مقاله یون زدایی توسط دستگاه

Word 52 KB 34999 9
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • در روش پیشنهای که دیالیز توسط دستگاه می باشد پس از مرحله ششم به جای قرار دادن رسوبات در کیسه های سلفونی که به اصطلاح کیسه دیالیز نامیده می شود و گذاشتن آنها در آب جاری برای مدت حداقل 3 روز و بعد قرار گرفتن برای مدت حداقل 2 روز در محلول آب فنول (برای ضد عفونی شدن و نگهداری از سرم برای زمانهای طولانی در سردخانه) می توان از دستگاه دیالیز استفاده کرد که همین کار را در زمانی حدود 3 تا 4 ساعت انجام می دهد و به جای مصرف چیزی در حدود 2000 تا 4000 لیتر آ‎ب دیونیزه می توان با حدود 60 تا 80 لیتر آب دیونیزه عمل دیالیز را انجام داد. نحوه عمل دستگاه دیالیز در زیر شرح داده شده است:

  اجزاء دستگاه یون زدا: (جهت دیالیز نمونه ها به روش آزمایشگاهی)

  یک ظرف شیشه ای بزرگ (بومبون) به گنجایش 10 لیتر (جهت ریختن آب دیونیزه)

  یک ظرف شیشه ای کوچکتر (ارلن) به گنجایش 5 لیتر (جهت ریختن محلول سرم)

  صافی دیالیز

  دو عدد پمپ الکتریکی

  شیرهای خروجی محلول و آب

   

   

   

   

   
   
   

  نحوه کار دستگاه بدین صورت است که نمونه سرمی را که از مرحله ششم به دست آمده است و به صورت جامد می باشد را با حداقل آب دیونیزه مخلوط کرده که محلول کاملاً شفاف به دست آید و به صورت مایع درون ارلن که در دستگاه می باشد ریختیم ارلن دارای یک خروجی و یک ورودی می باشد که یکی در پایین جهت خروج محلول توسط پمپ به درون  دستگاه صافی دیالیز و دیگری در بالا جهت ورود مجدد محلول دیالیز شده به درون ارلن.

  درون ظرف شیشه ای بزرگتر (بومبون) آب دیونیزه ریختیم و این ظرف هم دارای یک خروجی و یک ورودی است که خروجی پایینی جهت خروج آب توسط پمپ به درون دستگاه صافی است و ورودی بالایی جهت بازگشت مجدد آب به درون ظرف می باشد.

  نحوه عمل دستگاه بدین صورت است که جریان سرم از درون لایه های فیبری (فیلترها) عبور کرده و جریان آب هم از غشاء خارج حرکت می نماید که فیلتر مربوطه اجازه عبور ذرات بسیار ریز را تنها می دهد و نمک و املاح خارجی شده و به درون آب می روند و ذرات بزرگتر مثل پروتئین ها از غشاء مربوطه عبور نمی کنند و با این روش پس از چندین بار تعویض آب می توان محلول سرم را از وجود املاح و نمک ها عاری کرد.

  حال به عنوان مثال یکی از نمونه ها که دیالیز روی آن صورت گرفته است به طور کلی بیان می نماییم.

   

   

  5-2. نمونه سرم ضد عقرب گزیدگی:

  در بخش تصفیه دو نمونه کاملا یکسان و مشابه را وزن کرده و یکی را به صورت سنتی درون کیسه های دیالیز قرار دادیم و دیگری جهت تصفیه بوسیله دستگاه یون زدا مورد استفاده قرار دادیم.

  قبل از انجام آزمایش دستگاه را کاملا شستیم. بدین صورت که نخست درون ظرف محتوی آب دیونیزه قدری اسید ریختیم ودستگاه را روشن نمودیم تا جریان اسید از درون صافی دیالیز هم عبور نماید، سپس قدری سود درون ظرف آب دیونیزه ریختیم و مجدداً دستگاه را روشن نموده تا جریان قلیایی هم درون دستگاه جریان پیدا نماید که بدین صورت صورت اسید باقیمانده در ظرف خنثی می شود. پس از این کار دستگاه را با آب دیونیزه پر کردیم و چند دقیقه گذاشتیم تا کار کند و کاملا از اسید و باز محیط عاری شود (دستگاه را 2 تا 3 بار با آب دیونیزه می شویم) پس از این کارها نمونه سرمی را که به صورت جامد است، با قدری آب دیونیزه مخلوط کرده و هم زدیم تا به صورت محلول تبدیل شود و پس از تبدیل شدن آن به محلول هدایت آن را با دستگاه هدایت سنج خواندیم. سپس نمونه سرم را که به صورت محلول بود درون ظرف محلول که در دستگاه قرار دارد ریخته و درون ظرف که گنجایش 10 لیتر را دارد، 10 lit آب دیونیزه ریختیم و بعد دستگاه را روشن کرده (هر دو پمپ را روشن می نماییم) و جریان آب و محلول از درون صافی دیالیز عبور داده و از طریق تبادل یون ها عمل دیالیز آغاز می شود. در مرحله اول برای مدت 20 دقیقه دستگاه را گذاشتیم تا کار کند و سپس از طریق شیر خروجی آب دیونیزه قدری آب دیونیزه بر می داریم و هدایت آب را اندازه می گیریم که برابر با 1125 میکرو زیمنس () بود. که نشان می دهد آب دیونیزه از املاح نمک اشباع شده است و تبادل یون به خوبی انجام شده است و نیاز به تعویض آب دیونیزه داریم که در این حال دستگاه را خاموش کرده و شیر خروجی آب دیونیزه را باز کرده و و آب دیونیزه را عوض کردیم.

  پس از خارج کردن آب و اضافه کردن آب جدید دستگاه را مجدداً روشن کرده و برای مدت 20 دقیقه دیگر گذاشتیم تا کار کند و سپس هدایت آب را اندازه گرفتیم. مجدداً آب را تعویض کرده و آب جدید می گذاریم و برای مدت 20 دقیقه دیگر گذاشتیم تا دستگاه کار کند. و پس از آن مجدداً هدایت آب را اندازه گرفتیم. در این مرحله هدایت محلول را اندازه می گیریم که نسبت به قبل بسیار کمتر شده است. مجددا آب را تعویض کرده و آب جدید و تازه در دستگاه ریخته و دستگاه برای مدت 20 دقیقه دیگر هم کار می کند. در این مرحله چون تغییر کمتری داشتیم آب جدید را که قرار دادیم دستگاه را برای مدت 20 دقیقه می گذاریم تا کار کند و در این حال پس از 20 دقیقه هدایت آب و محلول را اندازه گرفتیم.

  در مرحله بعد هم پس از تعویض آب دستگاه را برای مدت 20 دقیقه می گذاریم تا کار کند و هدایت بسیار پایین آمده و نزدیک به هدایت آب مقطر است.

  در مرحله بعدی هم پس از تعویض آب دستگاه را برای مدت 20 دقیقه دیگر گذاشتیم تا کار کند که در این حالت هدایت آب برابر با (10) و هدایت محلول برابر با (27) می باشد که در این حال به دلیل نزدیک شدن بسیار  زیاد هدایت آب به هدایت آب دیونیزه و احتمال کافی بودن عمل دیالیز ما تست کلرور باریم را برای محلولمان انجام دادیم تا در صورت شفاف بودن از عدم حضور سولفات آمونیوم اطمینان حاصل نماییم که پس از انجام دادن این تست محلول کاملا شفاف شد که نشان می دهد BaSO­4 در محیط نیست یا بسیار کم است و در حد استاندارد می باشد.

  پس از این کار عمل فنول زنی و نمک زنی را آغاز کردیم که در این حال تمامی آب دیونیزه موجود در ظرف را خالی کرده و به جای آن محلولی که به صورت زیر آمده می شود را درون ظرف محتوی آب دیونیزه ریختیم.

  فنول  و سرم فیزیولوژی ( کلرور سدیم) را مخلوط و به میزان lit10 درست کردیم و درون ظرف محتوی آب دیونیزه ریختیم و دستگاه را برای مدت 45 دقیقه روشن نمودیم. که در این حال توسط انتقال یونی عمل مبادله صورت می گیرد و عمل فنول زنی هم در مدت کوتاهی انجام می پذیرد. که این کار برای جلوگیری از خراب شدن سرم می باشد.

  پس از این کار و خاموش کردن دستگاه نمونه محلول سرم را که آماده است برداشتیم و حجم آن را اندازه گیری کردیم و آن را توسط واحد بسته بندی و استریل ابتدا استریل کرده و سپس بسته بندی نمودیم و بعد نمونه ای را هم که از بخش تصفیه سرم به صورت مشابه توزین شده و علامت گذاری شده تحویل گرفته و در شرایط یکسان آزمون های لازم را برای آنها انجام می دهیم.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دیالیز توسط دستگاه: در روش پیشنهای که دیالیز توسط دستگاه می باشد پس از مرحله ششم به جای قرار دادن رسوبات در کیسه های سلفونی که به اصطلاح کیسه دیالیز نامیده می شود و گذاشتن آنها در آب جاری برای مدت حداقل 3 روز و بعد قرار گرفتن برای مدت حداقل 2 روز در محلول آب فنول (برای ضد عفونی شدن و نگهداری از سرم برای زمانهای طولانی در سردخانه) می توان از دستگاه دیالیز استفاده کرد که همین کار ...

واکسن و سرم سازي مقدمه: در موسسه واکسن و سرم سازي رازي آزمون هاي مختلفي جهت تعيين سلامت و ايمني سرمهاي درماني تصفيه شده و ارزيابي دقيق عيار سرمها انجام مي دهند که اين آزمون ها به طور کلي به دو گروه فيزيکوشيميايي و بيولوژيکي تقسيم مي شوند. آزمو

در موسسه واکسن و سرم سازی رازی آزمون های مختلفی جهت تعیین سلامت و ایمنی سرم های درمانی تصفیه شده و ارزیابی دقیق عیار سرمها انجام می دهند که این آزمون ها به طور کلی به دو گروه فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی تقسیم می شوند. آزمون های گروه اول شامل: اندازه گیری PH، وزن خشک، نیتروژن پروتئین (به دو روش کجلدال و بیوره) و غیره می باشد. آزمون های گروه دوم شامل: آزمون پیروژنی، سلامت و ایمنی، ...

تصفيه و ضد عفوني آب و فاضلاب مقدمه امروزه حفظ منابع آب ، يعني حياتي ترين ماده اي که بشر به آن نياز دارد بطور فزاينده اي مورد توجه مجامع مختلف بين المللي قرار گرفته است . رشد روزافزون جمعيت و در نتيجه بهره برداري بيش از حد از منابع محدود آب

موضوع : علم تکنولوژي مواد فصل اول طبقه بندي مواد کار 1- طبقه بندي مواد کار 1-1- تعريف تکنولوژي مواد: علمي که درباره استخراج، تصفيه، آلياژ کردن، شکل دادن، خصوصيات فيزيکي، مکانيکي، تکنولوژيکي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌کند، تکنولوژي

واحد هاي قديم مجتمع : براي اولين بار در سال 1338 اقدام به احداث يک کارخانه کود شيميايي در مرودشت شيراز گرديد که سرمايه آن بالغ بر 2900 ميليون ريال بوده است اين کارخانه در سال 1342 مورد بهره برداري قرار گرفت و در سال 1344 به شرکت ملي صنايع پ

مقدمه با پیشرفت صنعت کشاورزی در جوامع و بالا رفتن سطح بهداشت عمومی در جوامع مختلف میزان مصرف آب و به تبع آن میزان تولید فاضلاب افزایش یافته است پیشرفت صنعت کشاورزی وبالا رفتن سطح بهداشت عمومی یک مسئله خوشایند در جهان امروز است اما تولید فاضلاب و زائداتی که در آن وجود دارد باعث نگرانی دولتها و مردم و سازمانهای بین المللی زیست محیطی شده است . یکی از منابعی که در معرض آلودگی ناشی ...

مقدمه: کبد بزرگترین عضو بدن است که کانون بسیاری از رویدادهای ضروری فیزیولوژیک از قبیل تعادل قند خون (کلوکز)، تولید پروتئین پلاسما، چربی، لیپوپروتئین، تولید اسیدهای صفراوی و ترشح آن، ذخیره‌سازی ویتامین‌های (B12، A،D،K،E) و نیز محل متابولیسم، سم‌زدایی و دفع بسیاری از مواد ساخته شده در بدن یا مواد وارد شده به آن است. تظاهرات بالینی بیمارهای کبدی نیز به همین ترتیب متنوع بوده و ممکن ...

پرتودهی مواد غذایی (اشعه دادن) تحقیقات در زمینه استفاده از اشعه یونیزه بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم آغاز گردید در آن زمان تصور می شد که اشعه می تواند تکنیک بسیار مناسبی برای حفاظت از مواد غذایی باشد. متاسفانه امیدها به طور کامل برآورده نگردید و امروه تعداد محدودی از فرآورده های غذایی وجود دارند که برای افزایش عمر نگهداریشان، از اشعه استفاده می شود. از جمله اشکالاتی که این روش ...

تاریخچه در بین النهرین از لوحه های گلی ، در مصر (1838 ق.م) از پاپیروس ، در چین از حکاکی بر روی لوحه های چوبی و نمد با قلم مو و پارچه ابریشمی ، این منظور را عملی می کردند.با توجه به اینکه صنعت ، نمد ما لی در خاور دور سنّت و متداول بود، فردی چینی به نام تسائی لون (105 میلادی) از قطعات کهنه و اضافی ابریشم ، خمیر و بعد ورقه‌هایی به صورت نمد درست کرد و از آن به کمک قلم مو برای نقاشی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول