تحقیق رایگان کنترل ضخامت انتخابی برای برش

Word 108 KB 35120 4
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  محاسبه سطح مقطع میلگرد ها:

  با فرض اینکه دانشجویان با روش محاسبه سطح مقطع میلگردها با استفاده از مطالب فصل سوم آشنا هستید. داریم:

  در تکیه‌گاه خارجی:

  Mu=10.9kN.m/m →                As-=225mm2/m

  در وسط دهانه:

  Mu=18.7kN.m/m →               As-=385mm2/m

  در تکیه‌گاه میانی:

  Mu=29kN.m/m     →               As-=600mm2/m

   

  حداقل میلگردهای اصلی در دال‌ها 14/fy نبوده و همان درصد میلگردهای حرارتی درنظر گرفته می‌شود.

  حداقل و حرارتی:

  As=1000*180*0.0018=324mm2/m

  (Φ10@200,          As=393mm2/m)

  انتخاب آرایش میلگردها:

  آرایش میلگردها باید به نحوی باشد که:

  اجرای آن آسان باشد؛

  دور ریز میلگرد به حداقل ممکن برسد. در شکل 10-5، آرایش میلگردها نشان داده شده است.

  میلگرد انتخابی نمره 12 می‌باشد که سطح مقطع آن مساوی 113mm2 است. برای انتخاب نقطه قطع میلگردها، می‌توان از دستورات ساده شده شکل برای دال‌ها در شکل 10-6 و همچنین مطالب فصل پنجم استفاده نمود. در تکیه‌گاه داریم:

  2(Φ12@350)=2*113*(1000/350)=645>600

  برای میلگردهای حرارتی حداقل در امتداد عمود بر میلگردهای اصلی از 10at200, As=393mm2/mΦ استفاده می‌گردد که در منطقه لنگر خمشی مثبت زیر میلگردهای اصلی و در منطقه لنگر خمشی منفی، در روی میلگردهای اصلی قرار داده می

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

اگر ارتفاع جان یک تیر از 900 میلیمتر تجاوز نماید، آرماتور طولی جلدی، Ask، به مقدار (d-750) میلمترمربع در هر متر ارتفاع، در هر یک از نمونه‌های طرفین تیر، در ناحیه‌ای به ارتفاع d/2 از آرماتور کششی باید پیش‌بینی شود. مقدار کل این آرماتور در تیر لزومی ندارد بیشتر از نصف آرماتور کششی تیر درنظر گرفته شود. فاصله میلگردهای جلدی از یکدیگر نباید بیشتر از d/6 یا 300 میلیمتر اختیار شود. ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

(( بسم الله الرحمن الرحیم )) درشروع کاریک ساختمان طراحی شده طرحی درمقابل قراردارد که باهمکاری مهندس ساختمان تهیه می شود. برای اینکه طراحی واستراکچر درارتباط نزدیک بایکدیگر باید باشند. برای طراح سیستم باربر ساختمان نیاز به تجربه است که آن موجب انتخاب روش واقتصادی ماده ساختمانی ویک سیستم مناسب باربری می شود که هدایت درست عملیات ساختمان ساده ترین روش تقریبی محاسبه بسیار مهم است . ...

درشروع کاریک ساختمان طراحی شده طرحی درمقابل قراردارد که باهمکاری مهندس ساختمان تهیه می شود. برای اینکه طراحی واستراکچر درارتباط نزدیک بایکدیگر باید باشند. برای طراح سیستم باربر ساختمان نیاز به تجربه است که آن موجب انتخاب روش واقتصادی ماده ساختمانی ویک سیستم مناسب باربری می شود که هدایت درست عملیات ساختمان ساده ترین روش تقریبی محاسبه بسیار مهم است . طرح پس از اینکه به صورت قابل ...

درشروع کاریک ساختمان طراحی شده طرحی درمقابل قراردارد که باهمکاری مهندس ساختمان تهیه می شود. برای اینکه طراحی واستراکچر درارتباط نزدیک بایکدیگر باید باشند. برای طراح سیستم باربر ساختمان نیاز به تجربه است که آن موجب انتخاب روش واقتصادی ماده ساختمانی ویک سیستم مناسب باربری می شود که هدایت درست عملیات ساختمان ساده ترین روش تقریبی محاسبه بسیار مهم است . طرح پس از اینکه به صورت قابل ...

مقدمه فن تیرچه و بلوک ، تلفیق دو روش پیش ساختگی و بتن ریزی در محل است که در آن ، قالب تحتانی به کلی حذف می شود. در این روش ، فولادهای کششی و برشی ( عرضی ) و پوشش بتنی فولادهای اصلی ، بصورت تیرچه های پیش ساخته در کارخانه تولید می شوند. در کارگاه ، پس از قرار دادن تیرچه ها به فاصله های معین و شمعبندی زیر تیرچه ها ، بلوکها را بین دو تیرچه مجاور قرار داده و سپس آرماتورهای حرارتی را ...

پس از جمع آوری اطلاعات لازم برای مدلسازی سازه جهت ارزیابی اولیه سازه تحت یک آنالیز خطی استاتیکی مطابق با آئین نامه 2800 قرار گرفت تا اولاً ضغف های آن مشخص گردد و ثانیاً نیاز به مقاوم سازی سازه بررسی گردد. برای مدلسازی سازه از آنجا که طبقه زیرزمین سازه دارای دیوارهای آجری با کیفیت خوب و به ضخامت5/1 متر بوده و اطراف آن نیز خاک نسبتاً متراکم قرار دارد، و از طرف دیگر به دلیل پاره ای ...

خرپا و کاربردهای آن: خرپاها اعضای 2 نیرویی هستند.یعنی هر عضو آنها را که در نظر بگیریم یک نیرو به سر عضو و یک نیرو به ته عضو وارد میشود که بزرگی این دو نیرو با هم برابر اما جهتشان مخالف است. در اکثر موارد خرپاها به صورت اعضای مثلثی در کنار هم جوش داده می شوند.اتصالات گره(Joint) نامیده میشوند و به صورت لولایی عمل میکنند. خرپاها به 3 گروه زیر تقسیم میشوند: 1-خرپای ساده یاSimple ...

مقدمه : در عملیات مرمت و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی ، آجری و سنگی ، از روشهای متعددی استفاده می شود ساختمانهای بنایی از جمله سیستمهای دیواری جمال بوده وخسارات لرزه ای یکی از طریق زیر به آنها وارد می شود : الف ) عدم استحکام و طبیعت کافی ودیافراگم های سقف و کف ب) عدم وجود شناژعل و کمربند ها یا نیروی کششی بتنی مسلح ج ) عدم وجود تیرهای کشش بین دیوارهای خارجی سیستم های سقف ...

بررسی مدل سازه در حالت خطی: پس از جمع آوری اطلاعات لازم برای مدلسازی سازه جهت ارزیابی اولیه سازه تحت یک آنالیز خطی استاتیکی مطابق با آئین نامه 2800 قرار گرفت تا اولاً ضغف های آن مشخص گردد و ثانیاً نیاز به مقاوم سازی سازه بررسی گردد. برای مدلسازی سازه از آنجا که طبقه زیرزمین سازه دارای دیوارهای آجری با کیفیت خوب و به ضخامت5/1 متر بوده و اطراف آن نیز خاک نسبتاً متراکم قرار دارد، و ...

طراحی رمپ ماشین رو : این رمپ از نوع دوم بوده و شمشیری رمپ در حدفاصل تیرهای موجود در دو انتهای پاگرد ، دهانه بی زنه ، بار زنده 500 کیلوگرم بر متر مربع منظور شده است . سیستم رمپ از نوع تیرچه بلوک است . وزن تیرچه بلوک 35 سانتیمتری : - روسازی : وزن کل سقف تیرچه بلوک با احتساب روسازی : = وزن شمشیری در امتداد افق = وزن پاگرد = شمشیری = تیرچه شمشیری پاگرد تیرچه پاگرد در اینجا برای هر ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول