پروژه مالی شرکت فرش باستان یزد

Word 64 KB 34925 25
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • 1- زمین

  طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت 50000 متر مربع واقع در بخش 8 ثبتی یزد که طی یک فقره سند مالکیت بشماره ملکی 276 فرعی از 14259 که از قرار هر متر مربع 140 هزار ریال برآورد شده است

  2- ساختمانها و محوطه سازی

  1-2- زمین کارخانه از چهار طرف توسط دویار آجری بارتفاع حدود 3 متر محصور شده و کلیه هزینه مربوطه شامل حدود 2500 متر مربع دیوارکشی از قرار هر متر مربع 40000 ریال و تسطیح زمین از قرار هر متر مربع 5000 ریال و 2000 متر مربع خیابان کشی و جدول بندی و فضای سبز از قرار هر متر مربع 000/30 ریال جمهاً بمبلغ 426 میلیون ریال کلاً انجام شده است

   

  لازم بتوضیح است که از مجموع 250/21 متر مربع ساختمان بشرح فوق 190/16 متر مربع موجود و 5060 متر مربع در سال ساخت می باشد. ساختمانهای در حال ساخت از نوع سوله بارتفاع حدود 7 متر و دیوار آجرنما بندکشی شده و کف موزائیک و کانال کشی زمینی با دیواره سرامیکی می باشد

  3- ماشین آلات

  1-3- ماشین آلات موجود

  صورت ریز ماشین آلات موجود طرح با ذکر جزئیات مشخصات آنها بضمیمه گزارش می باشد که خلاصه آنها بشرح زیر تفکیک می گردد: (مبالغ / میلیون ریال)

   

  2-3- ماشین آلات طرح نوسازی

   

  با توجه به ورود ماشین آلات نوسازی به گمرک و بموجب نامه شماره

  7/9326 مورخ 19/8/1381 اداره حقوقی بانک سپه مشخصات ماشین آلات بشرح زیر می باشد.

  نوع ماشین: ماشین بافندگی مدل CRT82 ساخت کارخانه وندویل بلژیک تمام اتوماتیک 2 راپیری

  تعداد: 4 دستگاه از قرار هر دستگاه 947/704 یورو

  مبلغ کل گشایش اعتیار: 819788/2 یورو

  مبلغ پیش پرداخت: 979/281 یورو معادل -/792/2 میلیون ریال (10 درصد)

  مبلغ تسهیالت: 809/537/2 یورو (90 درصد)

  سود مورد انتظار: 503/285 یورو (شامل 380/25 یورو سود قبل از تقسیط و 123/260 یورو سود دوران تقسیط)

  مبلغ ثرارداد: 312/823/2 یورو (معادل 362/29 میلیون ریال بنرخ روز هر یورو 10400 ریال)

  مدت ساخت واحد: یکسال

  مدت تنفس: شش ماه

  دوران فروش افساطی: 4 سال

  با عنایت به اطلاعات مذکور هزینه های سرمایه گذاری ماشین آلات جدید بشرح زیر می باشد:

   

  سهم شرکت

  سهم بانک

  جمع (میلیون ریال)

  هزینه ریالی ماشین آلات:

  2792

  26393

  185/29

  هزینه های ترخیص، حمل داخلی، بیمه و ... (6 درصد)

  1760

  ---

  760/1

   

   

   

   

  جمع هزینه ماشین آلات

  4552

  26393

  945/30

  سود دورات نقسیط

  ---

  705/2

  705/2

   

   

   

   

  معادل ریالی ماشین آلات در 1/1/83

  4552

  098/29

  650/33

  سود قبل از بهره برداری

  ---

  264

  264

   

   

   

   

  کل هزینه ماشین آلات

  4552

  362/29

  914/33

   

   

   

   

   

   

  توضیح اینکه از مبلغ 33650 میلیون ریال بشرح مذکور مبلغ 33142 میلیون ریال انجام شده و 508 میلیون ریال بابت هزینه های حمل داخلی 2 دستگاه و بیمه و هزینه های نصب و راه اندازی باقیمانده است. ضمناً مبلغ 264 میلیون ریال بحساب هزینه های مالی قبل از بهره برداری منتقل می شود.

   

   

  4- تاسیسات

  هزینه های تاسیسات کارخانه بشرح جدول زیر می باشد:

  شرح

  انجام شده تا

  مورد نیاز

  جمع

  آب و فاضلاب

  180

  300

  480

  برق

  350

  500

  850

  تاسیسات حرارتی و سرمایش

  7

  13

  20

  تهویه

  1000

  1000

  2000

  هوای فشرده

  20

  200

  220

  آتش نشانی

  300

  200

  500

   

   

   

   

  جمع

  2457

  2513

  4970

   

   

   

   

   

  توضیحات:

  1-4-آب: هزینه های مورد نیاز جهت آب شامل یک حلقه چاه جدید، دستگاه تصفیه آب و فاضلاب انسانی و لوله کشی های مربوط جمعاً بمبلغ 300 میلیون ریال می باشد.

  2-4-برق: با توجه به نیاز خرید انشعاب 315 کیلووات برق جدید و تجهیزات مربوطه و کابل کشی و تابلوها جمعً مبلغ 155 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

  3-4-تأسیسات حرارتی و سرمایش: مبلغ 13 میلیون ریال بابن خرید گولر، شوفاژ و تجهیزات و لوله کشی ها مورد نیاز می باشد.

  4-4-تهویه: بابت تجهیزات تهویه سالن جدید مشتملب بر فیلترها، نازلها، دریچه ها، فن و پروانه های رفت و برگشت، کانال کشی های هوایی و زمینی و سایر تجهیزات مورد نیاز جمعاً 1000 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

  5-4-هوای فشرده: یکدستگاه کمپرسور 8 متر مکعب با مبکروفیلتر و تجهیزات مربوطه و منابع ذخیره جمعاً مبلغ 200 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

  6-4-آتش نشانی: تجهیزات آتش نشانی مشتمل بر کپسولها و جعبه های آتش نشانی و لوله کشی های مربوطه جمعاً 200 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

  7-4-بخار: یکدستگاه دیگ بخار 5 تنی با تجهیزات مربوطه جمعاً مبلغ 300 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

  6- اثاثیه و لوازم اداری

  کلیه اثاثیه و لوازم اداری مشتمل بر میز و صندلی و مبلمان، تلفن و تجهیزات مخابراتی، کامپیوتر، فتوکپی، چاپگر، نمابر، وسایل اداری و آشپزخانه جمعاً بمبلغ 157 میلیون ریال انجام دشه است و مبلغ مورد نیاز 43 میلیون ریال جمعاً 200 میلیون ریال می باشد.

  7- ابزار آلات و لوازم کارگاها

  کلیه ابزارآلات و لوازم کارگاهی موجود بمبلغ 160 میلیون ریال انجام شده و مبلغ 40 میلیون ریال بابت خرید وسایل و لوازم مورد نیاز جمعاً بمبلغ 200 میلیون ریال می باشد.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

- زمین طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت 50000 متر مربع واقع در بخش 8 ثبتی یزد که طی یک فقره سند مالکیت بشماره ملکی 276 فرعی از 14259 که از قرار هر متر مربع 140 هزار ریال برآورد شده است 2- ساختمانها و محوطه سازی 1-2- زمین کارخانه از چهار طرف توسط دویار آجری بارتفاع حدود 3 متر محصور شده و کلیه هزینه مربوطه شامل حدود 2500 متر مربع دیوارکشی از قرار هر متر مربع 40000 ریال و ...

مقدمه کالای تولیدی مورد نظر دستگاه بسته بندی میباشد که کار آن بسته بندی مواد غذایی از قبیل کیک وکلوچه ونیزقطعات صنعتی مثل جک وغیره وهمچنین بسته بندی بیشترین قطعات ولوازم کوچک وبزرگ میباشد. کارکرد این دستگاه به این صورت است که ابتدا قطعهای که باید بسته بندی شود را روی رول قرار می دهند.این قطعه به وسیله یک جک به درون پلاستیک شیرینگ هدایت می شود پس از آن به وسیله قیچی پلاستیک بریده ...

مقدمه دستگاه هاي الکتريکي امروزه بخش وسيعي از صنعت را بخود اختصاص داده‌اند و هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌گردد. هر روزه علاوه بر افزايش کمي، تعداد دستگاه هاي، از لحاظ کيفيت کاري و حساسيت ودقت در انجام کار روزبه‌روز بهتر شده و قابليت‌هاي انجام

مقدمه شرکت مخابرات ایران به منظور تمرکز بخشیدن به تمامی امور ارتباطات ومخابرات کشور به استثناء بخش صداو سیما با تصویب مجالس قانون گذاری وقت در سال 1350 تشکیل شد و با استناد به اساسنامه قانونی فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1374 با توجه به گسترش فعا لیتهای مخابراتی در پهنه کشور جمهوری اسلامی ایران و پیروی از سیاست تمرکززدائی در اجرای ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل ...

شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو، واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج بوده و از قسمت شمار به اتوبان کرج، از قسمت جنوب به جاده مخصوص کرج و داروسازي لقمان ، از قسمت شرق به کارخانه قوه پارس و از سمت غرب به شرکت قسام ايران که انبار شرکت مينو است، مشر

تاریخچه مصرف گاز طبیعی در جهان : متصاعد شدن گاز از زمین هم در مکتوبات قدیم و هم در نوشته های عصر جدید تحریر شده است شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و یا عوامل طبیعی دیگر همیشه قابل مشاهده بوده است وجود پدیده های مشتعل طبیعی نظیر آتش جاویدان باکو در دریای خزر و چشمه سندان در نزدیک کارستون در ایالت ویرجینیای غربی و ... همه نمایشی از وجود گاز طبیعی در گذشته است که عموماً هم وقوع ...

پيشگفتار ************** شرکت هپکو به عنوان يکي از مهمترين و معتبرترين شرکت ها در زمينه ساخت ماشين آلات راهسازي در ايران مطرح مي باشد که از آن مي توان به عنوان يکي از بهترين مکانها براي کارآموزان ياد کرد.کارآموزان مي توانند براي فراگيري و ت

امکانات و ساختارهای شرکت صنایع شیشه آذر شرکت صنایع شیشه فلوت آذر یکی از بزرگترین پروژه های صنعتی استان آذربایجان شرقی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود . برای تاسیس و راه اندازی این شرکت 450 میلیارد ریال هزینه شده است که از این رقم مبلغ 27 میلیون دلار سهم خرید دانش فنی و ماشین آلات می باشد . شرکت صنایع شیشه آذر در زمینی به مساحت 14 هکتار و زیربنای حدود 49000 مترمربع ...

شرکت هپکو در سال 1354 شمسی باهدف تولید ماشین آلات راهسازی با سرمایه بخش خصوصی وسازمان گسترش ونوسازی صنایع وبا همکاری شرکت های اینترنشنال، پوکلین، ساکایی، دایناپاک ولوکومو در زمینه مونتاژ محصولات در زمینی به مساحت 90 هکتار در شهر صنعتی اراک، شروع به فعالیت نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی وبا توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه خودکفایی، نیار به توسعه وتعمیق ...

-تاریخچه فعالیت شرکت : شرکا فریکوریفیک ( سهامی خاص ) در تاریخ 12/3/1356 تحت شماره 28726 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ 21/6/1361 به شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص) و آدرس قانونی آن نیز به موجب صورتجلسه مورخ 6/4/1366 هئیت مدیره به محل سردخانه واقع در جاده قدیم کرج، کیلومتر یک جاده شهریار تغییر یافته است. فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول