تحقیق سد اروک

Word 320 KB 35226 96
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت قدیم:۹,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده :

  یه مورد مطالعه در استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران واقع شده است . سد ارواک در فاصله 70 کیلومتری شمال غرب شهر مشهد و در فاصله 5/2 کیلومتری ارواک ، در طول جغرافیایی  و عرض جغرافیایی  بر روی رودخانه ارواک واقع می گردد . این سد یک سد خاکی با هسته رسی به ارتفاع 5/55 متر از بستر رودخانه و طول تاج 415 متر و حجم کل مخزن 30 میلیون متر مکعب می باشد . هدف از ساخت این سد ، تأمین آب شرب شهر مشهد و کشاورزی اراضی پایین دست می باشد .

  در این تحقیقات بررسی های زمین شناسی و ژئوتکنیکی برای ساختگاه سه صورت گرفته است . ساختگاه سد ارواک و مخزن را آهک و آهکهای مارنی سازند مزدوران و چمن و رسوبات کواترنری تشکیل می دهند . توده های سنگی محل سد براساس رده بندی های مهندسی Q ، RMR و GSI مورد ارزیابی قرار گرفته است براساس این رده بندی ها توده های سنگی محل سد ، در رده سنگهای مناسب قرار دارند . برای جلوگیری از هدر رفتن آب و بهسازی توده سنگی و پی آبرفتی و ساختگاه سد از نتایج آزمایشهای لوژان و لفران صورت گرفته استفاده شده است و ارائه راهکار مناسب و ارزیابی عملیات تزریق در تکیه گاه چپ سد ارواک مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است که نتیجه موفقیت عملیات تزریق می باشد .

   

   

  فصل اول : کلیات

  مقدمه

  احداث سازه های بزرگ معمولاً بر روی زمین های صورت می گیرد که توان باربری کافی جهت آن سازه را داشته باشند ولی همیشه زمین مرغوب در محل احداث سازه وجود ندارد و بلکه خود انسان باید فکری جهت کیفیت زمین محل احداث سازه داشته باشد استفاده از راهکارهای بهسازی شرایط زمین و نحوه بهسازی آن مهمترین خواسته مهندسان طراح تبدیل شده است .

  یکی از مهمترین موارد مورد بررسی در ساختگاه سد ، وضعیت زیر پی می باشد . پی به مجموعه کف دره و تکیه گاهها که سد بر روی آن قرار می گیرد اطلاق می شود و چون سنگ پی ، سد ارواک از سنگهای آهکی و آهکی مارنی و ندرتاً مارن تشکیل شده ، لذا بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی این سنگها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .

  تراوش در پی و تکیه گاههای سد رابطه مستقیم با نوع سازندهای زمین شناسی و میزان خلل و فرج موجود در آنها دارد . لذا یکی از پارامترهای بسیار مهم در سد سازی تعیین ساختگاه سد و بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی و همچنین عملکرد نیروهای تکنونیکی در منطقه امری ضروری بنظر می رسد . به همین دلیل پارامترهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی در ساختکاه سد مورد بررسی قرار گرفته است .

  آزمایش لوژان نیز جهت تعین میزان نفوذ پذیری و پی و تکیه گاههای سد ، جهت بهسازی و ارتفاع کیفیت توده و ارائه راهکار مناسب جهت این امر صورت گرفته است . در پی آبرفتی نیز چون رسوبات آبرفتی در حدود 21 متر ضخامت دارند و سد بر روی پی آبرفتی قرار می گیرد . آگاهی از مشخصات این رسوبات ضروری است .

  به این منظور آزمایشات آزمایشگاهی بر روی نمونه های اخذ شده از گمانه ها و آزمایش نفوذ پذیری لفران در صحرا بر روی آنها انجام شده است . در ادامه بررسی تزریق پذیری در تکیه گاه چپ سد ارواک صورت گرفته و نتایج تزریق مورد ارزیابی قرار گرفته است .  

  اهداف و اهمیت موضوع

  هدف اصلی طرح ، تأمین آب شرب شهر مشهد و آب مورد نیاز برای کشاورزی اراضی پایین دست سد می باشد . براساس برآورد انجام شده . 62/0 آب تنظیمی که معادل 97/18 میلیون متر مکعب است جهت آب شرب مشهد اختصاص می یابد. آبی که به شهر مشهد اختصاص یافته است به لحاظ توریستی بودن شهر مشهد و نیازهای فراوان این شهر به آب شرب حایز اهمیت فراوان می باشد . بقیه آب موجود در سد معادل 38/0 آب تنظیمی سالیانه جهت مصارف کشاورزی می باشد. از آنجا که در منطقه محل طرح و در اراضی پایین دست محل سد روستاهای ارواک ، فوشان ، پریشته ، دوله ، شیرین ، شوک و خوزستان با جمعیتی معادل 8674 نفر قرار دارند ، اجرای این طرح می توان اثرات سودمندی در منطقه داشته باشد . با توجه به اینکه شغل اصلی روستائیان منطقه کشاورزی است و در این منطقه حدود 2500 هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد اجرای این طرح باعث رونق بیشتر کشاورزی و مانع از مهاجرت روستائیان به شهر می گردد .

  بطور کلی در این تحقیق اهداف زیر بررسی شده است :

  1- بررسی وضعیت زمین شناسی عمومی منطقه ، زمین شناسی مخزن ، زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد .

  2- بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مغزه های سنگی بدست آمده از گمانه ها .

  3- ارزیابی و تحلیل داده های بدست آمده حاصل از حفر گمانه های اکتشافی

  4- تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی پی آبرفت

  5- بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی توده سنگهای ساختگاه سد

  6- طبقه بندی مهندسی توده سنگهای آهکی و آهک مارنی ساختگاه سد

  7- روشهای بهسازی ساختگاه سد

  8- ارزیابی روند تزریق در گمانه های تزریق شده

  مختصات جغرافیایی ساختگاه سد

  محل سد مذکور در استان خراسان رضوی و در فاصله 70 کیلومتری شمال غرب شهر مشهد مقدس بر روی یکی از سرشاخه های فرعی کشف رود بنام رودخانه ارواک واقع گردیده است ، محل این سد در طول جغرافیایی  و عرض جغرافیایی  می باشد .

  مشخصات فنی سد

  نوع سد                                    سد خاکی با هسته رسی

  موقعیت                                   70 کیلومتری شمال غرب شهرستان مشهد

  نام رودخانه                               ارواک

  هدف                                         سد مخزنی جهت تأمین آب شرب و کشاورزی

  متوسط آورد سالانه رودخانه      77/33 میلیون متر مکعب

  ارتفاع از پی                               5/55 متر

  طول تاج سد                            410 متر

  عرض تاج سد                           10 متر

  حجم بدنه سد                                     45/1 میلیون متر مکعب

  حجم کل مخزن سد در تراز نرمال  30 میلیون متر مکعب

  حجم مفید مخزن                     92/23 میلیون متر مکعب

  حجم مرده مخزن                       08/6 میلیون متر مکعب

  آب قابل تنظیم سالانه              3/30 میلیون متر مکعب

  نوع سر ریز                                اوجی استاندارد با شوت و باکت پرتابی

  ظرفیت سرریز                           7/698 متر مکعب در ثانیه

  حجم آب خروجی از سرریز          05/1 میلیون متر مکعب

  طول تونل انحرافی                    245 متر

  قطر تونل انحرافی                     4 متر

  رقوم تاج سد از سطح دریا        5/1303 متر

  رقوم نرمال از سطح دریا ( کف مخزن )    1250 متر

  تراز نرمال آب در مخزن    1295 متر از سطح دریا

  تراز تقریبی افقی مخزن پس از 50 سال بهره برداری    1260 متر از سطح دریا

   

  راههای دسترسی به سد

  در مسیر جاده مشهد – قوچان ، سمت راست جاده ( حدود 20 کیلومتری مشهد ) شهر طوس قرار دارد ، محل سد در شمال غرب شهر طوس ( حدود 41 کیلومتری) بعد از روستای ارواک به فاصله 5/2 کیلومتری از آن قرار دارد ( شکل 1-1 )

  بررسی آب و هوای منطقه و محل پروژه

  محل سد ارواک در حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران قرار دارد .این حوضه در امتداد رشته کوههای بلند البرز قرار دارد . روند اصلی این حوزه شرقی – غربی بوده و به موازات البرز واقع می باشد .

  با توجه به روشهای آماری حداکثر بارش محتمل حوزه آبریز ارواک 5/209 میلیمتر اسن و متوسط بارندگی سالانه حوزه آبریز ، محل سد و اراضی پایاب به ترتیب 304 ، 237 و 236 میلیمتر محاسبه گردیده است . متوسط ماهانه بارندگی در محل سد در جدول (1-1) آمده است .

  جدول 1-1- متوسط بارندگی محل سد ارواک به میلی متر

  فروردین

  اردیبهشت

  خرداد

  تیر

  مرداد

  شهریور

  مهر

  آبان

  آذر

  دی

  بهمن

  اسفند

  9/51

  5/31

  7/8

  8/0

  5/1

  1/1

  7/5

  2/16

  7/20

  3/27

  4/29

  2/42

   

  دمای متوسط سالانه 2/7 درجه سانتیگراد برای حوزه و 12 درجه سانتیگراد برای محل طرح مورد نظر است .

  مطالعات و بررسی های قبلی

  مطالعات شناسایی این طرح توسط کمیته آب جهاد خراسان در سال 1365 انجام گرفته است و محل محتمل به عنوان بهترین گزینه جهت احداث سد و سازه های وابسته در نظر گرفته شده است . مطالعات مرحله اول نیز در سال 1373 از طرف شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان به شرکت مهندسین مشاور آب ؟؟؟ واگذار شده و این شرکت به عنوان مشاور تا پایان پروژه سد اوراک انتخاب گردیده است.

  روش مطالعه

  1-8-1- مطالعات زمین شناسی

  مطالعات زمین شناسی این طرح با استفاده از گزارش مرحله شناخت وشناسایی ، نقشه های زمین شناسی منطقه ، نقشه های توپوگرافی ، بررسی های صحرایی و استفاده از GPS ( موقعیت یاب ماهواره ای ) انجام گردیده است .

  1-8-2- مطالعات لیتپولوژیکی

  برای مطالعه سنگهای تشکیل دهنده ساختگاه سد و مخزن تعدادی نمونه دستی برداشت شده و مطالعات بر روی آنها صورت گرفته است . با توجه به بررسی های صورت گرفته ، توده سنگی ساختکاه سد از آهک ، آهک مارنی و کمی صارن تشکیل شده است که این تشکیلات متعلق به سازنده مزدوران با ین ژوراسیک می باشد . بخشش ، تحتانی مخزن از تشکیلات چمن بید و مزدوران تشکیل شده است. در بستر ساختگاه نیز رسوبات کواترنری و نهشته های تراسی و واریزه ای دیده می شوند که در فصلهای بعدی توضیح داده شده است .

  1-8-3- مطالعات زمین شناسی ساختمانی

  در این قسمت به بررسی سنگهای منطقه ای و محلی طرح پرداخته شده است که این بررسی ها بر اساس استاندارد انجمن بین المللی مکانیکی (ISRM) صورت گرفته و خصوصیات مهندسی آنها اندازه گیری و ثبت گردیده اند . اطلاعات حاصل از برداشت شیب و جهت ناپیوستگی ها با استفاده از نرم افزار Dips 3 (Hoek & Diederichs , 1989) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

  81-4- مطالعات ژئوتکنیکی

  مطالعات ژئوتکنیکی جهت بدست آوردن پارامترهای ژئوتکنیکی ، مشخصات فیزیکی و مکانیکی واد پوششی و توده سنگی ، تعیین تراز سطح آب زیر زمینی و انجام آزمایشهای صحرایی با استفاده از بررسی 14 حلقه گمانه اکتشافی صورت گرفته است ( جدول 1-2 ) ،مجموع حفاریهای اکتشافی صورت گرفته در سنگ و آبرفت 5/542 متر می باشد . ضمن انجام عملیات حفاری اکتشافی آزمایشهای نفوذ پذیری لوفران در آبرفت و لوژان در توده سنگ صورت گرفته و نمونه های حاصله جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی به آزمایشگاه ارسال شده است . از نتایج این آزمایشات در این مقاله و تحقیق استفاده شده است .

 • فهرست:

  عنوان

  چکیده

  فصل اول – کلیات

  مقدمه

  اهداف و اهمیت موضوع

  مختصات جغرافیایی ساختگاه سد

  مشخصات فنی

  راههای دسترسی به سد

  بررسی آب و هوایی منطقه و محل پروژه

  مطالعات و بررسی های قبلی

  روش مطالعه

  1-8-1- مطالعات زمین شناسی

  1-8-2- مطالعات لیتپولوژیکی

  1-8-3- مطالعات زمین شناسی ساختمانی

  1-8-4- مطالعات ژئوتکنیکی

  1-8-5- نقشه های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی

  فصل دوم – بررسی روشهای تحقیق و لزوم اجرای طرح

  2-1- مقدمه

  2-2- اهمیت احداث سد و انتخاب نوع آن

  2-3- سدهای خاکی

  2-4- انواع سدهای خاکی

  2-5- ساختگاه سد سنگهای کربناتی

  2-5-1- سنگ آهک

  2-5-2- بررسی خصوصیات مهندسی سنگ آهک

  2-5-3- برخی از پارامترهای سنگهای آهکی

  2-5-4- بررسی انحلال پذیری سنگ آهک

  2-6- روش تحقیق

  2-6-1- زمین شناسی

  2-6-2- ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر

  2-6-3- طبقه بندی مهندسی توده سنگ

  2-6-3-1- طبقه بندی RMR و Q

  2-6-3-2- طبقه بندی اندیس مقاومت زمین شناسی ( GSI )

  2-6-4- ویژگی های ژئوتکنیکی توده سنگی

  2-6-5- مطالعه خواص ژئوتکنیکی آبرفت محل پی

  فصل سوم – زمین شناسی

  3-1- مقدمه

  3-2- زمین شناسی عمومی منطقه

  3-2-1- ژئومورفولوژی

  3-2-2- سنگ چینه شناسی

  3-2-2-1- ژوراسیک

  3-2-2-1-1- سازند کشف رود

  3-2-2-1-2- سازند چمن بید

  3-2-2-1-3- سازند مزدوران

  3-2-2-2- کر تا سه

  3-2-2-2-1- سازند شورجه

  3-2-2-2-2- سازند تیرگان

  3-2-2-2-3- سازند سرچشمه

  3-2-2-2-4- سازند سنگانه

  3-2-2-2-5- سازند آیتامیر

  3-2-2-2-6- سازند آبدراز

  3-2-2-7- سازند آبتلخ

  3-2-2-2-8- سازند نیزار

  3-2-2-2-9- سازند کلات

  3-2-2-2-10- سازند نفته

  3-2-3- پالئوژن

  3-2-3-1- سازند پسته لیق

  3-2-3-2- سازند چهل کمان

  3-2-3-3- سازند خانگیران

  3-2-3-4- نئوژن

  3-2-4- نهشته های کواترنر ( رسوبات جوان )

  3-2-5- زمین ساخت منطقه ای

  3-3- زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد

  3-3-1- ژئومورفولوژی محل سد

  3-3-2- زمین ساخت محل سد

  3-3-3- ناپیوستگی های تکیه گاه سد

  3-3-3-1- بررسی ویژگی های مهندسی درزه ها

  3-4- هیدروژئولوژی ساختگاه سد 

  3-4-1- بررسی سطح آب زیر زمینی در گمانه های اکتشافی

  3-4-2- بررسی میزان نفوذ پذیری در توده سنگی و مصالح آبرفتی ساختگاه سد

  فصل چهار – بررسی خواص ژئوتکنیکی آبرفت ساختگاه سد

  4-1- مقدمه

  4-2- بررسی ویژگی های خاکها

  4-3- طبقه بندی رسوبات آبرفتی ساختگاه سد

  4-4- بررسی خواص هیدرولیکی مصالح آبرفتی

  4-4-1- آزمایش نفوذ پذیری لونران

  4-4-2- قطعه لوفران پایین تر از سطح آب زیر زمین ( GWL)

  4-4-2-1- آزمایش با بارخیزان

  4-4-2-2- آزمایش با بار ثابت

  4-4-2-3- آزمایش با بار افتان

  4-4-3- محاسبه ضریب نفوذ پذیری

  4-4-3-1- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار خیزان

  4-4-3-2- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار ثابت

  4-4-3-3- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار افتان

  4-4-4- نفوذ پذیری مصالح آبرفتی ساختگاه سد

  4-5- بررسی نفوذ پذیری گروههای مختلف رسوبات مصالح آبرفتی ساختگاه سد

  4-6- بررسی پارامترهای مقاونتی و تراکمی مصالح آبرفتی ساختگاه سد

  4-6-1- آزمون نفوذ استاندارد ( SPT )

  4-6-2- آزمون نفوذ مخروطی ( CPT )

  4-6-3- رابطه بین

  فصل پنجم – بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی توده سنگ

  5-1- مقدمه

  5-2- آزمایشات برجای مکانیک سنگ

  5-3- ارزیابی کیفی توده سنگ براساس ضریب RQD

  5-4- بررسی خصوصیات هیدرولیکی توده سنگ

  5-4-1- مسیرهای هیدرولیکی سنگ

  5-4-2- آزمایش فشار آب

  5-4-3- آزمایش لوژان

  5-4-3-1- روشهای مختلف تعیین عدد لوژان

  5-4-3-2- حساسیت آزمایش لوژن

  5-4-5- نفوذ پذیری توده سنگی ساختگاه سد

  فصل ششم – بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر و طبقه بندی مهندسی توده های سنگی

  6-1- مقدمه

  6-2- بررسی های آزمایشگاهی

  6-2-1- ویژگی های فیزیکی

  6-2-1-1- تخلخل

  6-2-1-2- میزان جذب آب

  6-2-1-3- وزن واحد حجم سنگها

  6-2-2- ویژگیهای مکانیکی

  6-2-2-1- مقاومت فشاری تک محوری

  6-2-2-1- زاویه اصطکاک داخلی

  6-2-2-2-مقاومت چسبندگی

  6-3- طبقه بندی مهندسی سنگ بکر

  4-6- رده بندی مهندسی توده سنگ ساختگاه سد ارواک

  6-4-1- انواع مختلف طبقه بندی

  6-4-1-1- طبقه بندی ژئو مکانیکی RMR

  6-4-1-2- طبقه بندی Q

  6-4-1-3- طبقه بندی GST

  فصل هفتم – نتیجه گیری و پیشنهادات

  7-1- نتیجه گیری

  7-2- پیشنهادات

  فهرست منابع فارسی

  فهرست منابع لاتین

   

  منبع:

   

  اجل لوئیان . ر ، محمدی . د ، 1380 ، معیارهای تجربی گسیختگی در سنگ ، انتشارات دانشجو همدان ، 205 صفحه .

  اجل لوئیان . ر ، 1382 ، رده بندی توده سنگ ، روش کاربردی در مهندسی عمران ، 182 صفحه .

  افشار حرب . ع ، 1373 ، زمین شناسی کپه داغ ، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور ، شماره 11 ، 275 صفحه .

  اصانلو . م ، 1375 ، روشهای حفاری ، مرکز نشر صدا تهران ، 469 صفحه.

  توکلی . ب ، 1376 ، مبانی زمین شناسی مهندسی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، 240 صفحه .

  درویش زاده . ع ، زمین شناسی ایران ، 1380 ، انتشارات امیر کبیر تهران ، 901 صفحه .

  رحیمی . ح ، 1382 ، سدهای خاکی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 671 صفحه.

  سدهای ایران ، 1372 ، انتشارات کمیته ملی سدهای بزرگ ایران .

  شرکت مهندسین مشاور آب پوی ، 1373 ، گزارش مرحله شناخت سد ارداک .

  طاحونی . ش ، 1381 ، اصول مهندسی ژئوتکنیک ( مکانیک خاک ، انتشارات پارس آئین تهران ، 831 صفحه .

  طاحونی . ش ، 1382 ، اصول مهندسی ژئوتکنیک ( مهندسی پی ) ، انتشارات پارس آئین تهران ، 992 صفحه .

  طاهری ، د ، 1379 ، بررسی اثر پارامترهای زمین شناسی مهندسی بر روی تزریق پذیری و طراحی پرده آب در سد کارون 3 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه ترتبیت مدرس .

  علیزاده ، 1 ، 1367 ، اصول هیدرولوژی کاربردی ، انتشارات آستان قدس رضوی ، 519 صفحه .

  فاروق حسینی . م ، 1379 ، درآمدی بر مکانیک سنگ ، انتشارات نشر کتاب دانشگاهی تهران ، 296 صفحه .

  فیهمی فر . سروش . ح ، هجیری آذر . م ، 1383 ، طبقه بندی پیشنهادی سنگها براساس شاخص رطوبت ، و زمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران ، صفحه 523- 511 .

  فهیمی فر . ا ، سروش . ح ، 1380 ، آزمایشات مکانیک سنگ مبانی نظری و استانداردها ، شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک .

  وفائیان . م ، 1376 ، خواص مهندسی سنگها ، تئوریها و کاربردهای ارجایی ، 420 صفحه .

  هوک . ا ، 1381 ، مهندسی سنگ کاربردی ، ترجمه عبدالرضا طاهریان ، انتشارات دهخدا تهران ، 512 صفحه .

   

  منابع لاتین :

  1- Altug , S . , 1990 . Oymapinar Arch Dam , Turkey : foundation treatment in karstic Limestone and reservoir curtains . Inteernaional commission on large Dams ( ICOD ) , pp.193-212.Antalya,Turkey.

  2- Alvarez , L.,1982. Characteristics of Plastic Concrete of the Diaphragm wall of convento Viejo Dam . ICOLD , Rio de Janeiro.

  3-Anon,1979 . The description of rock masses for engineering purposes . Working parly Report . Quarterly Journal Engineering Geolag, 10 , pp.355-388.

  4- Bell,F.G.,2000.Engineering Properties of Soils and Rocks .Blakwell science , London , Uk , pp .

  5-Berberian , M.,King,G.C.P.,1981.Towards a paleogeoraphy and tectonic evolution of Iran . Canadian joural of Earth Sciences , Vol . 18 , No . 2 , pp.210-256.

  6- Bieniawski , T., 1989 . Engineering rock mass classifications . Wiely , Interscience , New York .

  7-Brown, E.T.,1981.Characterization Testing & monitoriong , Pergamon press Ltd,page.212.

  8-Combcfort, H.,1968.Bodeninjektion stechnik . Baur Verlay Wies baden , Berlin,pp.543.

  9-Deere , D.U.,Lambardi , G.,1985 . Grouting slurries – Thick or thin , Issue in Dam grouting , W.it . Barer , ed.,ASCE , New York , pp.156-164.

  10-Deere, D.U.,Miller,R.P.,1996. Engineering classification and index properties for in tact rock , Tech , Rept No. Afwl , TR,65,116 Air force Weapons labs , Kirthland Airforce Base , New Mexico , page.308.

  11-Ewert, F.k.,1992 . Evaluation and interpretation of water pressure tests . Proceeding of conference of Instiution of civil Engineers , grouting in the ground , Thomas Telford, London , pp.141-162.

  12-Ewert, F.K.,1998b. Permeability, Groutability and Grouting of Rocks, Part 2: Permeability Testing by Means of Water Pressure Tests . Dam Engineering , Nol . VIII,Issue 2,pp.123-175.

  13-Goodman , R.E.,1989 . Introduction to rock mechanics . John Wily , New York .

  14-Hanjal,I.,Marton, J., Regele,Z.,1984.Construction of Diaphragm Walls . John Wiley and Sons .  USA .

  15-Haw lee,c.,Farmer, J., 1993 . Fluid Flow in discontinuos rocks . Page.169.

  16-Herak , M.,Stringfield , N .T.,1972 . karst . Elsevier publ.co., New York .

  17-Hoek, E.,1994 . strength of rock and masses . ISRM News Journal , Val.2(2) , pp.4-

  18-Hoek,E.,Marinos, P., Benissi , M.,1998 . Applicability of the Geologicl strength Index ( GSI ) Classification for very weak and sheared rock masses , The case of the Athens Schist Formation . Bull . Engg . Geol .Env . Val . 57(2) , pp.151-160

  19-Houlsby , A.C.,1976 . Interpretation of the Lugeon water test . Vol . 4,pp.303-313.

  20-Houlsby , A.C.,1977. Engineering of Grout curtains to standerd . ASCE Journal of Geotechnical Division , Vol . 103 ( G79 ) , pp.953-970.

  21-Iqbal , H.K.,1998 . a Text book of Geotecnical Engineering . prrntice – Hall of India , New Dehli , pp.422.

  22-Kasim , A.G.,Chu, M., Jensen , C.N., 1986. Field Correlatin of cone and standard penetrion Tests . Journal of Geotechnical Engineering , ASCE, Vol . 112,No.3,pp.368-372.

  23-Krizek,R., Michel , D., Helal , M., Borden , R.,1992 . Engineering Properties of Acrlate Polymer Grout . Grouting , Soil Improvement and Geosynthetics . Geoteechical Special Publication , No.30 , New York : ASCE , pp.712-724.

  24-Krizck , R.J., Schwarz , L.G.,Peppr , S.F., 1993. Bleed rheology of cement grouts . conference of Grouting in Rock and Concrete, Balkema , pp.56-64.

  25-Kutzner , C.,1985 . Conideration on rock permeability and Grouting criteria. 15 th ICOLD , Q58, pp.315-328.

  26-Kutzner , C.,1988.Grouting theory and practice . Elsevier,pp.250

  27-Lashkaripour , G.R,Ghafoori,M.,2002 . The engineering geology of the Tabarak Abad Dam . Engineering Geology , Vol . 66 (3-

  4),pp.233-239.

  28-Lugcon , M., 1933 . Barrages at Geology , Dunod , Paris .

  29-Miyakawa , k., Tanaka,k., 2000. Detection of hydraulic pathwas in Fractured Rock Masses and Estimation of conductivity by a Newly Developed Tv Equipped Flowmetter . Engineering Geology , Vol . 56, No . 1-2 , pp.19.

  30-Palmestrom , A.,1982 . The Nolumetric Joint count – a useful and simple measure of the degree of rock jointing , Proc 4 th Int , cong . IAEG , New Dehli,pp.221-228.

  31-Peck,R.B.,Hausen, W.E. , Thornburn , T.H.,1974. Fofoandation Engineering . John Wiley , Sesond Edition , chapter 22 , pp.512.

  32-Pettijohn,F.J.,1975 . Sedimentary Rocks . 3 rd edition , Harper and Row , New York .

  33-Priest.S.D.,1993.Discontinuity analysis for rock engineering . page.473.

  34-Randolph . Alan F.,1960 . Plastics Englineering Hand book .3d ed . New York : The socicty of the plastics Industry : New York ; Reinhold Publishing ; London : chpman and Hall , Ltd .

  35-Robertson,P.k.,Campanella,R.G.,1983.Interpretation of Cone Penetration Tests.Part I:Canadian Geotechnical Journal,Vol.20,No.4,pp.718-733.

  36- Romanov,D.,Gabrovsek,F.,Dreybrodt,W.,2003.Dam Sites in Soluble rocks a model of increasing Leakage by dissolutional Widening of fractures beneath adam.Engineering Geology,Vol.70,pp.17-35.

  37- Rzhevsky,V.,Novik,G.,1971.The Physics of Rocks.Mir Pubishers.

  38- Schmertmann,J.H.,Henry,J.F.,1992.A Design Theory for Compaction Grouting .In Grouting Soil Improvement and Geosynthetics,edited by R.H.Borden.ASCE,Geotechnical Special Publication,No.30,Reston,VA:ASCE,pp.215-228.

  40- Soderberg,A.D.,1979,Expect the Unexpected foundation for dams in karst,Bull Assoc.Engineering Geology ,Vol.VVl,No.3,pp.409-426.

  41- Tugrul,A.,1998.The application of rock mass classification system to underground excavation in weak Limestone,Ataturk dam,Turkey. Journal of engineering geology,pp.337-345.

  42- Turkmen,S.,Ozguler,E.,taga,H.,Karaogullarindan, T.,2002.Seepage problems in the karstic limestone foundation of the kaleclk Dam ( South Turkey ) . Engineering Geology , Vol . 63 , pp.247-257.

  43-Uromeihy , A.,2000 . The Lar Dam ; an example of infrastructural development in a gcologically active karstic region . Journal of Asian Earth Scienes , Vol . 18,pp.25-31.

  44-Xu, R.,Yan, F.,2004. karst geology and engineering treatment in the Geheyan project on the Qingjiang River , China . Engineering Geology , Vol . 76 , pp.155-164.

  45- Yang, C.P.,2004 . Estimating Cement take and grout efficiency on Foundation improvement for Li – Yu – Tan dam . Engineering Geology , Vol . 75 , pp.1-14.

                                                                  

چکیده عملیات تزریق، عبارتست از اقداماتی که طی آن سیالی سخت شونده تحت عنوان دوغاب با عبور از مسیری خاص که توسط عملیات حفاری احداث گردیده است، وارد محیط زمین شده و تحت فشاری معین، درون ناپیوستگی های آن قرار می گیرد. در صورتی که حین فرایند تزریق، تقابل چندانی بین دوغاب و محیط میزبان صورت نگیرد، به گونه ای که دوغاب فضاهای خالی را پرکرده و هیچگونه جابجایی یا تغییر شکلی را در پیکره ...

زيگورات معماري مذهبي ويژه شهرهاي عمده بين النهرين(عراق کنوني) و ايران بوده است که بصورت برج مطبق هرمي شکل بنا ميشد. ساخت زيگوراتها از 4200 تا 2500 سال پيش متداول بوده است. زيگورات بناي خشتي تو پر فاقد فضاهاي داخلي است که سطح خارجي آن داراي پوششي

چکیده : امتیازات فیزیکی و اقتصادی قابل ملاحظه ای که مواد افزودنی برای بتن ایجاد می کند و همچنین در بسیاری موارد، مزایای فنی موجب رشد روز افزون کاربرد این مواد در بتن شده است. این مواد نه تنها امکان به کار بردن بتن را در شرایط پیچیده فراهم کرده اند که پیش از آن امکان استفاده از بتن در این شرایط به دلایل مختلف فنی وجود نداشت، بلکه امکان استفاده از گستره وسیع تری از مواد متشکله در ...

چکیده و تعر یف سدها ی R .C.C بتن متراکم شده غلطکی ( R .C.C) روشی است که بر اساس استفاده از غلطک جهت متراکم کردن بتن پایه گذا ری و تدوین شده است . ماده حاصل متراکم تر و دارای در صد آب پا ئین تری از بتن متداول و معمولی است مخلوط در لایه های نازک و در کل طول سد پخش می شود و این امکان به وجود می آید که فرآیند بتن ریزی به سرعت انجام شود. تاکنون این روش درساخت مقداری از سدهای مهم دنیا ...

سدهای قوسی یکی از مهمترین و پیشرفته‌ترین سازه‌هایی که در حال حاضر در کشور، صنعت ساخت و ساز آن رو به رشد و گسترش می‌باشد، سدسازی می‌باشد که در این میان سد های قوسی بتنی از ویژگی خاصی برخوردار می‌باشند. از این رو آنالیز و طراحی اینگونه از سازه‌ ها که در نوع خود از پیچیدگی خاصی برخوردارند. حساسیت ویژه‌ای را دربرمی‌گیرند که این امر باید به نحو بهینه و قابل قبولی صورت گیرد. در حال ...

تکنولوژی تزریق بعنوان یک راه حل مهندسی ، یک تکنیک کهن در بسیاری زمین است که درحدود دو قرن قدمت دارد. تزریق در زمین برای نخستین بار توسط شخصی بنام Berigny در سال 1802 انجام شد و لکن این تکنیک ، تنها در چند دهه اخیر پیشرفت نموده و اکنون بعنوان یک تکنیک برتر شناخته شده است . از آنجا که کیفیت این تکنیک در بهسازی زمین در رابطه با اجرای انواع سازه‌های بزرگ و مهم در اکثر کشورهای صنعتی ...

مقدمه : پس از انتخاب پیمانکار و دریافت اطلاعات کاملی از پروژه اولین گام، تحویل زمین با حضور نمایندگان کارفرما ، نظارت مقیم و پیمانکار می باشد که بین آنها صورتجلسه می‌شود . پس از آن پیمانکار برنامه زمانبندی خود را با توجه به شرایط پروژه وامکانات خود به دستگاه نظارت ارائه می دهد . در قدم اول پیمانکار باید به بررسی وشروع عملیات اجرایی راههای دسترسی اقدام نماید. روش کار به این طریق ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

-1- مقدمه طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی. هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بار گذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران بهره برداری کمک می کند. این عملکرد بطور مؤثر بستگی به روش نصب شمع بستگی داشته و به تنهایی نمی تواند توسط خصوصیات فیزیکی ...

مقدمه طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی. هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بار گذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران بهره برداری کمک می کند. این عملکرد بطور مؤثر بستگی به روش نصب شمع بستگی داشته و به تنهایی نمی تواند توسط خصوصیات فیزیکی شمع ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول