‫پروژه طرح هادی روستای چاه مزارسفلی شهرستان تربت جام

Word 2 MB 35090 8
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت قدیم:۳,۷۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲,۷۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •        مقدمه    

        برقراری عدالت اجتماعی ، رفع فقر و محرومیت ، رشد و توسعه یکپارچه نواحی مختلف و بخصوص روستاهای کشورمان ، از مهمترین اولویتهای اساسی کارشناسان و برنامه ریزان توسعه در سالهای اخیر در ایران بشمار می رود . این وضعیت بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اهمیتی که از آن برخوردار بوده و تاکیدی که از سوی رهبران کشورمان نسبت به این مهم بعمل آمده ، از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار بوده است . و به همین جهت ، رشد و توسعه مناطق روستایی و بهبود شرایط زندگی ساکنین سکونتگاههای روستایی ، همواره مورد توجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دیگر نهادها و سازمانهای متولی عمران روستایی قرار داشته است . در طی سالهای گذشته هر یک از این نهادها و سازمانها سعی نموده اند ، با پیگیری و اجرای وظایفی که در روستاها بعهده داشته اند ، طرحها و برنامه های مختلفی را برای توسعه روستایی ارائه نمایند . یکی از مهمترین طرحهای ارائه شده در این زمینه ، طرح هادی روستایی می باشد ، که از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه و در طی سالهای گذشته در سطح روستاها اجراء شده است . طرح هادی روستایی بر اساس آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 هیات محترم وزیران عبارت است از[1] :>>  طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود ، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری ، کشاورزی ، تاسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرح های جامع ناحیه ای تعیین می نماید . >>

      مهمترین اهداف تعیین شده برای این طرح ها براساس بند 2 آیین نامه اجرایی ماده 7 اساسنامه   بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، مصوب 17/9/1366 مجلس شورای اسلامی عبارت است از[2] :

     1- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستایی با توجه به شرایط فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی 

     2-تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی ، تولیدی و رفاهی

     3 هدایت وضعیت فیزیکی روستا .

     4 ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی

        اهداف تبعی این طرح ها نیز به شرح ذیل می باشد :

     1 بهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش بینی شده در طرح و تلاش برای ایجاد فضای   مناسب تر سکونت و فعالیت در آن .

     2- ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکردهای مختلف مسکونی ، تولیدی و خدماتی مورد نیاز در محیط روستا

     3- کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا از طریق برنامه ریزی و تعیین نحوه استفاده از زمین در محدوده بافت مسکونی موجود و پیشنهادی .

     4- ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا از طریق شناخت زمینه های سانحه خیزی و تمهید اقدامات ایمن سازی و نظارت بر ساخت و ساز در آنها .

     5- ایجاد بستر لازم جهت فراهم شدن زمینه صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستا .

      در راستای اهداف فوق ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی ، تهیه طرح هادی روستای شاهوردی از توابع دهستان قوچان عتیق ، بخش مرکزی ، شهرستان قوچان را به مشاور واگذار نموده ، و این مشاور با بکارگیری عوامل لازم و با همکاری و مساعدت مدیران ، کارشناسان ، کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین اعضای محترم شورای اسلامی و مردم خوب و شریف روستای شاهوردی ، طرح هادی این روستا را تهیه نموده است . امید آنکه با اجرای آن بخشی از اهداف توسعه روستایی در این منطقه از میهن اسلامیمان تحقق یابد . در تهیه این طرح برادران آقای مهندس کاووسی معاون عمران روستایی ، مهندس وفایی مسئول گروه فنی ، آقای خراج کارشناس ناظر طرحهای هادی ، کارکنان محترم این بنیاد ، شورای اسلامی روستا و مردم خوب و شریف روستای شاهوردی مشاور را یاری نموده اند ، که از همه این عزیزان تشکر و سپاسگزاری می نماید .

   

   

   

  کارشناس تهیه کننده طرح : حمید بهرامی

                                                   مشهد مقدس - بهار 1386

   

   

   

   

   

   

   

  مرحله اول

  مطالعات پایه و شناخت وضع موجود

   

   

            1- پیشینه و زمینه

           2 - حوزه نفوذ چاه مزار سفلی

          3 - روستای چاه مزار سفلی

  مرحله اول : مطالعات پایه و شناخت وضع موجود

      شناخت وضع موجود هرمنطقه ای ، برای تهیه برنامه های توسعه اجتماعی اقتصادی و… مهم ترین و اساسی ترین گام درمطالعات برنامه ریزی توسعه روستایی بشمار می رود . چرا که تبیین وضعیت حاکم می تواند تصویری روشن از مکان مورد مطالعه ارائه نماید ، ضمن آنکه با تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار ارائه شده در این بخش و دستیابی به نتایجی صحیح از وضع موجود ، می توانیم نسبت به ارائه طرحهای لازم برای عمران و آبادی روستاها و در نهایت توسعه روستایی اقدام نماییم . لذا است که می توان گفت ، شناخت پدیده ها و عناصر مختلف مرتبط با عنوان طرح ( طرح هادی روستایی ) از این جهت که تصویری روشن از وضعیت حاکم بر روستای مورد نظر و همچنین از این جهت که محدودیت ها و امکانات موجود و مورد نیاز را مشخص می نماید ، از اهمیت والایی برخوردار می باشد .

     در مطالعات حاضر، طرح هادی روستای شاهوردی ، سعی شده است اطلاعات و آمار مورد نیاز از وضعیت حوزه نفوذ روستا و روستای شاهوردی به روشهای زیر جمع آوری و پس از آن طبقه بندی و بررسی شده و در قالب تصویر ، نمودار ، جدول ، نقشه و…ارائه گردد . مهم ترین اقداماتی که دراین زمینه انجام شده است عبارتند از :

     1 بررسی نقشه ها ، اسناد ، اطلاعات و آمار و مطالعات انجام شده در مورد وضعیت روستا .

     2 مشاهده مستقیم وضعیت حاکم بر روستا و جمع آوری آمار واطلاعات مورد نیاز مرتبط با طرح .

     3 تهیه و تکمیل پرسشنامه ، مصاحبه با مسئولین محلی ، ساکنین روستا و بطور کلی کلیه کسانیکه به نحوی با اجرای طرح مرتبط بوده و یا ذینفع در نتایج به دست آمده می باشند .

     با توجه به آنچه در فوق اشاره گردید ، در این بخش از گزارش سعی شده است ، وضعیت حاکم بر حوزه نفوذ روستا و روستای شاهوردی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده بصورت توصیفی ارائه گردد .

   

   

   

   

   

   

   

   

  1- پیشینه و زمینه

      1-1- موقعیت جغرافیایی ، سیاسی و تاریخی روستا :      ؟

     روستای شاهوردی از توابع دهستان قوچان عتیق ، بخش مرکزی ، شهرستان قوچان می باشد . که در 15کیلومتری شمال غرب روستای موسی آباد ، مرکز دهستان جلگه موسی آباد و65 کیلومتری شمال شرق شهر      تربت جام ، مرکز بخش مرکزی و شهرستان تربت جام واقع شده است.

     از نظرموقعیت جغرافیایی ، روستای شاهوردی درعرض جغرافیایی؟ درجه شمالی و ؟ درجه طول شرقی قرار دارد .

     اگر چه روستای شاهوردی از نظر پیشینه تاریخی ، از اسناد و مدارک روشنی برخوردار نمی باشد ، لیکن با استناد به اظهارات معتمدان و ریش سفیدان محلی و بعضی از شواهد موجود در این روستا ، همچون نوع مساکن و ... می توان اذعان داشت که این روستا حداقل از قدمتی بیش از 150 سال برخوردار می باشد .

       نقشه های شماره1 ، 2 ، 3 و 4 موقعیت جغرافیایی و اداری این روستا را در استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی و دهستان قوچان عتیق را نشان می دهند .

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

مرحله اول : مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود 1- پیشینه و زمینه 1-1- بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن روستای مزرعه کلانتر از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد با مختصات جغرافیایی 54 درجه و 6 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 11 دقیقه عرض شمالی، ارتفاع آن از سطح دریا در حدود 1102 متر است (پاپلی یزدی ، 1367). در 11 کیلومتری جنوب شرقی میبد در نزدیکی محور ترانزیتی ...

انسان پيش از آموختن کشاورزي و کشف فنون و ابزارهاي مختلف, براي تامين نيازهاي زندگي خود به کوچ و چندجانشيني مي‌پرداخت. انسان‌ها براي تامين غذاي موردنياز خود و يافتن مکاني مناسب براي سکونت, به مکان‌هاي مناسب داراي منابع طبيعي (مرتع, آب, حيوانات) مهاجرت

مقدمه مطالعه برنامه‌ها, استراتژی‌ها, سیاست‌ها و راهکارهای مختلف توسعه (در سطوح مختلف) همراه با بررسی تجربه عملی کشورهای مختلف در زمینه توسعه روستایی و توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در روستاها, درس‌ها و نکات کلیدی بسیار مهمی را پیش روی ما گذاشته است. اگرچه الزاماً نمی‌توان عیناً از این تجربیات و رویکردها استفاده نمود اما توجه به آن‌ها و ”یادگیریِ“ درست نکات, باعث روشن‌شدن فضای ...

چکیده: مطالعه حاضر تحت عنوان «روند توسعه روستایی در دهستان کبودگنبد شهرستان کلات نادر» به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در روند توسعه اقتصادی در این دهستان می‌پردازد. توسعه روستائی یک امر چند بعدی است که از مؤلفه‌های مختلفی تشکیل می‌شود. در این راستا، مؤلفه‌های مزبور در دهستان کبودگنبد به صورت زیرساختهای طبیعی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در نظر گرفته شده‌اند که هریک از این ...

روستاي مزرعه کلانتر يکي از نقاط تاريخي و ارزشمند استان يزد به شمار مي آيد. قدمت اصلي مجموعه به اواخر صفويه باز مي گردد. اين دوره از زندگي تاريخي روستا در درون قلعه اي مترو که در کنار روستا مي گذشته که داراي تمام امکانات زندگي عمومي مردم آن از جمله آ

مقدمه : از گذشته روستا به عنوان اولین مجتمع زیستی بشر مطرح بوده است وعواملی نظیر طبیعت ، اقلیم ، فرهنگ ، اقتصاد و. . . در شگل گیری آن موثرند . در اکثر روستاها هماهنگی بافت با محیط و طبیعت باعث رشد ارگانیک روستا شده است . در این میان روستاهایی وجود دارند که به نحو شگفت آوری با محیط طبیعی خود در آمیخته اند . در این روستاها ، فضاها ، از ارزش زیادی برخوردار می باشند . نوع انتخاب ...

مرحله اول : شناخت وضعیت موجود روستای دره از توابع شهرستان مهریز به بخشا میان و دهستان میان کوه می باشد که در 19 کیلومتری شهر مهریز ( مرکز شهرستان مهریز) و 49 کیلو متری شهریزد ( مرکز استان) واقع شده است این روستا با مختصات جغرافیایی 53 درجه و 25 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 9 دقیقه عرض شمالی در ارتفاع بیش از 2000 متر از سط آبهای آزاد ودر بستری کوهستانی استقرار یافته است به لحاظ ...

مقدمه انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف, برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می‌پرداخت. انسان‌ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت, به مکان‌های مناسب دارای منابع طبیعی (مرتع, آب, حیوانات) مهاجرت می‌نمودند. از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورنیاز زندگی خود را بسازد به یکجانشینی روی آورد و روستاها ...

مقدمه تحول و دگرگونی در هریک از جنبه های خاص زندگی در عرصه های روستایی که تنوع ارتباط تنگاتنگ با روندهای عمومی توسعه سکونتگاهی روستایی دارد، بلکه جدا از سمت گیرهای عام در سطح ملی نیست. بنابراین هر گونه اقدامی در راستای دگرگونی جنبه های زندگی روستایی می تواند و باید جزیی از سازماندهی فضایی به شمار آید. در این راستا تاکید بر برنامه ریزی مراکز روستایی، حاصل توجه مجدد به توسع ...

مقدمه انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف، برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می‌پرداخت. انسان‌ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت، به مکان‌های مناسب دارای منابع طبیعی (مرتع، آب، حیوانات) مهاجرت می‌نمودند. از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورنیاز زندگی خود را بسازد به یکجانشینی روی آورد و روستاها ...

در کشورهاي جهان سوم برنامه ريزي يعني توسعه شهرها وتوسعه شهرها يعني برنامه ريزي. تا اين اواخرمنظورنهايي وهدف نهايي برنامه ريزي در کشور ما مثل همه کشورهاي جهان سوم يعني توسعه شهرها.اگر چه اين برنامه ريزي به بهاي از بين رفتن روستاها ونيمي از جمعي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول