مقاله دیالیز توسط دستگاه

Word 57 KB 35002 7
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دیالیز توسط دستگاه:

  در روش پیشنهای که دیالیز توسط دستگاه می باشد پس از مرحله ششم به جای قرار دادن رسوبات در کیسه های سلفونی که به اصطلاح کیسه دیالیز نامیده می شود و گذاشتن آنها در آب جاری برای مدت حداقل 3 روز و بعد قرار گرفتن برای مدت حداقل 2 روز در محلول آب فنول (برای ضد عفونی شدن و نگهداری از سرم برای زمانهای طولانی در سردخانه) می توان از دستگاه دیالیز استفاده کرد که همین کار را در زمانی حدود 3 تا 4 ساعت انجام می دهد و به جای مصرف چیزی در حدود 2000 تا 4000 لیتر آ‎ب دیونیزه می توان با حدود 60 تا 80 لیتر آب دیونیزه عمل دیالیز را انجام داد. نحوه عمل دستگاه دیالیز در زیر شرح داده شده است:

  اجزاء دستگاه دیالیز: (جهت دیالیز نمونه ها به روش آزمایشگاهی)

  یک ظرف شیشه ای بزرگ (بومبون) به گنجایش 10 لیتر (جهت ریختن آب دیونیزه)

  یک ظرف شیشه ای کوچکتر (ارلن) به گنجایش 5 لیتر (جهت ریختن محلول سرم)

  صافی دیالیز

  دو عدد پمپ الکتریکی

  شیرهای خروجی محلول و آب

   

   

   

  نحوه کار دستگاه بدین صورت است که نمونه سرمی را که از مرحله ششم به دست آمده است و به صورت جامد می باشد را با قدری آب دیونیزه مخلوط کرده و به صورت مایع درون ارلن که در دستگاه می باشد می ریزیم ارلن دارای یک خروجی و یک ورودی می باشد که یکی در پایین جهت خروج محلول توسط پمپ به درون  دستگاه صافی دیالیز و دیگری در بالا جهت ورود مجدد محلول دیالیز شده به درون ارلن.

  درون ظرف شیشه ای بزرگتر (بومبون) آب دیونیزه می ریزیم و این ظرف هم دارای یک خروجی و یک ورودی است که سوراخ پایینی جهت خروج آب توسط پمپ به درون دستگاه صافی است و سوراخ بالایی جهت بازگشت مجدد آب به درون ظرف.

  نحوه عمل دستگاه بدین صورت است که جریان سرم از درون لایه های فیبری (فیلترها) عبور کرده و جریان آب هم از غشاء خارج حرکت می نماید که فیلتر مربوطه اجازه عبور ذرات بسیار ریز را تنها می دهد و نمک و املاح خارجی شده و به درون آب می روند و ذرات بزرگتر مثل پروتئین ها از غشاء مربوطه عبور نمی کنند و با این روش پس از چندین بار تعویض آب می توان محلول سرم را از وجود املاح و نمک ها عاری کرد.

  حال به عنوان مثال یکی از نمونه ها که دیالیز روی آن صورت گرفته است به طور کلی بیان می نماییم.

   

   

  نمونه سرم ضد عقرب گزیدگی:

  در بخش تصفیه دو نمونه کاملا یکسان و مشابه را وزن کرده و یکی را به صورت سنتی درون کیسه های دیالیز قرار داده و دیگری را جهت تصفیه بوسیله دستگاه به ما دادند. پس از تحویل گرفتن نمونه از بخش تصفیه (نمونه ای به صورت جامد) آن را وزن کرده که حدوداً gr300 بوده.

  قبل از انجام آزمایش دستگاه را کاملا می شوییم. بدین صورت که نخست درون ظرف محتوی آب دیونیزه قدری اسید ریخته ودستگاه را روشن می نماییم تا جریان اسید از درون صافی دیالیز هم عبور نماید، سپس قدری سود درون ظرف آب دیونیزه ریخته و مجدداً دستگاه را روشن می نماییم تا جریان قلیایی هم درون دستگاه جریان پیدا نماید که بدین صورت هم اسید باقیمانده در ظرف خنثی می شود و هم صافی دیالیز از لحاظ میکروبها و قارچهایی که ممکن است در محیط رشد نمایند تمیز و عاری شود. پس از این کار دستگاه را با آب دیونیزه پر کرده و چند دقیقه می گذاریم تا کار کند و کاملا از اسید و باز محیط عاری شود (دستگاه را 2 تا 3 بار با آب دیونیزه می شویم) پس از این کارها نمونه سرمی را که به صورت جامد است، با قدری آب دیونیزه مخلوط کرده و هم می زنیم تا به صورت محلول تبدیل شود و پس از تبدیل شدن آن به محلول هدایت آن را با دستگاه هدایت سنج میخوانیم که برای نمونه اول سرم ضد عقرب گزیدگی برابر با 5/2 میلی زیمنس (ms) بود.

  سپس نمونه سرم را که به صورت محلول است درون ظرف محلول که در دستگاه قرار دارد می ریزیم و درون ظرف که گنجایش 10 لیتر را دارد، 10 lit آب دیونیزه می ریزیم و بعد دستگاه را روشن کرده (هر دو پمپ را روشن می نماییم) و جریان آب و محلول از درون صافی دیالیز عبور کرده و از طریق تبادل یون ها عمل دیالیز آغاز می شود. در مرحله اول برای مدت 20 دقیقه دستگاه را می گذاریم تا کار کند و سپس از طریق شیر خروجی آب دیونیزه قدری آب دیونیزه بر می داریم و هدایت آب را اندازه می گیریم که برابر با 1125 میکرو زیمنس () بود. که نشان می دهد آب دیونیزه از املاح نمک اشباع شده است و تبادل یون به خوبی انجام شده است و نیاز به تعویض آب دیونیزه داریم که در این حال دستگاه را خاموش کرده و شیر خروجی آب دیونیزه را باز کرده و تمامی lit10 آب را خارج کرده و lit10 آب دیونیزه جدید به جای آن می ریزیم. (البته باید توجه کرد که در طول عمل دیالیز درب هر دو ظرف محتوی آب دیونیزه و ظرف محتوی محلول کاملا محکم بسته باشند چون در غیر این صورت ما افزایش حجم زیادی در محلول شاهد خواهیم بود که ناشی از انتقال آب دیونیزه به درون محلول است) پس از خارج کردن آب و اضافه کردن آب جدید دستگاه را مجدداً روشن کرده و برای مدت 20 دقیقه دیگر می گذاریم تا کار کند و سپس هدایت آب را اندازه می گیریم که برابر با (650) است. مجدداً آب را تعویض کرده و آب جدید می گذاریم و برای مدت 20 دقیقه دیگر می گذاریم تا دستگاه کار کند. و پس از آن مجدداً هدایت آب را اندازه می گیریم که برابر با (355) بود.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

در روش پیشنهای که دیالیز توسط دستگاه می باشد پس از مرحله ششم به جای قرار دادن رسوبات در کیسه های سلفونی که به اصطلاح کیسه دیالیز نامیده می شود و گذاشتن آنها در آب جاری برای مدت حداقل 3 روز و بعد قرار گرفتن برای مدت حداقل 2 روز در محلول آب فنول (برای ضد عفونی شدن و نگهداری از سرم برای زمانهای طولانی در سردخانه) می توان از دستگاه دیالیز استفاده کرد که همین کار را در زمانی حدود 3 ...

واکسن و سرم سازي مقدمه: در موسسه واکسن و سرم سازي رازي آزمون هاي مختلفي جهت تعيين سلامت و ايمني سرمهاي درماني تصفيه شده و ارزيابي دقيق عيار سرمها انجام مي دهند که اين آزمون ها به طور کلي به دو گروه فيزيکوشيميايي و بيولوژيکي تقسيم مي شوند. آزمو

در موسسه واکسن و سرم سازی رازی آزمون های مختلفی جهت تعیین سلامت و ایمنی سرم های درمانی تصفیه شده و ارزیابی دقیق عیار سرمها انجام می دهند که این آزمون ها به طور کلی به دو گروه فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی تقسیم می شوند. آزمون های گروه اول شامل: اندازه گیری PH، وزن خشک، نیتروژن پروتئین (به دو روش کجلدال و بیوره) و غیره می باشد. آزمون های گروه دوم شامل: آزمون پیروژنی، سلامت و ایمنی، ...

- میانگین داده های آماری از فرمول روبرو محاسبه می شود. x­I = نماینده هر یک از مقادیر موجود است. N = تعداد اندازه گیری ها است. 2- انحراف استاندارد: انحراف استاندارد که به عنوان معیار دقت به کار می رود به صورت زیر محاسبه می‌شود. 3- واریانس: واریانس به تعریف ساده، یعنی مربع انحراف استاندارد که به صورت زیر میباشد. 4- خطای استاندارد: انحراف استاندارد هر میانگین خطای استاندارد نام ...

تصفيه و ضد عفوني آب و فاضلاب مقدمه امروزه حفظ منابع آب ، يعني حياتي ترين ماده اي که بشر به آن نياز دارد بطور فزاينده اي مورد توجه مجامع مختلف بين المللي قرار گرفته است . رشد روزافزون جمعيت و در نتيجه بهره برداري بيش از حد از منابع محدود آب

تصفیه آب در چگونگی انجام فرایندهای باز ساختی و تصفیه اب و همچنین قابل استفاده کردن فاضلاب های شهری و صنعتی طره ها و روشهای مفید تر و کم هزینه تر مورد توجه بیشتری واقع خواهد شد. این مایع بی رنگ یکی از خالص ترین مواد موجود در روی کره زمین و در عین حال از پیچیده ترین محلولهاست. تا دو دهه اخیر انرژی مهمترین سرمایه ملی کشور ها بود ولی اکنون یا بهتر است بگوییم در اینده ای نه چندان دور ...

مقدمه امروزه حفظ منابع آب ، یعنی حیاتی ترین ماده ای که بشر به آن نیاز دارد بطور فزاینده ای مورد توجه مجامع مختلف بین المللی قرار گرفته است . رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه بهره برداری بیش از حد از منابع محدود آب از یک طرف و آلوده شدن آنها بسبب فعالیتهای گوناگون زیستی ، کشاورزی و صنعتی بشر از طرف دیگر همگی دست به دست همدیگر داده و زنگ خطر بحران آب را در سالهای آینده به صدا در ...

تصفيه آب در چگونگي انجام فرايندهاي باز ساختي و تصفيه اب و همچنين قابل استفاده کردن فاضلاب هاي شهري و صنعتي طره ها و روشهاي مفيد تر و کم هزينه تر مورد توجه بيشتري واقع خواهد شد. اين مايع بي رنگ يکي از خالص ترين مواد موجود در روي کره زمين و

موضوع : علم تکنولوژي مواد فصل اول طبقه بندي مواد کار 1- طبقه بندي مواد کار 1-1- تعريف تکنولوژي مواد: علمي که درباره استخراج، تصفيه، آلياژ کردن، شکل دادن، خصوصيات فيزيکي، مکانيکي، تکنولوژيکي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌کند، تکنولوژي

واحد هاي قديم مجتمع : براي اولين بار در سال 1338 اقدام به احداث يک کارخانه کود شيميايي در مرودشت شيراز گرديد که سرمايه آن بالغ بر 2900 ميليون ريال بوده است اين کارخانه در سال 1342 مورد بهره برداري قرار گرفت و در سال 1344 به شرکت ملي صنايع پ

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول