گزارش کارآموزی عمران - ساختمان

Word 104 KB 35274 33
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه :

  پس ازانتخاب واحد کار آموزی به عنوان یکی از واحد های ترم  امسال به سرکار در کارگاه رفتم. البته لازم به ذکر است که من  قبلاً این کار را انجام داده ام و به کار گاه های زیادی رفته ام و چیزهایی یاد گرفتم. اما به عنوان واحد درسی که بخواهم آن را پاس کنم قرار شد به کارگاه بروم واین بار به عنوان کار آموز در آنجا  حضور داشته باشم. امیدوارم که آن چند بار که به کارگاه رفته ام به همراه این 2 واحد کار آموزی که به گفته استاد راهنما باید 144 ساعت کاری در محل کار باشد بتوانند به تجربه ها و دید های من افزوده و در آینده شغلی بنده نقش به سزایی داشته باشند و امیدوارم که خواننده این تحقیق از اشتباهاتی که در جمله بندی و ترکیب فارسی نویسی در آن دیده می شود بر من خرده نگیرید.   

   

  اولین روز در کارگاه (1)

  ساختمان دارای 9 ستون است که دو تا از ستونها میله گرد 22 و بقیه میله گرد 20 استفاده شده اند. ساختمان حدود 80 متر زیر بنا دارد و قرار است تا سه طبقه پیلوت ادامه پیدا کند. لازم به ذکر است نمره میله گردها در طبقات بعدی کم شده تا اینکه در طبقه آخر به میله گرد شماره 14 می رسد.

  دومین روز در کارگاه (2)

  امروز کارگری در گوشه کارگاه مشغول ساختن انبار برای مصالح ساختمانی و وسایل کارگران است بدین گونه که  ابتدا ملات بعمل می‌آورد و سپس با ریختن در روی یک خط راستای دیوار را مشخص می‌کند سپس در دو انتهای این خط بر روی ملاتها دو بلوک قرار می دهد و بعد بوسیله ریسمان بقیه بلوکها را در یک راستا می ‌چیند و همچنین بوسیله شاقول عمود بودن بلوکها را مقایسه میکند و اینکار را در هر ردیف انجا داده تا دیوار مورد نظر ساخته شود. پس از ساخت دیوارهای انبار، کارگران بوسیله چوب و ایرانیت سقف انبار را درست می کنند سپس درب آهنی انبار را که به صورت آماده خریداری شده بود را جا ‌می‌زنند.

   سومین روز در کارگاه (3)

  در این مدت کارفرما مشغول تهیه میله گردها و وسایل مورد نیاز کارگاه بود و در واقع این چند روز فرصت مناسبی بود تا در فنداسیون عمل گیرش کاملا" انجام گیرد. به علت گرمای هوا و آفتاب مستقیم که به بتون می تابید هر روز یک کارگر بتون فنداسیون را در سه مرحله آب پاشی می کند تا به اصطلاح بتون نسوزد.

  چهارمین وپنجمین روز در کارگاه (4و5)

  پس از این چند روز کارگران جهت ادامه کار خود به این نتیجه رسیدند که سطح فنداسیون از سطح کوچه پاییین تر است در واقع خاک برداری بیشتر از حد مورد نیاز بوده و آرماتورهای ریشه حدود 130 تا 140 سانتیمتر از فنداسیون بیرون آمدند که کارگران برای اینکه این فاصله را از بین ببرند تصمیم گرفتند پای این آرماتورها بتون بریزند تا با کوچه هم سطح شود و برای پیدا کردن این ارتفاع از شلنگ تراز استفاده کردند، بدین گونه بود که  ابتدا از سطح کوچه یک متر به بالا اندازه گرفته و خطی را روی یکی از دیوارها کشیدند بعد به وسیله شلنگ تراز هم سطح آن خط را روی میله گردهای ریشه به دست آورده و بعد یک متر پایین تر از آن را سطح کوچه در نظر گرفتند سپس به وسیله بلوک محدوده ای را دور آرماتور بوجود آورده و تا سطح مشخص شده بتون ریختند.

  برای تهیه بتون از مخلوط دو نوع ماسه و شن نخودی و سیمان و آب استفاده کردند و دو کارگر مشغول همزدن مخلوط هستند و بتون آماده شده را توسط فرغون به پای ستون می برند ناگفته نماند که فضاهای باقی مانده روی فنداسیون جهت هم سطح شدن با کوچه بعدها پر می شود.

  ششمین روز در کارگاه (6)

  کارگران در حال خرد کردن میله گرد نمره 10 برای درست کردن خاموت جهت به کار بردن در ستون 35×35 می باشد برای این کار چند میله گرد را کنار هم گذاشته و به اندازه 120 سانتیمتر میله گردها را خط کشی می کنند سپس هر شاخه را به وسیله قیچی برش می دهند و هر شاخه 12 متری به 10 میله گرد کوچک تقسیم می شود پس از خرد کردن حدود 50 شاخه یک کارگر مشغول شکل دادن میله ها به شکل خاموت روی میز خاموت است و تا غروب توانست حدود 500 خاموت درست کند. دو تن از کارگران دیگر مشغول برش میله گرد نمره 20 و 22 بوسیله اره اهن بر می باشند که برای هر ستون 6 میله گرد 4 متری نیاز هست.

  هفتمین و هشتمین روز در کارگاه (7و8)

  چهار شاخه میله گرد بریده شده برای ستون را روی بلوک گذاشته و بوسیله متر یک متر اول را 10 سانتیمتر خط کشی و یک متر بعدی را 15 سانتیمتر و یک متر سوم 10 سانتیمتر خط کشی می کنند. سپس به تعداد خاموت برداشته و میله گردها را از آنها رد می کنند. دو شاخه از میله گردها را باز کرده و در دو کنج خاموت قرار می دهند و روی خط های کشیده شده به وسیله سیم مفتول با انبر دست می بافند سپس آرماتورها را برمی گردانند و شروع به بافت دو شاخه چهار متری دیگر به خاموت می کنند برای این که بهتر یاد بگیرم دست به کار شدم بدین طریق که سیم را از دور خاموت حلقه می زنند و به صورت ضربدر از پشت میله گرد رد می کنند و دو سر آزاد سیم را دوباره به صورت حلقه به دور خاموت به هم نزدیک می کنند و با انبر دست می پیچانند و این کار تا آخر ادامه پیدا می کند تا آرماتور 9 ستون مورد نیاز آماده شود. در گوشه دیگر کارگاه کارگر دیگری از صبح مشغول بریدن میله گرد نمره 10 بود وپس از برش توانست حدود 50 شاخه تا غروب خاموتهای مورد نیاز ستونها را برای کارگران دیگر آماده کند.

  نهمین و دهمین روز در کارگاه (9و10)

  امروز من هم لباس کار برداشته و به یاری کارگران رفتم حال نوبت بالا بردن آرماتورهای بافته شده و امتداد دادن ریشه به وسیله آنها است. برای این کار ابتدا میله های بیرون آمده از ریشه را به سمت داخل جمع کردیم و سپس آرماتور بافته شده را به کنار جایگاه خود منتقل کردیم و پس از اینکه آن را به حالت عمود در آوردیم یکی از کارگران به بالای بشکه ای که بعنوان چهار پایه از ان استفاده می شد رفت و از بالا آرماتورها را کنترل می کرد و سه نفر دیگر از پایین این میله گردها را بلند می کردیم و میله های ریشه را از میان آن رد میکردیم و با کمی جابجایی آرماتورهای ستون جا می افتاد سپس میله های جمع شده ریشه را به وسیله اهرم به کنار میله های آرماتور نزدیک می کردیم و به وسیله مفتول آن دو را به فاصله یک خاموت در میان به هم متصل می کنیم و این کار برای تمامی ستون ها به همین نحو انجام شد تا اینکه نوبت به بستن چهار میله گرد دیگر آرماتور رسید برای این کار یک کارگر از ستون بافته شده بالا رفته و چهار میله را داخل ستون می اندازد و سپس پایین آمده و با رعایت فاصله و حد نصاب میله های جدید را به خاموت متصل می کند.

   یازدهمین روز در کارگاه (11)

  امروز نوبت بستن قالب برای ریختن بتون ستون است اما به دلیل تهیه نکردن و عدم وجود قالب کار تعطیل می باشد.

  دوازدهمین و سیزدهمین روز در کارگاه (12و13)

  امروز صبح یک کارگر مشغول بستن میله گردهای 35 سانتیمتری که به اصطلاح رامکا یا اندازه گفته می شود است تا آرماتورها را برای بستن قالب آماده کند. مراحل کار به این شکل است که ابتدا میله گردها را برش می زند سپس یک میله گرد را با مفتول به آرماتور می بندند سپس از روی نقشه اندازه و فاصله ستون بعدی را به دست می آورند و رامکای بعدی را نوک به نوک با رامکای قبلی می بندند که نشان دهنده حد و پهنای ستون است و همچنین در ستونهای هم ردیف رامکاهای دیگر را به وسیله ریسمان در آرماتور مستقر می کنند. کارگر دیگری مشغول حمل شن و ماسه به پای ستونها برای بدست آوردن بتون است.

  پیمان کار پس از تهیه هفت قالب فلزی و تهیه چهارده پاکت سیمان پرتلند تیپ یک در ساعت حدود 10 صبح وارد کارگاه شد.

  پس از روغن کاری بدنه داخلی قالب ها، قالب ها را به ترتیب شماره در کنار هم و به دور آرماتور قرار داده و به وسیله پین یا میخ مخصوص می بندند و کار را در ساعت دوازده تعطیل کردند.

  در ساعت سه بعد از ظهر کارگران پس از برگشت از نهار شروع به عمل آوردن بتون کردند لازم به ذکر است که کارگران برای به دست آوردن بتون میزان تخلیط شن و ماسه و سیمان و آب را به طور چشمی و به صورت تجربی اندازه گیری می کنند و بتون را در دو مرحله با بیل به این صورت که ابتدا یک کارگر بتون را از پایین به داخل فرغون که حدود یک متر بالاتر از سطح زمین قرار دارد ریخته و در مرحله بعد کارگر دیگری این بتون را به داخل قالب میریزد و پس از ریختن مقداری بتون به بدنه قالب با چکش پلاستیکی در چند مرحله ضربه می زنند تا ارتعاش ایجاد شود و عمل ویبره انجام شود و پس از ریختن بتون هر ستون به وسیله تیرهای چوبی و اهرم ستونها را عمود کرده و این عمل را به وسیله شاقول می سنجند.

  ناگفته نماند که تعداد سیمانها برای هفت ستون کافی نبوده و کارفرما جهت تهیه سیمان اقدام کرد که توانست 10 پاکت دیگر با خود به کارگاه بیاورد.

  چهاردهمین روز در کارگاه (14)

  کارگران مشغول باز کردن قالبهای فلزی هفت ستون هستند که پس از باز کردن مشاهده شد که یک ستون در قسمت پایین کمی کرمو درآمده که کارگران آن تکه کوچک را با بتون و ماله مرمت کردند

   پانزدهمین و شانزدهمین روز در کارگاه(15و16)

  امروز کارگران مشغول درست کردن قالب ها ی چوبی به وسیله تخته و چهار تراش شدند که مراحل آن به این طریق می باشد که ابتدا هفت چهار تراش به فاصله حدودی 40 سانتیمتر را روی زمین گذاشته سپس به وسیله تخته هایی که ضخامت آنها 5/2 سانتیمتر و عرض ان متغییرو در دو اندازه 10 و 15 سانتیمتر موچود می باشد را روی چهار تراشها گذاشته و به وسیله میخ به چهار تراش می کوبند تا صفحه ای به عرض 40 سانتیمتر و طول یک ستون درآورند. این کار را برای هر ستون دو بار انجام می دهند تا دو صفحه به دست آید سپس به همین طریق اما با شش چهار تراش و فاصله حدود 40 سانتیمتر برای ساختن صفحات جدید به طوری که چهار تراشهای جدید بینابین چهار تراشهای صفحه قبلی باشند تا در هنگام بستن صفحه ها این چهار تراشها به هم برخورد نکنند صفحه ای به عرض 35 سانتیمتر درست می کنند و این کار را نیز برای هر ستون دو بار انجام می دهند. لازم به ذکر است که این صفحه ها برای ستونهای 35 سانتیمتری به کار می روند. به این گونه که صفحه های 35 سانتیمتری بدست آمده به داخل صفحه های 40 سانتیمتری درگیر شده و 5 سانتیمتر باقیمانده توسط ضخامت تخته از دو طرف پر می شود بنابر این مکعب 35×35 بدست می آید. پس از اتمام کار قالب دو ستون که پله از آن می گذرد کارگران مشغول درست کردن صفحه هایی به عرض 40 سانتیمتر و طولهای متغییر که بوسیله اندازه گیری بین ستونها بدست می آید جهت صفحه چوبی کف قالب تیرهای افقی هستند.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

مقدمه محل کارآموزی در شهر تهران و زنجان بوده و کارگاهی که در آنجا مشغول به گذراندن دوره ی کارآموزی بودم از عملیات خاک برداری از یک خرابه را شامل تا اجرای سقف اول بطول انجامید . دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی اجرای کارهای ساختمانی شامل مراحل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقوع ...

مقدمه: دانشجویان رشته عمران در دوره کاردانی که دوسال به طول می انجامد با درسهای تئوری آشنا میشوند وتا حدودی با مسائل مختلف ساختمان سازی آشنا میشوند ولی باز نیاز به کسب تجربه دارند وکسب این تجربه میسرنیست مگر انکه دانشجویان درسر کارمطالبی راکه در کتابها خوانده اند لمس کرده وبا چشم خود طریقه انجام کارها راببینند وبه همین دلیل دو واحد رابه همین امر اختصاص داده اند که این واحدها جزو ...

موضوع :گزارش کارآموزي محل کار آموزي ايجانب مسعود فهيمي در شرکت بهينه سازان شرق بوده است. که اين شرکت کارهاي عمراني متنوعي انجام مي داد و من به دلخواه به يک خانه در حال تخريب کردن رفتم که مي خواستند بجاي آن خانه قديمي يک ساختمان 4 طبقه بسازند. ساخت

مقدمه: دانشجویان رشته عمران در دوره کاردانی که دوسال به طول می انجامد با درسهای تئوری آشنا میشوند وتا حدودی با مسائل مختلف ساختمان سازی آشنا میشوند ولی باز نیاز به کسب تجربه دارند وکسب این تجربه میسرنیست مگر انکه دانشجویان درسر کارمطالبی راکه در کتابها خوانده اند لمس کرده وبا چشم خ.ود طریقه انجام کارها راببینند وبه همین دلیل چهار واحد رابه همین امر اختصاص داده اند که این واحدها ...

مقدمه و تشکر به نام کردگار هستی گزارش کارآموزی که از نظرتان می گذرد حاصل تلاش ماههای اخیر بنده در انواع ساختمانهایی بوده که از نزدیک با نحوه اجراء آنها آشنا شدم. امید است بازتابش تلاش و کوشش تمام دستهایی باشد که برای اعتلا و پیشرفت ایران عزیز در زمینه عمران و آبادی شب و روز نمی شناسند و از طرفی به نوبه خود آرزو دارم بتوانم با تمام دل و جان به خاک و ملت ایران زمین خدمت کنم و برای ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

مقدمه : وجودمسکن و سرپناه مهمترین رکن اساسی هر جامعه بشری می باشد ، امروزه رشد چشمگیری در ساخت و ساز در شهرها می بینیم . آیا این ساخت و سازها همگی اصولی می باشند وا گر ساختمانی اصولی بنا نشود چه در اثر یک حادثه طبیعی و یا غیر طبیعی ، خسارت های جانی ومالی در پی خواهدداشت . درمحیطهای آکادمیک همچون دانشگاه بیشتر به بررسی مسائل تئوریک می پردازند و لی در اجرا وعمل مسائل مختلف و ...

مقدمه در این گزارش باتوجه به زمان مربوط به کارآموزی مراحل، آماده سازی برای ساخت و قالبندی و آرماتوربندی و بتن ریزی سقفها، تیرها و ستونها انجام شده است. روش ارائه این گزراش به این صورت است که در بخشهایی مستقل تحت عناوین مصرفی کلی پروژه آرماتورگذاری، قالبندی، بتن ریزی و اجرای سقف آورده شده است. این کار به دلیل حفظ پیوستگی مطالب کارهای مختلف است مثلاً در قالبندی می‌توان به قالبها، ...

دانشجويان رشته عمران در طول تحصيل با درسهاي تئوري آشنا ميشوند ولي نياز به کسب تجربه دارند وکسب اين تجربه ميسرنيست مگر آنکه دانشجويان درسر کارمطالبي راکه در کتابها خوانده اند لمس کرده وبا چشم خود طريقه انجام کارها راببينند وبه همين دليل دو واحد رابه

دانشجويان رشته عمران در دوره کارداني که دوسال به طول مي انجامد با درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي آشنا ميشوند ولي باز نياز به کسب تجربه دارند وکسب اين تجربه ميسرنيست مگر انکه دانشجويان درسر کارمطالبي راکه در کتابها خوا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول