‫پروژه رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

Word 110 KB 35221 115
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت قدیم:۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  به منظور بررسی رابطه بین منبع کنترل روتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد تو از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و دبیران دبیرستان دخترانه چهل نفر معلم مرد و چهل نفر دبیر زن با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب آمدند. طرح تحقیق عبارت است از روش علمی مقایسه ای. پس با مقیاس منبع کنترل راتر سنجش شدند. همچنین از روش آمار توصیفی و استنباطی توصیف شده است. تفاوت بین میانگین های مورد نظر 45/2 است. به منظور تعیین معنی دار بودن تفاوت محاسبه شده با درجات آزادی 80 و در سطح 5%  به جدول توزیع T استودنت مراجعه می کنیم. چون T محاسبه شده (45/2) بزرگتر از T جدول (65/1) است. بنابراین فرضیه صفر رد و فرض خلاف تأیید می شود. و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج به دست آماده نشان داده که بین منبع کنترل و میزان تحصیلات رابط معناداری وجود دارند.

  به عبارت دیگر هر چه قدر کنترل درونی رفتار فردی قوی تر باشد امکان پیشرفت تحصیلی وی بیشتر است.

  فصل اول

   

  من عرفه نفسه فقد عرفه دبه

  هر کس خودش را شناخت خدایش را مرا شناخت

  براستی که انسان خدایی است و هر یک خدایی بی همتا

  انسان ها بر اساس سرشت کمال خواهی خویش و به وسیله ی نیروی کنجکاوی و جستجو گری خود طالب کشف حقیقت خویش و دنیای پیرامون هستند و دائماً این پرسش در ذهن ما خطور می کند که چرا افرادی موفق به کسب موفقیتهای تحصیلی یا اجتماعی می شوند؟ آیا این موفقیت به علت استعداد و تلاش های فردی آنان است، یا به علت شرایط مساعدی است که برای آن ها فراهم بوده است؟ چرا کشوری در حال ترقی و پیشرفت است و کشوری دیگر، خیر؟

  اینها مواردی است که در ذهن جستجو گرما را به تبیین و توجیه هایی وا می دارد تا به جستجو برای درک و فهم امور و علل رویه ها و این که چرا رویدادها به وقوع پیوسته اند بر آییم. این تلاش برای فهم علل رویدادها در حقیقت یکی از مهم ترین منابع انگیزش انسان و به عنوان اصلی مسلط شناخته شده است.

  پژوهشگران چنین بر آورد کرده اند که شخصیت هفتاد و پنج درصد از مردم در فرهنگ کنونی جامعه تحت تأثیر عوامل بیرونی شکل می پذیرد تا عوامل درونی. (کریم نیا، 1382)

  اساساً اگر فرد مسئولیت حالتهای عاطفی خود را در لحظات حال متوجه یا چیزی خارج از وجود خود براند معنایش این است که تحت نظارت نیروهای بیرونی قرار دارد به این معنی که اگر از فرد سوال شود«چرا حالتان بد است» جواب می دهد. والدینم با من بدرفتاری می کنند «بد شانسی آورده ام و غیره»

  همچنین بپرسند چرا خوشحال هستید؟ جواب می دهند. برخی دوستانم با من خوب هستند «شانس به من رو کرده است».

  و در این موارد فرد اشخاص یا اشیایی دیگر را مسبب چگونگی امود خود دانسته یعنی از بیرون نظارت می شوند.

  شخصی که از درون هدایت می شود کسی است که مسئولیت حالتهای خود را بر دوش خودش می گذارد . اگر از این افراد، آن سوال ها را بنماییم چنین پاسخ هایی خواهند داد. «من در حال حاضر دارای آنچنان توان فکری نیستم که از اندوهگین شدن جلوگیری کنم» «برداشت من غلط است» به این ترتیب فرد از کلمه ی «من» استفاده می کند با این وجود یک چهارم از مردم مسئولیت حالات و کنترل خویش را خود به عهده می گیرند و سه چهارم دیگر عوامل بیرونی را مورد سرزنش قرار می دهند و به این طریق رویدادها مواجه می شوند (جلس، 1379، ص 5)

  اصولاً مادر موقعیتهایی که مقتدر باشیم بر آنها کنترل داریم واکنش مثبت تری نشان می دهیم تا در موقعیت هایی که فکر می کنیم چنین کنترلی را دارا نیستیم. مثلاً افرادی که احساس کنترل بر محیط خود را دارند شرایط کاری محیط را مناسبتر و کمتر شلوغ می دانند تا کسانی که احساس چنین کنترلی را ندارند بعلاوه افراد معتقد به داشتن کنترل محیط کاری را لذت بخش تر توصیف می کنند تا کسانی که چنین اعتقادی را ندارند.

  بنابراین یا افراد دارای منبع کنترل درونی هستند یعنی موفقیت ها و شکست های خود را عموماً به شخص خود نسبت می دهند، افراد دارای منبع کنترل بیرونی هستند که این افراد موفقیت ها و شکست ها ی خود را معمولاً به عوامل بیرونی از خود نسبت می دهند. (کریمی، 1383 ص 125)

  همچنین افراد بیرونی به نشانگان و نشانه هایی که از محیط پیرامون بر می آید بیشتر حساس بوده و به آن توجه زیاد تری نشان می دهند و در حالیکه افراد با منبع کنترل درونی به این نشانه های ظرفیت زیاد توجه نمی کنند (جلس، 1379، ص 92)

  افراد با منبع کنترل درونی اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتری دارند آمادگی بیشتری برای پذیرفتن مسئولیت اعمالشان دارند و از سلامت روانی و جسمانی بیشتری برخوردارند.

  همچنین پیشینه پژوهشهای انجام شده در کشورهای مختلف رابطه معنی داری بین منبع کنترل درونی و پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان گزارش دادند.

  پژوهش دانیل واسیونز(1976) در مورد دانشجویان کالج نشان داد با وجود کنترل بهره هوشی دانشجویانی که گرایش بیشتری به منبع کنترل درونی داشته اند در آزمون های فراگیر نمره های بالاتری بدست آوردند (فصلنامه رفتار شماره ی 16).

  روان شناسان و جامعه شناسان عقیده دارند که با در نظر گرفتن نقش های کلیشه ای پسران بیشتر از دختران در اضطراب هستند، «چرا که جامعه تا حدی نسبت به نشان دادن بعضی از رفتارهای مردانه از جانب زنان از خود انعطاف نشان می دهند.»

  بیان مسئله :

  شناخت  ویژگی ها و خصوصیات افرادی که در زندگی موفق شدند به ما در شناخت خود در شناخت توانایهایمان و دیگران کمک می کند همچنین به خاطر اعتقادات غلط که نسبت به دین و خدا در بین جوامع اسلامی و جامعه ای که من در آزمودن آن هستم و می بینم ایران باعث مشکلات و کند شدن پیشرفت جامعه شده در تحقیقاتی که صورت گرفته بین ویژگی های خصوصیات افراد یک جامعه و پیشرفت رابطه وجود نداشته که یکی از این موارد راجع به شناخت 2 ویژگی کامل متضاد در افراد است و رابطه آن با یک متغیر به نام میزان تحصیلات است.

  در این پژوهش  پژوهشگر می خواهد به این پرسش پاسخ بدهد؟

  آیا میزان تحصیلات افراد با منبع کنترل درونی بیشتر از افراد با منبع کنترل بیرونی است؟

   

  هدف پژوهش :

  همه روشهای مشاهده و آزمایش که در روانشناسی به کار می رود، می تواند دو هدف داشته باشد، کسی این روشها را به کار می برد یا می خواهد مسائل نظری را حل کند و یا می خواهد یک راه حل منطقی برای یک مسئله بدست آورد.

  همانطور که آبراهام مازلو و کارل را جرز درباره افراد خود شکوفا به ویژگی های این افراد که هر کدام از آنها با داشتن چنین خصوصیات و ویژگی های دنیایی را دگرگون و ترقی بخشیدند تحقیق کردند.

  هدف پژوهشگر شناخت یکی از این ویژگی که در افراد موفق بالاخص افرادی که در زمینه ی تحصیلی پیشرفت کردند بوده و ارائه نتایج آن به روانشاسان و همه ی کسانیکه در زمینه ی پیشرفت بالاخص تحصیلی با داشتن آزمون و دانشجویان سر و کار دارند تا با تقویت ویژگی در این قشر و حتی دیگر اقشار جامعه به آنها در رسیدن به موفقیت پیروز و بروز توانائیهای بیکران و خدا گونه شان کمک کنند.

   

  اهمیت و پژوهش :

  اهمیت و ضرورت پژوهش یعنی از مجموعه اطلاعاتی است که مشخص می کند نتایج این تحقیق تا چه حدی برای محقق و نیز برای دیگران مفید و ثمر بخش است.

  با استفاده از نتایج این پژوهش در انتخاب  دانش آموزان مدارس نمونه دولتی و  تیزهوشان دقت بیشتر و بهتری داشته باشیم تا با این کار هم بهترین افراد را انتخاب کرده و هم در صرف هزینه صرفه جویی می کنیم.

  در ضمن برای برگزیدن افراد به کارهایی که نیاز به توانمندی و اتکا به نفس بالا دارد. بالاخص  کارهای مدیریتی با در نظر گرفتن این ویژگی (با انجام آزمون منبع کنترل رفتار راتر) پذیرفته و به آنها محصول شود.

  ارائه فرضیه تحقیق :

  میزان تحصیلات افراد با منبع کنترل درونی نسبت به افراد با منبع کنترل بیرونی بیشتر است.

   

  تعریف نظری اصطلاحات :

  منبع کنترل :

  کنترل را می توان اعمال قدرت، هدایت، یا بازداری اعمال و رفتار دیگران یا خود تعریف کرد.[1]

  اسناد :

  فرایندی است که افراد به کار می برند تا رویدادها در رفتار را به شرایط زیر آنها پیوند دهند.[2]

   

  اسناد درونی :

  در فرایند ارزشیابی افراد به عوامل که از درون فرد برخواسته و فرد را تحت تأثیر قرار می دهند اسناد درونی می گویند مانند کوشش، انگیزه، هوش، فعالیت، دقت و استمرار در مطالعه (نیازی، 1379، ص 13)

  اسناد بیرونی :

  در فرایند ارزشیابی افراد به عواملی که جنبه ی بیرونی دارند و رفتار فرد را تحت تأثیر قرار می دهند و کمتر در کنترل فرد می باشند را اسناد بیرونی می گویند مانند شانس، تصادف، محیط آموزش، محیط خانوادگی و ... (نیازی، 1379، ص 14)

  مکان کنترل بیرونی :

  اشخاص با مکان کنترل بیرونی که معتقدند در رفتارها یا مهارتهای آنها در تقویتهایی که دریافت می کنند اثری ندارد، در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده ای نمی بینند. آنان به امکان کنترل زندگی خود در زمان حال یا آینده باور چندانی ندارند (شولتز، 1378، ص 542).

  مکان کنترل درونی :

  کسانیکه دارای جهت گیری درونی هستند معتقدند که کنترل کاملی بر زندگی خود دارند و منطبق با چنین باور رفتار می کنند... ارزش والاتر برای مهارتهای پیشرفت های شخصی قایل هستند و نسبت نشانه های محیطی که می توانند برای هدایت رفتار خود به کار ببرند هشیارند (شولتز، 1378،ص 542).

   

  [1]  -  کریمی، 1378 ، ص 121

  [2] - نیازی، 1377، ص 13

 • فهرست:

  فصل اول

  مقدمه

  بیان مسئله

  هدف پژوهش

  اهمیت پژوهش

  ارائه فرضیه تحقیق

  تعریف نظری اصطلاحات

  تعریف عملیاتی اصطلاحات

  فصل دوم

  رفتار

  اسناد

  فهرست مطالب

  عنوان                                                        صفحه

  اسناد کنترل خود

  چهره های مشخص رفتار

  تعیین کننده های درونی و بیرونی

  کنترل

  تفاوتهای فردی در درک کنترل

  تغییر پذیری ابعاد منبع کنترل

  مفهوم منبع کنترل

  اندازه گیری منبع کنترل

  نظریه های مختلف منبع کنترل

  نظریه شخضی شناسی مادی

  موضوع رفتار گراها

  فهرست مطالب

  عنوان                                                        صفحه

  تصور راتر از ماهیت انسان

  پتانسیل رفتار

  ارزش تقویت

  موقعیت روانی

  پژوهشهای راتر

  تفاوتهای فردی در درک کنترل

  شکل گیری منبع کنترل

  مکان کنترل درونی و بیرونی رفتار

  خلاصه پژوهشها

  اعتقاد به کنترل شخصی و سلامتی

  پیشرفت تحصیلی

  فهرست مطالب

  عنوان                                                        صفحه

  تعاریف

  پیشینه ی پیشرفت تحصیلی

  خود انگاره و پیشرفت تحصیلی

  نیاز به پیشرفت تحصیلی

  عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

  نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی

  محیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی

  آزمونهای پیشرفت تحصیلی

  هنجار ملی

  آزمونهای استاندارد پیشرفت تحصیلی و محدودیتهای آن

  محیط و تأثیر آ« در پیشرفت تحصیلی

  فهرست مطالب

  عنوان                                                        صفحه

  میزان تحصیلات رابطه بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی

  تحقیقات مربوط به منبع کنترل در آموزشگاه

  فصل سوم

  جامعه پژوهش

  نمونه تحقیق

  روش نمونه گیری

  ویژگی آزمودنیها

  ابراز اندازه گیری

  مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر

  روش نمره گذاری

  اعتبار و پایانی آزمون منبع کنترل راتر

  فهرست مطالب

  عنوان                                                        صفحه

  روش جمع آوری اطلاعات

  متغیرهای تحقیق

  طرح تحقیق

  روش آماری

  فصل چهارم

  تجزیه و تحلیل

  جدول توزیع نمرات

  رسم نمودار

  جدول داده های جمع آوری شده

  ارائه تجزیه و تحلیل  داده ها

  جدول و تفسیر داده های کلی بدست آمده از انجام تست (تعداد افراد)

  فهرست مطالب

  عنوان                                                        صفحه

  فصل پنجم

  بحث و نتیجه گیری

  کاربردهای و نتایج پژوهش

  پیشنهادات

  محدودیتهای پژوهش

  منابع و مأخذ

  ضمائم

   

  منبع:

  شولتز، روان پی، 1378، روان شناسی شخصیت، مترجم : کریمی، یوسف و همکاران چاپ دوم، تهران انتشارات ارسباران

  2 سیف، علی اکبر، 1381، روان شناسی پرورشی یادگیری و آموزش چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات آگاه

  3 سیاسی، علی اکبر، 1377، آسیب شناسی روانی، چاپ چهاردهم، تهران انتشارات بعثت.

  4 راس، آلن، اٌ، 1374 آسیب شناسی شخصیت، نظریه ها و فرایندها ترجمه، جمالنی، سیاوش چاپ اول، تهران، انتشارات بعثت.

  5 حسین چادی، مسعود، 1380، بررسی مقایسه هسته کنترل در دانش آموزان دبیرستانی شاهد و غیر شاهد پایان نامه جهت اخذ کارشناسی دانشگاه شیراز، راهنمایی، حسین، علی اکبر

  6 حسینیان، انسیه، 1377، بررسی رابطه میان هر شهر معلمان مقطع ابتدایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی روان شناسی

  7 ضیایی پور، زهرا، زمستان، 1382، جزو بهداشت روانی

  8 شاملو، سعید، 1374، مکتبها و نظریه های شخصیت، چاپ ششم، تهران انتشارات رشد.

   9 صادقی سارسری، نرجس خاتون 1379، مقایسه منبع کنترل زندانیان معتاد به تریاک و سیگار در شهرستان قزوین پایان نامه جهت اخذ کارشناسی عمومی دانشگاه قزوین.

  10 طریقی خسمخی، نجمه، 1381، بررسی رابط جو عاطفی خانواده با میزان پیشرفت تحصیلی دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر پایان نامه جهت اخذ کارشناسی عمومی شهر ابهر دانشگاه ابهر

  11 صادقی، رویا، 1379، بررسی پیشرفت تحصیلی فرزندان و رابطه آن با درجه تحصیلی والدین آنها. پایان نامه جهت اخذ کارشناسی دانشگاه قزوین

  12 صلبی، فاطمه، 1379، بررسی منبع کنترل رفتار درونی و بیرونی با میزان اضطراب پایان نامه جهت اخذ کارشناسی روان شناسی بالینی، دانشگاه تنکابن استاد راهنما، وطن خواه، حمید رضا

  13 شولتز، دوان پی، شولتز، مدنی، آلن، 1377، نظریه های شخصیت، چاپ ششم، تهران، ناشر : انتشارات هما.

  14 فصلنامه اندیشه و رفتار، 1380، مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی شماره 16 سال چهارم.

  15 شاملو، سعید، 1374، مکتبها و نظریه های شخصیت، چاپ ششم، تهران انتشارات رشد.

  16 فرجی، شهریار، 1381، بررسی تأثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه، کارشناسی روان شناسی عمومی، دانشگاه قزوین

  17 کریمی، یوسف، روان شناسی اجتماعی، 1378.

  18  کریمی، یوسف، 1383 روان شناسی اجتماعی (آموزش و پرورش) تهران

  19 فلاح دوست، مهین، 1378، بررسی خلافیت بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قزوین پایان نامه جهت اخذ کارشناسی روان شناسی عمومی دانشگاه پیام نور قزوین

  20 کجوریان، کبری اسحقی، 1379 تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مقطع راهنمایی، پایان نامه، کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه ابهر

  21 کریم نیا، ایرون، 1382، بررسی رابطه بین خود پنداره و پیشرفت تحصیلی پایان نامه، کارشناسی روان شناسی عمومی  دانشگاه پیام نور قزوین

  22 ؟؟؟، ماروین، آر، یویدسیون، جرامد، سی، 1380 رفتار درمانی بالینی، مترجم، ماهر

  23 بیانگرد، اسمائیل، 1370. بررسی رابط مفاهیم منبع کنترل عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان شهر تهران پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه

  24 آزاد، حسین، 1376، آسیب شناسی روانی، انتشارات بعثت، چاپ چهارم

  25 نیازی، بتول، 1379، مدرس رابطه بین مفاهیم، منبع کنترل و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهرستان تنکابن پایان نامه، دانشگاه تنکابن، استاد راهنما : خوش روش

  26 عمید، حسن، 1362، فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران، ناشر انتشارات ابن سینا

  27 پارسا، محمد، 1375، روانشناسی تربیتی، چاپ سوم، تهران انتشارات سنن.

   

  منابع انگلیسی

  Baron A. (1991.Socia) pychlogr sintt

  edition . printeal in th u. s. A

  2. sholts. 1986. theores of personality

خلاصه انسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون می‌‌بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله با موقعیتهای دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور پیشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراین افراد موفق، تکامل یافته و دارای سلامت روانی کسانی هستند که توانایی و مهارت کافی را در برخورد با شرایط گوناگون زندگی دارند و همواره ...

خلاصه انسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون می‌‌بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله با موقعیتهای دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور پیشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراین افراد موفق، تکامل یافته و دارای سلامت روانی کسانی هستند که توانایی و مهارت کافی را در برخورد با شرایط گوناگون زندگی دارند و همواره ...

خلاصه انسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون می‌‌بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله با موقعیتهای دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور پیشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراین افراد موفق، تکامل یافته و دارای سلامت روانی کسانی هستند که توانایی و مهارت کافی را در برخورد با شرایط گوناگون زندگی دارند و همواره ...

آیا تا کنون از خود سئوال کرده اید که چرا بعضی از کودکان انگیزش پیشرفت سطح بالایی دارند و در رقابت با دیگران برای کسب موفقیت به سختی تلاش می کنند در حالی که عده ای دیگر انگیزه چندانی برای پیشرفت ندارند و برای کسب موفقیت از خود تلاش نشان نمی دهند. چه عواملی بر انگیزش پیشرفت کودکانمان تأثیر مثبت و منفی بر جای می گذارد؟ کودکان به طور طبیعی با انگیزه یادگیری متولد می شوند. کودک تلاش ...

مقدمه : این تحقیق شامل پنج فصل می باشد که هر فصلی دارای بخشهای است بطور کلی هدف من از این تحقیق این بوده که بدانم خانواده ها تا چه حدی بر روی انتخاب رشته فرزندانشان تاثیر دارند و جامعه ما تا چه حدی به بعضی از رشته ها و مشاغل بها می دهد و برخی از آنها تا چه حد بی ارزش هستند زیرا سالیانه تعداد زیادی از افراد به دانشگاه ها راه می یابند و تعداد زیادی هم فارغ التحصیل می شوند بدون ...

مقدمه انسان در زندگی روزمره خود با استرس ها و فشار های متعدد ی روبرو است. دوران نوجوانی که ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زایش دوباره یاد کرده اند یکی از حوادث پراسترس زندگی هر فردی است. نوجوان در این دوره از طرفی با گذر از دوره کودکی به بزرگسالی با تغییرات وسیع جسمانی و رشد شناختی مواجه بوده و از طرف دیگر با مسائلی همچون رشد هویت، دستیابی به استقلال از خانواده ...

چکیده تحقیق: بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند. بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا ...

مقدمه (خلاقیت ) مقوله ای است که اغلب ابعاد زندگی اجتماعی بشر را در بر می گیرد اما به جرات می توان گفت خلاقیت در آموزش و پرورش نکته ای کلیدی و حائز اهمیت است . با عنایت به اینکه ،زمینه اساسی خلاقیت باید در خانواده ، مدرسه و دانشگاه فراهم گردد و مدارس در این زمینه نقشی مضاعف دارند در این مقاله کوشش می شود برخی از ابعاد اساسی ( خلاقیت و آموزش ) مورد توجه قرار گیرد. تعریف خلاقیت : ...

مقدمه انسان به عنوان موجودی اجتماعی یک رشته روابط با همنوعان خود برقرار می سازد . مادر زندگی روزمره همیشه با انتخاب و گزینش سروکار داریم این انتخاب زمانی معنی پیدا می کند که اولاً فرد توان و حق گزینش را داشته ، ثانیاً جانشینی جهت انتخاب وجود داشته باشد ، ثالثاً فرصتهایی برای افراد به وجود آید تا افراد بتوانند تصمیم بگیرند و این میسر نخواهد بود ، مگر در سایه داشتن مدارسی که نه ...

باورهای معلمان تأثیر باورهای معلمان درباره خود دانش‌آموز نمی‌تواند مورد تأیید بیشتر از حد قرار گیرد. اگر دانش‌آموزی در کلاس است تأثیر باورهای معلم گریزناپذیر است. بر مثالهای زیر توجه نمائید. جونیس پایه دوم را در کلاس‌های بومن با یک لباس و مواد جدید و اشتیاق به آموختن شروع نمود. برادر بزرگتر جونیس که هم اکنون در کلاس چهارم است نیز در کلاس‌های بومن بوده است او دانش‌آموزی با هوش و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول