مقاله الف عوامل طبیعی موثر در پراکندگی جمعیت و سکونتگاه ها

Word 31 KB 35159 10
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت قدیم:۴,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۲۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • آب و هوا

  الف) بطور کلی در مناطق توندرایی جنب قطبی و مناطق جنگل توندار، سکونتگاهها بدون ارتباط با سطح و شکل فعالتی اقتصادی و صرفاً به جهت شرایط نامساعد پراکنده بوده و تراکم چندانی مشاهده نمی شود. از آنجاییکه در داخل این مناطق اغلب نواحی ساحلی برای سکونت انتخاب می شوند، موقتی، منفرد و کوچک بودن سکونتگاهها ویژگی خاص آ‹هاست. تراکم متوسط جمعیت در همه این نواحی تقریباً زیر یک نفر می باشد، ولی این نمی تواند بیانگر نظری در مورد چگونگی پراکندگی سکونتگاهها باشد.

  در این مناطق، سواحل انسانها را به شکل خاصی به سوی خود جذب نموده است. از شبه جزیره کامچاتا و در امتداد ساحل شمالی آمریکای شمالی تا گرینلند شرقی، اسکیموها ساکنان اصلی سواحل را تشکیل می دهند. اسکیموها از طریق شکار پستانداران دریایی و نیز شکار د رخسکی امرار معاش می کنند. در سالهای اخیر، سواحل غربی گرینلند از نظر ماهیگیری نیز از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در شمال اورازیا به موازات شکار با اتکاء به چراگاهها، پرورش گوزن شمالی اساس فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد. کوچ نشینان پرورش دهنده«گوزن شمالی» که در ماههای زمستان در حد امکان تا جنگلهای توندرا پیشروی می کنند، در بهار با رفتن به سواحل، از آفت حشرات موجود در نواحی داخلی رهایی می یابند.

  چنانچه مشاهده می شود در این نوع معیشت نیز زندگی در سواحل- ضمن انحصار آن به فصل گرما- در اولویت قرار می گیرد. اولویت سوحل، توسط اروپائیان و امریکائیانی که به این محل آمده اند، نیز بصورت واقعیتی پذیرفته شده است.

  پراکندگی سکونتگاهها در منطقه توندرا، به طور نامنظم صورت گرفته است ؛ زیرا در این منطقه امکان زیست تنها به وجود شکار فراروان بستگی دارد و در صورت وجود چراگاههای کافی زیست گله های گوزن امکانپذیر می باشد. در این مورد دو نمونه را می توان ذکر کرد: 1500 اسکیموی ساکن در کانادی غربی در سه منطقه پراکنده شده اند.

  حوالی دلتای مکنزی

  مصب رودخانه کپرمین

  منطقه پسکرانه دماغه کوچک باترست

  در منطقه توندار سکونتگاهها اغلب موقتی و در عین حال بسیار کوتاه مدت می باشند. مشخص است که در اینجا زراعتی صورت نمی گیرد. بدین جهت، معیشت انسانها به حیوانات بستگی دارد. در صورت تغییر مسیر کوچ حیوانات و همچنین در صورت تغییر چراگاههای فصلی، و به تبع آنها تغییر مکان سکونتگاهها نیز ضرورت دارد. بدین ترتیب طرز زندی کوچ نشینی تثبیت سکونتگاهها را مشکل و حتی غیر ممکن می نماید. با این وصف، در منطقه جنب قطبی، سکونتگاههای دائمی (ثابت) نیز مشاهده می گردد. با این تفاوت که این سکونتگاهاه، متکی به اهداف اقتصادی و سیاسی می باشند. از نظر تاثیر عوامل خارجی استعمار و اکتشافات اولیه دارای نقش زیادی می باشد( همانند استخراج معادن ذغالسنگ در اسپیتزبرگ، تاسیس پایگاههای نظامی و غیره) از سوی دیگر مشاهده  شده است که تغییرات آب و هوایی ، خود سبب به وجود آمدن طرز سکونت متفاوتی می گردد؛ به عنوان مثال : گرم شدن تدریجی سواحل غربی گرینلند  و مهاجر ت ماهیها به سمت شمال موجب ترویج فعالیت ماهیگیری به جای شکار فک و نهنگ و سایر آبزیان در میان گرینلندیها شده است. این امر یکجا نشین شدن کوچ نشینان را به دنبال داشته است . بدین ترتیب سکونتگاهها و کمی جمعیت از ویژگی های منطقه توندرا به شمار می رود. سکونتگاههای این منطقه از یک و یا چند خانواده که به صورت گروههای کوچک زندگی می کنند ، تشکیل شده است. با وجو د این سکونتگاههای ثابت نیز کوچک می باشند.

  ب) منطقه  جنگلهای شمالی عرضهای بالا، یکی دیگر از مناطقی میباشد که تراکم سکونتگاهها در آن کمتر و پراکندگی آنها همگن است. این منطقه درشمال از حد قطبی زراعت عبورکرده ،در حالیکه در جنوب نیز تا نواحی زراعی مناطق معتدل نفوذ کرده است. بدین ترتیب در این مناطق تراکم سکونت ازشمال به جنوب افزایش یافته و به موازات آن بر تعداد جمعیت افزوده میشود تا جائیکه  تراکم در هر کیلومتر مربع به 10 نفر می رسد. به طور کلی فعالیتهای اقتصادی این منطقه متکی بر فروش کرک و چوب  و استخراج معادن سرشار زیرزمینی میباشد. دراین منطقه رودخانه هادر امر حمل و نقل نقش مهمی ایفا می نمایند. در ماههای تابستان با وجود ذوب بسیار کوتاه مدت پوشش یخ و علی رغم تمام مشکلات حاصل از برخورد با یخها، رودخانه ها برای حمل و نقل در اولویت قرار می گیرند. با توجه به این امر، رودخانه ها نیز یکی از عوامل تعیین کننده پراکندگی سکونتگاهها به شمار می رود.

  وابستگی سکونتگاه ها به رودخانه ها تنها زمانی کاهش می یابد  که فعالیت های اقتصادی متکی به منابع معدنی باشد. بخصوص در صورت بهره جویی از امکانات ارتباطی مدرن امروزی (هواپیما، هلکوپتر و سایر) این وابستگی به حداقل تقلیل می یابد.

  سونتگاههایی که فعالیت اقتصادی آنها در اصل متکی به زراعت است، دره ها پر آب را ترجیح داده و به صورت نوارهای باریک و گسترده گسترش می یابند. این نوع پراکندگی را می توان در فنلاند، نروژ شمالی ونیز اطراف رودخانه های دوینا و پچورا و سیبری روسیه  مشاهده کرد . باریکه های مسکونی پیش گفته ، بوسیله بخشهای غیرمسکونی و در عین حال گسترده از همدیگر چدا شده است .

  در مورد ابعاد سکونتگاههی منقطه جنگلهای کاج همانند سکونتگاهه منطقه توندرا، ارائه نظریه ای قاتع غیر ممکن می باشد. با وجود اینکه بهره برداری از معادن و نیز فعالیتهای مربوط به چوب ،  غالباً نیروی انسانی بسیار زیادی را طلب میکند . در این منطقه بسیار وسیع بندرت می توان به سکونتگاههای بزرگ برخورد کرد.

  ج) حوضه های جنگلی مرطوب گرمسیری همانند حوضه آمازون و کنگو جز مناطق مسکونی کم جمعیت به شمار می رود. این کمی معیت را بصرف عواملی چون آب و هوا و نفوذ استعمارگران و مهاجرین به این مناطق در این امر دخیل می باشد. براساس مطالعات پنش در مورد ظرفیت تغذیه جمعیت منطقه جنگلهای گرمسیری در راس مناطقی قرار می گیرد که در دنیا بیشترین قابلیت جذب جمعیت را دارد. با این وصف، باید شایط فیزیکی را به هم به عنوان تنها عامل کمی جمعیت و سکونتگاهها در این حوضه قبول کرد؛ حتی از نظر قاطعی همه به نظر نرسد، تاثیر شرایط مذکور در پراکندگی سکونتگاهها غیر قابل انکار می باشد. به طور کلی سکونتگاههای این مناطق مانند جنگلهای کاج به نهرها و یا رودها متکی است. از آنجائیکه ارتباط سکونتگاهی با سکونتگاه دیگر از طریق نهرها و آّراهه ها صورت می گیرد، بنابراین سکونتگاهها در امتداد و بیرون از مسیلها واقع شده اند. در صورت توسعه وسیع مساکن، نوارهای باریک سکونتگاهی با ادغام در سکونتگاههای همجوار که نظیر جزایر کوچک در اطراف رودخانه ها گسترش یافته اند، می توانند یک منطقه بزرگ سکونتگاهی را به وجود بیاورند؛ مانند وضعی که اندونزی شاهد آن بوده است.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

شرایط آب و هوائی استان یزد شرایط آب و هوائی بشدت خشک و کویری بر این استان حکمفرماست، نزولات انک جوی همراه با تبخیر بسیار شدید، رطوبت نسبی ناچیز توأم با گرمای زیاد و نوسانات شدید درجه حرارت بر آن شدند تا استان یزد را به بصورت یکی از شدیدترین مناطق کویری جهان درآورند. اوضاع آب و هوایی استان یزد تابع سیستم کلی شرایط آب و هوائی فلات مرکزی ایران است. باضافه اینکه شرایط محلی ...

مقدمه کلمه جمعيت چه عبارات و مفاهيمي را به ذهن شما مي آورد . جمعيت کلاس ، جمعيت شهر يا روستا ؟ جمعيت يک کشور ، رشد بي رويه جمعيت ؟ آيا تاکنون هيچ يک از مشکلاتي که به جامعه آن روبروست به افزايش جمعيت نسبت داده اند . از 1 تا 60 به طور آرام ب

زيگورات معماري مذهبي ويژه شهرهاي عمده بين النهرين(عراق کنوني) و ايران بوده است که بصورت برج مطبق هرمي شکل بنا ميشد. ساخت زيگوراتها از 4200 تا 2500 سال پيش متداول بوده است. زيگورات بناي خشتي تو پر فاقد فضاهاي داخلي است که سطح خارجي آن داراي پوششي

مقدمه: با پیشرفت علوم و به کارگیری آن درجوامع،بهره مندشدن ازتسهیلات زندگی و افزایش بهداشت عمومی سبب افزایش روزافزون جمعیت و به دنبال آن بهره وری هرچه بیشتر ازطبیعت شده است. ازجمله این منابع مورداستفاده، آب(طلای شفاف) بوده است. دربرخی نقاط جهان منابع آب زیرزمینی تنها منبع تأمین آب شرب و کشاورزی جهان سوم می باشد. بهره مندی ازآبهای زیرزمینی اگربراساس شناخت اجزای آن صورت نگیرد، دیری ...

آثار سوء پديده فرسايش در کوتاه مدت ممکن است چندان چشمگير و محسوس نباشد، ولي در بلند مدت محسوس خواهد بود. فرسايش و هدررفت خاک يکي از عوامل اصلي در کاهش حاصلخيزي خاک، کاهش محصول، رسوب مواد در آبراهه ها ، کانالهاي آبياري و رودخانه ها، کاهش ظرفيت مخازن

الف: جمعیت و پراکندی آن جمعیت استان بوشهر که در مساحتی حدود 23167 کیلومتر مربع زندگی می کنند در سرشماری 1375 خورشیدی 743675 نفر بوده که از این تعداد 9/50 درصد در نقاط شهری و 1/49 درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و کمتر از یک دهم درصد آنان غیر ساکن بوده اند. ب: ساخت جنسی و سنی در این استان در مقابل هر 100 زن 104 نفر مرد وجود داشته است. این نسبت در بین اطفال کمتر از یک ساله برابر ...

صومعه سرا صومعه سرا شهری در ٢۵ کیلومتری غرب شهرستان رشت است. از شمال به بندر انزلی و رضوانشهر و از جنوب به فومن مرتبط است. محصولات عمده این شهرستان برنج و چای و کرم ابریشم است. مشخصات صومعه سرا شهرستان صومعه سرا از شهرستا نهایی است که در غرب گیلان واقع شده واز شمال به انزلی و از جنوب شهرستان فومن و از شرق به شهرستانهای رشت و شفت و از غرب به شهرستانهای ماسال ورضوانشهر محدود است ...

پیشگفتار آگهی از کم و کیف منابع آب کشور و چگونگی تحولات آتی در تقاضا برای آب و خدمات وابسته به آب، از پیش شرط ‌های اصلی و اساسی برای برنامه‌ریزی و مدیریت معقول منابع آب محسوب می‌شود. افزایش و تشدید تقاضا برای آب و خدمات مربوط به آن، تنزل کنترل کیفیت منابع آب سطحی زیر زمینی و هم چنین تخریب محیط زیست که بر اثر شهرنشینی و صنعتی شدن و تحول در کاربرد اراضی ایجاد گردیده و شتاب ...

شهر مشهد ، مرکز استان خراسان رضوي، با مساحت تقريبي ??? کيلومتر مربع، در شمال شرق ايران و در حوضه آبريز کشف رود, بين رشته کوههاي بينالود و هزار مسجد واقع است. ارتفاع شهر از سطح دريا ??? متر و فاصله آن از تهران ??? کيلومتر است. تاريخچه شهر م

1-1 معرفي اجمالي شهرستان 1-1-1 شناخت محيط طبيعي 1-1-1-1 موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي شهرستان کرج يکي از شهرستانهاي استان تهران به شمار مي رود که با وسعتي معادل 2457 کيلومتر مربع در موقعيت جغرافيايي 35 درجه و 48 دقيقه عرض شمالي و 51 درجه و 30

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول