تحقیق مشخصه قلمرو تغییر قرن بیست و یکم و فاکتور ضروری برای موفقیت سازمانی

Word 26 KB 35382 6
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  این مقاله به دنبال ایجاد تغییر در پیش روی است چرا که معلوم می شود که مشخصه این قلمرو هزاره سوم، اثر مهمی بر دنیای تجارت، سازمان ها و مدیریت دارد. در این رابطه، سازمان های آینده در حال تغییر سازمان ها هستند. آنها سازمان هایی هستند که مدیرانشان لزوم اجرای تغییر را درک کرده اند و بدون تکذیب این حقیقت که پیشرفت نیازمند تغییرات آن را قبول کرده اند.

  کلمات کلیدی :  مزیت استراتژیک، رقابتی بودن، مدیریت تغییر

  1-مقدمه

  به درستی باور بر این است که تنها موضوع ثابت و دائمی دنیای معاصر، تغییر است و بسیاری از مقالات علمی بخصوص در دهه گذشته با شروع از این حقیقت آشکار ایام ما نوشته شده اند که تغییر حقیقتی است که از زمان شروع قرن و هزاره، بیش از پیش عمیق و عمیق تر، در حال ریشه دار شدن و شدت یافتن است و تکامل جامعه ما را نشان می دهد. لذا، نه فقط اقتصاددانان بلکه متخصصان علوم دیگر نیز موضوع تغییر سازمانی را تحلیل کرده اند.

  تغییر در تمام سطوح همیشگی شده است: زندگی روزانه فرد، زندگی در سازمان ها و زندگی درون جامعه، در جامعه مدرن، تغییر معادل یک سبک زندگی جدید است.

  تغییر خودش چیز جدیدی نیست، چرا که مشخصه ای از وجود نوع بشر است. بهرحال آنچه که امروز فرق نمی کند، ریتم شتاب یافته تغییرات است که مرهم و سازمانها را جلو می برد تا با تبدیلهای دائمی در تمام زمینه های فعالیتشان مواجه شوند. لذا به عکس العمل سریع برای بقاء نیاز دارند. حفظ مسیر با ریتم سریع تغییر، نشان دهنده یکی از بزرگترین چالشهای مدیران قرن 21 م است. تبدیل های هزار سوم، پیامدهایی را برای تمام نهادها دارد. نه تنها در شرکت های سود ده بلکه در سازمان های دولتی و غیر دولتی و نهاد های عمومی- این نهادها، سیستم های تحت تغییر ثابت را نشان می دهند که خود تعدیلی در آنها از طریق مدیریت انجام می شود. جامعیت مدیریت یک حقیقت غیر قابل انکار است. مدیریت در سیستم های غیرانتفاعی، لازم تر است، چرا که دارای ابزارهای خود تعدیلی به نام سود و ارزش نیستند. بیش از 90% مردم برای کسی یا چیزی کار می کنند، میزانی که تغییر را یک حقیقت مهم برای همه ما می سازد.

  امروزه، تغییر رویکردی یک عنصر کلیدی، مزیت رقابتی شده است، چون نقطه شروع این رویکرد در کمک به درک منابع انسانی از لزوم تغییر جای دارد. امروزه ما نباید فقط را تخقیف دهیم بلکه باید آن را خلق کنیم و سریع پیش برویم. بهترین راه پیش بینی آینده، باور کردن آن است. جمله پدر مدیریت مدرن پیتر دراکر است که آن را باور کرد. شرکتهایی که به سیگنالهای قابل پیش بینی تکامل و انقلاب وارد می شوند باید در همان مرحله تغییر و تبدیل شوند (دگرگون شوند) یا با ورشکستگی مواجه خواهند شد.

  در نشریات تخصصی (Burdus, Coproresca Androniceain, Miles) تغییر به معنای جابجایی، اصلاح، تبدیل یا تغییر وضعیت به شکل و یا محتوای یک شی ء، محصول کار، خدمات، فعالیت یا پروسه ای به سمتی که مدیریت شرکت باید گرایش مثبت داشته باشد، می باشد.

  مولفان دیگری (پرید سیکان ، 2001) مدعی هستند که تغییر سازمانی، عمل، مجموعه از اعمال یا یک پروسه ای را نشان می دهد که موجب تغییر یا تبدیل جرئی یا کامل یک سازمان ، مولفه ها و اجزاعش یا پروسه هایش می شود که، انتقال از حالت موجود به حالت آتی مطلوب را بوجود می آورد که از نظر کمی یا کیفی با قبلی متفاوت است. هدف تغییر سازمانی، نصب حالت جدیدی در مکان حالت موجود می باشد.

  یکی از نمایندگان مهم مدیریت مدرن رومانی (بوگلدان 2007) در رویکرد رابطه بین تغییر و دانش، نشان می دهد که تغییر، ضرورت حجم و ساختار دانش را افزایش می دهد و دانش بدست آمده، تغییرات جدیدی را حاصل می کند چرا که دو پدیده تحت بهم پیوستگی  ثابتی هستند. تغییر بر ابداع تأکید می کند ولی در همان زمان نیز بر ریسک و بلاتکلیفی نیز تأکید دارد. احیاء، خلاصه و فشرده کردن بلا تکلیفی و مدیریت ریسک می تواند فقط از طریق انباشتگی دانش انجام گردد.

  بزرگترین مشکلی که دنیای معاصر با آن مواجه است، روی داده است چرا که متخصصان در مدیریت زمان مدعی آن هستند، زیرا که این سرعت، در آسیب به هدف یک اولویت بوده است که موجب پیگیری مکرر و سریع اهداف غلط، اتلاف زمان دیگر منابع مهم می شود. گفته می شود که بشر نیازی به ساعت ندارد بلکه بیشتر به یک قطب نما نیاز دارد . هیچ استدلالی برای درک اینکه قطب نما به معنای دانش بشر است وجود ندارد.

  صرف نظر از اینکه تغییر یک امر واکنشی یا پیش واکنشی، طبیعی یا طراحی شده، تقاضا شده، مشراکت شده یا مذاکرده شده، نحوی یا ریشه ای استراتژیک، تکنولوژیک یا ساختاری است یا فقط در سطح کارمندان است، نقش منابع انسانی در پروسه تغییر سازمانی، حیاتی است لذا، پوسته تغییر سازمانی بوسیله منابع انسانی سازمان تعیین می شود و هنوز هم توسط خود منابع انسانی ابزار کار می شود چون مردم، هدف بیرونی و درونی تغییر هستند. هر یک از کارمندان سازمان باید گرایش مثبتی به تغییر داشته باشند و از این قول شروع کنند که تغییر می تواند پلی به سمت تکامل سودمندانه باشد. ما همگی توانایی تغییر خودمان و کمک به خودمان را در یک روش یا روش دیگری که با تغییر در تعامل داشته باشیم را داریم.

  نقطه شروع پروسه تغییر باید بوسیله آنالیز محیط تجاری (عناصر کلیدی آن) ارائه شود: سهامداران، مشتریان، رقیبان، عرضه کنندگان، کارمندان، گرایشات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و تکنولوژی، که سریعا تبدیلات را ظاهر کرده و پیش می رود:

  مشتریان، رقیب می شوند عرضه کنندگان، شرکت، رقیبان، جوامع ترکیبی و کارمندان، مشتری، عرضه کننده یا رقیب می شوند. بهرحال، غیر از تمام تغییر تولید شده تحت تأثیر محیط خارجی سازمان، مهمترین تغییرات، آنهایی هستند که به سمت جهانی شدن جامعه تکنولوژی و ابداعاتی در مدیریت گام بر می دارند.

  در رابطه با سطوحی که تغییر در آن عمل می کند، آنها متعدد هستند. مثلاً، معرفی محصولات جدید یا جستجوی بازار تازه، کاتالیست تغییر استراتژی ها و اهداف هستند. بعلاوه پیشرفت تکنولوژیکی که ما در دهه های گذشته شاهد بوده ایم، در سطح تکنولوژی تغییر خلق می کند.

  اهداف مفهومی تغییر در راستای موارد زیر گام بر می دارد:

  بکار گیری دانش مربوط به ابزار، محصولات، پروسه ها، طراحی کار و حتی خود دانش.

  خلق فرهنگ های سازمانی که یکسان سازی سریع تغییر را تسهیل می کنند، فرهنگ عنصری است که هویت سازمانی را شکل می دهد، شخصیت آن را تعیین می کند و تا میزان معلومی، سرنوشتش را مشخص می کند، شرکت های موفق از یک فرهنگ سازمانی قوی سود می برند که آنها را فردی می کند. فرهنگ شرکت به نقطه شروع تعریف استراتژی دراز مدت است و بر سبک مدیریت تأثیر دارد و به میزان معلومی بر رفتار کارمندان اثر می گذارد. چرا که اهمیت آن در میان لحاظ کردن تغییر، نادیده گرفته نمی شود. سازمانی که فرهنگش، تغییر از هر نوعی را حمایت نمی کند ، مخارج بالاتری را برای اجرای تغییر از هر سازمان دیگری می پردازد. شانسهای موفقیت نیز کوچک تر هستند.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

مقد مه: یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی مثل دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارائه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد. امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آن‌ها شناخته می‌شود و اهمیت دادن به منابع انسانی به عنوان اساس و محور کار مدیریت ...

مقدمه سازمان ها « در معناي وسيع کلمه » رکن اصلي اجتماع کنوني اند و مديريت ، مهمترين عامل در هيأت ، رشد و بالندگي و يا مرگ سازمانهاست . مدير ، روند حرکت از ( وضع موجود ) به سوي ( حقيقت مطلوب )‌را هدايت مي کند و در هر لحظه ، براي ايجاد آينده اي ب

بيان مسئله: پيچيدگي هاي فزاينده محيطي اهميت و نقش مديريت را در پيروزي و شکست سازمانه ها انکار ناپذير ساخته است.يکي از موضوعاتي که در سالهاي اخير در دانش مديريت مورد توجه قرار گرفته مقوله فرهنگ سازماني ايست.(طوسي,,..1372) فرهنگ سازماني از جمل

مقدمه: پر واضح است که شناسايي اسيب هاي سازماني و عوامل پيش برنده و اثر گذار سازماني،سازمان را قادر مي سازد تا با رفع موانع تغيير و تحول سازماني و تقويت عوامل اثر بخش و مثبت سازمان بستر رشد و شکوفايي استعداد هاي انساني و بهبود سيستم هاي مديريتي

سخنی در باب تعالی سازمانی: اما تعالی سازمانی چیست و چه معنایی دارد ؟ آیا تعالی سازمانی یک کالاست که بتوان آنرا از بیرون سازمان تهیه نمود و سپس در سازمان جاری نمود؟ آیا تعالی سازمانی یک بازی است ؟ آیا تعالی سازمانی یک موج زودگذر است که می بایست چند صباحی صبر نمائیم تا گذر نماید ؟ از این قبیل سوالات را می توان در مورد موضوع تعالی سازمانی مطرح نمود . اما براستی تعالی سازمانی چیست و ...

«به نام خداوند بخشنده مهربان» پیشگفتار: این پیشنهاد تحقیق (proposal) بعنوان بخشی از درس روش تحقیق، تلاش می کند تا با استفاده از مطالب درسی و رهنمودهای عنوان شده توسط استاد؛ به ارائه پیشنهاد تحقیقی که موضوع پایان نامه تحصیلی است کمک کند و إن شاء اللّه مقدمه فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی دیگر گردد. ویژگی هایی که یک موضوع تحقیق باید داشته باشد عبارتند از: موضوع مورد علاقه پژوهشگر ...

مقدمه این مقاله با تمرکز بر فرهنگ سازمانهایی با محیطهای پیچیده و بی ثبات به نگارش درآمده است. مصداق چنین سازمانهایی در حال حاضر شرکتهای فراملی هستند، ولی در آینده ای نزدیک تغییرات زیادی پیش روی همه سازمانها خواهد بود؛ به گونه ای که انتظارات جدیدی از مدیران برای ثبت فرهنگ سازمانی تعریف خواهد شد. بی گمان با شتاب تحولات در حوزه فناوری در عصر ارتباطات، فرهنگ نیز دستخوش تحول شده و ...

مالاچی میکسون، یک کارآفرین موفق شرکت آمریکایی اینواکر، که تولیدکننده و توزیع‌کننده پیشروی جهانی در امر محصولات پزشکی خانگی است، کار خود را در سال ۱۸۸۵ با نام شرکت وُرتینگتون آغاز کرد که شرکت کوچکی در ایلیریا درایالت اوهایو بود. شرکت مذکور وسیله‌ای را در خط تولید داشت که برای جابه‌جایی معلولان جسمی طراحی شده بود. خلاقیت، ریسک، و نوآوری در کارآفرینی از ضروریاتی است که هم در شروع ...

تاثیر فرهنگ بازارایابی را به سورضه ی و موثر بودن بازاریابی تعیین نماید، در حالیکه سایز شرکنپت خصوصی و حیطه جغرافیایی را ثابت نگاه میدارد. تحت شرکتها، براساس قدرت فرهنگ بازایابی در شرکت، به گروههایی دسته بندی می شوند و سه دسته مجزا و مشخص نتیجه می شود که عبارتند از: شرکت هایی با یک فرهنگ بازاریابی و بسیار قوی و مستحکم،( طبق مقیاس های نکته ای 20/2 تا 1) شرکت هایی با یک فرهنگ«قوی»( ...

مقدمه (خلاقیت ) مقوله ای است که اغلب ابعاد زندگی اجتماعی بشر را در بر می گیرد اما به جرات می توان گفت خلاقیت در آموزش و پرورش نکته ای کلیدی و حائز اهمیت است . با عنایت به اینکه ،زمینه اساسی خلاقیت باید در خانواده ، مدرسه و دانشگاه فراهم گردد و مدارس در این زمینه نقشی مضاعف دارند در این مقاله کوشش می شود برخی از ابعاد اساسی ( خلاقیت و آموزش ) مورد توجه قرار گیرد. تعریف خلاقیت : ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول