‫پروژه طرح هادی روستای درکش بجنورد

Word 1 MB 35091 101
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت قدیم:۱۰,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  مقدمه

  رابطه شهر و روستا موضوعی جغرافیایی است که دو شکل دهی نظام امکان جمعیت و سلسله مراتب سکونت گاهی و در نهایت توسعه جغرافیایی متوازن از طریق انتشار امواج توسعه از کانونهای توسعه ( شهر ) به نقاط پیرامون ( روستا ) نقش بسزایی دارند اما هنگامی که این توسعه روند یک طرفه پیدا کند منجر به مهاجرت روستائیان و تخلیه روستاها می گردد.

  خالی شدن روستا مترادف با از بین رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور است و در صورت ادامه این فرآیند روستائیان روز به روز فقیرتر می شوند ، برقراری عدالت اجتماعی و فقر زدایی رشد و توسعه یکپارچه نواحی کشور روستا و روستائیان در اولویت هستند در این راستا برنامه ریزان و کارشناسان توسعه در سالهای اخیر اقدام به طرحهای مختلف توسعه در مناطق روستایی نموده اند که از آن جمله می توان به طرحهای بهسازی ، طرح تجمیع و طرح هادی روستایی اشاره نمود.

  فراهم آوردن بستر تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی اقتصادی فیزیکی حیات روستا به ویژگی‌های محیطی ( کوهستانی ، دره‌ای ، دشتی بودن روستا ) ، اجتماعی ( میزان و خصوصیات جمعیتی ، سواد ، بهداشتی و درمان ) و  اقتصادی ( درآمد ، چگونگی اشتغال و فعالیتهای اقتصادی ) ، بستگی دارد. طرح هادی روستا با در نظر گرفتن پتانسیل‌های موجود ، سعی در هدایت اقتصادی و اجتماعی آینده روستا دارد. حال با توجه به زیر ساخت های موجود ارائه خدمات و امکانات تسهیلی و رفاهی به روستا ضروری به نظر می‌رسد.

   

   

   

   

   

   

   مهمترین اهداف طرح هادی عبارتند از:

  ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و فیزیکی

  تأمین عادلانه امکانات از طریق ابعاد تسهیلات اجتماعی ، تولیدی و رفاهی

  هدایت و توسعه کالبدی روستا

  ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی عمومی

  ایجاد و استقرار ساخت و سازمان فضایی مناسب در پیکره روستاها برای تقویت کارکردهای تولید روستایی

  ایجاد زمینه‌های  فعالیت و اشتغال با در نظر گرفتن قابلیت‌ها و امکانات بالقوه موجود و سعی در  فعالیت بخشیدن به آن ها

  فراهم آوردن محیطی سالم جهت سکونت جمعیت روستا به نحوی که علاوه به تثبیت جمعیت از جمعیت گریزی روستاها کاسته شود.

  ایجاد بستر لازم برای گسترش صنایع روستایی و فعالیت های کشاورزی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1- شهرستان بجنورد

  1-1-  موقعیت جغرافیایی

  1-1-1-  تقسیم خراسان بزرگ

  براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1383، خراسان بزرگ به سه استان خراسان رضوی ، خراسان شمالی و خراسان جنوبی تقسیم گردیده است. طبق این مصوبه خراسان رضوی به مرکزیت مشهد مقدس بالغ بر 28/80 درصد جمعیت کل ، خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد حدود 12 درصد جمعیت کل و خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند 8/7 درصد از جمعیت کل خراسان ، قبل از تقسیمات را دارند. 

  1-1-2- موقعیت جغرافیایی خراسان شمالی

  استان خراسان شمالی در شمال شرق کشور قرار دارد و از شمال با کشور ترکمنستان ( با 270 کیلومتر مرز مشترک ) از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی ، از جنوب غربی با استان سمنان و از مغرب با استان گلستان هم مرز است.

  1-1-3- تقسیمات کشوری

  استان خراسان شمالی دارای 6 شهرستان ، 15 بخش و 40 دهستان و بیش از 1000 روستای دارای سکنه می باشد. مساحت استان 213335 کیلو متر مربع است و 5/1% از کل مساحت ایران را اشغال کرده است.

    1- 1-4- موقعیت ریاضی

  شهر بجنورد به عنوان یکی از شهرستانهای بزرگ خراسان شمالی  محسوب می شود. و در 56 درجه و 18 دقیقه تا 57 درجه و 44 دقیقه طول شرقی ودر37 درجه و13 دقیقه تا 38 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی قرار دارد. این شهرستان از شمال به جمهوری ترکمنستان ، از شرق به شهرستان شیروان ، از جنوب و جنوب غرب به شهرستان های اسفراین و جاجرم و از غرب به شهرستان مانه و سملقان محدود می شود و فاصله مرکز این شهرستان تا مشهد از طریق راه آسفالته 244 کیلومتر می باشد.

   

  1-2- ویژگی های اقلیمی

  1-2-1-  آب و هوا

    الف- درجه حرارت

  درجه حرارت از مهمترین عناصر آب و هوای هر ناحیه محسوب می‌شود که در ارتباط با میزان بارش خصوصیات کلی آب و هوایی ناحیه را مشخص می‌کند. در شهرستان بجنورد تیر و مرداد گرم ترین ماه سال و دی و بهمن نیز به عنوان سردترین ماه سال می‌باشند. درجه حرارت در نقاط مرتفع معمولاً پایین تر از دشت و نقاط پست می‌باشد. دمای متوسط سالانه بجنورد با توجه به آمار 23 ساله موجود 2/13 می‌باشد. حداکثر درجه حرارت ثبت شده 1/34 درجه و حداقل درجه ثبت شده 3/8-  درجه می باشد. میانگین حداقل درجه حرارت 6/4- درجه و میانگین حداکثر درجه حرارت 33 درجه است.

  ب- بارندگی شهرستان بجنورد

  میانگین بارش سالانه شهرستان در دوره آماری 23 ساله  mm 6/261 می‌باشد که به طور ناهماهنگ و بصورت برف و باران می‌‌باشد. بارش اغلب در فصل سرد سال رخ می‌دهد بیشترین مقدار بارندگی سالانه طی دوره سال 1379  با mm359 می‌باشد و کمترین میزان بارش مربوط به سال 1368 با 5/134 میلی متر گزارش شده است.

  ج- رژیم بارندگی

  بررسی میزان بارندگی سالانه شهرستان بجنورد نشان می‌دهد که میزان بارندگی در تمام سال هماهنگ می‌باشد. به طور کلی آمار به دست آمده از23 سال بارندگی در این شهرستان 5/28 درصد در فصل بهار 10 درصد در فصل تابستان و23 درصد در فصل پائیز و 5/38 درصد در فصل زمستان بوده است.

  1-2-2- منابع آب شهرستان بجنورد

  مهمترین جریانات سطحی شهرستان بجنورد شامل رودخانه‌های اترک ، فیروزه ، ارکان ، بازخانه، شیرین‌دره ، قره چای فرتوت ، چندیر ، سومبار ، و دربند می‌باشد. این رودخانه‌ها زهکشی دشت بجنورد را انجام می‌دهند. تمامی رودخانه‌های فوق الذکر را می‌توان به عنوان سرشاخه‌های رودخانه اصلی حوضه یعنی رودخانه اترک به شمار آورد. علاوه بر منابع فوق الذکر در زمینه تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستان بایستی به منابع زیرزمینی اشاره نمود که براساس آمار سال 1375 سازمان آب منطقه‌ای خراسان ، در سطح این شهرستان مجموعاً 55 حلقه چاه با تخلیه سالانه 8 میلیون متر مکعب 54 رشته قنات با تخلیه سالانه 11 میلیون مترمکعب و 70 دهانه چشمه با تخلیه سالانه 9  میلیون مترمکعب ، آب کشاورزی و شرب شهرستان را تأمین می‌نمایند.

   

  1-3- ویژگی های طبیعی

    1-3-1- زمین شناسی وگسل ها

  تشکیلات زمین شناسی بجنورد به دوران دوم و دوره نئوژن از دوران سوم و دوران چهارم زمین شناسی که منجر به شکل گیری حوضه رسوبی کپه داغ شده , مربوط است. حوضه رسوبی کپه داغ پس از بسته شدن دریای هرسی نین در اواسط تریاس به شکل یک حوضه درون قاره ای در شمال شرق ایران تشکیل شده است. این حوضه در شمال استان خراسان , شمال شرق استان گلستان و جنوب ترکمنستان گسترش دارد. از نظر مورفولوژیکی کمربند چین خورده کپه داغ به طرف جنوب غرب با دره های کشف رود- اترک و با دشتهای آبرفتی وسیع محدود شده و به وسیله راست گسل هایی که حرکات نسبتا افق با جهت شمال غرب- جنوب شرق دارند در معرض تخریب و فرسایش قرار گرفته است. به طورکلی شکل گیری حوضه کپه داغ و ساختمان درون حوضه ای آن با رخدادهای زمین ساختی یا مورفوتکتونیک ارتباط مستقیم داشته و رشته کوهها و دشت های موجود در این زون حاصل فازهای تکتونیکی در ادوار مختلف زمین شناسی بوده که گاهی به طور محلی نیز عمل کرده اند. رشته کوه کپه داغ از یک توالی سنگی به ضخامت حدود 8000 متر تشکیل یافته که عمدتا از سنگ های مزوزوئیک و ترشیاری به وجود آمده است. در یک تقسیم بندی کلی واحدهای سنگی کپه داغ را می توان به دو دسته صخره ساز تقسیم نمود: سنگ های آهکی , آهک های ماسه ای و ماسه سنگ های ژوراسیک و کرتاسه که به وجود آورنده مناطق مرتفع می باشد؛ سنگ های شیلی و مارنی کرتاسه که به وجود آورنده ژئومورفولوژی با ارتفاع پایین هستند. این دو مجموعه در کنار هم دامنه هایی شیبدار ایجاد می نمایند که زمینه را برای وقوع زمین لغزش ها فراهم می سازند. بدین معنی که واحدهای صخره ساز باعث ایجاد ارتفاعات و واحدهای شیلی و مارنی بخاطر فرسایش سریع توده های عظیم مواد آواری دامنه های شیبدار منطقه را به وجود می آورند.

 • فهرست:

  فصل اول : طرح هادی

  مقدمه .......................................................................................................................................................8

  شهرستان بجنورد .................................................................................................................................10

  موقعیت جغرافیایی ..............................................................................................................................10

  موقعیت ریاضی ....................................................................................................................................10

  ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................11

  آب و هوا ........................................................................................................................... ..................11

  منابع آب ..............................................................................................................................................12

  ویژگی های طبیعی ...............................................................................................................................12

  زمین شناسی وگسل ها .......................................................................................................................12

  توپوگرافی و ناهمواری ها ....................................................................................................................14

  خاک ها .................................................................................................................................................15

  لرزه خیزی ............................................................................................................................................16

  ویژگیهای انسانی ..................................................................................................................................17

  تعداد جمعیت .......................................................................................................................................17

  توزیع جمعیت ......................................................................................................................................18

  تغییرات جمعیت ..................................................................................................................................18

  تراکم نسبی ......................................................................................................................................... 18

  سواد .......................................................................................................................................................19

  پوشش گیاهی .......................................................................................................................................19

  ویژگی های اقتصادی ...........................................................................................................................21

  کشاورزی ..............................................................................................................................................21

  دامداری ................................................................................................................................................22

  صنایع ....................................................................................................................................................23

  خدمات ..................................................................................................................................................24

  شهرستان مانه و سملقان ................................................................................................................... 25  

  تاریخچه و پیشینه شهرستان مانه و سملقان ....................................................................................25

  وﻳﮋگی های جغرافیایی .........................................................................................................................26

  موقعیت ریاضی ....................................................................................................................................26

  ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................28

  آب و هوا ..............................................................................................................................................28

  دما .........................................................................................................................................................28

  بارندگی .................................................................................................................................................29

  باد  .........................................................................................................................................................30

  مطالعات زمین شناسی و توپوگرافی ..................................................................................................31

  زمین شناسی .........................................................................................................................................31

  تکتونیک ................................................................................................................................................31

  چینه شناسی .........................................................................................................................................31

  هیدرولوژی ............................................................................................................................................33

  ویژگی های طبیعی ...............................................................................................................................34

  زلزله ......................................................................................................................................................34

  سیل .....................................................................................................................................................34

  سرمازدگی .............................................................................................................................................35

  خاک ......................................................................................................................................................35

  پوشش گیاهی .......................................................................................................................................35 

  حیات جانوری ......................................................................................................................................36

  منابع آب ..............................................................................................................................................36

  کیفیت آب زیر زمینی ........................................................................................................................37

  دشت سملقان .......................................................................................................................................37

  ویژگیهای انسانی ..................................................................................................................................39

  وجه تسمیه شهرستان ..........................................................................................................................39

  اقوام ساکن شهرستان ..........................................................................................................................40

  ویژگی‌های جمعیتی ..............................................................................................................................42

  سواد .......................................................................................................................................................43

  شاغلین ..................................................................................................................................................44

  وضعیت اقتصادی شهرستان ...............................................................................................................45

  مراکز صنعتی تولیدی ، معادن و سدها .............................................................................................49

  روستای درکش ....................................................................................................................................52

  موقعیت جغرافیایی ..............................................................................................................................52

  تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستای درکش ................................................52

  آب و هوا ..............................................................................................................................................53

  بارندگی .................................................................................................................................................53

  دما .........................................................................................................................................................55

  رطوبت نسبی ........................................................................................................................................57

  یخبندان .................................................................................................................................................58

  باد ..........................................................................................................................................................59

  طبقه بندی اقلیمی ................................................................................................................................61

  وضعیت خاک ......................................................................................................................................61

  بررسی منطقه از نظر زلزله .................................................................................................................62

  منابع آب روستای درکش .................................................................................................................62

  رودخانه درکش ...................................................................................................................................62

  ویژگی های جمعیت ............................................................................................................................63

  تعداد جمعیت و بعد خانوار ................................................................................................................64

  ترکیب سنی جمعیت ...........................................................................................................................65

  ترکیب جنسی جمعیت ........................................................................................................................66

  تراکم جمعیت .......................................................................................................................................69

  سواد و آموزش جمعیت .....................................................................................................................70

  فعالیت و اشتغال جمعیت ...................................................................................................................71   

  نسبت بار تکفل واقعی ........................................................................................................................ 72

  نرخ رشد طبیعی جمعیت ....................................................................................................................72  

  ویژگی های اقتصادی ...........................................................................................................................73 

  کشاورزی ..............................................................................................................................................73

  دامداری ................................................................................................................................................75

  صنعت ...................................................................................................................................................76

  خدمات...................................................................................................................................................77

  جمع بندی وضعیت اقتصادی روستا .................................................................................................77

  بررسی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی ............................................................................................78

  معماری و نحوه ترکیب فضاهای مسکونی روستا .............................................................................78

  وضعیت واحدهای همسایگی ..............................................................................................................80

  ویژگی ها و الگوهای فرهنگی ..............................................................................................................81

  ویژگی های کالبدی .............................................................................................................................81

  شناخت، علل پیدایش روستا ..............................................................................................................81

  مراحل توسعه روستا ............................................................................................................................83

  بررسی شبکه‌های ارتباطی و درجه‌بندی معابر ................................................................................84

  دسترسی ها ...........................................................................................................................................85

  بررسی تأسیسات آب آشامیدنی ، برق ، فاضلاب ..........................................................................86

  کاربری‌ اراضی .................................................................................................................................... 86

  کاربری اراضی اطراف روستا...............................................................................................................88

  مالکیت اراضی ......................................................................................................................................90

  شناخت کیفیت ابنیه روستا .................................................................................................................91

  مسیر دسترسی روستا ..........................................................................................................................92  

  نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها ...........................................................................................................92  

  تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی جمعیت آینده .......................................................................................92

  پیش بینی اقتصاد روستا ......................................................................................................................93

  زراعت و باغداری ................................................................................................................................93

  دامداری ................................................................................................................................................94

  صنایع ....................................................................................................................................................95

  خدمات ..................................................................................................................................................95

  بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی ........................................................................96

  تجزیه و تحلیل شبکه‌های ارتباطی ....................................................................................................96

  سرانه پیشنهادی روستا .......................................................................................................................97

  تعیین محدودیت‌ها و امکانات توسعه فیزیکی ...............................................................................101

  بررسی کمبودهای حوزه نفوذ ..........................................................................................................101

  ارائه طرح هادی ................................................................................................................................101

  پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا .................................................................101

  مقررات اجرایی مربوط به نحوه استفاده از اراضی ........................................................................103

  ضوابط تفکیک ...................................................................................................................................105

  ضوابط متفرقه ....................................................................................................................................105

  برنامه زمان بندی اجرای طرح هادی ............................................................................................105 

  اولویت کوتاه مدت ...........................................................................................................................105

  اولویت میان مدت ............................................................................................................................106

  برآورد هزینه اجرای طرح ...............................................................................................................107 

  شناسایی حوزه نفوذ روستای درکش ..............................................................................................108

  حوزه نفوذ خدماتی روستای درکش ...............................................................................................109

  حوزه خدمات بهداشتی – درمانی ...................................................................................................110 

  حوزه نفوذ خدمات تجاری و بازرگانی ............................................................................................110

  حوزه نفوذ خدمات اداری .................................................................................................................110

  حوزه نفوذ خدمات معین ..................................................................................................................110

  فصل دوم : طرح گردشگری

  مقدمه گردشگری روستای درکش .................................................................................................112

  مطالعات گردشگری روستای درکش .............................................................................................113

  مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های تاریخی- معماری ......................................................................113

  مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های فرهنگی- مذهبی ......................................................................114

  مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های طبیعی ........................................................................................114

  بررسی نحوه اداره و مدیریت جاذبه ها ..........................................................................................114

  بررسی وضعیت تسهیلات و خدمات در جاذبه ها .......................................................................115

  بررسی محدودیت های گردشگری ................................................................................................117

  بررسی قابلیت های گردشگری .......................................................................................................118

  بررسی تنگناهای گردشگری ............................................................................................................119

  بررسی تأسیسات حمل ونقل گردشگران .......................................................................................120

  بررسی وضعیت اطلاع رسانی .........................................................................................................120

  صنایع دستی منطقه و اطراف ..........................................................................................................121

  امکان خرید در جاذبه ها .................................................................................................................121

  بررسی وضعیت امنیت .....................................................................................................................121

  امنیت در تسهیلات و خدمات گردشگری ....................................................................................122

  نیروی انسانی شاغل در اقامتگاه ها و مراکز پذیرایی ...................................................................122

  نیروی انسانی شاغل در جاذبه ها ...................................................................................................123

  بررسی حوزه نفوذ جذب گردشگران ..............................................................................................123

  تحلیل و نتیجه گیری ........................................................................................................................126

  تحلیل نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها .......................................................................126

  پیش بینی طرح ها و پروژه های عملیاتی توسعه گردشگری ......................................................131

  پروژه های بهسازی و تجهیز ............................................................................................................133

  پروژه های تربیتی و آموزشی ..........................................................................................................134

   

   

   

   

  منبع:

  ندارد.

چکیده: مطالعه حاضر تحت عنوان «روند توسعه روستایی در دهستان کبودگنبد شهرستان کلات نادر» به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در روند توسعه اقتصادی در این دهستان می‌پردازد. توسعه روستائی یک امر چند بعدی است که از مؤلفه‌های مختلفی تشکیل می‌شود. در این راستا، مؤلفه‌های مزبور در دهستان کبودگنبد به صورت زیرساختهای طبیعی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در نظر گرفته شده‌اند که هریک از این ...

چکیده: این پایان نامه با عنوان بررسی و مقایسه طرح های هادی سال 1374 و 1385 در روستای چاه ملک می باشد. هدف از این بررسی و مقایسه رسیدن به یک جمع بندی در مورد وضعیت روستای چاه ملک در سال 1374 و 1385 است. تأکید، بیشتر بر روی وضعیت اشتغال، جمعیت و کاربری مسکونی است. در این تحقیق سعی شده از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شود و با کمک گرفتن از آمارها و اطلاعات دو طرح هادی روستا به نتیجه ...

انسان پيش از آموختن کشاورزي و کشف فنون و ابزارهاي مختلف, براي تامين نيازهاي زندگي خود به کوچ و چندجانشيني مي‌پرداخت. انسان‌ها براي تامين غذاي موردنياز خود و يافتن مکاني مناسب براي سکونت, به مکان‌هاي مناسب داراي منابع طبيعي (مرتع, آب, حيوانات) مهاجرت

مقدمه انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف, برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می‌پرداخت. انسان‌ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت, به مکان‌های مناسب دارای منابع طبیعی (مرتع, آب, حیوانات) مهاجرت می‌نمودند. از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورنیاز زندگی خود را بسازد به یکجانشینی روی آورد و روستاها ...

رابطه شهرو روستا موضوعي است جغرافيايي که در شکل دهي نظام اسکان جمعيت و سلسله مراتب سکونتگاهي و در نهايت توسعه جغرافيايي متوازن از طريق انتشار امواج توسعه از کانون هاي توسعه (شهر) به نقاط پيراموني (روستا) نقش به سزايي دارند اما هنگامي که اين توسعه رو

مرحله اول : شناخت وضعیت موجود روستای دره از توابع شهرستان مهریز به بخشا میان و دهستان میان کوه می باشد که در 19 کیلومتری شهر مهریز ( مرکز شهرستان مهریز) و 49 کیلو متری شهریزد ( مرکز استان) واقع شده است این روستا با مختصات جغرافیایی 53 درجه و 25 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 9 دقیقه عرض شمالی در ارتفاع بیش از 2000 متر از سط آبهای آزاد ودر بستری کوهستانی استقرار یافته است به لحاظ ...

مقدمه برقراری عدالت اجتماعی ، رفع فقر و محرومیت ، رشد و توسعه یکپارچه نواحی مختلف و بخصوص روستاهای کشورمان ، از مهمترین اولویتهای اساسی کارشناسان و برنامه ریزان توسعه در سالهای اخیر در ایران بشمار می رود . این وضعیت بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اهمیتی که از آن برخوردار بوده و تاکیدی که از سوی رهبران کشورمان نسبت به این مهم بعمل آمده ...

مقدمه انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف، برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می‌پرداخت. انسان‌ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت، به مکان‌های مناسب دارای منابع طبیعی (مرتع، آب، حیوانات) مهاجرت می‌نمودند. از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورنیاز زندگی خود را بسازد به یکجانشینی روی آورد و روستاها ...

مقدمه : از گذشته روستا به عنوان اولین مجتمع زیستی بشر مطرح بوده است وعواملی نظیر طبیعت ، اقلیم ، فرهنگ ، اقتصاد و. . . در شگل گیری آن موثرند . در اکثر روستاها هماهنگی بافت با محیط و طبیعت باعث رشد ارگانیک روستا شده است . در این میان روستاهایی وجود دارند که به نحو شگفت آوری با محیط طبیعی خود در آمیخته اند . در این روستاها ، فضاها ، از ارزش زیادی برخوردار می باشند . نوع انتخاب ...

چکیده : این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد می پردازد با این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، به مقایسه تطبیقی اسکان غیررسمی شهر یزد با اسکان غیر رسمی ایران و جهان پرداخته است روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. جامعه ‌آماری محله ‌ خضرآباد شهر یزد می باشد. برای گرد آوری اطلاعات مورد ...

چکیده : این پژوهش به بررسی وتحلیل عوامل مؤثر درپیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد می پردازد. یا این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر ازلحاظ اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی به مقایسه تطبیقی اسکان غیر رسمی شهر یزد با اسکان غیررسمی جهان و ایران پرداخته است. روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است،جامعه آماری محله حسن آباد شهر یزد می باشد. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول