مقاله پردازشگر اکتو

Word 189 KB 34965 141
مشخص نشده مشخص نشده کامپیوتر - IT
قیمت قدیم:۲۷,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۸,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • نصب و راه‌اندازی برنامه:

  1-1-برای نصب برنامه‌هایی مانند اکتو برنامه های تحت ویندوز تنها کافی است گزینه set up از محتویات CD نرم افزار را اجرا کرده و برنامه را در محل مورد نظر نصب کنیم.

  این نوع نرم افزار برای اجرا اجتیاج به یک سری سخت افزار به صورت حداقل سخت افزار لازم است.

  من جمله دارا بودن حداقل 32 مگابایت فضای حافظه RAM و حداقل 500 مگابایت از فضای خالی هارد دیسک می باشد پردازشگر CPU مونیتور 17inch و کارت گرافیکی 2 مگابایت البته یک سری از این ضرری و حقی است و بعضی دیگر نیز می تواند اب ستادیو کمتر نیز کار کند.

  فضای خالی RHx و هاردیسک و پردازشگر پنتیوم ضرروری است و یکی از کارت گرافیکی 1 مگ و مانیتور کوچک هم می توان استفاده کرد.

  2-1 اجرای برنامه‚

  بعد از نصب برنامه دو روش برای اجرا و شروع به کار برنامه وجود دارد:

  اجرای برنامه از طریق منوی InTERACTIVE

  اجرای برنامه از طریق منوی Run InTERACTIVE

  1-اجرای برنامه از طریق منوی InTERACTIVE

  با استفاده از این روش ها می توان ی.ک سری قرار دادهای ابتدایی برای شروع برنامه تعیین نمود. برای دستیابی به منوی InTERACTIVE  باید از طریق آدرس زیر حرکت کنیم:

  Start mnu\program\ANSYS 5.4\IntrActive

  پس از اجرای این دستور پنجره ای به شکل زیر باز می شود:

  پنجره  INTActive

  در این پنجره محل تنظیمات اولیه برای شروع به کار می باشد:

  اولین پنجره در بالای صفحه برای تنظیم محدوده کاری مورد نظر ما می باشد.

  این پنجره product selection نام دارد و با باز کردن این پنجره محدوده های کاری مختلف در آن مشخص می شود.

  2. ANSYS Multiphysics (MP)

  1. ANSYS Mechanical (ME)

  3. ANSYS Emag3D, 2D

  4. ANSYS- DYNA

  5.Asys Flotran

  6. ANSYS Stractural (8t)

  ANSYS liner plus(LP)

  ANSYS Mechanical در این محدوده آنالیز حرارتی سازه ای خطی کمانش سیال و پنرو الکتریک LS-DYNA انجام می گیرد.

  ANSYS Multiphysics این محدوده آنالیز هایی را انجام می دهد و فقط LS-DYNA را انجام نمی دهد.

  ANSYS Emage 3D, 2D این محدوده آنالیز استاتیکی و فرکانس پائین الکتریکی و آنالیز مدارهای الکتریکی را انجام می دهد. این محدوده آنالیز الکترومغناطیسی در حالت 2 بعدی و 3 بعدی دارند.

  ANSYS- DYNA این محدوده آنالیز و تحلیل برخوردهای پیچیده و تغییر شکل های دینامیکی بزرگ و آنالیز دینامیکی گذرا و غیر خطی را دارد.

  ANYS FLOTRAN این محدوده قابلیت آنالیز سیالات در حالت های مختلف گذرا و پایدار دارد.

  ANSYStructural این محدوده قابلیت بررسی و تحلیل ساده را دارد.

  ANSYS linear plus (LP) این محدوده مسائل مختلف را در حالت خطی بررسی می کند.

  ما چون بیسشتر در کاربردهای ANSYS در رشته مکانیک را مورد بررسی قرار می دهیم پس از محدوده ANSYS/Mechanical استفاده می کنیم. مزیت این محدوده این است که اکثر قابلیت های مورد نظر را دارد. دومین پنجره پنچجره working directory مشاهده می شود. مسیر working directory مسیری می باشد که Ansys کلیه فایلهای محاسباتی خود را در آب قرار می دهد.

  بهتر است مسیری که برای این پنجره مشخص می شود به اندازه کافی دارای فضای خالی باشد چون فایلهای محاسباتی برنامه در بعضی اوقات بسیار زیاد می شود و احتیاج به حکم کافی از هاردیسک می‌شود.

  پنجره سوم: پنجره Graphic derive name

  این پنجره قابلیت باز شدن دارد و موارد زیر را در بر دارد. با این پنجره می توان یک کیفیت رنگ و سرعت برنامه را تنظیم کرد.

  win32 با این انتخاب کیفیت رنگ معمولی رنگ است اما سرعت محاسباتی زیاد است.

  Win32 این گزینه تقریبا عکس گزینه win32 است. یعنی کیفیت رنگ بالا (128 رنگ) اما سرعت محاسباتی کم است.

  3D: این گونه گزینه کیفیت نمایش بالا و نمایش بالا و نمایش بهتر را دارد و از لحاظ تصویری نسبت به دو حالت اول قوی تر است. اما نسبت به دو حالت قبلی سرعت کمتری دارد.

   

  قسمت چهارم  Tenital

  اجرای برنامه از طریق منوی InTERACTIVE

  هر کلمه ای که در قسمت نوشته شود به عنوان قسمت اول اسم فایلی که در این حالت ذخیره شود ثبت می شود اگر کاربر قبل از شروع به کار و انجام هر آنالیز آن را تغییر دهد مطمئن خواهد شد که هیچ فایلی علت تشابه روی هم SAVE نشوند.

  قسمت پنجم Memory requested :

  اگر مقدار فضای خالی RAM برای انجام محاسبات برنامه ANSYS کم باشد این برنامه به طور اتوماتیک تعدادی از HARD DISK را استفاده می کند که این خود قابل تنظیم است.

  که این خود به دو قسمت Database و workspace تقسیم می شود که قسمت Data base خود جزئی از workspase است.

  دو قسمت Datebase کلید عملیاتی که مربوط به اطلاعات مدل شامل المانها خواص ماه و بارگذاری هندسه در آن ذخیره می شود در قسمت بقیه آن یا Scratch spase کلید عملیاتی داخلی همچون تحلیل و غیره می باشد.

  پیش فرض خود برنامه برای Total work space حدود 32 و برای Database حدود 6 مگابایت است که برای المانها و تحلیل های کوچک مناسب است.

  اما در حالت کلی حدود Total spase بین 100-60 است و برای Database بین 40 تا 60 است.

  قسمت ششم fread START AND File at start- up:

  این قسمت سوال می کند که آیاد در هر بار راه اندازی سیستم فایل راه اندازی افزار فعال شود یا نه.

  قسمت هفتم: Gut Configuration

  این پنجره یک پنجره باز شونده است که در این پنجره می توان منوهای فعال شونده در شروع نرم افزار را مشخص کرد البته پیش فرضهای خود برنامه پیش فرضهای مناسبی است.

  قسمت هشتم: Language Selection

  این قسمت آخرین قسمت مربوط به جعبه محاوره است تنها زبان قابل انتخاب از پنجره گشودنی آن as (English) است.

  وقتی تمام این تنظیمات انجام شود کاربر می تواند با کلیک کردن بر گزینه Run راه اندازی برنامه را مشاهده کند.

  روش دوم اجرای نرم افزار

  این روش با استفاده از منوی Run INTERACTIVE New انجام می شود. با انجام آن برنامه با استفاده از آخرین تغییراتی که در منوی INTERACTIVE انجام شده استفاده می کنند.

  مسیر حرکت برای این روش پس از نصب برنامه به صورت زیر است.

  Start menu\program\ Ansys\ run Interactive now

  پس از اجرای این دستور باید کلید OK را که در پنجره تسفیه رنگ ظاهر می شود فعال کرد.

  تحلیلی که در ANSYS می گیرد شامل مراحل ذیل است.

  پیش از پردازش: پردازنده لازم برای این منظور PREP7 می باشد که مربوط به شکل هندسی هر نوع المان است.

  مرحله حل: پردازنده لازم Solution است در اینجا اعمال بارگذاریها و شرایط مرزی صورت می گیرد.

  پس پردازش: پردازنده لازم POST1 و یا POST2 است.

  3-1: محیط نرم افزار و آشنایی با منوهای آن:

  پس از اینکه برنامه نصب و راه اندازی شد محیط نرم افزار که به شکل (2-1) است مشاهده می شود.

  شکل 1-2

  این شکل دارای منوها و قسمت های مختلف می باشد که در زیر به شرح و بررسی آنها می پردازیم.

  1-Ansys Mechanical Utility Menu: این منو در سم بالای محیط Ansys قرار دارد. این منو شامل 10 زیر فهرست است. این منو یکی از مهمترین منوهای محیط Ansys می باشد.

  2-Ansys  Main menu: این منو اصلی ترین منوی نرم افزار است و معروف بر Ansys main menu می باشد. این منو محل  قرارگیری پردازشگرهای برنامه Ansys است.

  3-Ansys Input: از طریق این منو می توان دستورات لازم را به وسیله تایپ کردن اجرا کرد.

  4-Ansys Toolbar: کلیدهای مانند Save.DB و Resume.DB موجود است. این منو باری ذخیرهسازی بازیابی اطلاعات خروج از نرم افزار نمایش، به طور مستقیم صورت می گیرد.

  5-Ansys Graphic window: این پنجره تقریبا مشخص ترین و واضح ترین پنجره Ansys است.

  6. Ansys output: این پنجره در زیر پنجره گرافیکی قرار دارد که به سختی قابل مشاهده است و با بستن پنجره گرافیکی نمایان می شود. این پنجره کلید خروجی‌های های نرم افزار و دستورات اجرا شده نوشته می‌شود. این پنجره به پنجره خروجی معروف است.

  نکته: هرجا صحبت از پنجره انتخاب شد روی صفحه گرافیکی کلیک راست می کنیم.

  حال به بررسی تک به تک منوهای معرفی شده می پردازیم:

  منوی Ansys Ulity menu:

  این منو شامل زیر منوهای زیر می باشد.

  1- زیر منوی File با استفاده از گزینه File می توانیم تغییراتی مانند فراخوانی یا باز کردن فایل ذخیره سازی فایل، صادر کردن فایل یا   فرستادن فایل تغییرنام یا lobname مشخص کردن موضوع  و ….. انجام می گیرد.

  2-زیر منوی Select: در این قسمت قابلیت انتخاب یک مدل یا شبکه بندی ساخت روانه انتخاب

   

   

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

فصل اول : مقدمه چیزهای بسیاری در مورد فواید تشویق دانشجویان جهت کار روی مسائلی از رشته‌های مختلف علمی بصورت مشترک نوشته شده است و بسیاری از مسائل واقعی جهان جهت دستیابی از طریق کار فردی بسیار پیچیده هستند. مجموع درسهای حاصل از دو گروه منظم، یکی از راههای تسهیل تجربه مشارکت علمی برای دانشجویان است. بخش اعتبارات فنی مهندسی حتی امکان کار بر روی تیمهای مشارکتی چندگانه را جزء یکی از ...

در این مقاله در مورد تکنولوژی کیبرد ها و چگونگی طرح بندی آنها توضیح داده می شود انواع صفحه کلید و تاریخچه طرح بندی آنها : وسایل زیادی برای وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر موجود است. مثل:موس ، صفحه های لمسی(finger touch) ، کاراکتر خوان ها ، وسایل گیرنده صوت ، صفحه کلید(کیبرد) و.... کیبردها انواع مختلفی دارند: صفحه کلید الفبایی-عددی (Alphanumeric): صفحه کلیدهای معمولی امروزی که ...

شامل: طراحی قطعات مونتاژ قطعات طراحی سطوح نقشه کشی شبیه سازی ورق کاری طراحی سازه قالب سازی ماشین کاری تهویه مطبوع ایجاد روابط ریاضی برنامه نویسی لوله کشی مدیریت پروژه ها مدیریت کارخانجات و ... برای آشنائی بیشتر با قابلیت های نرم افزار باید ابتدا با محیط های این نرم افزار آشنا شوید: محیطهای نرم افزار CATIA V.5 را میتوان به دسته بندیهای اصلی زیر تقسیم نمود : Mechanical Design ...

در نسل سوم کامپیوتر ها (80-1965) از مدارات مجتمع (Integrated Circuit=IC) برای ساخت کامپیوترها استفاده شد. به طور کلی برنامه را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی برنامه ها با تنگنای محاسباتی (CPU bound یا CPU Limited) مانند محاسبات علمی سنگین که بیشتر زمان کامپیوتر صرف محاسبات CPU می شود و دیگری برنامه ها با تنگنای (I/O Limited) I/O مانند برنامه های تجاری که بیشتر زمان کامپیوتر ...

کامپيوتر و اصول ابتدائي آن هنگامي پايه گذاري شد که خوارزمي رياضيدان بزرگ ايراني، براي سهولت در انجام محاسبات، الگوريتم را بوجود آورد. با پيشرفت علم و فنآوري ماشين حساب، ابرکامپيوترها ونسل بعدي کامپيوترهاي شخصي(PC ) ساخته شد و سپس با ورود کامپيوترهاي

ابتدا مدير فروشگاه وارد سايت مي شود و ثبت نام مي کند ( ثبت نام فروشگاه ) پس از آنکه وي ثبت نام کرد به قسمت ( مديريت فروشگاه ) مي رود و کالاهاي خود را به فروشگاه اضافه مي کند . سپس کاربران براي ديدن فروشگاهها و خريد از آنها بايد در سايت ثبت نام کنند

لوح فشرده – سی دی دیسک فشرده Compact Disc - CDچیست؟CD مخفف عبارت Compact Disc یا دیسک فشرده است که حدود 20 سال قبل اختراع شد تا رقیبی برای محیط‌های ضبط مغناطیسی باشد. امروزه CD به عنوان اولین انتخاب برای ضبط موسیقی، ویدیو و دیتا درآمده است. نام اولیه برای CD عبارت بود از CD-ROM که معادل بود با Compact Disc-Read-Only Memory اما حضور تکنولوژی‌های جدیدتر در ساخت CD، نام‌های دیگری ...

چکيده : با توجه به پيشرفت بسيار سريع تکنولوژي و وجود رقابت‌هاي شديد در بين صنعتگران دو مقوله دقت و زمان در انجام کارهاي توليدي و خدماتي بسيار مهم و سرنوشت ساز شده است. ديگر سيستم‌هاي قديمي جوابگوي نيازهاي صنعت توسعه يافته امروز نبود

ارائه اي که پيش رو داريد معرفي و آشنايي با زبان Ruby (روبي) مي باشد. در واقع معرفي زبان Ruby به عنوان يک زبان قدرتمند و در عين حال ساده و جذاب به خوانندگاني که با دنياي وسيع زبانهاي برنامه نويسي تا حدي آشنا هستند و مايلند زبانهاي جديد و نو را فرا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول