‫پروژه بررسی شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه در مطلب و شبکه های بی سیم

Word 1 MB 35444 75
مشخص نشده مشخص نشده کامپیوتر - IT
قیمت قدیم:۷,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  در سالیان اخیر شاهد حرکتی مستمر از تحقیقات صرفا تئوری به تحقیقات کاربردی بخصوص در زمینه پردازش اطلاعات ، برای مسائلی که برای آنها راه حلی موجود نیست و یا براحتی قابل حل نیستند بوده ایم. با عنایت به این امر ، علاقه ای فزاینده ای در توسعه تئوریکی سیستمهای دینامیکی هوشمند مدل آزاد[2] -که مبتنی بر داده های تجربی میباشند – ایجاد شده است. ANN ها جزء این دسته از سیستمهای مکانیکی قرار دارند که با پردازش روی داده های تجربی ، دانش یا قانون نهفته در ورای داده  ها را به ساختار شبکه منتقل میکنند.به همین خاطر به این سیستمها هوشمند گفته میشود ، زیرا بر اساس محاسبات روی داده های عددی یا مثالها ، قوانین کلی را فرا میگیرند.این سیستمها در مدلسازی ساختار نرو-سیناپتیکی[3] مغز بشر میکوشند.

  البته این سخن که" ANN ها در مدلسازی مغز بشر میکوشند" اغراق آمیز میباشد.دانشمندان هرچه بیشتر در مورد مغز بشر تحقیق میکنند و می آموزند ، بیشتر در می یابند که مغز بشر دست نیافتنی است.در حقیقت در مورد مغز و ساختار سیستم عصبی انسان اطلاعات زیادی بدست آمده است. ولی پیاده سازی ساختاری با پیچیدگی مغز انسان بر اساس اطلاعاتی و تکنولوژی که امروزه وجود دارد غیر ممکن میباشد.

  ما میتوانیم یک نرون عصبی انسان و عملکرد آنرا را توسط مدل های ریاضی ، مدلسازی کنیم.شکل1 ساختار یک نرون طبیعی را نشان میدهد.

  کلمات کلیدی: شبکه عصبی، شبکه پرسپترون،  معماری شبکه، شبکه بی سیم 

   

  مقدمه:

  از قرن نوزدهم به طور همزمان اما جداگانه از سویی نروفیزیولوزیست‌ها سعی کردند سامانه یادگیری و تجزیه و تحلیل مغز را کشف کنند و از سوی دیگر ریاضیدانان تلاش کردند تا مدل ریاضی بسازند که قابلیت فراگیری و تجزیه و تحلیل عمومی مسائل را دارا باشد. اولین کوشش‌ها در شبیه سازی با استفاده از یک مدل منطقی توسط مک کلوک و والتر پیتز انجام شد که امروزه بلوک اصلی سازنده اکثر شبکه‌های عصبی مصنوعی است. این مدل فرضیه‌هایی در مورد عملکرد نورون‌ها ارائه می‌کند. عملکرد این مدل مبتنی بر جمع ورودی‌ها و ایجاد خروجی است. چنانچه حاصل جمع ورودی‌ها از مقدار آستانه بیشتر باشد اصطلاحا نورون برانگیخته می‌شود. نتیجه این مدل اجرای توابع ساده مثل AND و OR بود. نه تنها نروفیزیولو?یست‌ها بلکه روان شناسان و مهندسان نیز در پیشرفت شبیه سازی شبکه‌های عصبی تاثیر داشتند. در سال 1958 شبکه پرسپترون توسط روزنبلات معرفی گردید. این شبکه نظیر واحدهای مدل شده قبلی بود. پرسپترون دارای سه لایه به همراه یک لایه وسط که به عنوان لایه پیوند شناخته شده می‌باشد، است. این سامانه می‌تواند یاد بگیرد که به ورودی داده شده خروجی تصادفی متناظر را اعمال کند. سامانه دیگر مدل خطی تطبیقی نورون می‌باشد که در سال 1960 توسط ویدرو و هاف (دانشگاه استنفورد) به وجود آمد که اولین شبکه‌های عصبی به کار گرفته شده در مسائل واقعی بودند Adalaline (Adaptive Linear Element) یک دستگاه الکترونیکی بود که از اجزای ساده‌ای تشکیل شده بود، روشی که برای آموزش استفاده می‌شد با پرسپترون فرق داشت.در سال 1969 میسکی و پاپرت کتابی نوشتند که محدودیت‌های سامانه‌های تک لایه و چند لایه پرسپترون را تشریح کردند. نتیجه این کتاب پیش داوری و قطع سرمایه گذاری برای تحقیقات در زمینه شبیه سازی شبکه‌های عصبی بود. آنها با طرح اینکه طرح پرسپترون قادر به حل هیچ مساله جالبی نمی‌باشد، تحقیقات در این زمینه را برای مدت چندین سال متوقف کردند. با وجود اینکه اشتیاق عمومی و سرمایه گذاری‌های موجود به حداقل خود رسیده بود، برخی محققان تحقیقات خود را برای ساخت ماشین‌هایی که توانایی حل مسائلی از قبیل تشخیص الگو را داشته باشند، ادامه دادند. از جمله گراسبگ که شبکه‌ای تحت عنوان Avalanch را برای تشخیص صحبت پیوسته و کنترل دست ربات مطرح کرد. همچنین او با همکاری کارپنتر شبکه‌های ART (Adaptive Resonance Theory) را بنانهادند که با مدل‌های طبیعی تفاوت داشت. اندرسون و کوهونن نیز از اشخاصی بودند که تکنیک‌هایی برای یادگیری ایجاد کردند. ورباس در سال 1974 شیوه آموزش پس انتشار خطا را ایجاد کرد که یک شبکه پرسپترون چندلایه البته با قوانین نیرومندتر آموزشی بود. پیشرفت‌هایی که در سال 1970 تا 1980 بدست آمد برای جلب توجه به شبکه‌های عصبی بسیار مهم بود. شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network) الگویی برای پردازش اطلاعات می باشند که با تقلید از شبکه های عصبی بیولو?یکی مثل مغز انسان ساخته شده اند.عنصر کلیدی این الگو ساختار جدید سیستم پردازش اطلاعات آن می باشد و از تعداد زیادی عناصر (نرون) با ارتباطات قوی داخلی که هماهنگ با هم برای حل مسائل مخصوص کار می کنند تشکیل شده اند. شبکه های عصبی مصنوعی با پردازش روی داده های تجربی، دانش یا قانون نهفته در ورای داده ها را به ساختار شبکه منتقل می کند که به این عمل یادگیری می گویند. اصولاً توانایی یادگیری مهمترین وی?گی یک سیستم هوشمند است. سیستمی که بتواند یاد بگیرد منعطف تر است وساده تر برنامه ریزی میشود، بنابراین بهتر میتواند در مورد مسایل و معادلات جدید پاسخگو باشد.انسانها از زمانهای بسیار دور سعی بر آن داشتند که بیوفیزیولو?ی مغز را دریابند چون همواره مسئله هوشمندی انسان و قابلیت یادگیری ،تعمیم،خلاقیت،انعطاف پذیری و پردازش موازی در مغز برای بشر جالب بوده و بکارگیری این قابلیتها در ماشینها بسیار مطلوب می نمود.روشهای الگوریتمیک برای پیاده سازی این خصایص در ماشینها مناسب نمی باشند در نتیجه می بایست روشها مبتنی بر همان مدلهای بیولو?یکی باشد.ANN درست مثل انسانها با استفاده از مثالها آموزش می بیند، همانطور که یک بچه با دیدن انواع مختلف از یک حیوان قادر به تشخیص آن می باشد.

   

  فصل اول

  معرفی شبکه های عصبی مصنوعی

   

  1-1-معرفی

  در سالیان اخیر شاهد حرکتی مستمر از تحقیقات صرفا تئوری به تحقیقات کاربردی بخصوص در زمینه پردازش اطلاعات ، برای مسائلی که برای آنها راه حلی موجود نیست و یا براحتی قابل حل نیستند بوده ایم. با عنایت به این امر ، علاقه ای فزاینده ای در توسعه تئوریکی سیستمهای دینامیکی هوشمند مدل آزاد[2] -که مبتنی بر داده های تجربی میباشند – ایجاد شده است. ANN ها جزء این دسته از سیستمهای مکانیکی قرار دارند که با پردازش روی داده های تجربی ، دانش یا قانون نهفته در ورای داده  ها را به ساختار شبکه منتقل میکنند.به همین خاطر به این سیستمها هوشمند گفته میشود ، زیرا بر اساس محاسبات روی داده های عددی یا مثالها ، قوانین کلی را فرا میگیرند.این سیستمها در مدلسازی ساختار نرو-سیناپتیکی[3] مغز بشر میکوشند. البته این سخن که" ANN ها در مدلسازی مغز بشر میکوشند" اغراق آمیز میباشد.دانشمندان هرچه بیشتر در مورد مغز بشر تحقیق میکنند و می آموزند ، بیشتر در می یابند که مغز بشر دست نیافتنی است.در حقیقت در مورد مغز و ساختار سیستم عصبی انسان اطلاعات زیادی بدست آمده است. ولی پیاده سازی ساختاری با پیچیدگی مغز انسان بر اساس اطلاعاتی و تکنولوژی که امروزه وجود دارد غیر ممکن میباشد.ما میتوانیم یک نرون عصبی انسان و عملکرد آنرا را توسط مدل های ریاضی ، مدلسازی کنیم.شکل1 ساختار یک نرون طبیعی را نشان میدهد.

  شکل 1-1- ساختار نرون طبیعی انسان

   

  نرون طبیعی از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :

  1. بدنه سلول (Soma)

  2. دندریت(Dendrite)

  3. اکسون (Axon)

  دندریتها به عنوان مناطق دریافت سیگنالهای الکتریکی ، شبکه هایی تشکیل یافته از فیبرهای سلولی هستند که دارای سطح نامنظم و شاخه های انشعابی بیشمار میباشند .دندریتها سیگنالهای الکتریکی را به هسته سلول منتقل میکنند. بدنه سلول انرژی لازم را برای فعالیت نرون فراهم کرده و برروی سیگنالهای دریافتی عمل میکند ، که با یک عمل ساده جمع و مقایسه با یک سطح آستانه مدل میگردد. اکسون بر خلاف دندریتها از سطحی هموارتر و تعداد شاخه های کمتری برخوردار میباشد. اکسون طول بیشتری دارد و سیگنالهای الکتروشیمیایی دریافتی از هسته سلول را به نرونهای دیگر منتقل میکند.محل تلاقی یک اکسون از یک سلول به دندریتهای سلولهای دیگر را سیناپس میگویند.توسط سیناپسها ارتباطات مابین نرونها برقرار میشود.به فضای مابین اکسون و دندریتها فضای سیناپسی گویند.در حقیقت دندریتها به عنوان ورودی نرون و اکسون به عنوان خروجی و فضای سیناپسی محل اتصال  ایندو میباشد. زمانیکه سیگنال عصبی از اکسون به نرونها و یا عناصر دیگر بدن مثل ماهیچه ها میرسد ، باعث تحریک آنها میشود.نرونها از هریک از اتصالات ورودی خود یک ولتاژ کم دریافت میکند ( توسط سیگنال عصبی ورودی ) و آنها را با هم جمع میزند. اگر این حاصل جمع به یک مقدار آستانه رسید اصطلاحا نرون آتش میکند و روی اکسون خود یک ولتاژ خروجی ارسال میکند که این ولتاژ به دندریتهایی که به این اکسون متصلند رسیده و باعث یکسری فعل و انفعالهای شیمیایی در اتصالات سیناپسی میشود و  میتواند باعث آتش کردن نرونهای دیگر شود. تمامی فعالیتهای مغزی انسان توسط همین اتش کردنها انجام میشود.

 • فهرست:

  مقدمه. 1

  فصل اول

  معرفی شبکه های عصبی مصنوعی

  1-1-معرفی.. 4

  1-1-1- ایده اصلی شبکه‌های عصبی 6

  1-2-اجزای یک شبکه عصبی.. 9

  1-3-تعریف شبکه های عصبی مصنوعی : 11

  1-4-معرفی مدل نرون ساده خطی.. 11

  1-5-تکنیکهای تعیین پارامترهای نرون خطی 13

  1-6-تقسیم بندی شبکه‌های عصبی.. 16

  1-7-کاربرد شبکه‌های عصبی.. 16

  1-8-معایب شبکه‌های عصبی.. 18

  1-9-ساختار یک شبکه عصبی ساده ‌ 18

  1-10-‌‌ویژگی‌های یک شبکه‌عصبی‌.. 19

  1-10-1-‌‌ مجموعه‌ای از واحدهای پردازشی ساده 19

  1-10-2-‌ الگویی برای اتصال 19

  1-10-3-قاعده‌ای برای انتشار سیگنال‌ها در شبکه‌. 20

  1-10-4-‌ قواعدی برای ترکیب سیگنال‌های ورودی.. 20

  1-10-6-یک قاعده یادگیری برای تغییر Weightها 21

   

  فصل دوم

  شبکه های پرسپترون چند لایه

  2-1-مقدمه. 23

  2-2-الگوریتم یادگیری شبکه های پرسپترون ( انتشار به عقب ) 24

  2-3-شبکه عصبی چند لایه 30

  2-4-تشخیص الگوی صدا با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون در متلب 33

  2-4-1-روش استفاده شده برای تشخیص: 33

  2-5-یک شبکه عصبی جدید پرسپترون و کاربرد آن.. 41

  2-5-1- نورون با خاصیت آشوبگونه 41

  2-5-2- شکل شبکه 42

  2-5-3- قانون آموزش شبکه 44

  2-6-معماری شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون.. 47

  2-6-1-معماری یک لایه 49

  2-6-2-معماری چند لایه 50

  فصل سوم

  شبکه های بی سیم

  3-1-معرفی.. 53

  3-2- برخی مزیتهای شبکه‌های بی‌سیم: 55

  3-2-1-قابلیت تحرک... 55

  3-2-2-انعطاف پذیری به هنگام نصب... 55

  3-2-3- کاهش هزینه نگهداری.. 55

  3-2-4-مقیاس پذیری.. 55

  3-3-برخی کاربردهای شبکه‌های محلی بی‌سیم در جامعه: 56

  3-4-متدولوژی امکان سنجی، طراحی و راه اندازی.. 58

  3-5-تعیین نوع دکل.. 61

  3-6-تعیین پارامترهای رادیویی.. 62

  نتیجه گیری.. 64

  منابع 65

   

  منبع:

   

   www.ShabakehMagazine.com (ماهنامه شبکه)

  www.autoir.com (مرکزتحقیقات و فناوری)

  سایت نما (مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)

  www.aftab.ir  (سایت خبری و مقالات)  

  سایت ندای آزاد

  www.exprtststems.blogfa.com

  www.developercenter.ir

  www.iasbs.ac.ir/it/archive  (مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان)

  سایت دنیای مجازی (هوش مصنوعی )

  http://bcom.blogfa.com/post-26.aspx

  www.rsh.ir

  http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network

  http://www.neuralnetworksolutions.com/resources.php

  http://www.tandf.co.uk/journals/titles/0954898X.asp

   http://www.30sharp.com

امروزه با شکسته شدن پی در پی استقلال ، شاخه های مختلف علوم و بهره وری شاخه ای از شاخه ی دیگر و پیشبرد مسائل پیچیده خود، پیوستگی و لاینفک بودن تمامی شاخه های علوم را نمایان تر می سازد که سرمنشأ تمامی آنها از یک حقیقت نشأت گرفته و آن ذات باری تعالی است.اولین تلاش ها به منظور ارائه ی یک مدل ریاضی برای سیستم عصبی انسان در دهه 40 توسط Mcculloch , pitts انجام شد ، که حاصل آن یک نورون ...

امروزه با شکسته شدن پی در پی استقلال ، شاخه های مختلف علوم و بهره وری شاخه ای از شاخه ی دیگر و پیشبرد مسائل پیچیده خود، پیوستگی و لاینفک بودن تمامی شاخه های علوم را نمایان تر می سازد که سرمنشأ تمامی آنها از یک حقیقت نشأت گرفته و آن ذات باری تعالی است.اولین تلاش ها به منظور ارائه ی یک مدل ریاضی برای سیستم عصبی انسان در دهه 40 توسط Mcculloch , pitts انجام شد ، که حاصل آن یک نورون ...

بيماران قلبي بعضي مواقع دچار حملات ناگهاني مي شوند که اين وضعيت باعث به وجود آمدن صدماتي در بيمار و يا باعث مرگ وي خواهد شد.حال با بررسي سيگنال ECG که شامل اطلاعات بسيار مهمي از وضعيت قلب است مي توان، بسياري از بيماري هاي قلبي را تشخيص داد. بنابراين

چکیده: در عصر حاضر در بسیاری از موارد ماشین ها جایگزین انسانها شده اند و بسیاری از کارهای فیزیکی که در گذشته توسط انسانها انجام می گرفت امروزه توسط ماشین ها صورت می گیرد . اگرچه قدرت کامپیوترها در ذخیره، بازیابی اطلاعات و اتوماسیون اداری ،.. غیر قابل انکار است، اما همچنان مواردی وجود دارد که انسان ناچار است خودش کارها را انجام دهد. اما به طور کلی ، موارد مرتبط با ماشین شامل ...

مقدمه در سالیان اخیر شاهد حرکتی مستمر از تحقیقات صرفاً تئوری به تحقیقات کاربردی در پردازش اطلاعات برای مسائلی که راه حلی برای آنها موجود نیست بوده ایم. با توجه به این حقیقت توجه زیادی به توسعه تئوریک سیستمهای دینامیکی هوشمند مدل- آزاد بر اساس داده های تجربی وجود دارد. شبکه های عصبی مصنوعی جزء آن دسته از سیستم های دینامیکی قرار دارند که با پردازش بر روی داده های تجربی دانش در ...

الگوريتم ها در کامپيوتر ها اعمال مشخص و واضحي هستند که بصورت پي در پي و در جهت رسيدن به هدف خاصي انجام مي شوند.حتي در تعريف الگوريتم اين گونه آمده است که الگوريتم عبارت است از مجموعه اي ازاعمال واضح که دنبال اي از عمليات را براي رسيدن به هدف خاصي دن

رسوبات انتقالی توسط رودخانه‌ها مشکلات زیادی خصوصاً جهت بهره‌برداری از سدها و سازه‌های آبی به وجود می‌آورند. در ده‌های اخیر تحقیقات بزرگی برای درک مکانیسم انتقال رسوب در جریان‌های طبیعی صورت گرفته است. تخلیه‌های صنعتی و پساب‌های کشاورزی به داخل سیستم آبزیان باعث می‌شود که رسوبات کف توسط موادسمی آلوده شوند. به همین ترتیب وقتی رژیم رودخانه تغییر می‌نماید این رسوبات آلوده به پایین ...

مقدمه شبکه هاي عصبي چند لايه پيش خور1 به طور وسيعي د ر زمينه هاي متنوعي از قبيل طبقه بندي الگوها، پردازش تصاوير، تقريب توابع و ... مورد استفاده قرار گرفته است. الگوريتم يادگيري پس انتشار خطا2، يکي از رايج ترين الگوريتم ها جهت آموزش شبکه ها

فصل 1 : مقدمه انسان و کامپیوتر انسان ها از کامپیوترها باهوش ترند. چرا چنین گفته می‌شود؟ درست است که بعضی از اعمالی را که ما به سختی انجام می دهیم یک کامپیوتر به سرعت و به راحتی انجام می دهد ،مانند جمع چندصد عدد ، اما این مطلب باعث نمی شود که ما یک کامپیوتر را باهوشتر از انسان بدانیم چون این سیستم هرگز قادر نمی باشد که اعمالی را که نیاز یه استدلال دارد و یا حل آنها از طریق شهودی ...

فصل اول : مقدمه 1-1 پيشگفتار انرژي الکتريکي به عنوان محور اصلي توسعه صنعتي در ميان انواع انرژي از اهميت خاصي برخوردار است. اين انرژي با آنکه خود به انواع ديگر انرژي وابستگي دارد، اتکا شاخه‌هاي مختلف اقتصادي به آن در حدي است که براحتي مي‌تو

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول