تحقیق کلینیک تخصصی

Word 15 MB 35149 108
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی - پیراپزشکی
قیمت قدیم:۱۰,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  به طور کلی می توان گفت امروزه جهت تعیین وتشخیص قطعی نوع وعوامل بیماریها انجام آزمایشات مختلف امری لازم واجتناب ناپذیراست.

  ضرورت این مقوله به میزانی است که وجود آن در تمامی مکان های بهداشتی درمانی محسوس و حایز اهمیت میباشد.

   شناخت وبرخورد با این فضا وچگونگی قرارگیری عناصر سازنده آن وارتباط آنها با یکدیگر در یک مکان بهداشتی درمانی موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت.

   

   

  مطالعات فیزیکی و شناخت فضاهای مورد استفاده درطراحی کلینیک تخصصی

   

  آشنایی با عملکرد آزمایشگاه در کلینیک

   

  خط مشی ها :

  1- انجام آزمایش های روتین و تخصصی

  2- ارائه خدمات آزمایشگاهی به بیماران اورژانس ،سر پائی و بستری

  3- ارئه گزارش نتایج آزمایشگاهی به پزشکان به صورت اورژانس یا به صورت معمول

  4- ارائه خدمات آموزشی به انترن ها ، رزیدنت های پاتولوژی و دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی

  5- ارائه خدمات پژوهشی به منظور پیشرفت و توسعه علوم پزشکی

  6- انتخاب افراد حائز شرایط جهت اهدای خون

  7- وجود حفاظت و ایمنی شغلی 

  روش ها :

  1- روش تهیه محلول های استاندارد .

  2- آماده سازی بیماران قبل از نمونه برداری

  قوانین و مقررات :

  1- کارکنان آزمایشگاه مجوز نمونه گیری را دارا باشند .

  2- ظروف حاوی نمونه ها به درستی علامتگذاری و بر چسب نویسی شود .

  3- نسخه دوم گزارش نتایج کلیه آزمایش ها در آزمایشگاه ضبط ونگهداری شود .

  4- کنترل و تنظیم وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی به درستی انجام شود .

  شرایط محیطی :

  1- وجود هوای تازه و کافی ، خارج کردن گازها ، بخارات سمی و زیان آور برای حفظ سلامتی کارکنان ضرورت دارد

  2- نور و روشنایی باید به اندازه کافی برای تشخیص رنگ ها از یکدیگر و خواندن صحیح اعداد

  و درجه بندی ها وجود داشته باشد

   

  وسایل و تجهیزات

   

   1- وسایل شیشه ای در آزمایشگاه

  2- وسایل و تجهیزات الکترونیکی و اتوماتیکی

  3- دوش آب سرد جهت مقابله با آتش سوزی و آسیبهای ناشی از اسیدها و بازها

  4- سایر لوازم مسولیت سازمانی ، تعداد مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز آنها

  مسولیت سازمانی ، تعداد مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز آنها 

  1- پاتولوژیست به عنوان رهبر و اداره کننده آزمایشگاه با مدرک تخصصی پاتولوژی و دارا بودن

  پروانه اشتغال به کار و عضویت در انجمن های علمی و تخصصی

  2- متخصصان رشته های مختلف آزمایشگاه جهت احراز مسئولیت هر یک از بخش ها با داشتن

  مدارک دکترا در رشته مربوطه

  3- تکنولوژیست آزمایشگاه جهت انجام آزمایش های تخصصی ، آزمایش های مربوط به بانک خون و حتی مدیریت اجرایی آزمایشگاه به عنوان ناظر فنی یا سوپروایزر به شرط داشتن حداقل مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی و عضویت در انجمن های علمی و تخصصی

  و معرف های ازمایشگاهی 4- تکنسین آزمایشگاه برای انجام آزمایش های روتین ، نمونه برداری از بیماران ، تهیه محلول ها به شرط داشتن حداقل مدرک کاردانی علوم آزمایشگاهی و عضویت در انجمن های علمی و تخصصی

  5- منشی بخش به شرط داشتن حداقل دیپلم دبیرستان و آشنا بودن با ماشین نویسی ، رایانه و اصطلاحات پزشکی

  فضای فیزیکی

  1- دفتر کار پاتولوژیست در مدخل در ورودی بخش

  2- اتاق انتظار بیماران در مجاورت ناحیه پزیرش

  3- ناحیه پذیرش در مجاورت اتاق انتظار بیماران

  4- فضای اصلی با بخش های مختلف آزمایشگاه مثل خون شناسی ، میکروب شناسی ، بیوشیمی ، سرم شناسی ، بانک خون و آسیب شناسی ،

  5- بانک خون و اتاق ذخیره سازی خون برای نگهداری از فراورده های خون و انجام آزمایشهای بانک خون 

  6- اتاق نمونه گیری و توزیع نمونه ها برای بیماران سر پایی

  7- اتاق نمونه گیری از اهداء کنندگان خون

  8- اتاق ریکاوری جهت اهداء کنندگان خون

  9- اتاق استقرار متخصصان و مسئولین بخش های مختلف آزمایشگاه

  10- انبار مخصوص نگهداری مواد ، معرف ها ، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی

  11- رختکن به صورت جداگانه برای کارکنان زن و مرد

  12- توالت و دستشویی بصورت جداگانه برای کارکنان و بیماران

   

   

  نیازهای فیزیکی و روحی و روانی کارکنان

  1- هماهنگی چشم ها با دست ها ، هماهنگی انگشتان با یکدیگر ، قدرت بینایی و قدرت تشخیص و

  تمییز دادن رنگ ها

  2- دقت و درستی در انجام کار

  3- داشتن خونسردی و اعتماد به نفس و روابط عمومی خوب با بیماران و همکاران

  کمیته خون :

  موظف به باز نگری و ارزشیابی درخواست تهیه فراورده های خون و ارائه توصیه ها و پیشنهادات به پزشکان برای استفاده مطلوب از خون کامل و فراورده های خون است

   

  نظارت یا کنترل

  کنترل کمیت :

  1- تعیین تعداد و نوع آزمایش های انجام شده در دورهای معین

  2- مقدار مواد مصرفی در بخش های مختلف آزمایشگاه

  3- محاسبه هزینه کلی انجام آزمایش ها

  کنترل کیفیت :

  1- رنگ ها و معرف های بیوشیمیایی باید از استاندارد های شناخته شده ای برخوردار باشند

  2- انجام آزمایش ها در چهار چوب زمان استاندارد به منظور جلوگیری از ایجاد خطا و به هدر رفتن زمان و سایر منابع

  3- تکنسین ها و تکنولوژیست ها اجازه تفسیر نتایج آزمایش ها را برای بیماران ندارند

  4- علل افزایش یا کاهش تعداد آزمایش های انجام شده به دلایل مختلف مثل افزایش یا کاهش تعداد بیماران

   

  سوابق و مدارک :

   

  1- برگه درخواست آزمایش با مشخصات استاندارد

  2- برگه گزارش نتایج آزمایش ها با مشخصات استاندارد

  3- دفتر های ثبت اطلاعات مربوط به بخش ها و قسمت های مختلف آزمایشگاه (دفتر بخش )

  4- دفتر ثبت اسامی اهدا کنندگان خون

  5- دفتر کل جهت ثبت نام بیماران با روش دستی ویا با استفاده از رایانه

  6- دفتر ثبت تعداد واحدهای خون کراسمچ شده و تزریق شده

  7- شناسنامه مربوط به هر یک از دستگاه ها

  8- سوابق و مدارک مربوط به کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

   

  معمولا در آزمایشگاههای طبی آزمایشات متعددی امر تشخیص را یاری می دهند که عبارتند از:

   

  آزمایشات بیوشیمی

   آزمایشات باکتری شناسی(باکتریولوژی)

   آزمایشات خون شناسی (هماتولوژی)

   آزمایشات انگل شناسی (پاراسیتولوژی)

   آزمایشات بافت شناسی(هیستولوژی)

   آزمایشات آسیب شناسی(پاتولوژی)

   آزمایشات ویروس شناسی(ویرولوژی)

   آزمایشات سرم شناسی خون(سرلوژی)

    آزمایشات هورمون شناسی

  آزمایشات بیوشیمی:

  آزمایشات روتین قند وچربی و...که تجزیه وتحلیل شمیایی از نمونه های خون ادرارومدفوع وسایر عناصر بدنی به عمل می آید.این آزمایشات نیاز به یک آزمایشگاه شیمی آلی با مقادیر قابل ملاحظه ای تجهیزات دارد .

  اجزای مورد استفاده در اتاق

  دستگاه نگهداری خون بن ماری ( حمام آب گرم ) برای تحلیل. باید نور کافی داشته باشد .

  سانتری فیوژ میکرودور تا 5000 دور در دقیقه

  جداسازی کپسول در سرم ( با ته نشین شدن ) در سانتری فیوژ

   که سدیم , پتاسیم و لیتیم خون را می گیرد. FlawePhoto Meter  

  Pipettor  برای اندازه سختی نمونه ها

  دستگاه SpectroPhotoer  به منظور رنگ سنجی ( شدت رنگ خون ) به کار می رود.

  RA 1000 دستگاه تمام اتوماتیک بمنظور انجام تحلیل داده ها و انجام آزمایش های قند , اوره , تری گلسیرین , کراتین , کلسترول , اوریک اسید , فسفر , آلکالاین

  دستگاه آب مقطر گیری از آب شهری به روش Dionizer

  نکته مهم ارتفاع پیشخوانها ومیزهای کارکه  در این قسمت است باید 90سانتیمتر(36اینچ)باشد.

  آزمایشات باکتری شناسی:

  آزمایشات باکتریولوژی تقریبا همگی با میکروسکوپ بوده ومی توان آنرا در حال نشسته پشت پیشخوان به ارتفاع 75 سانتیمتر (30اینچ)انجام داد.

  این مکان معمولا با آزمایشگاه انگل شناسی ادغام میگردد.

  برای انجام این اعمال فضا جهت آماده نمودن محیط کشت ضروری خواهد بود.(محیط کشت میتواند به صورت فضایی تفکیک شده باشد که میزان آن 8متر مربع می باشد.)

   

  آزمایشات خون شناسی:

  آزمایشات هماتولوژی در رابطه با شمارش گلوبولهای سفید وقرمز وشیمی خون می باشد.بیشتر کار با میکروسکوپ بوده و می توان در حال نشسته پشت پیشخوان به ارتفاع 75 سانتیمتر انجام داد .

  *    اجزای مورد استفاده در اتاق

  - یخچال °4-°8 برای نگهداری نمونه خون

  - دستگاه استریل و بخار آب (Auto clav(

  )- دستگاه مخلوط کن Mixer Hemato Logi(

              *    دراین قسمت 13 نوع آزمایش خون انجام می شود که عبارتند از

  - قطره ضد انعقاد : برای حرکت دادن و دوران و جلوگیری از انعقاد خون

  -مشخص کردن شماره گلبول سفید WBC) , گلبول قرمز (RBC, نوع سرباز خون , پلاکتها ,( شناسایی , غلظت خون )

  - آزمایش CBC

  - آزمایش ESR

  - آزمایش قند و چربی , اوره , کراتیتی , اسید اوریک , کلسترول , تری گلیسرین , کلسیم , فسفر , سدیم , پتاسیم , CPK, CDH

  - آزمایش PT  , PPT برای کسانی که سکته قلبی می کنند.

  آزمایشات انگل شناسی :

   

  آزمایشات پاراسیتولوژی که معمولا با بررسی مدفوع انجام می شود وبه طور عمده از شیمی ومیکروسکوپ استفاده میشود وهمانگونه که در قسمت آزمایشگاه باکتری شناسی ذکر گردید می توان این دو فضا را با یکدیگر ادغام نمود.

  آزمایشات بافت شناسی:

   

  آزمایشات هیستولوژی الگوی سلولی نمونه های بیمار شده می باشد که معمولا با مالیدن روی شیشه یا با مقاطع بسیار نازک از نمونه های یخ زده  انجام می پذیرد.این فضا با قسمت فرمالین و آسیب شناسی میتواند ادغام شود.

   

   

  آزمایشات آسیب شناسی:

  آزمایشات پا تولوژی عبارت است از بررسی های ضروری در مورد کل نمونهای که از عنصر بیمار به دست آمده که معمولا این قسمت نیز با آزمایشگاه بافت شناسی ادغام میگردد.

  اجزای مورد استفاده در اتاق

  - هود , سینک , روشویی , کامپیوتر و قفسه نگهداری نمونه های عمل شده

  - دستگاه میکروتن ( برش نهایی ) برای برش قالب ها به اندازهای مختلف

  - دستگاه بن ماری که نمونه را روی لام گذاشته و برای متخصص به منظور آزمایش فرستاده می شود.

  - یخچال برای نگهداشتن نمونه های برش خورده

 • فهرست:

  - بخش  آزمایشگاه

  آشنایی با عملکرد آزمایشگاه  .....................................................................................6

  معرفی بخش های تشخیصی  .....................................................................................9

  بخش بیوشیمی  .........................................................................................................9

  بخش باکتریولوژی  ..................................................................................................10

  بخش هموتولوژی (خون شناسی) ............................................................................10

  بخش انگل شناسی (پاراستیولوژی) ..........................................................................10

  بافت شناسی (هیستولوژی) ......................................................................................10

  بخش آسیب شناسی (پاتولوژی) ..............................................................................11

  بخش ویروس شناسی (ویرولوژی) ..........................................................................15

  بخش سرم شناسی خون (سرلوژی) .........................................................................15

  عناصر و فضاهای تشکیل دهنده ............................................................................. 16

  برنامه فیزیکی ...........................................................................................................18

  فضاهای بیماران .......................................................................................................18

  فضاهای آزمایشگاهی ...............................................................................................19

  دیاگرامها و نمونه های پیشنهادی ..............................................................................19

  پشتیبانی ...................................................................................................................20

  سیرکولاسیون در آزمایشگاه .....................................................................................21

   

  2- بخش  کلینیک

  الزامات کلی مجموعی و نمونه ها .......................................................................... 23

  اجزای فضایی ..........................................................................................................24

  بخش قلب ...............................................................................................................26

  بخش چشم پزشکی ................................................................................................28

  بخش اطفال ............................................................................................................31

  بخش گوش و حلق و بینی ......................................................................................31

  بخش بیماریهای داخلی ............................................................................................31

  بخش شنوایی سنجی ................................................................................................32

  بخش زنان ...............................................................................................................35

  بخش ارتوپدی ........................................................................................................37

  بخش درمانگاه شبانه روزی ....................................................................................37

  برنامه فیزیکی .........................................................................................................38

  3- بخش تشخیصی

  واژه نامه ................................................................................................................39

  معرفی آزمایشها و دستگاه های مرتبط با بخش تشخیصی  وضوابط آنها

  رادیو لوژی ...........................................................................................................39

  ماموگرافی ............................................................................................................40

  سی تی اسکن ......................................................................................................40

  اصول مربوط به تهیه و نگهداری فیلم های رادیولوژی و تاریکخانه.....................41

  دپارتمان های رادیولوژی44…………………………………………………….

  برنامه فیزیکی .......................................................................................................51

  دیاگرام .................................................................................................................52

  4- بخش دندانپزشکی

  فهرست عناوین.....................................................................................................54

  فضاهای بخش دندان پزشکی ..............................................................................55

  برنامه فیزیکی ......................................................................................................56

  مقررات بهداشتی .................................................................................................57

  نمایش دتایلها .....................................................................................................58

  مصالح مناسب و کاربردی در بخش دندانپزشکی ...............................................61

  دیاگرام ها ...........................................................................................................63

  سیرکولاسیون ......................................................................................................64

  5- بخش  فضاهای جانبی

  برنامه ..................................................................................................................66

  پذیرش ...............................................................................................................66

  هال و سرسرای  انتظار .......................................................................................67

  برنامه فیزیکی .....................................................................................................68

  صندوق ..............................................................................................................68

  داروخانه ..........................................................................................................70

  بخش اداری ....................................................................................................70

  فضاهای مرتبط با پرسنل ................................................................................71

  فضاهای خدماتی ............................................................................................75

  بررسی نمونه های موجود و جمع بندی ........................................................92

  6- بخش  تاسیسات کلینیک

  معرفی و نحوه کار تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در کلینیک103………..

  فن کویل .......................................................................................................103

  دستگاه هوا ساز ............................................................................................108

  چیلر .............................................................................................................112

  موتور خانه ...................................................................................................115

  تجهیزات تولید سرما (برودت) ....................................................................117

  7- ترجمه فصل دوازده روشهای ساختار و سیستم ساختمانی

  گرمای؛ تهویه و تهویه مطبوع.......................................................................119

  کنترل بوها ...................................................................................................119

  سیستم لوله کشی .........................................................................................120

  گازهای پزشکی ...........................................................................................120

  کنترل صدا ...................................................................................................120

  سیستم های ارتباطی .....................................................................................121

  پارتیشن ها ...................................................................................................122

  درها و مفاصل ..............................................................................................122

  سیستم های مکانیکی ....................................................................................123

  جنبه های بصری ..........................................................................................124

  8- بررسی نمونه ها

  ارایه نمونه ها .............................................................................................

   

   

  منبع:

  ندارد.

مطالعات طراحی کلینیک تخصصی به طور کلی می توان گفت امروزه جهت تعیین وتشخیص قطعی نوع وعوامل بیماریها انجام آزمایشات مختلف امری لازم واجتناب ناپذیراست. ضرورت این مقوله به میزانی است که وجود آن در تمامی مکان های بهداشتی درمانی محسوس و حایز اهمیت میباشد. شناخت وبرخورد با این فضا وچگونگی قرارگیری عناصر سازنده آن وارتباط آنها با یکدیگر در یک مکان بهداشتی درمانی موضوعی است که به آن ...

امکانات موجود: اداره کل درمان مستقيم با دارا بودن 69 بيمارستان اختصاصي با تعداد 8161 تخت فعال، 241 پلي کلينيک و درمانگاه عمومي، 9 دي کلينيک و 7 کلينيک دندانپزشکي و با حضور حدود 4700 نفر پزشک متخصص و عمومي و 470 نفر دندانپزشک ، 400 نفر پزشک دارو

1-مقدمه بامطالعه تاریخ جوامع مختلف مشاهده می کنیم که انسانها در دوران های مختلف همواره متوجه ساخت بناهایی بمنظور مداوای بیماران بوده اند و از سالها قبل در شهرها و مراکز جمعیتی ساختمانهایی باعنوان درمانگاه احداث می شده است . امروزه با پیشرفت علم پزشکی نیاز به فضاهای درمانی به مراتب بیشتر شده و در همه شهرها ساختمانهایی تحت عنوان بیمارستان ساخته می شوند که به فعالیتهای پزشکی می ...

آشنایی با رشته پزشکی مقدمه : مطلب قابل بیان در خصوص رشته پزشکی، طول دوره این رشته است. پشتکار درونی و حقیقی عامل موفقیت و حفظ نشاط در سپری کردن این رشته با ارزش هست، تأمل و دقت در انتخاب این رشته جایگاه ویژه ای دارد که با انتخاب آگاهانه می توان به وظایف سنگین این انتخاب به خوبی عمل کرد و در پایان سرافراز و پیروز به درجه دکتری رسید. پزشک عمومی با خصوصیات زیر است: ۱) در راه آشنایی ...

- طراحی مدولار : هم در USA و هم در UK برای تحت کنترل داشتن هزینه ها از سیستم طراحی مدولار استفاده می شود. در بریتانیا DHHS هزینه طرحهای استاندارد مربوط به همه بیمارستانها را تامین می کند. 2- روش مهار حوزه دپارتمان براساس مدول طراحی معمولی m15، که برای تامین نیازهای عملی لازم است، می باشد. این حوزه برحسب رابطه فونکسیونی صحیح جهت مهار کردن منطقه جوامع و خدمات گروه بندی شده است. 3- ...

بيمارستان فوق تخصصي رضوي در يک نگاه افزايش روزافزون زائران بارگاه منور علي بن موسي الرضا(ع) و لزوم ارائه‌ي صحيح و بهتر خدمات فرهنگي اجتماعي و توسعه و تداوم اين امر و نيز محبوبيت جهاني اين مرکز، باعث شد که افق نگاه آستان قدس رضوي اين بار خدمات درما

بيمارستان فوق تخصصي رضوي افزايش روزافزون زائران بارگاه منور علي بن موسي الرضا(ع) و لزوم ارائه‌ي صحيح و بهتر خدمات فرهنگي اجتماعي و توسعه و تداوم اين امر و نيز محبوبيت جهاني اين مرکز، باعث شد که افق نگاه آستان قدس رضوي اين بار خدمات درماني را مورد

موضوعات پیچیده مربوط به تخصصی نمودن مقررات خاص علوم ورزشی در تلاش‌های اخیری که به منظور پیشرفت فیزیولوژی حرکتی، ورزش های حرفه ای صورت گرفته، واضح است. سؤالات مربوط به اینکه چه کسی در آینده این مقررات را کنترل می کند باعث شده تا سازمان انجمن آمریکائی فیزیولوژیست های ورزشی (ASEP) تشکیل گردد، سازمانی متشکل از فیزیولوژیست هایی که هدف اصلی آنها حرفه ای کردن فیزیولوژی ورزش است. در بین ...

مقدمه : در دنياي امروز به سبب مسائل و مشکلاتي که در اثر حجم زياد فعاليت ها پيش آمده ، نياز به اطلاعات و آمار وارقام در تصميمات مديريتي بيش از پيش احساس ميشود و در واقع بايد گفت بدون داشتن اطلاعات و آمار ، تصميم گيري و مشکل گشايي امکان پذير نيس

«دیباچه» پسماند ها از ابتدای خلقت بشری همواره همراه انسان بوده و هستند و با پیشرفت علوم و فنون و گسترش فناوری هم از نظر نرم افزاری و هم از نظر سخت افزاری اشیاء و وسایلی چه در حین تولید و چه پس از مصرف به نظر اضافه و زاید تلقی می‌شود که همواره ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است. ابتدا مواد زاید و ضایعات به دلیل توان بالای پالایندگی طبیعت و مکانیسم‌های طبیعی و ساده بودن پسماندها ...

تاریخچه: بیمارستان شهید محمد علی ‌رجایی با اهدا‌‌ی زمین وبنا توسط مرحوم یدالله دهستانی وبا مالکیت دولتی از سال 1345درحصارک کرج به صورت درمانگاه شروع به کارنموده است. از سال 1361 با دایرنمودن بخش داخلی و اورژانس با تعداد 100 تخت به فعالیت خود ادامه داده است ، زیر بنای بیمارستان در ابتدا ،1374 متر مربع بوده ، که با گسترش فضای فیزیکی‌در سالهای 66 و 77 هم اکنون مساحت کل زمین ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول