرات در معیار عملکردى پیمانکار مى تواند بسیار مهم بوده و ممکن است به تصور سازمان و جامعه نسبت به آن حرفه آسیب هاى جبران ناپذیرى وارد شود.چالشى که فرا روى مدیران سازمانها و پیمانکاران قرار دارد ، دانستن شیوه مدیریت ریسک[10] کارى به نحوى که حالت بهینه را براى سازمان شان فراهم آورد،مى باشد.کلیه فعالیت ها از نظر ماهیت و حوزه عملکرد متفاوتند و لذا، هر یک با مجموعه متفاوتى از ریسک هاى مختلف روبرو هستند که باید آنها را مدیریت کنند. میزان سطح مدیریتى که توسط سازمان و یا پیمانکاران خاص انجام مى شود باید منعکس کننده سطح ریسک[11] فعالیت آن سازمان و یا پیمانکاران باشد. اگر سازمان یا پیمانکاری کنترل هاى کافى را اعمال نکند، ممکن است بدون هیچ ضرورتى، خود را در معرض ریسک هاى مختلف قرار دهد و از سوى دیگر، اگر سازمان یا پیمانکاری کنترل هاى بیش از حد و پیچیده اعمال کند، منابع خود را اتلاف کرده است.

  مدیریت کنترل ریسک بسیار پیچیده  ممکن است منجر به سردرگمى و گمراهى افراد شده و آنها را ترغیب به نادیده گر فتن عمدی و بى توجهى به مقررات سیستم HSE  نماید .با ساده نگهداشتن فرآیند مدیریت ریسک، و رعایت تناسب آن با درجه ریسک خطرات موجود، مى توان در اجرای سیستم  HSEموفق شد. بنابراین، مدیران ارشد سازمانها می بایست روش هاى موجود مدیریت ریسک را ارزیابى کرده و مناسبت آنها را براى کار خود ارزیابى کنند. در اینصورت مى توان تصمیمات لازم درباره اقدامات بعدى را اتخاذ کرد.

  3-1)دو معیار سنجش[12] ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد:

  < >تعداد حوادث[13] یا رویدادهاى مرتبط با   HSE هزینه   [14]HSE1-3-1)تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با:HSE

  اندازه گیرى تعداد حوادث و رویداد هاى مرتبط با HSE که در طول سال گزارش  مى شود، شاخصى از عملکرد  HSE سازمان و پیمانکار می باشد .با انجام این اندازه گیرى ها  مى توان روند خاصى را بین آنها مشخص نمود.

  لیکن، این روش کند بوده و بیشتر حالت انفعالى دارد و باید صبر کرد تا حوادث یا رویدادها رخ دهند. اغلب حوادث و یا رویدادها، وقایعى هستند که موجب بروز مشکل و چالشهایى براى مدیریت ریسک مى شوند. در نتیجه، سازمانها یا پیمانکارانی که تعداد حوادث و رویداد آنها کم است               مى توانند تصورکنند که سطح عملکرد خوبى دارند. هرچند این مطلب مى تواند ناشى از         خوش شانسى باشد تا مدیریت درست. داده هاى مربوط به حوادث و رویدادها که نقطه شروع ارزیابى[15] چگونگى عملکرد HSE و بررسى احتمال وجود ارتباط سیستماتیک بین داده ها مى باشد، بایستى همیشه در دسترس باشد. هر چند در تفسیر داده هاى موجود بایستى مراقب بود.

  به عنوان نقطه شروع ، هر سازمان یا پیمانکار باید روش اجرایی مدون و مناسبی را برقرار نماید تا اطمینان حاصل گردد کمیت و کیفیت حوادث گزارش شده پویایی سیستم را تضمین می نماید زیرا اطمینان کاذب به کفایت گزارشات ممکن است موجب کندی در پیشرفت عملکرد HSE گردیده و دایره اقدامات را بر مبنای اطلاعات ناکافی از حوادث محدود نماید

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران،بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره (8012F/ 23251، 11 /12/1381)

  آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار، وزارت کار و امور اجتماعی.

  ((آیین نامه اجرایی ماده (134)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی))مصوبه هیئت وزیران 2/8/1379

  استیفن ،رابینز،مبانی رفتار سازمانی ،ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی،دفتر پژوهشهای فرهنگی1376

  استانلی ،دیویس،مدیریت فرهنگ سازمان،ترجمه ناصر میر سپاسی و پریچهر معتمد گرجی،انتشارات مروارید1373

  امامی زاده،بهرام،برنامه ریزی ابزار تشریح پروتکل رفتار سازمانی

  تقی زاده،سید محمد، معاون کل اداره بازرسی کار،وظایف قانونی کارفرمایان–کارگران و مسئولین حفاظتی در قبال ایمنی،شهریور 1383

  حاجی محمدی، محمدرضا. »نگرشی به استقرار یکپارچه سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای«، کیفیت پرداز، چاپ اول (مجموعه مقالات)، 1380.

  خط مشی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، 8/2/1386

  خوش خلق دشتکی،عباسعلی، مقاله HSE پیمانکاران ،دومین همایش ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنعت برق استان یزد،1385

  خوش خلق دشتکی،عباسعلی، مقاله ایمنی پیمانکاران،سومین همایش ملی ایمنی در بنادر،تهران 1385

  دایره المعارف ایمنی و بهداشت کار،سازمان بین المللی کار(ILO)

  دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار،بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره ( 63219/100-7/5/1386)

  دستورالعمل مطالعات مهندسی در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت ،بخشنامه سازمان مدیریت و     برنامه ریزی به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران شماره(215919/100-14/12/1384)

  دستورالعمل بیمه پروژه ها در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به      دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره(139602/101-2/8/1383)

  دستورالعمل اجرایی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ،مصوبه هیئت وزیران 5/2/1385

  داریانی،محمد علی، مدیرکل دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، (فرهنگ کار،باورها و ارزشها)

  دکتر علوی ، فرشید " سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی " بهار1380

  دکتر مقدمی پور، مرتضی " روانشناسی کار " چاپ سوم1383

  راهنمای مناقصه،بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران شماره(95579/101-26/5/1384)

  رحمانپور،لقمان، فرایند تیم سازی در سازمانها،1382

  رضایی، کامران - هوشمند آزاد، کاوه. راهنمای استاندارد 2000-ISO9001،«، انتشارات شرکت مشارکتی اروتوف ایران، چاپ اول - 1379.

  سایت اتحادیه کارگران آمریکا((CWA و سایت ایمنی و بهداشت اروپا(HSE)،شناسایی و ارزیابی خطرات محیط کار

  سایت  اتحادیه کارگران آمریکا، پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار

  سایت مرکز ایمنی و بهداشت حرفه ای کانادا((CCOHS،بررسی حوادث

  سایت مرکز ایمنی و بهداشت حرفه ای کانادا((CCOHS،رهنمودهایی جهت تدین خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای

  سایت مرکز ایمنی و بهداشت حرفه ای کانادا((CCOHS،چک لیست های بازرسی

  سایت مرکز ایمنی و بهداشت حرفه ای کانادا((CCOHS،بازرسی های مفید محیط های کاری

  سایت مرکز ایمنی و بهداشت حرفه ای کانادا((CCOHS،کمیته های مشترک ایمنی و بهداشت حرفه ای

  سایت اینترنتی بهداشت و ایمنى انگلستان( www.hse.gov.uk)

  سایت اینترنتی NIOSH

  سایت اینترنتی انجمن ایمنی وبهداشت حرفه ای آمریکاOSHA  (www.osha.com)

  سایت اینترنتیPrevention Association) IAPA( Industrial Accident  ((www.iapa.no.ca

  سایت اینترنتی www.safework.persianblog.com

  سایت ایمنی و بهداشت صنعتی _مهندس مهران قلعه نویی WWW.IHS.NET.MS

  سازمان بین المللی کار،شانزدهمین کنفرانس بین المللی آماربیماریها و آسیب های  شغلی،آمار آسیب ها و جراحات شغلی

  شادفر، امیررضا - ملک پور، ملک رضا. »سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برگرفته از OHSAS 18001:1999 «روزنه کار، چاپ اول، 1380.

  شرکت صنایع پتروشیمی ،راهنمای مدیریت استراتژیکHSE

  طرح ریزی  بهداشت ،ایمنی،محیط زیست و کیفیت،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،پتروشیمی تبریز،اسفند 1385

  طاهری بروجنی،علی رضا،:سازمان برتر

  علی اکبر،فرهنگی،نگرش فلسفی اجتماعی برکار و مسائل آن،مجله مدیریت دانش،شماره12 بهار 1370

  عندلیب،سعیده،بازنگری در آموزش های HSE ،نشریه مشعل(نشریه کارکنان صنعت نفت ایران)شماره 351،10 تیر 1386

  قانون برگزاری مناقصات، بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره(84126/33560-16/17/1385)

  کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ایمنی در بنادر

  کتاب مجموعه مقالات دومین همایش ایمنی در بنادر  

  کتاب مجموعه مقالات سومین همایش ایمنی در بنادر

  گزارش حادثه چرنوبیل،نسخه طلایی،گروه بین المللی ایمنی هسته ای(INSAG ) وابسته بهIAFA ،1 (INSAG-7 1992, p24) INSAG-

  گزارش محرمانه در مورد حادثه،Clapham Junction،1989

  گزارش تحلیلی آمار و حوادث ناشی از کار ایران، در یک دوره 6  ساله از1387 تا 1383 ،سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی 1383

  ماهنامه علمی و آموزشی در زمینه مدیریت-تدبیر شماره 127-128-134

  مجموعه جزوات دوره های آموزشی HSEشرکت ملی ایران

  مجموعه دستورالعمل های HSE شرکت ملی نفت ایران

  مجموعه دستورالعمل های HSE در قراردادها-1994

  مجموعه دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،معاونت امور فنی،دفتر امور پیمانکاران و مشاوران

  مجموعه مقالات دومین همایش ایمنی و بهداشت در صنعت برق استان یزد

  مجموعه مقالات اولین همایش مهندسی ایمنی و مدیریت،اسفند 1384

  مجموعه مقالات چهارمین همایش کشوری بهداشت حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی همدان 

    مجموعه مقالات پنجمین همایش کشوری ایمنی وبهداشت حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  مجموعه دستورالعمل های امور ایمنی و بهداشت و محیط زیست،شرکت ملی صنایع پتروشیمی شیراز

  مجموعه دستورالعمل های امور ایمنی و بهداشت و محیط زیست، شرکت مبنا

  مصوبات و تعاریف کمسیون برتلند 1987

  محمدحسینی ناجی زاده، رامین - ادب، حسین : آشنایی با استانداردهای بین المللی و مدیریت زیست محیطی ISO14001 ، سازمان مدیریت صنعتی، چاپ دوم، 1378

  وزارت کار و امور اجتماعی،معاونت تنظیم روابط کار،اداره کل بازرسی کار; دستورالعمل سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی،ILO-OSH 2001

  منابع لاتین:

   

  The Costs of Accidents at Work, HSE 1996

  Successful Health and Safety Management’ HSG65

  Louis Avitabile and Brian H. Kleiner, Training Employees to Work in the Mid East Safely, Journal of European Industrial, Number 1 2002

  Olga Tregaskis, Chris Brewster School of Management, Cranfield University, UK; Training and development in the UK context: an emerging polarisation? Journal of European Industrial ,Training;22/4/5 [1998] 180–189

  Lawrence Waterman, Health and safety riskassessments in the health sector Facilities,Volume 13 · Number 2 · February 1995 · pp. 22–25,© MCB University Press · ISSN 0263-2772

  Anne Marie Fray ESCEM, Tours, France :Ethical behavior and social responsibility in organizations:process and evaluation: Management Decision Vol. 45 No. 1, 2007 pp. 76-88 q Emerald Group Publishing Limited 0025-1747DOI 10

  Pe´retti, J.M. (1999), “Performance et globalisation”, Personnel – ANDCP, Vol. 397, pp. 71-4.

  Win Shih:Denison Memorial Library, University of Colorado at Denver and Health Sciences Center, Denver, Colorado, USA, and Martha Allen:Pius XII Memorial Library, St Louis University, St Louis, Missouri,USA( Working with Generation-D: adopting and adapting to culturallearning and change) 4 July 2006, www.emeraldinsight.com/0143-5124.htm

  Heather Dilley andBrian H. Kleiner, Creating a culture of safety Work Study Volume 45 · Number 3 · 1996 · pp. 5–8 © MCB University Press · ISSN 0043-8022

  David Walters South Bank University, London, UK,(( Employee representation on health and safety in small enterprises A trade union initiative in agriculture)) February 1998, Employee Relations,Vol. 20 No. 2, 1998, pp. 164-179,© MCB University Press, 0142-5455

  Health and Safety Commission (1992,) Agriculture Industry Advisory Committee, AIAC Project to Increase Worker Involvement in Health and Safety, Interim Report, Paper AIAC 92/10,January

  Health and Safety Commission (1993), Agriculture Industry Advisory Committee, Worker Participation in Health and Safety in the Agricultural Sector, a report by HSE’s Agriculture Industry Advisory Committee, SC/93/149, 1993.

  Billy Hare, Iain Cameron and A. Roy Duff School of the Built and Natural Environment,Glasgow Caledonian University, Glasgow, UK, Exploring the integration of health and safety with pre-construction planning, Engineering, Construction and Architectural Management Vol. 13 No. 5, 2006 pp. 438-450 q Emerald Group Publishing Limited 0969-9988 DOI 0.1108/09699980610690729

  Mary T. Westbrook, Jeffrey Braithwaite, Joanne F. Travaglia,Debbi Long, Christine Jorm and Rick A. Iedema Centre for Clinical Governance Research, University of New South Wales,Sydney, Australia; Promoting safety Longer-term responses of three health professional groups to a safety improvement programme; March 2006; www.emeraldinsight.com/0952-6862.htm

  Adekunle Sabitu Oyegoke Helsinki University of Technology, Construction Economics and Management,Espoo, Finland;Building competence to manage contractual claims in international construction environment The case of Finnish contractors; Engineering, Construction and Architectural Management Vol. 13 No. 1, 2006 pp. 96-113 q Emerald Group Publishing Limited 0969-9988 DOI 10.1108/09699980610646520

  Lucie Thébault;Maritime Safety Culture in Europe Managerial Law; Number 1 2004

  Heather Höpfl Bolton Business School, Bolton Institute, UK ; Safety Culture, Corporate Culture Organizational Transformation and the Commitment to Safety; Disaster Prevention and Management, Vol. 3 No. 3, 1994, pp. 49-58. © MCB University Press,0965-3562

مقدمه تجربه سالیان دراز مدیران اجرایی کشور حکایت از آن دارد که در اجرای عملیات عظیم پیمانکاری مهمترین عاملی که می تواند به انتقال و ارتقاء فن آوری ملی منجر شود ، حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای پیمانکار[1] یا پیمانکار عمومی در کشور است . شرکتهایی که بتوانند اجرای یک طرح بزرگ را به طور کامل برعهده گیرند و همچنین در صورت لزوم به اجزای قابل تفکیک تقسیم کرده و با انتخاب پیمانکاران ...

چکیده مهندسی ارزش ابزار موثر تصمیم سازی برای مدیران می‌باشد. مطالعات ارزش فرصت‌های مناسبی برای کاهش هزینه طول عمر، بهبود کیفیت، بهبود ساخت‌پذیری، کاهش زمان ساخت، افزایش طول عمر و گاه ترکیب موارد بالا در اختیار قرارمی‌دهد. تحت فشار قرارگرفتن مدیران در پذیرش و اعمال تغییرات پیشنهادی از یک سو و مسوولیت ایشان در قبال حوزه تحت اختیار به همراه ریسک و ابهام ذاتی گزینه‌های پیشنهادی از ...

مقدمه مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی با هدف کلی توسعه فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف مدیریت سیستم های انرژی، اقدام به انجام دادن اولین تحقیق بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی کرده است. امید است با انجام دادن این چنین تحقیق هایی که منجر به ایجاد ارتباط هر چه بیشتر با سایر مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی ملی و جهانی می شود، اهداف اصلی مؤسسه که اساسی ترین آنها، ارتقاء ...

چکيده عدم اطمينان محيطي و شدت رقابت سازمانها و مديران، آنها را با چالشهاي متعدد مواجه ساخته است. براي مدير مؤثر اين چالشها، رويکردهاي نوين مديريت و شايستگيهاي خاص طرح و توصيه شده است. شناسايي و مديريت ريسک يکي از رويکردهاي جديد است که براي تقوي

مقدمه استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است , اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است , شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات ...

سیستم مدیریت یکپارچه LMS 1-دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS Scope ) 1-1-کلیات : سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس سیستم مدیریت یکپارچه خود را مبتنی بر الگوهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 : 2000 )، سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 : 2004 ) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHSAS 18001 : 1999 ) مستقر نموده است : این سیستم ...

مقدمه تحولات عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگیهای مبهم و بغرنج میان فناوری، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیطهای پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی ...

روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است. ریسک سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و ...

مقدمه: امروزه اطلاعات مهمترين منبع مدير بعداز عامل انساني محسوب مي شود. اداره امور سازمانها به شيوه هاي کارآمد به ويژه در دنياي پيچيده امروز، مستلزم جمع آوري وپردازش انبوهي از اطلاعات گوناگون است، که با آهنگي سريع در حال رشد است. کميت و کيفيت ا

مقدمه از جمله جنبه های حساس وظایف مدیریت را می توان تصمیم گیری، ارتباطات، تنظیم و هدایت دانست. مدیریت برای تحقق کارآمد این وظایف، مبادرت به استفاده از فرایند تصمیم گیری در قالب نقش تصمیم گیری می کند. هربرت سایمون (Herbert Siman)، محققی که در زمینه تصمیم گیری تحقیقات زیادی انجام داده است، معتقد است مدیریت و تصمیم گیری دو واژه هم معنا و مترادف هستند. به عبارت دیگر مدیر به وسیله ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول