مقاله رایگان مورفولوژی خارجی در حشرات

Word 36 KB 34986 5
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه

  در این جلسه حشرات را بطور علمی و دقیق بررسی کرده و تفاوت آن‌ها را با کنه‌ها و سایر عنکبوت‌ ها بیان می‌کنیم.

  حشره

  حشره موجودی است که بدن آن از سه قسمت سر، قفسه سینه و شکم تشکیل شده است. در قسمت سر حشرات، چشمهای ساده و مرکب، شاخک‌ها و قطعات دهانی از اهمیت زیادی برخوردارند. در قسمت قفسه سینه پاها و بال‌ها قرار دارند و در قسمت شکم تخم ریز، سرسی‌ها و آلت جفت‌گیری مشاهده می‌شود.

  شکم (Abdomen)

  - تخم ریز

  - سر سی‌ها

  - آلت جفت‌گیری

  بدن حشرات

  - سر    (Head)

  - قفسه سینه  (Thorax)

  -  شکم  (Abdomen)

   

   

  قفسه سینه (Thorax)

  -  پاها

  -  بال‌ها

  سر (Head)

  -  چشم‌های مرکب و ساده

  -  شاخک‌ها

  -  قطعات دهانی

   

  سر در حشرات از درزها و نواحی مختلفی تشکیل شده که مهمترین این درزها عبارتند از :

  درزی که بین پیشانی و لب بالا قرار گرفته است که به آن درز اپیستومال (Epistomal ) گفته میشود. طرفین این درز، درزهای زیر گونه‌ای (Subgenal suture ) هستند. در قسمت بالای پیشانی و در قسمت زیر چشم‌های مرکب، گونه (Gena ) دیده می‌شود. فرق سر و لب بالا و ناحیه‌ای که بین پیشانی و لب بالا قرار دارد کلیپئوس (Clypeus) گفته می‌شود.

  از نظر طرز اتصال سر به بدن در حشرات سه وضعیت دیده می‌شود :

  1- اورتوگناتوس (Orthognathous ) حشراتی هستند که جهت سر به سمت پائین بوده و دارای یک زاویه ۹۰ درجه با بدن است؛

   

  2- پروگناتوس (Prognathous ) حشراتی هستند که قطعات دهانی‌شان در امتداد محور طولی بدن قرار دارد مثل سوسک‌های زمینی خانواده کارابیده (Carabidae)؛

  3- اوپیستوگناتوس (Opisthognathous ) حشراتی هستند که قطعات دهانی به سمت زیرین سر قرار دارد و یک زاویه حاده‌ بین این قطعات دهانی سر، با محور طولی بدن وجود دارد. از جمله اجزای حسی مهم در قسمت سر شاخک بوده که در حشرات دارای انواع مختلف است مثلاً شاخک‌ها ممکن است مویی باشد که به آن‌ها  ستاسئوس (Cetaceous ) گفته می‌شود نظیر شاخک در آسیابک‌ها .

  شاخک ممکن است نخی یا فیلی‌فرم (Filiform ) باشد مثل سوسک‌های خانواده کارابیده  (Carabidae) شاخک تسبیحی در موریانه‌ها، شاخک چماقی در کفش‌دوزک‌ها، شاخک اره‌ای و شآن‌های و پروش و شاخک آریستایی در گروه‌های مختلف حشرات دیده می‌شوند.

  قطعات دهانی در حشرات عبارتند از :

  - یک لب بالا (Labrum)

  - دو آرواره بالا (Mandibles)

  - دو  آرواره پائین (Maxillae)

  - یک لب پائین (Labium)

  - یک عضو چشایی (Hypopharynx)

  قطعات دهانی نشان دهنده نحوه تغذیه در گروههای مختلف حشرات است و بر اساس نوع تغذیه قطعات دهانی دچار تغییراتی می‌شوند. در حشراتی که دارای قطعات دهانی سائیده هستند مثل ملخ‌ها آرواره‌های بالا کاملاً رشد کرده و حالت سائیده دارند. آرواره‌های پائین و قسمت‌هایی که مربوط به لب پائین هستند رشد چندانی نکرده‌اند. در حالیکه در حشراتی مثل سن‌ها که دارای قطعات دهانی زننده و مکنده هستند و از شیره گیاهان تغذیه می‌کنند، و همچنین در پشه‌های خانواده کولیسیده (Culicidae) مشاهده می‌شود که آرواره‌های بالا و پائین تبدیل به زایده‌های سوزن مانندی شده که وارد پوست بدن می‌شود و از طریق مجاری که در کابین‌های فانیکس قرار دارد عمل مکیدن صورت می‌گیرد.

   

  در پروانه‌ها که دارای قطعات دهانی مکنده هستند بخشی از لب پائین بنام گالئا (Galea) تبدیل به خرطوم شده و سایر قسمت‌های قطعات دهانی مثل آرواره‌های بالا و پائین در اکثر پروانه‌ها از بین رفته و تنها بخشی از لب پائین تبدیل به زایده خرطوم مانندی شده که به وسیله آن شهد گیاهان را می‌مکند. در حشرات لیسَنده مثل دیپ ترا (Diptera) بخشی از لب پائین تبدیل به یک عضو اسفنج مانندی می‌شود که در سطح آن شیارهایی وجود دارد. آب در داخل لوله‌های مویین جریان پیدا  می‌کند و از طریق این مجرا، وارد مجرای غذایی می‌شود. در قسمت قفسه سینه پاها قرار دارند.

   

   

  قسمت‌های مختلف پا در حشرات

  - پیش‌ران (Coxa)

  - پی‌ران (Trochanter)

  - ران (Femur)

  - ساق (Tibia)

  - پنجه (Tarsus)

  - ناخن‌ها (Claws)

  اختلاف بین بندپایان و حشرات در اینست که در بعضی از بندپایان مثل کنه‌ها یک عضو دیگر به نام پاته‌لا که در واقع دومین قسمت پی‌ران است، وجود دارد ولی در حشرات این قسمت مشاهده نمی‌شود.

  رگبالهای طولی بال حشرات

  - رگبال کناری (Costa)

  - رگبال زیر کناری (Subcosta)

  - رگبال شعاعی  (Radius)

  - رگبال میانی (Media)

  - رگبال بازویی (Cubitus) 

  - رگبال آنال (Anal veins)

  - رگبال ژوگال (Jugal veins)

   

  البته ممکن است در همه گروه‌های مختلف حشرات، رگ‌بال‌ها را نبینیم، ولی بر اساس تفاوت‌هایی که در رگ‌بال‌های حشرات وجود دارد آن‌ها را گروه‌بندی می‌کنیم.

   

  آیا پا در حشرات گیاه خوار یا شکارگر تفاوت دارد؟

  پا در حشرات دارای انواع مختلفی است. پاهای رونده، پاهای دونده و یا پاهای شکاری. حشراتی مانند مانتیدها دارای پاهای شکاری هستند که در این پاها ران و ساق رشد بسیار زیادی کرده است که زوائد خار مانندی در سطح درونی خود دارد که بوسیله آن می‌تواند میزبان‌های خود را که عموماً گونه‌های آفت هستند را شکار بکنند. در حالیکه در حشرات آفت، پاها از نوع رونده و دونده هستند.

   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

مقدمه در این جلسه به مورفولوژی اندام های داخلی می‌پردازیم. دستگاه گوارش حشرات - روده جلویی (Foregut) - روده میانی (Midgut) - روده عقبی (Hindgut) بخش جلویی دستگاه گوارش - دهان (Mouth) - گلو (Pharynx) - مری (Oesaphagus) - چینه‌دان (Crop) - پیش معده (Proven triculus) روده جلویی از دستگاه گوارش در حشرات دارای ساختمان کوتیکولی است و سطح داخلی آن کاملآً سخت و دارای زوایدی است که برای ...

تحقیقات کشاورزی تزاید روزافزون جمعیت و کمبود مواد غذایی در دنیا موجب توجه دانشمندان به ازدیاد محصولات کشاورزی و همچنین بهبود کیفیت آنها گردیده است. در این راستا مواد رادیواکتیو به کمک بررسی‎های کشاورزی شتافت و انقلاب عظیمی در کشاورزی به وجود آورد به طوری که عناصر رادیواکتیو یا نشاندار در اکثر رشته‎های کشاورزی از جمله مدیریت آب و خاک و تغذیه گیاهی، اصلاح نباتات و ژنتیک، دامپروری، ...

مقدمه در این جلسه در مورد تعیین جایگاه حشرات و کنه‌ها بعنوان مهمترین آفات گیاهان زینتی مطالبی توضیح داده می‌شود. شاخه بندپایان یا آرتروپودا (Arthropoda) به چهار زیر شاخه تقسیم می‌شوند 1- تریلوبیتا (Trilobita) 2- کراستاسه‌آ (Crustaceae) 3- کلیسراتا (Chelicerata) 4- آتلوسراتا (Atelocerata) تریلوبیتا (Trilobita) تریلوبیتا که اولین بندپایان هستند در دریاها زندگی می‌کردند و حدود 500 ...

زنبور عسل مقدمه زنبور عسل از راسته نازک بالان (Hymenoptera) است. زنبور عسل قسمت‌های دهانی جونده و مکنده ، هر دو را داراست. دگریسی آن کامل است و بطور دسته جمعی زندگی می‌کند و شامل سه دسته هستند. ملکه (Queen) که تخم می‌گذارد. نرها (prones) کارشان فقط بارور کردن ملکه‌های جدید است. کارگرها (Worker) که ماده عقیم هستند و اغلب متعددی دارند. کندوی زنبور عسل یا به صورت جعبه‌های مکعبی به ...

تاریخچه : نخستین توصیف از بیماری لوکوز گاوی در متون پزشکی آلمان در سال 1871 آمده است . بیماریهای ناشی از رتروویروس ها از سال های دور در دامپزشکی اهمیت داشته اند . در سال 1908 دو دامپزشک به نامهای الرمن و بانگ در دانمارک و در سال 1911 یک پزشک پاتولوژیست بنام رو در ایالات متحده امریکا نشان دادند که لوکوز و سارکوم طیور را میتوان با تلقیح پالیده عاری از سلول بافتهای توموری طیور ...

چکیده مطلب : تفاوتهای مورفولوژیکی و ژنتیکی جمعیتهای حشرات در ارتباط با استفاده گیاهان میزبان مختلف پدیده مهمی است که تشخیص اکولوژیکی و گونه زایی در شرایط هم محلی را قدیمی تر می کند. در این تحقیق تغییر مورفولوژیکی جمعیتهای BREVCORYNE brasssicae (هم بال :APHIDIDAE ) مربوط به دو گونه میزبانBRASSICA OLERACEO. BRASSICA COMPESTRIS هستند که از لحاظ هم محلی بودن در کوهستانهای چیاپاس ...

حَشَرات بزرگ‌ترين گروه را در بين گروه بندپايان به خود اختصاص مي‌‌دهند بندپايان حيواناتي هستند که داراي يک اسکلت خارجي بوده و اعضاي آنها به هم پيوسته مي‌‌باشند حشرات شش پا دارند و بيشتر آنها داراي بال هستندبدن يک حشره از 3 قسمت تشکيل مي‌شود: سر، سينه

حشرات و جوندگان موذي از ديرباز حشرات و جانوران موذي به سبب ايجاد مزاحمت براي انسان و ساير موجودات زنده مورد توجه قرار گرفته اند .اين موجودات با گزش و نيش خود مزاحمت بسياري براي انسان فراهم مي آورند و گاه نيش سمي آنان مرگ موجودات را به همراه داشته

حَشَرات بزرگ‌ترین گروه را در بین گروه بندپایان به خود اختصاص می‌‌دهند بندپایان حیواناتی هستند که دارای یک اسکلت خارجی بوده و اعضای آنها به هم پیوسته می‌‌باشند حشرات شش پا دارند و بیشتر آنها دارای بال هستندبدن یک حشره از 3 قسمت تشکیل می‌شود: سر، سینه و شکم. حدود یک میلیون گونه مختلف حشره در جهان شناسایی و توسط دانشمندان نامگذاری شده است مجموع حشرات روی زمین تا مرز ده میلیون گونه ...

دلفین دلفین پستاندار دریایی از رده آب‌بازان می‌‌باشد. خانواده دلفین با ۱۷ جنس و ۳۵ گونه بزرگ‌ترین خانواده زیر راسته نهنگ های دندان دار محسوب می‌‌شود.اعضای این خانواده در تمام آبهای آزاد جهان و همچنین بعضی رودخانه‌های در امتداد آب شیرین انتشار دارند.این خانواده از دوره آئوسن ظاهر شده اند. پوست بدن دلفینها معمولاً صاف و برهنه است. ممکن است در سر و تنه تعدادی از آنها مو وجود داشته ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول