‫پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

Word 246 KB 35209 41
مشخص نشده مشخص نشده الکترونیک - برق - مخابرات
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه:

  در کنتور های الکترومغناطیسی و دیجیتالی مورد استفاده درکشور مشترکین پس ازمصرف برقهزینه پرداخت می کنند.قطع برق مشترکین به دلیل نپرداختن هزینه مستلزم حضور مامور شرکت برق در محلوپرداخت هزینه وصل مجدد توسط مشترک می باشد.

  عدم پرداخت هزینه برق مصرفی توسط بعضی از مشترکین شرکت برق را برآن داشت تا سعی به دریافت هزینه قبل از مصرف کند.پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری گامی است به سوی پیشبرد این هدف.اساس کار دستگاه های اندازه‌گیری:

  اساس کارکلیه دستگاههای اندازه‌گیری عقربه‌ائی براساس تأثیرمیدان روی سیم حامل جریان است که مکانیسم آنها با هم فرق دارد. دردستگاه اندازه‌گیری با قاب گردان که در داخل میدان قرار گرفته دراثر عبورجریان(به نسبت جریان ورودی) عقربه حرکت خواهد نمود و برای اینکه با سرعت حرکت نکند از یک خفه کن استفاده می ‌شود بنام آمپر یا دمفینگ.

  نامگذاری دستگاه ها با توجه به مکانیزم آنها می باشد .مثلا اندکسیونی قاب گردان حرارتی دینامیکی... که از شرح جزئیات دستگاهها صرفنظر می شود.

  کنتور های اندازه ‌گیری الکتریکی

  کنتوروسیله‌ای است جهت سنجش اندازه‌گیری انرژی مصرفی برق که قدرت مصرفی را نسبت به زمان ثبت می ‌نماید. و واحد آن اگرP کیلووات و t ساعت باشد.

   W = P.t    ژول = وات ثانیه                                

  چون واتهای مصرفی نسبت به زمان ثانیه خیلی خیلی زیاد است لذا با واحد بزرگترکیلووات ساعت سنجیده خواهد شد و اعدادی که نمراتورکنتورنشان می‌دهد براساس همین واحد است.

  وات ثانیه    

  انواع کنتور: کنتورها با توجه نوع برق مصرفی به دو دسته تقسیم می شوند:

      1-کنتورجریان مستقیم       

      2-کنتورجریان متناوب : 

            الف- کنتورواته یا موثر تکفاز  

             ب- کنتوردواته یا غیرموثر سه فاز     

  کنتورجریان متناوب واته کنتوری است که مقدار انرژی مصرفی مفید (وات) را می‌سنجد.

  کنتورجریان متناوب دواته کنتوری که مقدار انرژی مصرفی غیرمفید (دواته یا وار) را اندازه گرفته و به آن وارمتر نیز گویند.                                                                                                            مجموع دو قدرت واته و دواته را قدرت ظاهری گویند که بصورت برداری جمع می ‌گردد. که ولت آمپر واحد آن خواهد بود.

  وسیله‌ائی که قدرت ظاهری را اندازه بگیرد نداریم بنابراین ازدو وسیله ولتمتروآمپرمتراستفاده نموده و حاصل را در همدیگر ضرب می ‌کنیم.

  اگر دستگاهها سه فازه باشند اساس کاربرای سه فازه طراحی شده مثل سه کنتور تکفاز است.

  البته این فرمولها در جریان متعادل سه فاز صادق است و اگرنامتعادل باشد باید جزبه جزاندازه گرفته شود و بعد با هم جمع شود. در اینجا به اساس کارکنتورتکفازمتناوب اکتفا می ‌کنیم.

  قستمهای مختلف کنتور القایی تکفاز (مؤثر)

  این نوع کنتور که بر اساس القای الکترومغناطیسی کار می کند شامل قسمتهای زیر است.

   

  بوبین ولتاژ                                                               

  بوبین جریان                                                                    

  صفحه آلومینیمی دوار

  چرخ دنده و محور

  آهنربای دائم

  شماره انداز

  محفظه

   

                                           شکل1-1

  1.بوبین ولتاژ: سیم پیچ ولتاژ با تعداد دور بیشتر و قطر کمترنسبت به سیم پیچ جریان(ازسیم شماره 4 برای پیچیدن آن استفاده می شود )طراحی شده است که با بار موازی می شود.

  2.بوبین جریان: این سیم پیچ جهت تحمل جریان‌های عبوری  با قطر بیشتر و دور کمترطراحی شده است. که با بار به صورت سری قرار گرفته است. برای تغییر تعداد دور سیم پیچ جریان از کم و زیاد کردن ورقه های نازک دینامو(رینگ های مسی و برنجی)استفاده می شود.

  3.دیسک آلومینیومی دایره ای شکل: این دیسک هنگام مغناطیس شدن به حرکت درمی آیدو موجب به حرکت در آمدن چرخ دنده هایی که به شماره اندازمتصل اند می گردد(خلل وفرج روی صفحه برای افزایش استحکام مکانیکی صفحه قرار داده شده است).

  4.پیچ تنظیم هسته بوبین ولتاژ: این پیچ بالانس صفحه دیسک را به عهده داردتنظیم این پیچ موجب می شود تا در زمانیکه هیچ جریانی از کنتور کشیده نمی شود صفحه دیسک در حالت بالانس قرار گیرد و حرکت آن مطابق با کنتورهای استاندارد شرکت برق گردد.

  5.آهنربای دائمی نعلی شکل: این آهنربا حکم ترمزرا برای صفحه دیسک زمانیکه هیچ نیرویی به صفحه وارد نمی شود دارد.هرچه دهانه آهنربا نسبت به صفحه بیرون ترباشد خاصیت ترمزی بیشتر می گردد. تنظیم φ cosبه کمک پیچ روی آهنربا انجام می شود.

   

   

   

   

  اساس کار کنتور

  با توجه به شکل1-1 درکنتورازدوسیم پیچ استفاده شده که یکی سیم پیچ جریان با قطر بیشتر و دور کمتر جهت تحمل جریان‌های عبوری و دومی سیم پیچ ولتاژ با تعداد دور بیشترو قطر کمتر جهت تحمل فشار الکتریکی که سیم پیچ ولتاژ همیشه در مدار اتصال دارد ولی تا موقعیکه از سیم پیچ جریان بار گرفته نشود هیچگونه عکس العمل ندارد.

  سیم پیچ ولتاژ به صورت موازی وسیم پیچ جریان به شکل سری با ورودی برق مشترک قرار

   می گیرد.بنابراین سیم پیچ ولتاژ همیشه برق دار است و سیم پیچ جریان با استفاده مشترک از برق برق دار خواهد شد.این دو سیم پیچ به شکلی نسبت به هم قرار گرفته اند که با عبور جریان از سیم پیچ جریان, میدان مغناطیسی حاصل از دو سیم پیچ بر هم اثر می کنند.برآیند این دو میدان باعث ایجاد جریانهای فوکو در سطح صفحه آلومینیومی می شود.طبق قانون القای فاراده این جریان به همراه برآیند میدانها سبب چرخش  صفحه آلومینیومی می گردد.

         F=B.L.I.sin(Φ)

  هر چه جریان عبوری از سیم پیچ جریان بیشتر باشد(مصرف بیشتر جریان) نیروی وارد بردیسک بیشتر ودیسک سریعتر می چرخد. بنابراین چرخش صفحه با مصرف رابطه مستقیم خواهد داشت.

  طبق استانداردهای شرکت کنتور سازی ایران هر 375 دور چرخش صفحه معادل یک کیلووات ساعت است.

                             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  آشنایی مختصری با میکروکنترلرهای AVR:

  AVR          ها میکروکنترلرهای 8 بیتی از نوع CMOS با توان مصرفی پایین هستند که بر اساس ساختار پیشرفته RISC ساخته شده اند.پس از ساخت اولین نسخه های AVRدر سال 1996این سری از میکروکنترلرها توانست نظر علاقه مندان را به خود جذب کند.به طوری که امروزه یکی از پرمصرف ترین انواع میکروکنترلرها به حساب می آید.همان طور که می دانید نمی توان هیچ نوع میکروکنترلری را به عنوان بهترین معرفی کرد چرا که هر میکروکنترلر کاربردهای خاص خود را دارد و بر اساس خصوصیات داخلی اش می تواند تنها برای موارد ویژه ای به عنوان بهترین انتخاب  گردد.ولی با این حال با مطالعه صفحات بعدی و آشنایی با امکانات و نرم افزارهای جانبی AVRمتوجه خواهید شد که در کل استفاده از AVRبر بقیه ارجحیت  دارد.

  AVRها با ساختار RISC دستورات را تنها در یک پالس ساعت اجرا می نمایند و به این ترتیب می توان به ازای هر یک مگا هرتزیک مگا دستور را در ثانیه (MIPS)اجرا کرده و برنامه را از لحاظ سرعت پردازش و نیز مصرف توان بهینه نمود.

  AVRها 32 رجیستر همه منظوره و مجموعه دستورات قدرتمندی را شامل می گردند.تمامی این 32 رجیستر مستقیما به ALUمتصل شده اند.بنابراین دسترسی به دو رجیستر در یک سیکل ساعت هم امکان پذیر است.این ساختار سبب می گردد تا سرعت آن نسبت به میکروکنترلرهای  CISC تا10  برابرهم افزایش یابد.

  خانواده میکروکنترلرهای AVR تراشه هایی پیشرفته با امکانات جانبی کامل هستند.زمانیکه شروع به یادگیری مفاهیم اصلی آنها نمایید لذت فراگیری تمام جزئیاتشان آغازمی شود.    میکروکنترلرهای AVRبه سه دسته تقسیم می شوند:

  1.(ATtiny)Tiny AVR

  2.(AT90S)Classic AVR

  3.(ATmega)Mega AVR

  تفاوت بین این سه نوع به امکانات موجود در آنها مربوط می شود.Tiny AVRها غالبا تراشه هایی با تعداد پایه و مجموعه دستورات کمتری نسبت به Mega AVRها می باشند و به عبارتی ازلحاظ پیچیدگی حداقل امکانات را دارند.Mega AVRها حداکثرامکانات را دارند و Classic AVRها جایی بین این دو نوع قرار می گیرند.البته از آنجایی که ازبین سه دسته ذکرشده lassic AVRقبل ازدو گروه دیگر تولید شده اندامروزه در طراحی های جدید کمترازآنها استفاده می شود وعملا هر یک از آنها با تراشه ای ازگروه  Mega AVRیاTiny AVR جایگزین شده اند.

  در جدول 1–2  بعضی ازانواع میکروکنترلرهای AVR که برای طراحی های جدید استفاده 

   نمی شوندهمراه با جایگزین های مناسب برای آنها آورده شده است.

  ممکن است با مشاهده اسم میکروکنترلرهای AVRاین سوال برای شما مطرح شود که این اسم چه اطلاعاتی را در بر دارد.اولین قسمت اسم(ATmega,AT90S,ATtiny)بیانگرنوع میکروکنترلر است.بعد از این قسمت یک عدد باقی می ماند. در صورتی که از سمت چپ عدد باقی مانده بزرگترین توان دو را انتخاب کنید مثال(16=2^4   162)در این صورت عدد انتخاب شده میزان حافظه  FLASHدرآن میکرو را بیان می کند.

 • فهرست:

  مقدمه....................................................................................................2

  فصل اول :

          – اساس کاردستگاههای اندازه‌گیری ......…………….…......………........…….... 3      

          – اساس کارکنتورالقایی تکفاز..........................................................................5

  فصل دوم :

  –آشنایی با میکروکنترلرهای AVR .................................................................6

         – مشخصات میکروکنترلرATmega16...........................................................9

  مشخصات میکروکنترلرATmega8...........................................................11

  فصل سوم :

  EEPROM –       های خانواده AT24CXX..........................................................13

   –       ارتباط سریال دو سیمه I2C) یا (TWI...........................................................15

         – صفحه کلید ماتریسی ................................................................................16

  فصل چهارم :

         – برنامه نرم افزاری شارژر.........................................................................17

         – طرح شماتیک سخت افزارشارژر................................................................25

         – برنامه نرم افزاری کنتور..........................................................................26

         – طرح شماتیک سخت افزارکنتور..................................................................31

   

  منبع:

   

  میکرو کنترلر AVR    امیر ره افروز

  الکترونیک قدرت رشید

  تکنیک پالس معتمدی

  .

تعریف ترانسفورماتور ترانسفورماتور یکی از وسائل بسیار مهم تبدیل کمیات جریان و ولتاژ الکتریکی متناوب است: که برخلاف ماشین های الکتریکی که انرژی الکتریکی و مکانیکی را بهم تبدیل میکند: ترانسفورماتور در نوع انرژی تغییری نمی دهد. بلکه ولتاژ جریانی را با همان فرکانس ولی متناوب از نظر مقدار تبدیل مینماید یا با بیان دیگر ترانسفورماتور یک وسیله الکترومغناطیسی ساکن است که میتواند انرژی ...

فصل اول خطوط انتقال انرژي توليدي توسط نيروگاه ها جهت مصرف بايستي به نقاط مختلف کشور انتقال داده شود زيرا کل توليد يک نيروگاه در بيشتر از مصرف آن منطقه مي باشد بدين منظور انرژي بوجود آمده که در نقاط ديگر مورد نياز مي باشد توسط خطوط هوائي که

مقدمه : اکنون بيش از نود سال تاسيس کارخانه برق شهري در ايران مي‌گذرد و حدوداً سي سال تحت اين مدت موسسات توليد و توزيع برق کلاً در دست بخش خصوصي بوده نه تنها صاحبان و مديران آنها در گذشته‌اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدوني در

مقدمه : اکنون بيش از نود سال تاسيس کارخانه برق شهري در ايران مي‌گذرد و حدوداً سي سال تحت اين مدت موسسات توليد و توزيع برق کلاً در دست بخش خصوصي بوده نه تنها صاحبان و مديران آنها در گذشته‌اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدوني در

مقدمه : اکنون بيش از نود سال تاسيس کارخانه برق شهري در ايران مي‌گذرد و حدوداً سي سال تحت اين مدت موسسات توليد و توزيع برق کلاً در دست بخش خصوصي بوده نه تنها صاحبان و مديران آنها در گذشته‌اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدوني در

قوانين اساسي در برق: 1- قانون اُهم: با توجه به اين که ولتاژ باعث جاري شدن جريان الکتريکي در مدار بسته مي شود و مقاومت با عبور جريان مخالفت مي کند رابطه بين ولتاژ جريان و مقاومت وجود دارد که اولين بار توسط جرج سيمون اهم فيزيک دان آلماني کشف شد و

ژنراتورها وموتورهاي الکتريکي : ژنراتورها و موتورهاي الکتريکي گروه از وسايل استفاده شده جهت تبديل انرژي مکانيکي به انرژي الکتريکي يا برعکس . توسط وسايل الکترومغناطيس هستند . يک ماشيني که انرژي الکتريکي به مکانيکي تبديل مي کند موتورنام دارد. وما

ژنراتورها وموتورهای الکتریکی مقدمه: ژنراتورها و موتورهای الکتریکی گروه از وسایل استفاده شده جهت تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی یا برعکس . توسط وسایل الکترومغناطیس هستند . یک ماشینی که انرژی الکتریکی به مکانیکی تبدیل می کند موتورنام دارد. وماشینی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند ژنراتور یا آلترناتور یامتناوب کننده یا دینام نامیده می شود . دو اصل فیزیکی ...

دینام دستگاهی که نیروی مکانیکی را به نیروی الکتریکی تبدیل کند و بالعکس . ژنراتورها وموتورهای الکتریکی مقدمه: ژنراتورها و موتورهای الکتریکی گروه از وسایل استفاده شده جهت تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی یا برعکس . توسط وسایل الکترومغناطیس هستند . یک ماشینی که انرژی الکتریکی به مکانیکی تبدیل می کند موتورنام دارد.و ماشینی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند ...

خلاصه گزارش در اين گزارش سعي شده است که با رعايت اختصار گوشه اي از قسمت عظيم و گسترش انتقال الکتريکي تشريح شود .در مقدمه اين گزارش آشنايي با مشخصات کلي الکتريکي پست 63 کيلو ولتي کمال آباد کرج آمده است . در بخش نخست گزارش دلايل وجود پست هاي فشار

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول