گزارش تعیین درصد رطوبت خاک و سنگ

Word 60 KB 35131 3
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • آزمایش اول : تعیین درصد رطوبت

  خاک و سنگ

   

  مقدمه :

   این آزمایش برای تعیین درصد وزنی رطوبت  خاک و سنگ بکار می رود. در مکانیک خاک معمولاً جهت سهولت اصطلاح مصالح برای خاک و سنگ بکار برده می شود. درصد رطوبت عبارت است از نسبت وزن آب موجود در یک توده خاک به وزن خشک همان توده خاک که بصورت درصد بیان شود.

   

  وسایل مورد استفاده در آزمایش :

  ترازو

  گرمخانه (Oven)

  قوطی درصد رطوبت

  خاک

   

   

  تهیه نمونه برای  آزمایش :

  تعیین رطوبت خاک به روش ASTM بستگی به نحوه انتخاب نمونه و وزن آن دارد. روشی که در آن نمونه گرفته می شود (مثلاً نمونه دست خورده یا از نمونه گیری های دست نخورده بدست آمده) دارد. در تمام حالات باید نمونه طوری انتخاب شود که نماینده کل مصالح باشد. اگر خاک لایه أی یا از لایه هائی با جنس مختلف تشکیل شده باشد باید یک نمونه متوسط از تمام مصالح، یا از هر قسمت یک نمونه مجزا و یا به هر دو صورت گرفته شود. در این صورت ذکر روش نمونه برداری از قسمتهای مختلف در برگ گزارش ضروری می باشد.

  در نمونه های دست خورده بزرگ برای انتخاب نمونه باید ابتدا خاک کاملاً مخلوط شده و سپس مقدار لازم نمونه برای تعیین رطوبت گرفته شود. وزن نمونه مورد آزمایش برای تعیین رطوبت خاک با توجه به درشتی دانه های خاک مطابق جدول زیر می باشد.

  در نمونه های دست خورده کوچک نیز روش انتخاب نمونه به طریقه زیر می باشد

  در خاکهای غیر چسبنده مصالح تر را کاملاً مخلوط و سپس نمونه مورد آزمایش طبق جدول بالا گرفته می شود. در بسیاری از حالات دیده می شود که دانه ای بسیار درشت در یک نمونه کوچک وجود دارد. در این حالت بهتر است دانه های درشت دور ریخته شوند.

  در خاکهای چسبنده حدود 3 میلیمتر از اطراف نمونه را تراشیده و سپس آن را به دو قسمت تقسیم می نمائیم. دقت شود در مواردی که خاک لایه ای است باید نمونه گیری مانند آنچه در قبلاً ذکر شد انجام شود. وزن نمونه نباید کمتر از 25 گرم باشد و یا مطابق آنچه در زیر داده شده است.

  اگر وزن نمونه از حداقل ذکر شده در بالا نیز کمتر باشد باید با بصرت و احتیاط نظر داد.

   

  حداقل وزن نمونه تر انتخابی برای آزمایش برحسب گرم

  حداقل 10% مصالح مانده روی الک

  200-100

  500-300

  1000-500

  3000-1500

  10000-5000

  2 mm (شماره 10)

  4.75 mm (شماره 4)

  19 mm (4/3 اینچ)

  38 mm( 2/1 1 اینچ)

  76 mm (3 اینچ)

   

  نحوه انجام آزمایش :

  ابتدا سه ظرف انتخاب کرده و آنها را وزن می نماییم () سپس سه نمونه از یک خاک مرطوب که تهیه کرده ایم در هر کدام از ظرفها می ریزیم ( حدود  ظرف )و سپس ظرف و خاک را با هم وزن می کنیم      (  ) . در مرحله بعدسه ظرف را در oven در دمای 5˚c  110± به مدت 24 ساعت قرار می دهیم . بعد از این مدت مجددا وزن ظرفها و خاک درون آنها رااندازه  می گیریم      (  )  و با استفاده از رابطه زیر درصد رطوبت خاک مورد نظر را بدست می آوریم .

   

       درصد رطوبت

   

  = وزن ظرف خالی       

  = وزن ظرف + وزن خاک مرطوب

  = وزن ظرف + وزن خاک خشک

   

  نتایج و محاسبات آزمایش :

   

  وزن                                         ظرف

  W1

  W2

  W3

  A

  13  gr

  58.7  gr

  46.5  gr

  0.36

  B

  12.7  gr

  85.9  gr

  67.8  gr

  0.32

  C

  22.1  gr

  84.4  gr

  66.9  gr

  0.39

   

   

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

مقدمه : هدف آزمایش : جداسازی دانه های در اندازه های مختلف که هر بخش بصورت درصدی از کل نمونه بیان می شود . نتایج مربوط به دانه بندی در مسائلی همچون میزان نفوذپزیری در خاک، موئینگی، طراحی فیلتر و زهکش، احداث سد های خاکی و... استفاده می شود . تئوری آزمایش : مانده روی الک 200 شن و ماسه عبوری از الک 200 رس و سیلت D>4.75mm ذرات درشت دانه 2- 4.75mm ماسه درشت ASTM 0.425-2mm ماسه متوسط ...

هدف از انجام این آزمایش به تعیین درصد وزنی رطوبت در خاک نسبت به دانه‌ های خشک می‌باشد. مقدمه : در اکثر ازمایش‌های مکانیک خاک لازم است درصد رطوبت خاک تعیین گردد این آزمایش برای تعیین درصد وزنی سنگ نیز به کار می‌رود در بسیاری از خاکها درصد طبیعی یکی از خواص فیزیکی مهم است که رفتار خاک در مقایسه با حدود برگ بیان می‌کند و بیشتر به صورت حجمی به کار می‌رود در خاکهای ریزدانه پایداری و ...

نام آزمایش : نمونه برداری از ماسه و شن تعین درصد رطوبت کل قبل از اینکه روی ماسه و شن آزمایش به عمل آید (مثلاً آزمایش دانه بندی ، آزمایش تعین وزن مخصوص فضایی و غیره) باید نمونه أی تهیه شود که نماینده آن ماسه و شن باشد ، بدین منظور از نقاط مختلف ماسه و شن به مقدار مساوی برداشته و مخلوط نموده تا نمونه مورد نظر بدست آید. لوازم مورد نیاز: 1 اون حرارتی 2 ترازوی 10 کیلویی 3 بیل روش ...

عمل تراکم و کوبیدن لایه های سنگریزی باید آنقدر ادامه یابد تا احتمال هیچ گونه نشست ، تقلیل ، حجم ، جا به جایی و یا کاهش ضخامت قشرهای کوبیده شده وجود نداشته باشد . برای اطمینان از تراکم کافی این لایه ها باید ضریب تغییر شکل هر لایه یا EV2 با آزمایش آشتو T 221 و یا آشتو T 222 از طریق بار گذاری با صفحه و با قطر مناسب اندازه گیری شود . حداقل ضریب تغییر شکل باید 1500 کیلوگرم بر ...

آزمایش فشاری سنگدانه ها شن مهمترین عامل مقاومت فشاری بتن ها میباشد . حداقل مقاومت شن میباید از 800 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیشتر باشد . شنها به دو دسته بادامی و نخودی دسته بندی میشوند . سایز 5-10 میلیمتر شن را شن نخودی و 10-20 میلیمتر را شن بادامی مینامند . ما در این آزمایش یک نمونه سنگدانه شنی را از نظر مقاومت فشاری مورد آزمایش قرار میدهیم . برای این آزمایش 3000 گرم شن را داخل ...

مقدمه کرم های خاکی، بی مهرگان موجود در خاک هستند که همراه با ریز موجودات دیگر خاک خدمات کلی هم چون تجزیه بقایای آلی را بر عهده داشته و در نتیجه در سیستم طبیعت نقش تامین کنندگان مواد غذایی را بر عهده دارند. عمل کرم های خاکی در جهت تشکیل، توسعه و نگهداری خاک حتی از زمان داروین تا 19 قرن اخیر شناخته شده بوده، ولی ورمی تکنولوژی (صنعت تولید و پرورش کرم) تا اواسط قرن بیستم ناشناخته ...

مقدمه کرم های خاکی، بی مهرگان موجود در خاک هستند که همراه با ریز موجودات دیگر خاک خدمات کلی هم چون تجزیه بقایای آلی را بر عهده داشته و در نتیجه در سیستم طبیعت نقش تامین کنندگان مواد غذایی را بر عهده دارند. عمل کرم های خاکی در جهت تشکیل، توسعه و نگهداری خاک حتی از زمان داروین تا 19 قرن اخیر شناخته شده بوده، ولی ورمی تکنولوژی (صنعت تولید و پرورش کرم) تا اواسط قرن بیستم ناشناخته ...

اولین طبقه بندی خاک را داکوچایوف انجام داد که این دانشمند معروف است به پدر خاکشناسی. شروع کننده و اولیت عامل هوادیدگی باران است که با نفوذ باران در شکافها باعث بازشدن صخره ها و خورده شدن آنها می شود و وقتی با باد همراه شد این خوردگی بیشتر می شود و در این حالت درروی صخره ها یک لایه نازک خاک متولد می شود که این خاک ابتدایی ترین خاک است و اصطلاحاً خاک در جا است یعنی در همان بستر ...

آشنايي با روش صحيح نمونه برداري آب آبياري مقدمه ارزيابي کيفي منابع آب به صحت و دقت آزمايش هاي فيزيوکوشيميايي و باکتريولوژيکي بستگي دارد. داده هاي مورد ارزيابي نيز با نحوه برداشت آب در ارتباط مي باشد. بنابراين حتي در صورت بکارگيري روش هاي پيشرف

مقدمه: این آزمایش برای تعیین سرعت و مقدار فشردگی خاک بکار می رود. وقتی که تحت تاثیر بارگذاری محوری از تغییر شکل افقی خاک جلوگیری به عمل آید و زهکشی نیز در جهت قائم انجام می شود. مقدار تراکم پذیری خاک که با این آزمایش مشخص می شود از مهمترین خواصی است که از طریق تجارب آزمایشگاهی بدست می آید. اطلاعات بدست آمده از آزمایش تحکیم می تواند در گسترش یا تخمین سرعت و مقدار نشستهای غیر ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول